Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì? Đối tượng nộp thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì? Trong thế giới phức tạp của các vấn đề tài chính, ít chủ đề nào mang lại tầm quan trọng như Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Là trái tim của bất kỳ nền kinh tế nào phát triển, những khoản thuế này tài trợ cho các dịch vụ công cộng và hạ tầng quan trọng. Hiểu rõ những khía cạnh, nghĩa vụ và lợi ích tiềm năng của chúng là điều cần thiết cho những người muốn quản lý nghĩa vụ tài chính của mình một cách hiệu quả. 

Trong bài viết này, hãy cùng Tổng đài pháp luật hotline 1900.6174 đi sâu vào các khía cạnh cơ bản của chủ đề “thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì?”. Dù bạn đã là người đóng thuế lâu năm hay chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về nghĩa vụ tài chính, bài viết này hứa hẹn cung cấp cho bạn những hiểu biết và sự rõ ràng để đưa ra các quyết định có thông tin.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì?

 

Thuế thu nhập cá nhân trong tiếng Anh được gọi là “Personal income tax” (PIT). Thuế thu nhập cá nhân (PIT) là loại thuế được áp dụng trực tiếp lên thu nhập của cá nhân, bao gồm mức lương cũng như các nguồn thu nhập khác. Tuy nhiên, nó không áp dụng đối với một số loại thu nhập được miễn thuế và cũng tính đến các khoản giảm trừ như trợ cấp gia đình được khấu trừ từ tổng số thuế tính toán.

Trong ngữ cảnh này, khung pháp luật điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân bằng tiếng Anh được gọi là “Law on Personal Income Tax.” Điều khoản đầu tiên của luật, thường được gọi là “Article 1,” đề cập đến các khía cạnh cơ bản của thuế thu nhập cá nhân. Điều này xác định phạm vi của luật, định rõ các loại cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân, phân loại các loại thu nhập được coi là có thuế, làm rõ những khoản thu nhập nào được miễn thuế hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân và thiết lập những nguyên tắc cơ bản để tính toán số tiền thuế dựa trên thu nhập của cá nhân.

thue-thu-nhap-ca-nhan-tieng-anh-la-gi-9

>>>Xem thêm: 7 bậc thuế thu nhập cá nhân – Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách dùng thuế thu nhập cá nhân bằng tiếng anh trong câu

 

– Làm chủ ngữ chính trong câu: 

Ví dụ: 

+ Personal Income Tax, which is a mandatory financial obligation, requires timely payment; failure to comply can result in serious consequences. (Thuế thu nhập cá nhân, một nghĩa vụ tài chính bắt buộc, yêu cầu thanh toán đúng hạn; việc vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng).

+ Personal Income Taxes, being the compulsory financial contributions, are expenses that individuals earning an income must remit to the government.

(Thuế thu nhập cá nhân, với tính chất đóng góp tài chính bắt buộc, là những khoản chi phí mà những người có thu nhập phải gửi đến chính phủ).

– Dùng làm tân ngữ trong câu:

Ví dụ: 

+ Thoroughly examining your personal income tax obligations is imperative if you wish to ensure prompt payment. (Việc kiểm tra kỹ lưỡng nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cá nhân của bạn là điều cần thiết nếu bạn muốn đảm bảo việc thanh toán kịp thời).

+ Jack expressed his opposition to the concept of the personal income tax, whereas the rest of the individuals supported its implementation. (Jack đã thể hiện sự phản đối với khái niệm về thuế thu nhập cá nhân, trong khi những người khác đã ủng hộ việc thực hiện nó).

– Dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu:

Ví dụ: 

+ Personal income tax, which I consider highly significant, serves as a paramount revenue source for the government. (Thuế thu nhập cá nhân, mà theo tôi là vô cùng quan trọng, đóng vai trò là nguồn thu nhập hàng đầu cho chính phủ).

– Dùng + bổ ngữ cho giới từ:

Ví dụ: 

+ Being well-prepared when dealing with the complexities of personal income tax is essential to ensure adequate funds for unforeseen expenses. (Việc chuẩn bị tốt khi đối mặt với sự phức tạp của thuế thu nhập cá nhân là cần thiết để đảm bảo có đủ tiền cho các khoản chi phí không lường trước).

+ When addressing the specifics of the personal income tax, it is necessary to compile a comprehensive list of your earnings and calculate the tax amount accurately. (Khi xử lý chi tiết của thuế thu nhập cá nhân, cần thiết để tạo một danh sách chi tiết về thu nhập của bạn và tính toán số tiền thuế một cách chính xác).

– Dùng để bổ ngữ cho tân ngữ

Ví dụ: 

+ This category of expenses is identified as the personal income tax. (Loại chi phí này được xác định là thuế thu nhập cá nhân).

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về cách dùng thuế thu nhập cá nhân bằng tiếng anh trong câu? Gọi ngay: 1900.6174

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

 

Luật thuế thu nhập cá nhân (Law on Personal Income Tax) xác định những đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

– Cá nhân cư trú: Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản thu nhập phát sinh cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp của cá nhân lưu trú, người đó phải:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch, hoặc

+ Có mặt tại Việt Nam liên tục trong 12 tháng kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm việc đăng ký thường trú hoặc thuê nhà ở Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

– Cá nhân không lưu trú (Thường là người nước ngoài): Đối với cá nhân không lưu trú, thu nhập chịu thuế chỉ bao gồm thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Tóm lại, Luật thuế thu nhập cá nhân quy định rất chi tiết về những người nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân và những khoản thu nhập nào sẽ được tính vào trong quá trình tính thuế. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế và quản lý thuế thu nhập cá nhân.

thue-thu-nhap-ca-nhan-tieng-anh-la-gi-1

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Gọi ngay: 1900.6174

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân tuân theo công thức tổng quát như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế × Thuế suất thuế TNCN

Trong đó:

– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

– Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản miễn thu

– Tổng thu nhập = Tổng tiền lương + tiền công + phụ cấp

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, việc quy định về mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

– Mức giảm trừ đối với mỗi người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm).

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Dựa vào những quy định này, các cá nhân có thu nhập từ 11.000.000 đồng/tháng trở lên có khả năng phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước. Trong khi đó, những cá nhân có thu nhập dưới 11.000.000 đồng/tháng thì chắc chắn không cần phải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân.

thue-thu-nhap-ca-nhan-tieng-anh-la-gi-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về cách tính thuế thu nhập cá nhân? Gọi ngay: 1900.6174

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân

 

Các cá nhân có thể được hoàn tiền thuế trong các tình huống sau:

–  Số tiền thuế đã nộp vượt quá số tiền thuế phải nộp.

–  Cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập chưa đạt đủ mức chịu thuế.

–  Các tình huống khác theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 111/2013/TT-BTC điều chỉnh về việc hoàn thuế như sau:

–  Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế vào thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

–  Đối với cá nhân đã ủy quyền tổ chức quyết toán thuế, việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

–  Tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ thực hiện việc bù trừ số thuế nộp thừa hoặc nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu vẫn còn số thuế nộp thừa, sẽ được bù trừ vào kỳ thuế sau hoặc hoàn thuế nếu có yêu cầu hoàn trả.

–  Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế, có thể chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ thuế sau tại cùng cơ quan thuế.

–  Trong trường hợp cá nhân phát sinh việc hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, sẽ không bị áp dụng phạt vi phạm hành chính về khai quyết toán thuế quá thời hạn.

>>>Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên quyết toán như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ tài chính tạo nên nền kinh tế và đóng góp vào các dịch vụ công cộng cần thiết. Hãy nhớ rằng, Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành đáng tin cậy khi đưa ra những lời khuyên pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn. 

Đừng ngần ngại liên hệ với Tổng Đài Pháp Luật thông qua hotline 1900.6174 ngay hôm nay. Bất kể bạn đang muốn hiểu rõ hơn về chủ đề Thuế Thu Nhập Cá Nhân hoặc đang đối diện với vấn đề pháp lý phức tạp và cần tư vấn, Tổng đài pháp luật chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Những chuyên gia pháp lý tâm huyết và đầy kinh nghiệm sẽ lắng nghe và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ thông tin cần thiết để bạn có thể đưa ra quyết định thông thái.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174