Quy hoạch nông thôn mới cấp xã được quy định như thế nào?

Quy hoạch nông thôn mới cấp xã là gì? Vì sao lại phải tiến hành quy hoạch nông thôn? Hiện nay, đất nước ta đang ở trong thời đại phát triển về mọi mặt trong kinh tế – xã hội, vì vậy Nhà nước đã đề ra các phương pháp, chính sách để giúp người dân có thể cải thiện đời sống. 

Chính vì vậy, người dân cần nắm rõ và hiểu biết về những kiến thức pháp luật liên quan tới vấn đề này.Tổng Đài Pháp Luật mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật những thông tin về pháp luật hữu ích nhất ! Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về những vấn đề trên, vui lòng liên hệ tới hotline 1900.6174 để được Luật sư tư vấn cũng như giải đáp nhanh chóng !

>>> Luật sư tư vấn quy định về Quy hoạch nông thôn mới cấp xã, liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy hoạch nông thôn mới cấp xã là gì?

 

Quy định tại Khoản 33 Điều 3 Luật xây dựng 2014 đã nêu rõ về khái niệm của quy hoạch nông thôn mới là: việc tổ chức không gian bằng cách sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

quy-hoach-nong-thon-moi-cap-xa

 

Quy hoạch nông thôn mới sẽ bao gồm: Quy hoạch chung cư xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Như vậy, quy hoạch nông thôn mới là một cách thay đổi nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế – xã hội,…..

>>>Quy hoạch nông thôn mới là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới cấp xã?

 

Có rất nhiều lý do để tiến hành xây dựng nông thôn mới. Đầu tiên việc xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng một thôn, xã khang trang, sạch đẹp, bên cạnh đó tăng khả năng phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng toàn diện, nếp sống văn hóa và đảm bảo an ninh nông thôn, đời sống, thu nhập của dân cũng được nâng cao.

Hiện nay, việc thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân ở nông thôn đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thành tựu chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Những kết cấu hạ tầng nông thôn như:

Điện, đường, chợ, thủy lợi còn rất yếu kém, sản xuất nông nghiệp chưa có quy mô lớn, mới chỉ manh mún, nhỏ lẻ, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường,,…. Ngoài ra, thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống nhân dân còn nhiều hạn chế, nhiều nét văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một,….

Hơn thế nữa nước ta đang là nước công nghiệp, đang trong quá trình hội nhập vì vậy không thể để nông thôn đói, nghèo, không phát triển được.

Chính vì những lí do trên, cần phải tiến hành xây dựng nông thôn mới một cách nhanh chóng, cấp bách. Việc xây dựng nông thôn mới sẽ dựa trên nòng cốt là những người nông dân, giữ vai trò là chủ thể.

>>> Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới? liên hệ ngay 1900.6174

 

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã

 

Tiêu chuẩn của quy hoạch xây dựng nông thôn là cơ sở để thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã. Tiêu chuẩn quy định các nội dung lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn sẽ gồm có mạng lưới các điểm dân cư trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung.

Bên cạnh đó, có những đối tượng nhất định mới được áp dụng tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới đó là các tổ chức, cá nhân liên quan đến công lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này và những văn bản pháp luật được Chính phủ ban hành.

Tiêu chuẩn cho công tác lập quy hoạch xây dựng quy hoạch nông thôn mới được nghiên cứu theo các vùng miền và đã được ban hành. Gần đây, Bộ Xây dựng đã có những thay đổi và thực hiện nghiên cứu thiết kế điển hình về nhà ở, đường giao thông nông thôn,…Và các thiết kế này đương nhiên sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng nông thôn mới phù hợp cho bản sắc của từng vùng miền.

>>>Chuyên viên tư vấn những Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy hoạch nông thôn mới cấp xã cần đáp ứng những yêu cầu nào?

 

Đầu tiên, việc quy hoạch nông thôn phải tuân theo các văn bản hiện hành về công tác quy hoạch và xây dựng. Ngoài ra, còn phải tuân theo các quy định pháp lý về bảo vệ công trình quốc phòng, kỹ thuật,…. Và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc quy hoạch nông thôn mới cũng cần phải phù hợp đặc điểm địa phương gồm:

+ Điều kiện tự nhiên: địa hình, đất đai, địa chất, địa chất thủy văn, nguồn nước, ….

+ Kinh tế: Hiện trạng và tiềm năng phát triển của địa bàn quy hoạch.

+ Điều kiện xã hội: dân số, phong tục tập quán,… Bên cạnh đó, cần chú ý tới khả năng sử dụng đất đai, tình hình sản xuất, tập quán sinh hoạt của người dân và một số đặc trưng khác.

+ Cần đảm bảo các quy hoạch, cải tạo dân cư nông thôn đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và sản xuất cũng như đảm bảo an toàn, chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

+ Kết hợp việc bảo vệ cảnh quan, các di tích lịch sử, văn hóa, giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

Như vậy, quy hoạch nông thôn mới sẽ phải tuân theo các văn bản pháp luật hiện hành, quy định pháp lý về bảo vệ công trình, ngoài ra còn dựa vào các đặc điểm tại địa phương như điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội,….

>>>Những yêu cầu đối với quy hoạch nông thôn mới,  liên hệ ngay 1900.6174

 

Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn?

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Xây dựng 2014( sửa đổi bởi khoản 10 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) đã nêu các trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng:

+ Có sự điều chỉnh từ quy hoạch cao hơn.

+ Có sự biến động trong điều kiện địa lý tự nhiên.

+ Thay đổi về địa giới hành chính.

quy-hoach-nong-thon

Như vậy, nếu thuộc 3 trường hợp kể trên thì sẽ cần điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn.

>>>Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn? liên hệ ngay 1900.6174

 

Thời hạn quy hoạch nông thôn mới cấp xã

 

Điều 30 Luật xây dựng 2014 đã nêu rõ về thời hạn quy hoạch nông thôn mới – quy hoạch chung cư xây dựng xã là từ 10 tới 20 năm.

>>>Thời hạn quy hoạch nông thôn mới là bao lâu? liên hệ ngay 1900.6174

 

Hồ sơ và các bước lập đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã

 

Hồ sơ đồ án quy hoạch

Thành phần bản vẽ sẽ bao gồm:

– Sơ đồ vị trí: Cần phải xác định ranh giới, vị trí quy hoạch thể hiện các mối quan hệ có liên quan đến kinh tế – xã hội giữa các xã và vùng trong huyện với nhau. Những điều kiện như địa hình, địa vật, các khu vực có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan của xã, hạ tầng kỹ thuật cũng như là các vấn đề khác ảnh hưởng đến xã – xác định theo tỷ lệ thích hợp.

– Bản đồ tình trạng tổng hợp: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội( giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, ….), tình trạng giao thông, khả năng cung cấp điện nước, thu gom rác,… Xác định các khu vực thuận lợi, khó khăn cho sự phát triển của xã – thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10000.

– Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10000

– Sơ đồ định hướng để phát triển không gian toàn xã: Tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000

– Bản đồ quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng môi trường, kỹ thuật, sản xuất – tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

– Các bước lập đồ án quy hoạch nông thôn mới:

Lập đồ án quy hoạch nông thôn mới sẽ gồm những bước cơ bản sau:

– Phân tích và đánh giá các điều kiện

+ Điều kiện tự nhiên: đặc điểm địa lý, địa hình, khí hậu, tài nguyên nước,…Ngoài ra còn có các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu liên quan đến khí hậu và môi trường sinh thái.

+ Dân số, đặc điểm về văn hóa, dân tộc, phân bố dân cư,….

+ Phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, đánh giá những tiềm năng và hạn chế trong phát triển kinh tế.

+ Thực trạng trong biến động sử dụng đất đai.

+ Thực trạng về những công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường, danh lam thắng cảnh,….

+ Việc thực hiện các quy hoạch, dự án có liên quan, đã và đang triển khai trên địa bàn.

– Xác định tiềm năng phát triển

+ Xác định tiềm năng của đất sẽ giúp cho việc thay đổi hình thức sử dụng đất( chẳng hạn như nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đô thị) để phục vụ cho nhu cầu của dân cư. Xác định quy mô đất xây cho từng loại công trình công cộng, quy mô và tiêu chuẩn đất cho từng hộ gia đình.

– Quy hoạch không gian tổng thể

+ Bắt đầu bằng việc xác định cơ cấu và hướng phát triển của phân khu chức năng(khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,….).

+ Định hướng tổ chức các không gian cảnh quan, xác định quy mô sư dụng đất từng thôn xóm cũng như định hướng xây dựng, tái xây dựng hệ thống công trình công cộng. Bên cạnh đó, sử dụng đất xây dựng của xã theo yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

+ Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông và cung cấp năng lượng,…

– Đánh giá môi trường chiến lược

+ Cần phải đánh giá sơ lược hiện trường và các vấn đề môi trường chính xung quanh việc quy hoạch đồng thời dự báo tác động của môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch nông thôn mới.

+ Cho tới thời điểm, việc xây dựng quy hoạch nông thôn mới – bao gồm cả quy hoạch nông thôn mới cấp xã đang tiến triển rất tốt và diễn ra khá thuận lợi nhờ có sự hỗ trợ hết mình và tạo điều kiện từ Nhà nước. Tuy nhiên, cũng cần sự phối hợp và hợp tác tới từ những người dân nơi vùng nông thôn và người dân khu vực này cũng cần phải hiểu rõ về các quy định liên quan đến xây dựng nông thôn mới để tránh những sai sót về mặt pháp lý cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân.

quy-hoach-nong-thon-moi-cap-xa

>>>Hồ sơ và các bước lập đồ án quy hoạch nông thôn mới gồm những gì? liên hệ ngay 1900.6174

 Trên đây là những thông tin chia sẻ của Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi về vấn đề khá phổ biến ngày nay “Quy hoạch nông thôn mới cấp xã” cụ thể về những quy định liên quan tới vấn đề này. Nếu còn câu hỏi hay thắc mắc nào cần giải đáp về chủ đề quy hoạch nông thôn mới cấp xã, hãy liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và hiệu quả nhất !

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174