Rút đơn tố cáo theo quy định Luật Tố cáo 2018

Rút đơn tố cáo là một khía cạnh quan trọng trong hệ thống pháp luật, nơi mà người tố cáo có quyền tự do thể hiện ý chí và quyết định về việc tiếp tục hoặc chấm dứt quá trình tố cáo. Việc rút đơn tố cáo không chỉ thể hiện sự tự do cá nhân mà còn đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý các vụ việc.

Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư Tổng Đài Pháp Luật thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề rút đơn tố cáo ? Gọi ngay 1900.6174

Rút đơn tố cáo là gì?

 

>> Hướng dẫn miễn phí rút đơn tố cáo nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Điều 9 của Luật Tố cáo năm 2018 quy định về quyền của người tố cáo được ban hành nhằm công nhận và bảo đảm quyền lợi cho những người tố cáo.

Trong quá trình xác minh và giải quyết tố cáo, họ được cấp các quyền sau đây, trong đó có quyền rút tố cáo.

Rút tố cáo là một quyền đặc trưng dành cho người tố cáo, cho phép họ tự do và độc lập thể hiện ý chí của mình.

Khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh và thực hiện các nhu cầu được nêu ra trong đơn.

Tuy nhiên, trong quá trình này, người tố cáo có thể nhận được thông tin và giải thích liên quan đến vấn đề họ phản ánh, và từ đó họ có thể muốn rút lại đơn tố cáo.

rut-don-to-cao-khai-niem

Quyết định rút tố cáo thường xuyên đến sau khi người tố cáo đã có được thông tin rõ ràng về tình hình sự việc và có căn cứ để đưa ra quyết định này.

Trong văn bản rút tố cáo, người tố cáo cần trình bày lý do và cơ sở của quyết định này để cơ quan có thẩm quyền hiểu và xem xét thêm về vấn đề này.

Việc rút tố cáo thể hiện mong muốn của người tố cáo được tự giải quyết và có thể đối ứng với việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ vấn đề mà họ đã tố cáo.

Ví dụ, nếu trong quá trình giải quyết, người tố cáo nhận thấy rằng vấn đề đã được hòa giải, hoặc họ đã nhận được giải thích và điều chỉnh từ cơ quan liên quan, họ có thể quyết định rút lại tố cáo một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo.

Quyền rút tố cáo đảm bảo rằng người tố cáo có thể thể hiện ý kiến và quyết định của mình một cách tự do và không bị bất kỳ sự tác động hay ép buộc nào.

Điều này giúp tạo điều kiện cho người tố cáo tham gia tích cực trong quá trình giải quyết vấn đề và đảm bảo rằng các quyền và lợi ích của họ được đáp ứng một cách hợp lý và công bằng.

>> Xem thêm: Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện theo quy định Luật Tố cáo 2018

Được rút toàn bộ hay một phần nội dung tố cáo

 

>> Hướng dẫn chi tiết rút đơn tố cáo miễn phí, liên hệ 1900.6174

Quyền rút tố cáo là một quyền được xác định rõ ràng trong tính chất của nội dung rút tố cáo, đảm bảo người tố cáo có quyền tự do và độc lập trong việc quyết định tiếp tục hoặc rút lại tố cáo của mình.

Điều 33 của Luật Tố cáo năm 2018 quy định về quyền này và cùng với Điều 34 tạo nên cơ chế bảo vệ cho người tố cáo.

Theo quy định, người tố cáo có quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo đưa ra kết luận về nội dung tố cáo đó.

Quyền rút tố cáo này phải được thực hiện bằng văn bản, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giải quyết.

Trong trường hợp người tố cáo chỉ rút một phần nội dung tố cáo, phần còn lại vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

Còn khi người tố cáo quyết định rút toàn bộ nội dung tố cáo, thì quy định tại Điều 34 khoản 3 sẽ được áp dụng, đồng nghĩa với việc việc giải quyết tố cáo cũng sẽ bị tạm đình chỉ.

Tuy nhiên, quyền rút tố cáo không hoàn toàn không giới hạn, nó chỉ tồn tại đến trước khi người giải quyết tố cáo đưa ra kết luận về nội dung tố cáo.

Trong trường hợp người tố cáo đã rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xác định hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo, vụ việc tố cáo vẫn phải tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

Việc rút tố cáo và quyền được xác định cụ thể này đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình giải quyết tố cáo, giúp người tố cáo thể hiện ý chí độc lập và đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình phản ánh và giải quyết các vấn đề liên quan đến tố cáo.

>> Xem thêm: Đơn tố cáo gửi cho ai ? Thẩm quyền giải quyết tố cáo?

Rút toàn bộ nội dung tố cáo

 

>> Gọi ngay 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn rút đơn tố cáo

Theo quy định tại hai điều được trình bày ở trên, có thể rõ ràng thấy cách liên kết chặt chẽ với nhu cầu và quyền hạn của người tố cáo khi muốn rút toàn bộ nội dung tố cáo.

Thường thì việc rút tố cáo được thực hiện bởi chủ thể đã nộp đơn tố cáo trước đó và đều đã có câu trả lời cho các nội dung cần xác minh.

Điều này cho phép chủ thể tự đánh giá, giải quyết với các bên liên quan một cách đầy đủ và minh bạch.

Những điều này cần được thể hiện rõ ràng trong đơn rút tố cáo, để đưa cơ quan có thẩm quyền xác minh và đánh giá nhu cầu mới của người tố cáo, đồng thời mang đến tính chính xác và thuyết phục về nhu cầu này.

Ngoài ra, quy định này còn đảm bảo tính chất độc lập của người tố cáo khi muốn rút toàn bộ nội dung tố cáo.

Điều này ám chỉ rằng những hành vi bị tố cáo không vi phạm pháp luật và người tố cáo có quyền tự do thể hiện quan điểm và nhu cầu riêng của mình.

Điều này tạo điều kiện cho người tố cáo đảm bảo tính chính xác và đúng đắn khi quyết định rút toàn bộ nội dung tố cáo.

Tổng hợp hai điều kiện trên, nếu người giải quyết tố cáo thấy rằng các điều kiện này được đáp ứng, họ có quyền ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo.

Điều này dẫn đến việc dừng lại trong quá trình xác minh và cũng ra quyết định về việc lập biên bản xác nhận việc rút tố cáo theo mẫu 03.

Biên bản này sẽ phản ánh các nhu cầu được chấp nhận của chủ thể có quyền và đã được thực hiện đúng với yêu cầu của họ như đã phản ánh trong đơn tố cáo.

>> Xem thêm: Đơn tố cáo cho vay nặng lãi mới nhất hiện nay

Rút một phần nội dung tố cáo

 

Quyền rút tố cáo của người tố cáo là một quyền được thể hiện trong nhiều trường hợp khác nhau, và chủ thể có quyền lựa chọn rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo.

Nếu người tố cáo chọn rút một phần nội dung tố cáo, những phần còn lại vẫn cần được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, trong khi những nội dung đã rút tố cáo đã có câu trả lời thích hợp.

Điều này cho phép người tố cáo tự quyết định và giải quyết với các bên liên quan theo ý muốn và cần thiết.

Để thực hiện điều này, người tố cáo cần phản ánh rõ ràng và cung cấp lý do cụ thể trong đơn rút tố cáo, để cơ quan có thẩm quyền có thể hiểu rõ ý chí của họ.

Trong trường hợp nhiều người cùng đều rút tố cáo, các ý chí đó cần được đưa vào tính chất làm đơn rút tố cáo.

Nếu không có đủ các ý chí này, thì những nội dung tố cáo vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quy định.

rut-don-to-cao-cu-the

Vì trong tình huống này, người tố cáo vẫn giữ quyền tố cáo, và cơ quan có thẩm quyền vẫn phải bảo vệ quyền lợi cho họ.

Từ đó, tiến hành xác minh, phản ánh sự thật và có thể dẫn đến giải quyết và trao trả những quyền lợi tương ứng với chủ thể trong quá trình xác minh.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền là tiến hành xác minh để tìm ra tội phạm.

Vì vậy, với các đơn rút tố cáo liên quan đến các hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục xác minh để tìm hiểu sự thật và làm rõ tình hình.

Trong trường hợp này, việc rút tố cáo không dẫn đến việc xác nhận và kết thúc quá trình xác minh.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Rút đơn tố cáo thì có bị đình chỉ giải quyết tố cáo?Gọi ngay 1900.6174

Rút đơn tố cáo thì có bị đình chỉ giải quyết tố cáo

 

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 13/2021/TT-BTP, người tố cáo được hưởng quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo đưa ra kết luận.

Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

Trong trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo sẽ đình chỉ việc giải quyết tố cáo.

Trong khi đó, nếu người tố cáo chỉ rút một phần nội dung tố cáo, phần còn lại sẽ tiếp tục được giải quyết.

Cũng đáng lưu ý, nếu có nhiều người cùng tố cáo và một số trong số họ rút tố cáo, thì vụ việc tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo nhưng cơ quan giải quyết tố cáo xác định rằng hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì vụ việc tố cáo vẫn sẽ tiếp tục được giải quyết để xác minh.

Điều này đảm bảo rằng những hành vi vi phạm không được bỏ qua và cần phải tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, quy định rút tố cáo, tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết tố cáo trong Thông tư 13/2021/TT-BTP giúp bảo đảm quyền lợi và sự minh bạch trong quá trình giải quyết tố cáo, đồng thời đảm bảo các hành vi vi phạm pháp luật không được gạt bỏ mà tiếp tục được xem xét và giải quyết.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không?Gọi ngay 1900.6174

Rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không

 

Theo quy định tại Điều 29 Luật tố cáo năm 2018, để thụ lý tố cáo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Tố cáo phải được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật tố cáo năm 2018, đảm bảo quy trình tiếp nhận tố cáo diễn ra đúng quy định;

(ii) Người tố cáo phải có đủ năng lực hành vi dân sự; trong trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự, người tố cáo phải có người đại diện theo quy định của pháp luật để tham gia tiến hành tố cáo;

(iii) Vụ việc tố cáo phải thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân tiếp nhận tố cáo;

(iv) Nội dung tố cáo phải có cơ sở để xác định người vi phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, hiện tại không tồn tại quy định nào cấm người tố cáo đã rút đơn tố cáo không được tố cáo lại.

Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi cho công dân và đồng thời đảm bảo xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào.

Chính vì vậy, quy định này giúp khẳng định tính công bằng và minh bạch trong việc thụ lý và giải quyết tố cáo.

Những người tố cáo có quyền được bảo vệ và đảm bảo không gặp rủi ro hay bất lợi khi quyết định rút tố cáo trong trường hợp họ đã nhận được câu trả lời đáng tin cậy về vụ việc.

Đồng thời, cũng hạn chế tình trạng lạm dụng tố cáo không mang tính chất công bằng và có hậu quả tiêu cực đối với các cá nhân, cơ quan, hay tổ chức bị tố cáo.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Dịch vụ luật sư chuyên tư vấn về đơn tố cáo uy tín nhất hiện nay?Gọi ngay 1900.6174

Dịch vụ luật sư chuyên tư vấn về đơn tố cáo uy tín nhất hiện nay

 

Hiện nay, có nhiều dịch vụ luật sư chuyên tư vấn về đơn tố cáo uy tín.

Dưới đây là một mô tả về một trong những dịch vụ luật sư uy tín nhất về tư vấn đơn tố cáo:

Tên dịch vụ: Luật sư tư vấn đơn tố cáo Tổng đài pháp luật

Mô tả:

Luật sư tư vấn đơn tố cáo Tổng đài pháp luật là một trong những dịch vụ luật sư uy tín và chất lượng hàng đầu hiện nay về tư vấn đơn tố cáo.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Hợp Pháp cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp pháp lý tối ưu và chất lượng cao nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tố cáo.

Tại Tổng đài pháp luật, các luật sư có chuyên môn sâu về lĩnh vực tố cáo, luật hình sự, luật lao động, luật dân sự và các lĩnh vực liên quan.

Họ có hiểu biết rõ về quy trình, thủ tục và quy định pháp luật liên quan đến tố cáo, giúp khách hàng có được sự tư vấn chính xác và hiệu quả.

Dịch vụ luật sư tư vấn đơn tố cáo Tổng đài pháp luật luôn đặt lợi ích và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Khi khách hàng gặp vấn đề cần tố cáo, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tận tâm và chu đáo từ đội ngũ luật sư.

Các luật sư tại Hợp Pháp không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi của mình mà còn đưa ra các phương án giải quyết hợp pháp, công bằng và hiệu quả nhất.

 

rut-don-to-cao-tong-dai

Đặc biệt, dịch vụ luật sư tư vấn đơn tố cáo Tổng đài pháp luật luôn đảm bảo tính bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng.

Mọi thông tin và nội dung liên quan đến vụ việc đều được giữ kín và không tiết lộ ra bên ngoài.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn đơn tố cáo Tổng đài pháp luật có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và kết quả mà họ nhận được.

Tổng đài pháp luật cam kết hỗ trợ khách hàng đến khi vụ việc được giải quyết hoàn chỉnh và đạt được kết quả tốt nhất.

Với uy tín và danh tiếng đã được khẳng định, Tổng đài pháp luật là địa chỉ đáng tin cậy và lựa chọn hàng đầu cho những ai đang cần tư vấn và hỗ trợ về đơn tố cáo.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về chủ đề liên quan rút đơn tố cáo nhanh chóng và chính xác nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu rút đơn tố cáo?.Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 được luật sư Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174