Sổ mục kê là gì? Vai trò và tầm quan trọng hiện nay

Sổ mục kê là gì? có phải giấy tờ về quyền sử dụng đất? Vai trò của sổ?. Theo đó, sổ mục đất đai là loại sổ được sử dụng khá phổ biến và đã quen thuộc với nhiều người dân trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Tuy vậy, vẫn còn có nhiều người không biết rõ sổ là gì và có giá trị thế nào khi cấp Sổ đỏ. Do đó, ngay trong bài viết này, Tổng Đài Pháp Luật sẽ giúp các bạn làm rõ những vướng mắc có liên quan về vấn đề trên ngay trong bài viết dưới đây. 

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về quy định mục kê chính xác nhất. Gọi 1900.6174

Sổ mục kê là gì?

 

Theo cách hiểu thông thường, mục kê đất đai chính là sản phẩm của việc điều tra, đo đạc địa chính, nhằm tổng hợp những thông tin thuộc tính của thửa đất cũng như các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất Điều 20 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT).

so-muc-ke-la-gi-ban-can-biet

 

Theo đó, sổ mục sẽ bao gồm: Số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, diện tích, loại đất, tên người sử dụng đất, người được giao quản lý đất nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Ở thời điểm trước đây, Mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị cấp xã, phường, thị trấn nhằm ghi các thửa đất và những thông tin về thửa đất đó.

>>> Xem thêm: Đất hỗn hợp thương mại dịch vụ là gì? Có được cấp sổ đỏ không?

Nội dung Sổ mục kê ghi những gì?

 

Theo đó, nội dung Mục kê đất đai sẽ gồm những thông tin sau đây:

– Số thứ tự của tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính;

– Số thứ tự của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;

– Tên của người sử dụng, quản lý thửa đất;

– Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất trên thực tế;

– Diện tích của thửa đất;

– Loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).

noi-dung-so-muc-ke-la-gi

Về bản chất, trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành trên thực tế thì chỉ là một bộ phận trong hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, thì sổ được lập từ trước ngày 18/12/1980 sẽ được xem là một trong các loại giấy tờ khác về đất theo quy định ở điểm g khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 để dùng làm căn cứ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí nội dung cơ bản còn có trong sổ. Gọi ngay 1900.6174

 Mục đích của sổ mục kê là gì?

 

Theo đó, mục đích của sổ là nhằm tổng hợp những thông tin thuộc tính của thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất. Mục kê đất đai cần phải được ghi và trình bày theo nguyên tắc mà pháp luật quy định, và nhờ đó mà việc quản lý và lưu trữ thông tin đất đai thì rất lâu về trước được tốt hơn. Cũng xuất phát từ những mục đích quan trọng nêu trên, mà người kiểm tra thông tin đất đai cần phải nắm được cách ghi cũng như cách trình bày của mục kê đất đai để từ đó dễ dàng nắm bắt thông tin của mảnh đất hơn.

 Vai trò của sổ mục kê là gì?

 

Từ những phân tích mà chúng tôi nêu ở trên, chúng ta có thể rút ra được một số vai trò của như sau:

– Nhằm phục vụ cho cơ quan nhà nước có thể nắm được một cách đầy đủ thông tin về ruộng đất và thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

– Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung 2018 và Điều 18 Nghị định số 43/2014 NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP có công nhận sổ được lập trước ngày 18/12/1980 là một trong những loại giấy tờ pháp lý để làm cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy có rất ít trường hợp được lập trước năm 1980 đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

vai-tro-so-muc-ke-la-nhu-the-nao

Như vậy, có thể thấy được không chỉ có vai trò quan trọng đối với người sử dụng đất mà còn có vai trò quan trọng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định người sử dụng đất có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay không.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí để biết hơn về vai trò của sổ. Gọi ngay 1900.6174

 Sổ mục kê có phải giấy tờ về quyền sử dụng đất?

 

Có thể thấy rằng, việc xác định mục kê có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không là rất quan trọng, vì có thể được sử dụng làm căn cứ trong nhiều trường hợp khác nhau trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai trên thực tế.

Theo đó, một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không được các văn bản pháp luật xác định theo giai đoạn khác nhau, cụ thể như sau:

– Trước ngày 01/7/2014:

Cụ thể, tại Công văn số 1568/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25/4/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ:

“Mục kê đất cũng không được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai”.

Theo đó, Công văn này đã giải thích rõ về việc sổ không được coi là giấy tờ về quyền sử dụng đất vì những thửa đất chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) thì thông tin thửa đất đó thể hiện theo kết quả điều tra, đo đạc hiện trạng đang sử dụng mà chưa có giá trị pháp lý về quyền sử dụng đất trên thực tế.

so-muc-ke-co-giong-quyen-su-dung-dat

– Từ ngày 01/7/2014 đến nay:

Theo đó, sổ đất lập trước ngày 18/12/1980 là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất; khi có loại sổ này thì chủ thể đang sử dụng đất ổn định sẽ được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về sự khác biệt của 2 loại giấy tờ. Gọi ngay 1900.6174

Mục kê có giá trị thế nào khi cấp Sổ đỏ?

 

Liên quan đến vấn đề có giá trị thế nào khi cấp Sổ đỏ, thì loại sổ này sẽ có những giá trị pháp lý như sau:

– Là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cũng là căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận. Bởi theo căn cứ tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, sửa đổi, bổ sung 2018 và khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có sổ được lập trước ngày 18/12/1980 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Ngoài ra, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có sổ được lập trước ngày 18/12/1980 nhưng trong sổ này ghi tên người khác nhưng đến trước ngày 01/7/2014 vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

gia-tri-cua-so-muc-ke-la-gi

+ Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan theo quy định.

+ Thửa đất đó không có tranh chấp phát sinh trên thực tế.

– Là căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ được lập qua các thời kỳ chính là căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định khi được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử với điều kiện có ghi thông tin về thời gian  (khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP).

>>> Xem thêm: Sổ hồng riêng là gì? Sự khác nhau giữa 2 loại sổ hồng?

Mẫu mục kê đất đai theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BTNMT

 

Dưới đây là mẫu mục kê đất đai theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BTNMTTổng Đài Pháp Luật xin được cung cấp đến quý bạn đọc! 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI

TỈNH:……………………………………………..Mã:…………………………………………………

HUYỆN: ………………………………………..Mã:…………………………………………………

XÃ:…………………………………………………Mã:…………………………………………………

Quyển số:………………………………………………………………………………………………..

 

…………….., ngày….. tháng…… năm……

GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

(Ký tên, đóng dấu)

………………, ngày….. tháng…… năm…..

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mọi thắc mắc có liên quan đến Sổ mục kê là một loại giấy tờ quan trọng liên quan đến quyền sử dụng đất. Nó được sử dụng để ghi nhận thông tin về quyền sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng và các thông tin liên quan đến một mảnh đất cụ thể. Sổ không phải là loại sổ đỏ. Các bạn có thể liên hệ với Tổng Đài Pháp Luật tiếp nhận câu hỏi và có ngay câu trả lời từ đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nnghiệm. 

>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí các mẫu mục kê 2023 hiện nay. Gọi ngay 1900.6174

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174