Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng theo quy định Bộ luật Dân sự 2015. Trong hệ thống pháp luật, thời hiệu khởi kiện luôn được coi là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt khi thời hiệu khởi kiện không được áp dụng, mở ra những cơ hội và thách thức mới trong hành trình tìm kiếm công lý.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy để đội ngũ luật sư của chúng tôi giải thích cho bạn qua thông tin dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư Tổng Đài Pháp Luật tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm về thời hiệu khởi kiện không được áp dụng

 

Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng là gì

 

>> Hướng dẫn miễn phí thời hiệu khởi kiện không được áp dụng nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng, theo định nghĩa chung, là một đơn vị thời gian được sử dụng để xác định và quyết định về việc bắt đầu hoặc kết thúc hoặc để thực hiện một quyền hoặc được miễn trừ khỏi nghĩa vụ.

thoi-hieu-khoi-kien-khong-duoc-ap-dung

Vậy, những trường hợp nào thời hiệu khởi kiện không được áp dụng?

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện đòi tài sản theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

 

Những trường hợp thời hiệu khởi kiện không được áp dụng:

 

>> Hướng dẫn chi tiết thời hiệu khởi kiện không được áp dụng miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng trong các trường hợp dưới đây:

Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không liên quan đến tài sản: Trong những trường hợp này, thời hiệu khởi kiện không có ý nghĩa, vì việc bảo vệ quyền nhân thân không phụ thuộc vào một khoảng thời gian cụ thể.

Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ khi có quy định khác trong Bộ luật này hoặc các luật có liên quan: Trường hợp này chỉ xảy ra khi Bộ luật hoặc các luật khác có liên quan quy định rõ ràng về việc không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong việc bảo vệ quyền sở hữu.

Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai: Luật đất đai cụ thể quy định các trường hợp trong đó thời hiệu khởi kiện không áp dụng đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.

Trường hợp khác được quy định bởi pháp luật: Ngoài các trường hợp đã nêu, còn có thể tồn tại những tình huống khác mà pháp luật quy định việc không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

Những trường hợp trên cho thấy rằng việc không áp dụng thời hiệu khởi kiện mang ý nghĩa đặc biệt và có tính linh hoạt trong hệ thống pháp luật.

Điều này giúp đảm bảo quyền lợi và công bằng cho những trường hợp đặc biệt mà thời hiệu không thể áp dụng một cách hợp lý.

Vậy, các loại nào thời hiệu khởi kiện không được áp dụng?

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật

Các loại thời hiệu khởi kiện không được áp dụng

 

>> Tư vấn chi tiết thời hiệu khởi kiện không được áp dụng miễn phí, liên hệ 1900.6174

Các loại thời hiệu khởi kiện hiện tại, được phân loại như sau:

Thời hiệu hưởng quyền dân sự:

Thời hiệu hưởng quyền dân sự là khoảng thời gian khi kết thúc, chủ thể sẽ được hưởng quyền dân sự tương ứng.

Đây là thời hạn quy định để đảm bảo rằng quyền dân sự của chủ thể sẽ được thực hiện và bảo vệ đúng thời điểm và theo đúng quy định.

Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự:

Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là khoảng thời gian khi kết thúc, người có nghĩa vụ dân sự sẽ được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tương ứng.

Đây là một thời hạn quan trọng để đảm bảo rằng người có nghĩa vụ dân sự sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ sau khi hết thời hạn này.

thoi-hieu-khoi-kien-khong-duoc-ap-dung-mien-tru

Thời hiệu khởi kiện:

Thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian mà chủ thể được quyền khởi kiện và yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Nếu thời hạn này kết thúc, chủ thể sẽ mất quyền khởi kiện và không thể đệ trình yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự:

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết một vụ việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc lợi ích công cộng.

Nếu thời hạn này kết thúc, chủ thể sẽ mất quyền yêu cầu và không thể đệ trình vụ việc để được giải quyết.

Tùy theo từng trường hợp, từng lĩnh vực mà thời hiệu khởi kiện sẽ được phân theo loại nhất định để tiến hành chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ phù hợp cho quá trình khởi kiện.

Vậy, các xác định thời hiệu khởi kiện không được áp dụng như thế nào?

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của pháp luật

Cách xác định thời hiệu khởi kiện không được áp dụng

 

Thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày mà người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm phạm, trừ khi có quy định khác trong pháp luật.

Tuy nhiên, theo Điều 156 của Bộ luật Dân sự năm 2015, có một số trường hợp không được tính vào thời hiệu khởi kiện:

Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khiến cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong thời gian thời hiệu quy định.

Thời gian mà người có quyền khởi kiện là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện.

Thời gian mà người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không có người đại diện khác khi người đại diện trước đó chết (nếu là cá nhân) hoặc chấm dứt sự tồn tại (nếu là pháp nhân) vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện.

Những quy định này nhằm bảo đảm rằng thời hiệu khởi kiện được áp dụng một cách công bằng, xem xét đến những tình huống đặc biệt và bảo vệ quyền lợi của những người có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự.

Vậy, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện không được áp dụng vụ án dân sự quy định như thế nào?

>> Tư vấn miễn phí thời hiệu khởi kiện không được áp dụng chính xác, liên hệ 1900.6174

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện không được áp dụng vụ án dân sự quy định như thế nào?

 

Thời gian không được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được quy định trong Điều 156 của Bộ luật Dân sự 2015 có các nội dung sau:

Thời gian không được tính vào thời hiệu khởi kiện và yêu cầu giải quyết việc dân sự khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây:

Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu không thể thực hiện trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách không thể dự đoán và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

thoi-hieu-khoi-kien-khong-duoc-ap-dung-cu-the

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động, khiến cho người có quyền hoặc nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, hoặc không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ dân sự của mình.

Thời gian không được tính vào thời hiệu khởi kiện và yêu cầu giải quyết việc dân sự khi chủ thể có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, và trong các trường hợp sau đây:

Chưa có người đại diện thay mặt cho người có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu. Điều này áp dụng khi người đại diện trước đó qua đời (đối với cá nhân) hoặc chấm dứt tồn tại (đối với pháp nhân), hoặc người đại diện không thể tiếp tục đại diện vì lý do chính đáng.

Với những quy định trên, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện và yêu cầu giải quyết việc dân sự đã được quy định một cách cụ thể để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên trong vụ án dân sự.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về chủ đề thời hiệu khởi kiện không được áp dụng nhanh chóng và chính xác nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Trên thực tế, việc thời hiệu khởi kiện không được áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt có thể đem lại sự công bằng và bảo vệ quyền lợi cho những bên yếu thế. Đồng thời, điều này cũng đặt ra những thách thức về quyền lực, trách nhiệm và sự minh bạch trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, sự linh hoạt trong việc áp dụng thời hiệu khởi kiện cho phép hệ thống pháp luật thích ứng và đáp ứng đúng mức với sự phức tạp của các trường hợp cụ thể. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư giải đáp nhanh chóng nhất!

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174