Mẫu di chúc thừa kế viết tay mới nhất năm 2023

Mẫu di chúc thừa kế viết tay mới nhất năm 2023. Di chúc thừa kế viết tay là một trong những hình thức lập di chúc được cho là đặc biệt và gần gũi hơn với người viết di chúc. Việc lập di chúc viết tay cho phép người viết di chúc có thể thoải mái thể hiện ý muốn của mình và đưa ra những quyết định về chuyển nhượng tài sản sau khi mình qua đời.

Nếu cần thiết, họ nên tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng di chúc của mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và tránh được những tranh chấp không đáng có trong tương lai. Hãy cùng tìm hiểu thêm về di chúc thừa kế viết tay và những điều cần lưu ý khi soạn thảo di chúc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng Đài Pháp Luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu di chúc thừa kế viết tay mới nhất năm 2023, liên hệ ngay 1900.6174

 

Di chúc là gì?

 

Di chúc (còn được gọi là di thưc, di thức) là một văn bản pháp lý hoặc tài liệu được người cá nhân (người lập di chúc) viết ra để thể hiện ý muốn và quyết định về việc chia sẻ tài sản hoặc quyền lợi của mình sau khi qua đời. Di chúc có tác dụng chỉ định người thừa kế và cụ thể các tài sản, tài sản cụ thể mà người lập di chúc muốn để lại cho từng người thừa kế.

dung-mau-di-chuc-thua-ke-viet-tay

Di chúc có thể được viết tay hoặc công chứng tại cơ quan có thẩm quyền như văn phòng công chứng hoặc UBND cấp xã. Trong di chúc, người lập di chúc cũng có thể chỉ định người làm chứng để xác nhận tính xác thực và hiệu lực của di chúc sau khi mình qua đời.

Di chúc giúp người lập di chúc tự do quyết định và thể hiện ý muốn cuối cùng của mình đối với tài sản và di sản. Nó là một công cụ pháp lý quan trọng để đảm bảo tính công bằng và tránh tranh chấp sau khi người lập di chúc qua đời. Tuy nhiên, để di chúc có hiệu lực, nó phải tuân thủ các quy định và điều kiện của pháp luật dân sự tại quốc gia tương ứng.

>>>Chuyên viên tư vấn Di chúc là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Mẫu di chúc thừa kế viết tay

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

  1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

Ông: …………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Bà:……………………; Sinh năm: ………………………………………..

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày ………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 >>>Xem thêm: Thủ tục thừa kế không có di chúc và hồ sơ cần thiết cho khai nhận đất đai

 

 Hướng dẫn cách lập di chúc viết tay

 

Các yếu tố quan trọng cần có khi lập di chúc bằng giấy viết tay. Dưới đây là tổng hợp các yếu tố cần đảm bảo trong di chúc viết tay:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc: Xác định thời điểm di chúc được viết và có hiệu lực.

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc: Xác định danh tính đầy đủ của người viết di chúc.

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản: Liệt kê rõ ràng thông tin về những người hoặc tổ chức nhận di sản trong di chúc.

– Di sản để lại và nơi có di sản: Đưa ra danh sách chi tiết về tài sản và tài sản cụ thể mà người viết di chúc muốn để lại cho người thừa kế.

mau-di-chuc-thua-ke-viet-tay

Ngoài các yếu tố cơ bản trên, di chúc có thể chứa các nội dung khác mà người lập di chúc muốn thể hiện, như những lời chia tay, lời động viên, hay các quyết định liên quan đến việc quản lí tài sản sau khi người lập di chúc qua đời.

Ngoài ra, khi soạn thảo di chúc viết tay, người lập di chúc phải tuân thủ một số quy định về hình thức, như không viết tắt hoặc sử dụng ký hiệu trên di chúc. Nếu di chúc gồm nhiều trang, mỗi trang cần được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ. Trong trường hợp di chúc có sự tẩy xóa hoặc sửa chữa, người lập di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa để đảm bảo tính xác thực và hiệu lực của di chúc.

>>>Chuyên viên Hướng dẫn cách lập di chúc viết tay, liên hệ ngay 1900.6174

 

Di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật không?

 

Di chúc viết tay có thể có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên, để di chúc này có hiệu lực, nó phải đáp ứng các điều kiện và quy định pháp luật tại quốc gia tương ứng. Trong hầu hết các quốc gia, di chúc viết tay cần tuân thủ một số yêu cầu cơ bản để được coi là hợp pháp và có hiệu lực:

– Tính xác thực: Di chúc phải được viết bởi chính người lập di chúc, bằng tay của họ và không được viết bằng máy in hoặc các phương tiện công nghệ khác.

– Đầy đủ thông tin: Di chúc cần cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm ngày, tháng, năm lập di chúc, danh tính của người lập di chúc, người thừa kế, và mô tả rõ ràng về tài sản để lại.

– Không vi phạm quy định pháp luật: Di chúc không được vi phạm các quy định và hạn chế của pháp luật về di chúc tại quốc gia đó.

– Có tính hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế: Di chúc viết tay có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, tức là sau khi người lập di chúc qua đời.

Tuy nhiên, trong một số quốc gia, di chúc viết tay có thể không được công nhận là hợp pháp nếu không tuân thủ các quy định cụ thể hoặc nếu có sự tranh cãi và tranh chấp về tính xác thực và tính hợp pháp của di chúc. Do đó, nếu bạn muốn lập di chúc viết tay, hãy tìm hiểu kỹ luật pháp của quốc gia mình để đảm bảo di chúc có hiệu lực và được thực thi theo ý muốn của mình sau này.

>>>Di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật không? liên hệ ngay 1900.6174

 

Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp

 

Để di chúc viết tay có hiệu lực hợp pháp, cần tuân thủ các điều kiện và quy định pháp luật tại quốc gia tương ứng. Dưới đây là những điều kiện cơ bản thường được yêu cầu để di chúc viết tay được lập hợp pháp:

– Năng lực chủ thể: Người lập di chúc phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nếu người lập di chúc có từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (người còn năng lực hành vi một phần), thì việc lập di chúc phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Tự nguyện và sáng suốt: Người lập di chúc phải tự nguyện lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Họ cần phải có tính sáng suốt và minh mẫn khi lập di chúc, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

– Nội dung phù hợp với pháp luật: Nội dung của di chúc không được trái pháp luật và cần phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Người lập di chúc có toàn quyền quyết định về việc chia sẻ tài sản và di sản, nhưng nội dung di chúc không được vi phạm các quy định tại pháp luật.

– Hình thức và yêu cầu văn bản: Di chúc viết tay cần được viết bằng tay của người lập di chúc và không được viết bằng máy in hoặc các phương tiện công nghệ khác. Nội dung di chúc phải thể hiện rõ các yếu tố như ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản. Nếu di chúc gồm nhiều trang, mỗi trang cần được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Quan trọng nhất, để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc viết tay, người lập di chúc nên tuân thủ đúng quy định pháp luật tại quốc gia của họ và có thể tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu cần thiết.

mau-di-chuc-thua-ke-viet-tay

>>.Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết về mẫu di chúc thừa kế viết tay. Nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của Tổng Đài Pháp Luật qua điện thoại 1900.6174  để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174