Quyết toán thuế tiếng anh là gì? Thời hạn quyết toán

Quyết toán thuế tiếng anh là gì? Mặc dù thuật ngữ “Quyết toán thuế”, đã trở nên quen thuộc đối với những người lao động, những cá nhân có thu nhập đủ điều kiện theo quy định về thuế thu nhập cá nhân tuy nhiên nhiều người vẫn còn thắc mắc về thuật ngữ chuẩn của quyết toán thuế trong tiếng anh là gì?. Do đó ở bài viết này Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết và chính xác về thắc mắc trên cùng một số quy định liên quan. Cùng theo dõi ngay nhé!

>>>Luật sư giải đáp miễn phí quyết toán thuế tiếng anh là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Quyết toán thuế tiếng anh là gì?

 

Quyết toán thuế là việc kiểm tra lại những số liệu, tính hợp lệ của các số liệu trong các khoản thuế của một công ty, doanh nghiệp. Quyết toán thuế, giúp các doanh nghiệp xác định được các khoản thuế mà mình cần phải đóng.  Việc quyết toán,  thường sẽ diễn ra 1 năm 1 lần, tuy nhiên  khi có những đột xuất của cơ quan, thì doanh nghiệp cần phải trích xuất dữ liệu về thuế mà công ty đã, đang chuẩn bị nộp phải đóng thuế. 

Quyết toán thuế tiếng Anh là tax finalization.

Tax finalization means the determination of the obligation of an enterprise or individual of paying tax in a tax period to the state budget, including the following taxes: corporate income tax finalization, personal income tax finalization, finalization of special consumption tax and finalization of natural resource tax.

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là finalization of personal income tax.

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là finalization of corporate tax.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản, quyết toán thuế là giai đoạn thực hiện việc kiểm tra, xác minh liên quan đến những số liệu thuế, mà doanh nghiệp cần phải đóng. 

quyet-toan-thue-tieng-anh-la-gi

>>>Chuyên viên tư vấn giải đáp miễn phí quyết toán thuế tiếng anh là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân để làm gì?

 

Việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có vai trò như sau: 

– Nhằm mục đích thể hiện sự tuân thủ quy định của pháp luật thuế; bên cạnh đó,  còn giúp mang lại quyền lợi cho người lao động 

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, còn để không bị xử phạt hành chính. Đối với những trường hợp,  cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, khi bị cơ quan thuế phát hiện,  sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Không ai muốn vừa đóng thuế thu nhập cá nhân, và lại mất thêm một khoản tiền phạt. Vì vậy, có thể nói, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp cho cá nhân, người lao động hoàn thành được đúng nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, còn giúp những cá nhân, người lao động được nhận lại khoản tiền thuế đã nộp thừa. Đối với mỗi cá nhân nộp thừa,  mà không thực hiện việc kê khai quyết toán thuế đúng thời hạn, sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa, và  cũng không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế lần sau. 

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp mỗi cá nhân thể hiện ý thức, nhận thức thực hiện pháp luật của mình; đối với phần nghĩa vụ của mình.Ngoài ra, nộp thuế thu nhập cá nhân, còn mang lại lợi ích cho cá nhân đó; nếu được nhận tiền thuế còn thừa theo quy định của pháp luật.  Do đó, mỗi cá nhân, người lao động, khi  đến hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân,  cần phải  thực hiện quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, là vừa là nhiệm vụ vừa là quyền lợi của người lao động, cá nhân có thu nhập. Vừa thể hiện được trách nhiệm công dân, nghĩa vụ của mình đối với đất nước, bên cạnh đó, còn được bảo vệ quyền lợi. 

quyet-toan-thue-tieng-anh-la-gi-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn quyết toán thuế TNCN

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019,  quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối như sau: 

– Thời hạn quy định, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 , được tính kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hay  năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; thời hạn  chậm nhất, là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm

– Thời hạn chậm nhất, là ngày cuối cùng của tháng thứ 4, được bắt đầu kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, đối với những hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Như vậy, có thể thấy, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân quy định năm 2023, cụ thể: 

– Thời hạn quy định chậm nhất là kể từ ngày 31/3/2023 đối với những hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Thời hạn chậm  nhất là kể ngày 04/5/2023 đối với những hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Như vậy, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Luật quản lý thuế, đối với những hồ sơ của tổ chức chậm nhất là ngày 31/03/2023; đối với những trường hợp hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/04/2023

quyet-toan-thue-tieng-anh-la-gi-89

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về thời hạn quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân? Gọi ngay: 1900.6174

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: 

1. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau: 

– Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư 

– Chứng minh thư, hộ chiếu người đại diện pháp luật

– Giấy điều lệ của công ty

– Quy chế tài chính, quy chế lương thưởng của công ty

– Giấy đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế

– Giấy chứng nhận kết quả đăng ký tài khoản ngân hàng.

2. Hồ sơ khai thuế

– Chuẩn bị tờ khai thuế giá trị gia tăng

– Giấy khai thuế vãng lai, thuế nhà thầu

– Bảng sao kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua và vào bán ra

– Giấy thông báo phát hành hóa đơn, và hợp đồng đặt in hóa đơn

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

-Giấy chứng nhận báo cáo tài chính

– Tờ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

3. Chuẩn bị hồ sơ lương, thưởng, phép của người lao động

– Các loại giấy tờ, hồ sơ của người lao động

– Hợp đồng lao động

– Giấy tờ chứng minh các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương,…

– Bảng chấm công

– Giấy thanh toán tiền lương;

– Đăng ký giảm trừ gia cảnh

– Giấy cam kết 02/CK-TNCN nếu có

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

– Giấy đăng ký mã số thuế cá nhân của người lao động

– Giấy thông báo bảo hiểm, chứng từ nộp tiền bảo hiểm

4. Hồ sơ công nợ

Hồ sơ công nợ bao gồm: 

– Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra

– Phụ lục hợp đồng kinh tế

– Giấy đối chiếu công nợ.

5. Chuẩn bị hồ sơ vay nợ

– Hợp đồng vay

– Giấy chứng nhận từ thanh toán nợ gốc, lãi vay

6. Chứng từ kế toán

– Chứng nhận hóa đơn mua vào, và hoá đơn bán ra

– Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Giấy chứng nhận phiếu thu, và phiếu chi

– Giấy [phiếu nhập kho

– Phiếu chứng nhận  xuất kho

– Phiếu chứng nhận  kế toán khác

– Bảng chứng nhận kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN;

– Sổ phụ tài khoản ngân hàng.

7. Chuẩn bị hồ sơ sổ sách kế toán

– Sổ chứng nhận  nhật ký chung

– Sổ quỹ tiền mặt

– Sổ nhật ký mua hàng, và bán hàng

– Sổ cái tài khoản: Tất cả các tài khoản phát sinh

– Sổ chi tiết tài khoản

– Sổ quỹ tiền mặt

– Sổ tiền gửi ngân hàng (Chi tiết từng ngân hàng)

– Bảng trích khấu hao tài sản cố định

– Bảng phân bổ CCDC; chi phí trả trước

– Bảng chứng nhận định mức nguyên vật liệu

– Bảng chứng nhận dự toán quyết toán công trình

– Bảng chứng nhận chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa

– Sổ tổng hợp chi tiết các công nợ phải thu

– Sổ tổng hợp chi tiết các công nợ phải trả

– Sổ chi tiết tiền vay.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế, cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ trên. Hồ sơ sẽ phụ thuộc theo thực tế , của từng doanh nghiệp, những doanh nghiệp có thể sẽ phải cần chuẩn bị thêm các hồ sơ chứng từ khác theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

Trên đây là toàn bộ những quy định, thông tin về quyết toán thuế tiếng anh là gì, mà chúng tôi cung cấp cho các bạn độc giả. Quyết toán thuế, là giai đoạn quan trọng đối với mỗi công ty, đây là bước xác định mức thuế quy định cần phải nộp của công ty, giúp các công ty, doanh nghiệp xác định được các khoản thuế cần phải nộp. Thời hạn của việc quyết toán thuế, sẽ được diễn ra 1 năm 1 lần, tuy vậy khi có sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần phải thực hiện xuất dữ liệu.

Tuỳ vào từng điều kiện, trường hợp sẽ có ba loại quyết toán thuế theo thu nhập cá nhân, thuế thu doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Mong rằng, những thông tin Tổng Đài Pháp Luật cung cấp phía trên, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định về quyết toán thuế. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn 1900.6174, để được hỗ trợ giải đáp. 

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

  19006174