Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử mới nhất 2023

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử đầy đủ và chi tiết sẽ giúp quá trình làm việc của bạn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.Theo Tổng Cục Thuế, từ ngày 01/07/2022 trở đi Cơ quan Thuế sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Vậy cụ thể chứng từ khấu trừ thuế TNCN sẽ được cấp trong trường hợp nào? Nội dung của Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử bao gồm những gì? v.v…

Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc vừa nêu trên. Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình từ phía chúng tôi về các vấn đề pháp luật, vui lòng gọi số hotline sau đây của Tổng đài pháp luật 1900.6174.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử? Gọi ngay: 1900.6174

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được cấp trong trường hợp nào?

 

Văn bản pháp luật thuế TNCN có quy định rõ về những trường hợp phải cấp và không cấp chứng từ thuế TNCN. Nội dung này được nêu rõ tại điểm a khoản 2 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

– Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo như hướng dẫn tại khoản 1 của Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của các cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Theo đó, những trường hợp dưới đây, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế cần phải cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ, trừ trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

–  Thu nhập của cá nhân không cư trú.

–  Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

–  Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản.

–  Thu nhập từ đầu tư vốn.

–  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

–  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

–  Thu nhập từ trúng thưởng.

–  Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

–  Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác (khấu trừ 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập).

Ngoài ra, cần lưu ý các quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể như sau:

–  Đối với các cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: các cá nhân sẽ có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

–  Đối với các cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

mau-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-dien-tu-1
Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2023

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về vấn đề chứng từ khấu trừ thuế TNCN được cấp trong trường hợp nào? ? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử mới nhất 2023

 

Tổ chức khấu trừ thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo như quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo như quy định tại khoản 1 Điều 32 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Dưới đây là mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất (Mẫu 03/TNCN) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

Mẫu số (form No): 3

Ký hiệu: (Serial No): abc

Số (No): 124

TÊN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP

——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

1. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (information of the income paying organization)

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): Công ty A

[02] Mã số thuế: gdgt (Taxidentificationnumber)

[03] Địa chỉ (Address): Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

[04] Điện thoại (Telephone number): 012xxxxxxxxxx

2. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ (Information of taxpayer)

[05] Họ và tên (Full name): Nguyễn Văn M

[06] Mã số thuế (Taxidentificationnumber) hjyj

[07] Quốc tịch (Nationlaty): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual)

[09] Cá nhân không cư trú (Non-resident individual)

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone Number): 023xxxxxxxxx

Trường hợp không có mã số thuế thì ghi thông tin cá nhân theo 2 chỉ tiêu [11] & [12] dưới đây:

If Taxpayer does not have Tax indentification number, please fill in 2 following items [11] & [12]:

[11] Số CMND/CCCD hoặc sổ hộ chiếu (ID/Passport Number): 016xxxxxxxxxxxx

[12] Nơi cấp (Place of issue): Công an tỉnh T

[13] Ngày cấp (Date of issue): 10/12/2020

3. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding)

[14] Khoản thu nhập (Type of income):

[14a] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (the aforesaid deductible insurance premiums): Ghi cụ thể

[15] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): tháng (month) 5 năm (year): 2023

[16] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be withheld): 100.000.000 đồng

[17] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation) 50.000.000 đồng

[18] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 17.000.000 đồng

T, ngày (date) 17 tháng (month) 4 năm (year) 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TẢ THU NHẬP

(Income paying organization)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Theo như quy định tại khoản 2,3 Điều 33 của Nghị định số 123/2010/NĐ-CP, chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc bằng phương tiện điện tử.

mau-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-dien-tu-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về nội dung mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2023? Gọi ngay: 1900.6174

Thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 

Theo như quy định tại Điều 32 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chứng từ khấu trừ thuế TNCN được lập tại thời điểm khấu trừ thuế TNCN, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cần phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

mau-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-dien-tu-3

>>>Xem thêm: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra khác nhau như thế nào?

Nội dung của Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 

Theo như quy định tại khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có những nội dung cụ thể sau đây:

Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu các mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế; 

–  Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

–  Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu như người nộp thuế có mã số thuế);

–  Quốc tịch (nếu như người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam); 

–  Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ, số thu nhập còn được nhận;

–  Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

–  Họ tên, chữ ký của những người trả thu nhập. 

–  Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số. 

>>>Xem thêm: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử có bắt buộc hay không?

Trên đây là toàn bộ thông tin chia sẻ về “Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử” đã được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể quy định của pháp luật về chứng từ khấu trừ thuế TNCN sẽ được cấp trong trường hợp nào? Nội dung của Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử bao gồm những gì? v.v…

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng đài pháp luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc trong tương lai.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174