time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Thông báo 461/TB-BYT 2022 kết luận triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID19

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 461/TB-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRẦN VĂN THUẤN TẠI HỘI THẢO TRIỂN KHAI GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Ngày 22/3/2022 tại Bộ Y tế, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội thảo triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, cán bộ của các Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện thuộc Bộ Y tế và bộ, ban ngành liên quan; Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện 63 tỉnh, thành phố; Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam; đại diện các Tổ chức quốc tế (PATH, WHO ,UNICEF, FCDO); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel); Công ty MEDCOMM và một số cơ quan báo đài Trung ương.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; quy trình ký giấy xác nhận điện tử tiêm vắc xin phòng COVID-19; báo cáo kết quả thí điểm triển khai ký số chứng nhận điện tử và ý kiến trao đổi của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn có ý kiến kết luận như sau:

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, duy trì thành quả đã đạt được, góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố

– Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi, 02 liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác; xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức tiêm chủng ngay sau khi được phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

– Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng tại đơn vị thực hiện ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm vắc xin phòng COVID-19 như: Nhập thông tin đối tượng tiêm chủng, báo cáo kết quả tiêm, xử lý các phản ánh của người dân…

– Tăng cường tổ chức các đoàn đi kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc và có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

2. Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc thí điểm việc ký số chứng nhận điện tử tiêm vắc xin phòng COVID-19; tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉnh sửa Quyết định số 5772/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về ban hành biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” để kịp thời hướng dẫn cơ sở tiêm chủng thực hiện việc ký số chứng nhận điện tử tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chủ động xây dựng các biểu mẫu, tiếp tục rà soát Hệ thống quản lý thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 để cập nhật, duy trì hoạt động thường xuyên.

3. Cục Y tế dự phòng tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Bộ Y tế trong việc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý và xây dựng phần mềm bảo đảm sử dụng thuận tiện, an toàn bảo mật thông tin.

5. Đại sứ quán Anh và các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc triển khai hoạt động tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
– Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
– Các đơn vị dự họp (để thực hiện);
– Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

Vũ Thị Kim Anh

  1900633705