Quản lý trật tự xây dựng là gì? UBND cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào?

Quản lý trật tự xây dựng như thế nào? Việc quản lý trật tự khu xây dựng cũng sẽ đi kèm và nó trở nên vô cùng cần thiết để giúp những công trình xây dựng đó đảm bảo cả về mặt tiêu chuẩn và cả mặt pháp lý. Mặc dù vậy, không phải ai cũng nắm được các quy định pháp lý về vấn đề quản lý nay. Tổng Đài Pháp Luật xin mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây để cùng cập nhật những thông tin về pháp luật mới mẻ và hữu ích cho các độc giả ! Nếu có thắc mắc nào liên quan tới những vấn đề trên, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.6174 để được Luật sư và các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ kịp thời !

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Quản lý trật tự xây dựng như thế nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Quản lý trật tự xây dựng là gì?

 

Theo quy định của pháp luật, quản lý trật tự xây dựng được hiểu là quá trình quản lý và kiểm soát các hoạt động xây dựng của một khu vực nhất định, gồm những hoạt động như:

– Đăng ký xây dựng.

– Cấp phép xây dựng.

– Thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình.

quan-ly-trat-tu-xay-dung

Mục đích của quản lý trật tự xây dựng là đảm bảo được tính an toàn, đúng quy trình và đảm bảo về quyền lợi cho các bên liên quan cũng như sự phát triển bền vững cho khu vực đó. Quản lý trật tự xây dựng sẽ được thực hiện bởi những cơ quan trong quản lý xây dựng như: Bản quản lý dự án, Sở xây dựng, Cục quản lý xây dựng, đơn vị quản lý tài nguyên đất đai,…

Bên cạnh đó, việc quản lý trật tự xây dựng đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan. Không chỉ vậy, quản lý trật tự xây dựng còn đòi hỏi sự thực thi nghiêm ngặt từ các quy định của pháp luật, gồm có những quy định về xây dựng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị cũng như các quy định trong vấn đề xây dựng.

Nhìn chung, quản lý xây dựng là quá trình quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng để đảm bảo các hoạt động được đúng và chuẩn quy trình, đảm bảo quyền lợi cho các bên và tuân thủ quy định của pháp luật.

>>> Quản lý trật tự xây dựng là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

 

Thời điểm thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ – CP đã nêu rõ:

Việc quản lý trật tự xây dựng thực hiện theo thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng nhằm mục đích ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời khi phát sinh những vi phạm trong quá trình xây dựng.

>>> Thời điểm thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng là khi nào? Liên hệ ngay: 1900.6174

 

Các nội dung về quản lý trật tự xây dựng

 

Nội dung quản lý trật tự xây dựng bao gồm:

– Đối với công trình được cấp Giấy phép xây dựng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc quản lý dựa trên các nội dung của giấy phép đã được cấp cho các chủ dự án xây dựng và dựa trên các quy định pháp luật liên quan như Luật đất đai, các văn bản pháp luật về xây dựng,…

Ngoài ra, khi cấp Giấy phép xây dựng, các cơ quan Nhà nước tiến hành hoạt động kiểm tra, xét xét kỹ việc tuân thủ pháp luật của dự án, nên khi quản lý trật tự xây dựng, các cơ quan dựa trên những nội dung chi tiết đã được phê duyệt để cấp Giấy phép xây dựng.

– Đối với công trình được miễn Giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự đối với công trình này sẽ bao gồm:

– Kiểm tra xem công trình đó có đáp ứng điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng như đối với công trình cần cấp Giấy phép xây dựng.

qua-ly-trat-tu-xay-dung

>>>Xem thêm: Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất gồm những bước nào?

– Kiểm tra sự tuân thủ của việc xây dựng với bản quy hoạch xây dựng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt cũng như quy định pháp luật liên quan.

– Kiểm tra sự phù hợp trong việc xây dựng với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế được thẩm định đối với các trường hợp thiết kế xây dựng đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định – Điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ – CP.

Như vậy, đối với trường hợp các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng thì vẫn cần có đầy đủ các nội dung cơ bản như điều kiện để thực hiện các hoạt động xây dựng, điều kiện để phù hợp với quy hoạch,….

>>> Chuyên viên tư vấn các nội dung về quản lý trật tự xây dựng là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

 

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng

 

Khi quá trình xây dựng diễn ra, nếu cơ quan quản lý trật tự xây dựng phát hiện dự án xây dựng có hành vi vi phạm, các cơ quan có thể yêu cầu dừng thi công và tiến hành xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan có quyền quản lý trật tự xây dựng đó là Ủy ban nhân dân các cấp. Các cơ quan như UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phân cấp hoặc theo phân công của UBND cấp tỉnh. Ngoài ra, những cơ quan này sẽ kiểm tra, theo dõi tiến độ công trình từ đó phát hiện sai phạm để ngăn chặn và xử lý vi phạm. Không chỉ vậy, những cơ quan có thể cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng dựa vào thẩm quyền.

Quy định chi tiết về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng nằm trong Chương II của Nghị định 139/2017/NĐ – CP ban hành ngày 27/11/2017.

>>>Quy định về Xử lý vi phạm trật tự xây dựng như thế nào? liên hệ ngay  1900.6174

 

Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh

 

UBND cấp tỉnh cần làm những công việc sau trong hoạt động quản lý trật tự xây dựng:

– Chịu trách nhiệm 1 cách toàn diện về quản lý trật tự xây dựng của các công trình trên địa bàn – trừ những công trình thuộc bí mật Nhà nước.

– Ban hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã để phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, các trường hợp thuộc vào đối tượng miễn Giấy phép xây dựng theo quy định Điểm g khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014(sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 cần phải bổ sung thêm các tài liệu nếu được yêu cầu theo quy định Khoản 5 Điều 38 Nghị định 15/2021/NĐ – CP.

– Ban hành quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị cho từng khu vực để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trong đô thị, trong khu chức năng và hoặc quy hoạch cho điểm dân cư nông thôn.

– Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn, thực hiện việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn.

– Giải quyết vấn đề quan trọng, vướng mắc trong quá trình xây dựng trên địa bàn.

Nhìn chung, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quản lý trật tự xây dựng sẽ tuân theo các quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ – CP trong đó chịu trách nhiệm về các công trình xây dựng trên địa bàn, ban hành các quy chế và chỉ đạo UBND cấp huyện, xã để giám sát, theo dõi sát sao.

>>>Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh là gì? liên hệ ngay  1900.6174

 

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

 

Bên cạnh những trách nhiệm của UBND cấp xã thì UBND cấp huyện, cấp xã cũng chịu trách nhiệm cho 1 số công việc như:

– Chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, Ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

– Tổ chức việc thực hiện theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị xử lý kịp thời đối với những vi phạm trên địa bàn, cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Như vậy, UBND cấp huyện, xã sẽ chịu trách nhiệm theo sự phân cấp từ UBND cấp tỉnh, giám sát, theo dõi và xử lý các vi phạm hoặc kiến nghị để xử lý trong quá trình quản lý trật tự xây dựng.

Hiện nay, việc quản lý trật tự xây dựng trở nên quan trọng hơn bởi lẽ ngày càng có nhiều công trình mọc lên do nhu cầu quá lớn của người dân và toàn xã hội. Vì vậy, người dân cần nắm bắt các quy định về quản lý trật tự xây dựng để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và UBND các cấp để cùng duy trì việc quản lý trật tự xây dựng một cách ổn định và bền vững.

quan-ly-trat-tu-xay-dung

>>> Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã là gì?  liên hệ ngay  1900.6174

 Trên đây là những thông tin chia sẻ của Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi về vấn đề “Quản lý trật tự xây dựng” cụ thể về các quy định liên quan. Nếu còn câu hỏi nào cần được chúng tôi giải đáp về quản lý trật tự xây dựng, vui lòng gọi điện tới số 1900.6174 để được giải quyết nhanh chóng và kịp thời !

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174