Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào? Cách tra cứu MST đơn giản nhất

Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào? Mã số thuế cá nhân được xem như một dấu nhận diện duy nhất cho mỗi cá nhân trong hệ thống thuế. Với mã số này, người nộp thuế có khả năng kê khai và báo cáo mọi khoản thu nhập của họ cho cơ quan thuế một cách chính xác và tiện lợi. Hãy cùng Tổng Đài Pháp Luật tìm hiểu về vấn đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào? Gọi ngay: 1900.6174

Tình huống:Chị Thanh ở Vĩnh Phúc có câu hỏi như sau: 

Tôi đi làm được hơn 01 năm rồi. Nhưng do mức lương dưới 11 triệu nên trước giờ tôi chưa quan tâm đến vấn đề thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong năm nay tôi vừa được tăng lương lên 12 triệu/tháng. Tôi nghe nói nếu mức thu nhập trên 11 triệu/tháng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng trước giờ tôi không biết mình có mã số thuế cá nhân không.

Tôi muốn hỏi mã số thuế cá nhân là gì? Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào? Những ai có mã số thuế cá nhân? Thời hạn nộp đăng ký mã số thuế cá nhân lần đầu?Và cách tra cứu mã số thuế cá nhân như thế nào? Tôi xin cảm ơn. 

Trả lời 

Tổng đài pháp luật xin cảm ơn Chị Thanh đã tin tưởng gửi thắc mắc của mình đến Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời về các câu hỏi về vấn đề mã số thuế cá nhân như sau: 

Mã số thuế cá nhân là gì?

 

Mã số thuế, còn được gọi là Tax Identification Number (TIN), là một chuỗi số và ký tự được tạo thành từ 10 hoặc 13 chữ số cùng các ký tự đặc biệt, do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế nhằm mục đích quản lý thuế, theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Luật Quản lý thuế năm 2019.

ma-so-thue-ca-nhan-duoc-cap-khi-nao

Mã số thuế cá nhân, cụ thể là mã số thuế dành riêng cho cá nhân, cũng bao gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số kết hợp với các ký tự đặc biệt, được cấp bởi cơ quan thuế. Mã số thuế cá nhân có tác dụng làm cho việc quản lý thuế trở nên hiệu quả hơn, giúp theo dõi và kiểm soát các khoản thu nhập của từng cá nhân.

Mã số thuế cá nhân được xem như một dấu nhận diện duy nhất cho mỗi cá nhân trong hệ thống thuế. Với mã số này, người nộp thuế có khả năng kê khai và báo cáo mọi khoản thu nhập của họ cho cơ quan thuế một cách chính xác và tiện lợi. Mã số thuế cá nhân không chỉ giúp người nộp thuế tự quản lý tình hình tài chính một cách tốt hơn, mà còn giúp cho cơ quan thuế thực hiện các hoạt động kiểm tra và kiểm soát dễ dàng hơn, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế.

>>> Xem thêm: Tra cứu mã số thuế cá nhân bằng CCCD như thế nào?

Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào?

 

Theo quy định pháp luât, khi một người lao động đủ điều kiện để nộp thuế, họ được gọi là người nộp thuế và sẽ được cấp mã số thuế cá nhân. Mã số này được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Theo Điều 35 của Luật quản lý thuế năm 2019, mã số thuế cá nhân phải được sử dụng như sau:

 1. Khi tiến hành các giao dịch kinh doanh, người nộp thuế phải ghi mã số thuế cá nhân này vào các hóa đơn, chứng từ, hoặc tài liệu liên quan.
 2. Người nộp thuế phải bắt buộc cung cấp mã số thuế cá nhân cho các cơ quan và tổ chức có liên quan, hoặc ghi mã số này vào hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, thông qua cơ chế một cửa liên thông với cơ quan quản lý thuế.
 3. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại phối hợp để thu ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu thuế bằng mã số thuế cá nhân của người nộp thuế trong quá trình quản lý thuế.
 4. Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế cá nhân trong hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.
 5. Các tổ chức và cá nhân khác tham gia vào quản lý thuế cũng phải sử dụng mã số thuế cá nhân đã được cấp của người nộp thuế khi cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.
 6. Khi có sự chi trả tiền từ bên Việt Nam cho các tổ chức hoặc cá nhân có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới thông qua nền tảng trung gian kỹ thuật số mà họ không hiện diện ở Việt Nam, mã số thuế đã được cấp cho các tổ chức hoặc cá nhân này phải được sử dụng để khấu trừ và nộp thuế thay mặt.
 7. Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư, nó sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế cá nhân.

>>> Mã số thuế cá nhân được cấp khi nào? Gọi ngay: 1900.6174

Những ai có mã số thuế cá nhân?

 

Theo Tổng cục Thuế, các trường hợp sau đây phải đăng ký mã số thuế cá nhân và thực hiện khai nộp thuế thu nhập cá nhân:

 1. Cá nhân có nơi cư trú và ký hợp đồng lao động trong thời gian từ 3 tháng trở lên. Trong trường hợp này, các tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập phải thực hiện tạm khấu trừ thuế theo mức thuế lũy tiến từng phần, sau khi đã tính trừ các khoản giảm trừ theo quy định.
 2. Cá nhân có nơi cư trú và không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nhưng có tổng thu nhập từ việc trả lương từ hai triệu đồng trở lên trong mỗi lần trả thu nhập. Trong trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập phải thực hiện tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 3. Cá nhân nộp thuế có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế. Trong trường hợp này, cá nhân sẽ phải nộp thêm số thuế thiếu vào ngân sách nhà nước.
 4. Cá nhân nộp thuế có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã được khấu trừ trong năm tính thuế. Trong trường hợp này, cá nhân sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân, nếu đã có mã số thuế vào thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 5. Cá nhân có quyền được hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhưng trễ nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định. Trong trường hợp này, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính về việc nộp tờ khai quyết toán thuế sau thời hạn quy định.

>>> Những ai có mã số thuế cá nhân? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn nộp đăng ký mã số thuế cá nhân lần đầu

 

Thời hạn đăng ký mã số thuế cá nhân được quy định chặt chẽ để hỗ trợ việc quản lý chặt chẽ các hoạt động khai báo thuế và nộp thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Căn cứ vào Điều 33 của Luật Quản lý Thuế, quy định như sau:

– Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, hoặc đăng ký kinh doanh, thì thời hạn đăng ký thuế sẽ tuân theo thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp.

– Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế sẽ có thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc tính từ ngày sau đây:

 1. Ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc quyết định thành lập.
 2. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Xuất hiện trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay thế; tổ chức thay mặt cá nhân theo hợp đồng hoặc tài liệu hợp tác kinh doanh.
 4. Ký hợp đồng thực hiện việc nhận thầu với nhà thầu, bao gồm cả nhà thầu phụ nước ngoài, phải tự kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế. Điều này cũng áp dụng cho các hợp đồng và thỏa thuận khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. 
 5. Một khi có nghĩa vụ thuế phát sinh khác đối với ngân sách nhà nước.
 6. Các tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay thế cho cá nhân chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nghĩa vụ thuế phát sinh. Điều này áp dụng trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế. Nếu có người phụ thuộc của người nộp thuế, việc đăng ký thuế thay thế cho họ cũng phải thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của luật pháp. 

Vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký mã số thuế cá nhân thay thế cho người lao động trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh.

>>> Xem thêm: Tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh chóng, tiện lợi

Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

 

Tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân tại Thuế điện tử

Hãy bắt đầu bằng việc truy cập vào trang web của Thuế điện tử.

Bước 1: Đầu tiên, hãy nhấn vào mục “Cá nhân” và sau đó chọn “Tra cứu thông tin NNT”. 

Bước 2: Tiếp theo, hãy chọn “Chứng minh nhân dân” và sau đó nhập thông tin cần thiết. Sau khi nhập đúng “Mã kiểm tra”, hãy nhấn nút “Tra cứu”.

Tra cứu mã số thuế cá nhân Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế để tìm kiếm thông tin: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Hãy nhập thông tin chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh nhân dân và mã xác nhận. Các trường còn lại có thể để trống. Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình sau khi bạn thực hiện

ma-so-thue-ca-nhan-duoc-cap-khi-nao

>>> Tra cứu mã số thuế cá nhân Tổng cục Thuế như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang TracuuMST

Để tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang web TracuuMST, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập trang web TracuuMST bằng cách truy cập đường dẫn sau: https://tracuumst.com/

Bước 2: Trên trang chính của TracuuMST, bạn sẽ thấy một menu hoặc tùy chọn được gọi là “Mã số thuế cá nhân”. Bạn nhấp vào tùy chọn này để tiếp tục.

Bước 3: Tiếp theo, bạn sẽ thấy một giao diện hoặc biểu mẫu cho phép bạn nhập thông tin. Bạn có thể sử dụng CMND (Chứng minh nhân dân) hoặc CCCD (Căn cước công dân) của bạn để tra cứu. Hãy nhập số CMND hoặc CCCD của bạn vào ô tương ứng.

Bước 4: Sau khi bạn đã nhập thông tin đúng và đầy đủ, hãy nhấp vào tùy chọn “Tra cứu” hoặc “Tìm kiếm” để thực hiện tra cứu.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và hiển thị kết quả tra cứu trực tiếp trên màn hình của bạn. Kết quả này sẽ bao gồm mã số thuế cá nhân của bạn và thông tin liên quan đến tình trạng thuế cá nhân của bạn.

Nhớ kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã nhập thông tin CMND hoặc CCCD của mình đúng chính xác để đảm bảo rằng kết quả tra cứu là chính xác.

Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Mã số Thuế

Để tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang web Mã số Thuế, bạn cần tuân theo các bước chi tiết dưới đây:

Bước 1: Đầu tiên, truy cập trang web Mã số Thuế bằng cách mở trình duyệt web và nhập đường dẫn sau: https://masothue.com/. Sau đó, nhấn Enter để truy cập trang chính của dịch vụ.

Bước 2: Tại trang chính của Mã số Thuế, bạn sẽ thấy một phần hoặc tùy chọn được gọi là “Tra cứu mã số thuế cá nhân”. Hãy nhấp vào tùy chọn này để tiếp tục quá trình tra cứu.

Bước 3: Tiếp theo, bạn sẽ được đưa đến một giao diện hoặc biểu mẫu cho phép bạn nhập thông tin cá nhân. Bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn sau để tiến hành tra cứu:

 • Số CMND/CCCD.
 • Mã số thuế cá nhân của bạn (nếu bạn đã biết nó).

Bước 4: Sau khi bạn đã chọn loại thông tin cần nhập, hãy điền số tương ứng vào ô văn bản.

Bước 5: Cuối cùng, nhấn vào tùy chọn “Tra cứu” để hệ thống tiến hành kiểm tra và hiển thị kết quả tra cứu trên màn hình. Kết quả này sẽ bao gồm mã số thuế cá nhân của bạn cùng với thông tin liên quan về tình trạng thuế cá nhân của bạn.

Hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nhập thông tin chính xác và đúng để đảm bảo rằng kết quả tra cứu là chính xác.

>>> Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Mã số Thuế? Gọi ngay: 1900.6174

Tra cứu mã số thuế cá nhân TNCN online

Để tra cứu mã số thuế cá nhân thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tuyến, hãy tuân theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web và truy cập trang web TNCN online bằng cách nhập địa chỉ sau: https://tncnonline.com.vn/. Nhấn Enter để truy cập trang chính của dịch vụ.

Bước 2: Trên trang chính của TNCN online, bạn sẽ thấy một menu hoặc tùy chọn có tên “MST Cá nhân” hoặc tương tự. Hãy nhấp vào tùy chọn này để tiếp tục.

Bước 3: Bạn sẽ thấy một biểu mẫu hoặc trang giao diện cho phép bạn nhập thông tin cá nhân. Bạn có thể sử dụng số CMND/CCCD của mình để tiến hành tra cứu. Hãy điền số CMND hoặc CCCD của bạn vào ô tương ứng.

Bước 4: Sau khi bạn đã nhập thông tin cá nhân đúng và đầy đủ, hãy nhấn vào nút “Tra cứu” hoặc “Tìm kiếm” để hệ thống thực hiện tra cứu thông tin.

Hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị kết quả tra cứu trực tiếp trên màn hình của bạn. Kết quả này sẽ bao gồm mã số thuế cá nhân TNCN của bạn cùng với thông tin về tình trạng thuế cá nhân của bạn.

Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Facebook

Để tra cứu mã số thuế cá nhân thông qua Facebook, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang cá nhân Facebook của dịch vụ tra cứu mã số thuế bằng cách sử dụng đường dẫn sau: https://www.facebook.com/masothuedotcom. Nhấn Enter hoặc mở liên kết này để truy cập trang cá nhân.

Bước 2: Trên trang cá nhân của dịch vụ tra cứu mã số thuế, bạn sẽ thấy một mục hoặc tùy chọn có tên “Tin nhắn”. Hãy nhấp vào tùy chọn này để bắt đầu tương tác với trang Facebook của dịch vụ.

Bước 3: Sau khi bạn đã truy cập vào mục Tin nhắn, bạn có thể bắt đầu nhập thông tin cần tra cứu. Bạn có thể nhập Mã số Thuế hoặc CCCD của mình vào cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn để gửi cho trang Facebook của dịch vụ.

Bước 4: Gửi tin nhắn chứa thông tin cần tra cứu. Hệ thống sẽ tự động xử lý thông tin và hiển thị kết quả tra cứu cho bạn trong cuộc trò chuyện hoặc thông qua tin nhắn.

Vui lòng kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã nhập thông tin Mã số Thuế hoặc CCCD của mình đúng và đầy đủ để đảm bảo rằng kết quả tra cứu là chính xác.

ma-so-thue-ca-nhan-duoc-cap-khi-nao

>>> Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Facebook? Gọi ngay: 1900.6174

Tra cứu mã số thuế cá nhân trên app tra cứu mã số thuế

Để tra cứu mã số thuế cá nhân thông qua ứng dụng Tra Cứu Mã Số Thuế, bạn cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Trước tiên, hãy tải và cài đặt ứng dụng Tra Cứu Mã Số Thuế M-Invoice trên điện thoại di động của bạn. Bạn có thể tìm và tải ứng dụng này từ cửa hàng ứng dụng của thiết bị, ví dụ như Google Play Store (cho Android) hoặc App Store (cho iOS).

Bước 2: Sau khi đã tải và cài đặt ứng dụng thành công, hãy mở ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó trên màn hình chính của điện thoại.

Bước 3: Trên giao diện chính của ứng dụng, bạn sẽ thấy một biểu tượng hình tam giác ngược hoặc một biểu tượng menu. Hãy nhấp vào biểu tượng này để tiếp tục.

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến một trang hoặc giao diện cho phép bạn lựa chọn điều kiện tra cứu. Bạn có thể chọn một trong các điều kiện mà bạn muốn sử dụng để tra cứu, ví dụ: số CMND, số CCCD, tên, và nhiều điều kiện khác. Hãy nhấp vào tùy chọn tương ứng.

Bước 5: Tiếp theo, hãy nhập thông tin cụ thể mà bạn muốn tra cứu vào ô trống hoặc biểu mẫu tương ứng. Ví dụ, nếu bạn chọn tra cứu theo số CMND, hãy nhập số CMND của bạn vào ô trống.

Bước 6: Cuối cùng, sau khi bạn đã nhập thông tin đầy đủ, hãy nhấp vào nút “Tìm kiếm” hoặc “Tra cứu”. Hệ thống sẽ xử lý thông tin và hiển thị kết quả tra cứu cho bạn trên màn hình ứng dụng.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần sự hỗ trợ cụ thể về mã số thuế cá nhân được cấp khi nào, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài pháp luật hotline 1900.6174Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp mọi câu hỏi, cung cấp thông tin chi tiết, và hỗ trợ bạn trong việc hiểu rõ và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế cá nhân.  Rất cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết của chúng tôi và chúc bạn một ngày vui vẻ và đầy thành công!

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174