Phản tố là gì? Đơn phản tố được viết như thế nào?

Phản tố là gì? Hiện nay vẫn còn rất nhiều người không hiểu rõ về phản tố và cách làm đơn phản tố. Vậy nên hôm nay, trong bài viết này, chúng tôi cung cấp tư vấn về vấn đề phản tố, bạn đọc có thể nghiên cứu và tham khảo các thông tin chính xác nhất trong bài viết. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với Tổng đài pháp luật chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến phản tố, gọi ngay 1900.6174

Ông Thế (Hà Nội) có câu hỏi như sau:

“Chào Luật sư, tôi muốn biết về quy trình và quyền lợi khi tôi muốn đưa ra phản tố trong một vụ án. Liệu tôi có quyền phản tố và như thế nào là quy trình để tôi có thể đưa ra phản tố?

Tôi cảm ơn”

 

Phần trả lời của Tổng Đài Pháp Luật:

Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã quan tâm và liên hệ với chúng tôi về vấn đề hệ số sử dụng đất. Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết để giúp Quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này. Để nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ với Tổng Đài Pháp Luật qua số điện thoại 1900.6174.

Phản tố là gì

 

Đầu tiên, phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự để kiện ngược lại bên khởi kiện với những hành vi vi phạm pháp luật. Bằng cách gửi đơn khởi kiện ngược lại, bị đơn yêu cầu Tòa án xem xét sự việc và đưa ra giải quyết vấn đề.

Yêu cầu phản tố là khi bị đơn yêu cầu người khởi kiện hoặc các bên liên quan thực hiện trách nhiệm đối với nội dung đơn khởi kiện mà nguyên đơn đã đưa ra.

phan-to-la-gi

Thời điểm phát sinh yêu cầu phản tố là khi nguyên đơn yêu cầu khởi kiện bị đơn và Tòa án đã nhận thụ lý vụ việc theo yêu cầu đó. Bị đơn có quyền đề nghị và yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu đó trong lĩnh vực dân sự.

>>>Để hiểu rõ hơn về phản tố là gì, Gọi ngay 1900.6174 để được tư vấn kịp thời

Các điều kiện của yêu cầu phản tố

 

– Về chủ thể: Yêu cầu phản tố chỉ có thể được thực hiện bởi bị đơn, tức là người bị yêu cầu phải đối mặt với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và có yêu cầu độc lập. Yêu cầu phản tố không thể áp dụng cho các bên không liên quan trong vụ án hoặc đồng bị đơn. Trong trường hợp người đại diện theo ủy quyền, họ không thể thực hiện yêu cầu phản tố vì họ chỉ đại diện cho bị đơn và không phải là bị đơn. Do đó, bị đơn phải tự mình thực hiện quyền yêu cầu phản tố.

– Về nội dung: Yêu cầu phản tố phải thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

  + Trường hợp yêu cầu phản tố nhằm bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Điều này xảy ra khi nguyên đơn kiện bị đơn và có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến mình, và bị đơn cũng yêu cầu bên nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải có nghĩa vụ độc lập đối với bị đơn.

  + Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Điều này có nghĩa là nếu yêu cầu phản tố của bị đơn được chấp nhận, các yêu cầu độc lập của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể bị loại bỏ một phần hoặc toàn bộ. Trong trường hợp này, chủ thể tham gia tố tụng sẽ thay đổi hoàn toàn: bị đơn sẽ trở thành nguyên đơn và nguyên đơn sẽ thay thế bị đơn trong vụ án dân sự này.

phan-to-la-gi

  + Mối quan hệ giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là có sự liên quan và khi được giải quyết trong cùng một vụ án, việc giải quyết vụ án sẽ được chính xác và nhanh chóng hơn. Nếu yêu cầu phản tố của bị đơn có mối quan hệ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và cả hai được giải quyết trong cùng một vụ án, thì vụ án đó sẽ được giải quyết chính xác và nhanh chóng hơn so với việc tách riêng thành hai vụ án.

– Về mặt hình thức, việc yêu cầu phản tố của bị đơn phải tuân thủ hình thức khởi kiện một vụ án dân sự. Điều này có nghĩa là bị đơn phải viết đơn phản tố bằng văn bản và gửi đến Tòa án.

– Về thời điểm: Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp và kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015). Thời điểm này xác định yêu cầu mà bị đơn phải đáp ứng để Tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố và bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về các điều kiện để yêu cầu phản tố, gọi ngay 1900.6174

Thời điểm bị đơn được đưa ra yêu cầu phản tố

 

Theo quy định của Điều 200 BLTTDS năm 2015, bị đơn được phép đưa ra yêu cầu phản tố trước khi phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải diễn ra; đây là một quy định mới so với BLTTDS năm 2004. 

Trước đây, trong thực tế giải quyết các vụ án dân sự, có nhiều trường hợp bị đơn không đưa ra yêu cầu phản tố ngay từ đầu mà thậm chí đưa ra trong quá trình chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên tòa, gây kéo dài thời gian giải quyết và tăng tính phức tạp của vụ án. 

phan-to-la-gi

Tuy nhiên, điểm hạn chế của BLTTDS năm 2015 là không quy định cụ thể bị đơn được đưa ra yêu cầu phản tố trước phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ bao nhiêu; vì mỗi vụ án có thể mở nhiều phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải khác nhau. 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thời điểm bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố, gọi ngay 1900.6174

Những nội dung trong đơn phản tố

 

Đơn phản tố cần bao gồm các nội dung sau:

 1. Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 2. Thời gian và địa điểm viết đơn phản tố.
 3. Tên đơn và tên tòa án nhân dân nhận đơn.
 4. Thông tin của người phản tố: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, thông tin liên lạc và số CMND/CCCD.
 5. Thông tin của người bị phản tố: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, thông tin liên lạc và số CMND/CCCD.
 6. Nội dung yêu cầu phản tố: ghi chi tiết và rõ ràng, kèm theo các căn cứ.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về những nội dùng trong đơn phản tố, gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn phản tố

 

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                                      Hưng Yên, ngày … tháng …năm 20…

                                                                                          ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

NGƯỜI PHẢN TỐ:

Họ tên : Ông………………………….

Sinh năm : …./……../19…….

CCCD số : ……………. cấp ngày ……./…../20…. tại Công an tỉnh ……

Địa chỉ thường trú : Thôn …………., xã …………, huyện …………, tỉnh Hưng Yên.

Tôi là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp kinh doanh thương mại” đã được Tòa Án nhân dân tỉnh Hưng Yên thụ lý số …… ngày……tháng…… năm……..

NGƯỜI BỊ PHẢN TỐ:

Họ tên : Ông ……………… – Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số : ……………… cấp ngày …………../………../20……

(Hộ chiếu cũ số: ……………..)

Là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp kinh doanh thương mại” đã được Tòa Án nhân dân tỉnh Hưng Yên thụ lý số …… ngày……tháng…… năm……..

Nội dung phản tố:

Sau khi Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hưng Yên thụ lý vụ án “Tranh chấp kinh doanh thương mại” giữa Ông ………… và Ông …………. Tôi đã ủy quyền cho luật sư: ………. – Luật sư/Trưởng văn phòng Công ty luật Minh Khuê tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền. Đại diện là luật sư ủy quyền của cả hai Bên đã có nhiều lần gặp gỡ trực tiếp tại tòa án, tại cơ sở sản xuất kinh doanh của bên bị đơn nhưng đều không thể hòa giải thành do quan điểm của các bên có nhiều điểm khác biệt, mâu thuẫn.

Thứ nhất, Hợp đồng cho thuê nhà xưởng được hai bên ký ngày …. tháng …..năm 20…… được thực hiện nghiêm túc trong hai năm đầu, đến năm thứ 3 của hợp đồng Ông ……….muốn chấm dứt hợp đồng nhưng không chịu thỏa thuận bồi thường theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết trước đó.

Thứ hai, iệc Ông ……………. không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết đã gây thiệt hại lớn cho tôi trong từ đầu năm 2018 đến nay.

– Nhà xưởng có diện tích gần 1000 m2 (mét vuông) không thể cho bên thứ ba thuê. Nhiều lần tôi đã yêu cầu Ông ……….. trả tiền bồi thường để thu dọn máy móc đồ đạc ra khỏi nhà xưởng, bàn giao lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu nhưng ông …………. không đồng ý và có thái độ bất hợp tác.

– Đồng thời, kể từ ngày Ông …………. bỏ đi không trực tiếp sản xuất tại địa điểm này. Tôi đã phải thuê Ông …………..và Bà …………… là người dân sinh sống trong làng ngày đêm thay phiên nhau trông giữ tài sản của Ông ……………. bao gồm máy móc và một số bao vật liệu (khoảng 5-6 bao) để tại xưởng sản xuất của Tôi. Người đại diện theo ủy quyền đã cung cấp đầy đủ hợp đồng khoán việc, bản sao chứng minh thư cho Tòa án nhân dân tỉnh Hưng yên trong buổi làm việc ngày ….. tháng …../20…….

– Nhà xưởng không được sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng (có hiện tượng tốc mái khi mưa to, gió lớn), chúng tôi cũng đã cung cấp ảnh chụp hiện trạng mái nhà xưởng cho Quý tòa án trong các buổi làm việc trực tiếp và có thông báo đến phía nguyên đơn về tình trạng, hiện trạng nhà xưởng hiện nay.

Như vậy, việc không thu được tiền của bên thuê, mặt khác lại phải thuê người ngày đêm trông giữ tài sản của bên thuê đặt trên phần đất thuộc quyền quản lý hợp pháp của mình đã gây thiệt hại trực tiếp đến tài chính của tôi.

Nay bằng đơn phản tố này, tôi yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét giải quyết cho tôi yêu cầu sau:

Kính mong quý Tòa án xem xét giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi.

Trân trọng cảm ơn!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về đơn phản tố, gọi ngay 1900.6174

Hướng dẫn cách viết đơn phản tố

 

Một đơn phản tố cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

 1. Quốc hiệu và tiêu ngữ là dòng đầu tiên của đơn.
 2. Thông tin về thời gian và địa điểm khi viết đơn phản tố.
 3. Nêu rõ tên và địa chỉ của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu của bị đơn.
 4. Thông tin cá nhân của người phản tố bao gồm họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 5. Cung cấp các thông tin tương tự về người bị phản tố.
 6. Nội dung đơn phản tố phải nêu rõ lý do và các vụ việc liên quan đến vấn đề phản tố trong lĩnh vực dân sự.
 7. Kết thúc đơn bằng lời kính gửi và đề nghị xem xét từ người khởi tố.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách viết đơn phản tố, gọi ngay 1900.6174

          Chúng tôi là Tổng Đài Pháp Luật, mang đến cho bạn thông tin chính xác và đáng tin cậy về vấn đề “phản tố là gì?”. Để hiểu rõ hơn về vấn đề phản tố, chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý và các quy định mới nhất liên quan. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được tư vấn bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn nhanh chóng và tận tình.

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174