Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nào?

Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN ở đâu? Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của hệ thống thuế Việt Nam, việc nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Để rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>> Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN ở đâu? Gọi ngay: 1900.6174

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

 

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một tài liệu thể hiện thông qua biểu mẫu, được dành riêng cho các doanh nghiệp đã áp dụng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nhằm thông báo về tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

khau-nop-bao-cao-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

Tài liệu báo cáo này chứa đựng thông tin chi tiết liên quan đến các chứng từ khấu trừ thuế, và được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền về thuế theo quy định được đề ra trong Quyết định số 440/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế. Điều này hỗ trợ trong việc duy trì tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử được thực hiện như thế nào?

Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN quy định như thế nào?

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc tổng hợp tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thông qua Mẫu CTT25/AC định kỳ và gửi đến cơ quan thuế.

Thời hạn chậm nhất để nộp Báo cáo như được quy định trong Phần thứ ba của Quyết định 440/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế như sau:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

Điều quan trọng là doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, dù có sử dụng chứng từ khấu trừ hay không, đều cần phải báo cáo cho cơ quan thuế về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Đối với chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính:

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo quý với cơ quan thuế mà đã đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

Nếu doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ khi hợp nhất, sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, phá sản, hoặc đóng cửa doanh nghiệp, thì cần báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong thời hạn 05 ngày sau khi có thông báo thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, hoặc đóng cửa.

Doanh nghiệp cần nộp Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC, nhằm báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Tóm lại, theo quy định hiện tại, việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm cả chứng từ tự in và chứng từ mua từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần thực hiện việc này trong thời hạn và theo quy định để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình pháp luật.

>>> Nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN quy định như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Lập báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

Tương tự như việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, khi doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cũng cần thực hiện việc báo cáo định kỳ. Hàng quý, doanh nghiệp phải tiến hành báo cáo việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Mẫu CTT25/AC mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT.

tron-nop-bao-cao-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

Có hai cách để lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Cách 1: Làm Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN nộp trực tiếp:

Theo quy định hiện tại, doanh nghiệp sử dụng Chứng nhận khấu trừ thuế TNCN phải sử dụng Mẫu CTT25/AC. Cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

Đơn vị, cá nhân thu: ……                                                          Mẫu  CTT25/AC

MST: ……                                                                                 Số: ……..

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ

Quý … Năm….

Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Từ số đến số Số sử dụng Số xóa bỏ Số mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Cộng: xx

 

Ghi chú: Cột 4 và 5 cần ghi chi tiết từng số xóa bỏ và số mất, cháy. 

                                        Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

                                          Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai

                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cột 1: Điền theo mẫu số trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cột 2: Ghi tên biên lai là “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN”.

Cột 3: Điền ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cột 4: Ghi chi tiết số chứng từ đã sử dụng trong kỳ (từ quý bắt đầu sử dụng đến quý kết thúc sử dụng).

Cột 5: Ghi số lượng sử dụng (bằng số ở cột 4 trừ số ở cột 4 + 1, không bao gồm các trường hợp xóa, mất…).

Cột 6: Ghi chi tiết các số chứng từ đã bị xóa hoặc viết sai.

Cột 7: Ghi số chứng từ bị mất hoặc bị cháy.

Cột 8: Tổng số chứng từ được sử dụng trong các cột 5, 6, 7.

Cách 2: Nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng:

Bước 1: Làm bảng kê chứng từ khấu trừ thuế trên phần mềm HTKK (Hệ thống khai thuế qua mạng):

Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng Mã số thuế của Doanh nghiệp.

Chọn mục “Hóa đơn” và sau đó chọn “Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN”.

Tiếp đó, thực hiện lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên HTKK.

Quy định về Ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Theo quy định của Thông tư 37/2010/TT-BTC, chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải có ký hiệu gồm 2 chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), cộng với năm in phát hành. Trên phần mềm HTKK, hiện chỉ nhập được định dạng CC/YYYY/T. Do đó, khi nhập liệu, cần nhớ nhập “/T” (ví dụ: nhập “/P” thay vì “/T” sẽ gây lỗi không kết xuất được).

Sau khi lập bảng kê trên phần mềm HTKK:

Bước 2: Nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng:

Truy cập vào trang web thuế điện tử của chính phủ.

Đăng nhập bằng Mã số thuế của Doanh nghiệp và đảm bảo đã cắm Chữ ký số.

Lưu ý, để nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng, cần phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trước.

Sau khi đã nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, vào mục “Tra cứu” => “Tờ khai” => Chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” đính kèm phụ lục.

Sau khi đính kèm, ấn Ký điện tử và nộp.

Tóm lại, việc nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Các doanh nghiệp cần chú ý thực hiện đúng quy trình và thời hạn để tránh vi phạm.

>>> Lập báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

Thông tư 37/2010/TT-BTC đã đề ra hướng dẫn liên quan đến việc phát hành, sử dụng và quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính, và trong đó, quy định về thời hạn nộp báo cáo việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

Theo quy định, hàng quý, các doanh nghiệp và tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính phải thực hiện việc báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (theo mẫu phụ lục được đính kèm trong Thông tư) trước ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

cach-nop-bao-cao-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

Đối với tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ và trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, họ phải thực hiện báo cáo quyết toán về việc sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế tại nơi họ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ. Thời hạn chậm nhất cho việc báo cáo này là 05 ngày làm việc, tính từ ngày có quyết định về sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.

Tóm lại, Thông tư 37/2010/TT-BTC đã quy định rõ về thời hạn nộp báo cáo việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cùng các trường hợp đặc biệt cần thực hiện báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

>>> Xem thêm: Mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm, như nộp chậm hoặc không nộp báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, hình phạt được áp dụng tương tự như việc vi phạm quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  1. Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, với tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng: Đối với các hành vi sau:

Nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định và gửi cơ quan thuế.

Không bị xử phạt: Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo hoặc báo cáo thay thế đúng quy định và gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra thuế hoặc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng: Đối với hành vi nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày.
  2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Đối với hành vi nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày.
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: Đối với một trong các hành vi sau:

Nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Không nộp thông báo hoặc báo cáo về chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

Tổng hợp các thông tin trên, doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, để tránh vi phạm và những hậu quả không mong muốn.

hoan-nop-bao-cao-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

 >>> Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN? Gọi ngay: 1900.6174

Với việc hiểu rõ quy trình và quy định liên quan đến nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN, các doanh nghiệp và cá nhân sẽ có cơ hội tối ưu hóa quá trình quản lý thuế, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ, đồng thời xây dựng hình ảnh đáng tin cậy trước cơ quan quản lý thuế và cả xã hội. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư Tổng Đài Pháp Luật giải đáp nhanh chóng nhất!

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174