time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Thông tư 125-NS/VGNN giá thu mua thịt lợn hơi gia đình nông dân xã viên xung quanh thành phố khu công nghiệp hướng dân Quyết định 32-CP

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 125-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1974 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ GIÁ THU MUA THỊT LỢN HƠI CỦA GIA ĐÌNH NÔNG DÂN XÃ VIÊN Ở XUNG QUANH MỘT SỐ THÀNH PHỐ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 5 tháng 3 năm 1974 Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 32-CP về giá thu mua trong nghĩa vụ thịt lợn hơi của gia đình nông dân xã viên ỡ xung quanh một số thành phố và khu công nghiệp nhằm mục đích khuyến khích việc chăn nuôi lơn của gia đình nông dân xã viên để hình thành vành đai thực phẩm xung quanh các thành phố và khu công nghiệp ; hổ trợ việc mua tại chổ, giảm bớt việc phải vận chuyển lợn thịt ỡ các tỉnhvề cung cấp cho các thành phố và khu công nghiệp.

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn việc thi hành như sau .

I .PHẠM VI ÁP DỤNG GIÁ MUA MỚI

Ở thành phố Hà Nội giá mua mới được áp dụng cho;

– Các thôn thuộc nội thành được Ủy ban Hành chính thành phố giao kế hoạch chăn nuôi và bán thịt lợn cho Nhà nước;

– Toàn bộ các xã thuộc các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh.

Ở thành phố Hải Phòng, giá mua mới được áp dụng cho:

– Các thôn xóm thuộc nội thành được Uỷ ban Hành chính thành phố giao kế hoạch chăn nuôi và bán thịt lợn cho nhà nước;

– Toàn bộ các xã thuộc các huyện Thủy Nguyên, An Hải,An Thụy.

– Thị xã Kiến An và thị trấn Đô Sơn;

Giá mua thịt lợn tại các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng vẫn theo giá mua ghi trong quyết định số 248-TTg ngày 31-12-1970 của thủ tướng chính phủ.

Ở Quảng Ninh, giá mua mới được áp dụng cho toàn bộ các xã thuộc các huyện Đông Triều, Yên Hưng, Cẩm Phả ( kể cả đảo Cô Tô ).

– Các xã thuộc huyện Hoành-Bồ trừ bốn xã rẻo cao;

– Các thị xã Hòn Gai, Uông Bí, Cẩm Phả.Giá mua thịt lợn tại các huyện không ghi trong quyết định này vẫn theo giá mua ghi trong quyết định số 248-TTg ngày 31-12-1970 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 513KT/UB ngày 18-5-1971 của Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ninh,

Ở thành phố Thái Nguyên , gía mua lợn thịt tại thành phố Thái Nguyên cả nội và ngoại thành và khu công nghiệp gan thép vẫn áp dụng theo giá mua ghi trong quyết định số 248-TTg ngày 31-12-1970 của thủ tướng chính phủ và quyết định số 397/VG/UB ngày 21-4-1971 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái .

Giá mua tại các huyện vẫn theo giá mua ghi trong quyết định số 397/VG/UB ngày 21-4-1971 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái.

Ở thành phố Việt Trì, giá  mua lợn thịt tại các xã nội , ngoại thành vẫn theo giá mua ghi trong quyết định số 248-TTg ngày 31-12-1970 của Thủ tướng Chính phủ .

Đối với lợn thịt mua của các gia đình nông dân xã viên, và gia đình công nhân, viên chức chăn nuôi và bán cho Nhà nước theo hợp đồng cung cấp lương thực ỡ các  thành phố: Hà-Nội, Hải-Phòng và khu công nghiệp Quảng Ninh cũng được hưởng giá mua mới ghi trong quyết định số 32-CP ngày 5-3-1974 của Hội đồng chính phủ .

II. GIÁ THU MUA CÁC CẤP, LOẠI LỢN

( Xem bảng trang 46)

Đối với lợn đực thiến và lợn nái thải loại thì lợn thuộc cấp nào , loại nào mua theo cấp ấy, loại ấy và mua thấp hơn giá quy định theo cấp đó, loại đó 0d30/kg trong công văn số 145-NS/VGNN ngày 8-3-1971.

III. PHƯƠNG PHÁP THI HÀNH

1. Nhận được quyết định của Hội đồng Chính phủ và thông tư này Ủy ban hành chính tỉnh ,

GIÁ THU MUA CÁC CẤP,  LOẠI LỢN

Cấp lợn

Giá củ

Giá mới

Loại A

Loại B

Loại A

Loại B

Từ  40kg trở xuống

Trên  40kg đến 50kg

Trên 50kg đến 60kg

Trên  60kg đến 70kg

Trên  70kg đến 80kg

Trên  80kg đến 90kg

Trên  90kg đến 100kg

Trên  100kg đến 110kg

Trên  110kg đến 120kg

Trên 120kg

1,75 đồng

1,85 –

1,95-

2,05-

2,15-

2,25-

2,35-

2,45-

2,55-

2,65-

1,70 đồng

1,80-

1,90-

2,00-

2,10-

2,20-

2,30-

2,40-

2,50-

2,60-

1,85 đồng

1,95-

2,05-

2,15-

2,25-

2,35-

2,45-

2,55-

2,65-

2,75-

1,80 đồng

1,90-

2,00-

2,10-

2,20-

2,30-

2,40-

2,50-

2,60-

2,70-

 

Chú thích : Cấp lợn dưới 40kilôgam chỉ hạn chế đến 36 kilôgam. Không mua lợn dưới 36 kilôgam .

Thành phố cần phổ biến đến các cửa hàng thu mua , các Hợp tác xã nông nghiệp và nông dân xã viên để phát huy tác dụng khuyến khích chăn nuôi lợn và bảo đảm thực hịên đúng giá chỉ đạo .

2. Giá mua mới có giá trị thi hành từ ngày 15-3-1974.

Những lợn thịt mua trước ngày 15 tháng 3 năm 1974 không được hưởng giá nới .

Trường hợp do địa phương không thi hành kịp ngày 15 tháng 3 năm 1974 thì chỉ được thi hành theo giá mới từ ngày Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh công bố quyết định của Hội đồng Chính phủ và thông tư này, không truy hoàn chênh lệch giữa giá củ và giá mới đối với số thịt lợn bán cho Nhà nước trong thời gian từ ngày 15-3-1974 đến ngày địa phương công bố giá mới .

 

Q.CHỦ NHIỆM UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Tô Duy

 

Rate this post
  1900633705