Tính thuế bán hàng online với những đối tượng nào? Đạt bao nhiêu doanh thu thì nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tính thuế bán hàng online với những đối tượng nào?; Mức doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?; Tính thuế bán hàng online được quy định như thế nào?; Vai trò của việc nộp thuế bán hàng online?, và đạt bao nhiêu doanh thu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân?. Đây sẽ là những câu hỏi được Tổng đài pháp luật giải đáp trong bài viết hôm nay. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu có bất cứ thắc mắc về những quy định trên, hay những vấn đề pháp luật khác, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại liên lạc 1900.6174, để được tư vấn giải đáp. 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thuế bán hàng online, gọi ngay 1900.6174

Tính thuế bán hàng online với đối tượng thế nào?

 

Những đối tượng áp dụng thuế bán hàng online, phụ thuộc vào từng trường hợp cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, bằng các phương pháp phổ biến như: phương pháp khoá khoán, phương pháp khai nộp thuế thay cho cá nhân. 

Đối với trường hợp: hộ, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế theo phương pháp khoán

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC, quy định phương pháp khoán,  áp dụng đối với những trường hợp là hộ kinh doanh, là các cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

tinh-thue-ban-hang-online

 Thực tế cho thấy, khi những cá nhân bán hàng online , trừ những trường hợp  bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ yếu nộp thuế theo phương pháp khoán 

Ví dụ: Hộ, cá nhân bán hàng qua các trang mạng xã hội, bán hàng qua website do mình là chủ sở hữu hoặc trên website khác mà không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đối với trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

Những cá nhân thực hiện bán hàng online, có nghĩa vụ nộp thuế theo phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân khá phổ biến. Các trường hợp bán hàng cụ thể có thể thấy, như: bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,…

Thực tế, đây là một trong những trường hợp mà tổ chức khai nộp thuế thay được nêu rõ tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC 

Thực hiện việc tổ chức bao gồm, cả những chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, tiến hành nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Tổ chức thực hiện việc khai thuế, nộp thuế theo quy định hàng tháng, theo quý đã quy định. 

Đối với những trường hợp, nếu cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống tại nhiều nơi, cá nhân dự kiến, xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, có thể thực hiện uỷ quyền cho các tổ chức chi trả việc khai nộp thuế đối với những doanh thu phát sinh. 

Đối với những trường hợp là hộ khoán, bên cạnh các doanh thu khoán, hộ khoán còn nhận được các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, các chi phí hỗ trợ bằng tiền, không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác thì tổ chức chi trả thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay theo thực tế chi trả các khoản này trong năm tính thuế.

Như vậy, có thể thấy, các hộ cá nhân, khi thực hiện bán hàng online qua các sàn giao dịch thương mại điện tử không phải là bán hàng trực tiếp khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế mà ủy quyền cho chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai, nộp thuế thay.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về tính thuế bán hàng online với tượng nào?, gọi ngay 1900.6174

Mức doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân

 

Căn cứ vào Điều 4 khoản 2 Thông tư 40/2020, quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có doanh thu từ việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 100 triệu đồng trở xuống/năm, thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 

Có thể thấy, hộ cá nhân, cá nhân khi thực hiện kinh doanh online phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm 

Cần lưu ý là những trường hợp hộ cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phải có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và thực hiện nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế của mình theo quy định.

tinh-thue-ban-hang-online

Đối với những trường hộ là: Những hộ kinh doanh, những cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình, mà mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, sẽ không cần thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, và thuế thu nhập cá nhân. Hai loại thuế này, sẽ được xác định cho 1 người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Như vậy, có thể thấy, những trường hợp hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, nếu có mức thu nhập từ việc kinh doanh từ 100 triệu đồng/ năm trở lên. Ngược lại, nếu thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, sẽ không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

>>>Xem thêm: Tính thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Các công cụ hỗ trợ

Tính thuế bán hàng online như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2021, quy định về số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, mà mỗi cá nhân, hộ cá nhân cần phải nộp, sẽ được tính theo công thức sau: 

   Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Theo đó: 

1) Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Đối với trường hợp, nếu là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề,  thì những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phải thực hiện khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với mỗi lĩnh vực, ngành nghề quy định.

Đối với những trường hợp, là những hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của mỗi lĩnh vực, ngành nghề, không  xác định phù hợp với việc thực tế kinh doanh, các cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của mỗi lĩnh vực, từng ngành nghề theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Các cơ sở kinh doanh, gồm cả những hộ kinh doanh, những cá nhân kinh doanh, được tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % , dựa trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng,  khi đã thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ, sẽ được tiến hành giảm thuế giá trị gia tăng.

tinh-thue-ban-hang-online

(2) Đối với những doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân, được quy định cụ thể như sau:

– Trường hợp doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân, đối với những hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh, là doanh thu bao gồm thuế cả những trường hợp thuộc diện chịu thuế toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế phát sinh từ các hoạt động sản xuất, các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, gồm có những: 

Đối với những trường hợp doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân với những hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế là các trường hợp thuộc diện phải chịu thuế của toàn bộ tiền bán hàng, chi phí gia công, tiền hoa hồng, chi phí cung ứng các dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm những trường hợp sau: 

+ Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại.

+ Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.

– Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định.

– Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác, tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân

Cần lưu ý là những doanh thu khác, mà mỗi hộ kinh doanh, mỗi cá nhân được hưởng không phân biệt đã thu được tiền, hay chưa thu được tiền 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về tính thuế bán hàng online như thế nào? gọi ngay 1900.6174

Vai trò của nộp thuế bán hàng online

 

Đóng thuế là nhiệm vụ của mỗi người, khi đã đủ điều kiện nộp thuế theo quy định. Không chỉ vậy, đóng thuế còn giúp chúng ta được hưởng những quyền lợi, chính sách. Việc đóng thuế bán hàng online, cũng có những vai trò quan trọng nhất định, cụ thể: 

1.Giúp tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước 

Việc thực hiện chính sách tự do hóa nền kinh tế thương mại, đã làm cho các loại thuế nhập khẩu giảm dần. Vì vậy, thuế thu nhập cá nhân, ngày càng trở nên quan trọng hơn, và là nguồn thu chính của ngân sách Nhà nước. 

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân trí, và nhận thức của mọi người được nâng cao, ý thức tự giác cũng sẽ phổ biến. Việc hoàn thành nghĩa vụ kinh doanh, đối với việc tăng doanh thu cho ngân sách Nhà nước là điều tất yếu. 

tinh-thue-ban-hang-online

2.Giúp thực hiện công bằng xã hội 

Thuế thu nhập cá nhân, chỉ được áp dụng đối với những trường hợp cá nhân, có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập khởi điểm chịu thuế. Những cá nhân có mức thu nhập vừa đủ để nuôi sống bản thân, gia đình, sẽ không phải chịu thuế. Khi thu nhập cá nhân tăng, thì tỷ lệ thu thuế cũng tăng lên. 

Trên thế giới, có nhiều nước thực hiện chính sách miễn thuế cho những đối tượng mang gánh nặng xã hội. 

Thực tế, ở nước ta hiện nay, mức thu nhập giữa nhiều cá nhân có sự chênh lệch đáng kể, khá rõ rệt. Phần lớn dân cư, có thu nhập còn khá thấp, nhưng một số khác có mức thu nhập khá cao, phần lớn những mức thu nhập cao đến từ những cá nhân làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, một số cá nhân làm việc tại nước ngoài. 

Thuế thu nhập cá nhân mặc dù chưa đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách sách Nhà nước, nhưng xét trên theo phương diện công bằng xã hội, phương diện công cụ quản lý Nhà nước, thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, việc thu thuế thu nhập cá nhân là cần thiết, đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội. 

Như vậy, có thể thấy, thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế trong nước, góp phần làm gia tăng nguồn ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội- kinh tế. 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về vai trò của thuế bán hàng online, gọi ngay 1900.6174

Đạt bao nhiêu doanh thu thì nộp thuế thu nhập cá nhân

 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 40/2022 quy định về nguyên tắc tính thuế: 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có doanh thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu/ năm, thì sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định về thuế giá trị gia tăng. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiệm vụ phải khai báo chính xác thuế, trung thực, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc khai báo này. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm có thu nhập từ việc kinh doanh, sản xuất từ 100 triệu/ năm trở xuống, thì không cần nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 

Như vậy, nếu doanh thu trên 100 triệu/ năm, thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về đạt bao nhiêu doanh thu thì nộp thuế tncn, gọi ngay 1900.6174

Trên đây, là toàn bộ những thông tin, quy định về thuế bán hàng online,  mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đóng thuế là nghĩa vụ và là quyền lợi của mỗi chúng ta, thực hiện đóng thuế nhằm góp phần tạo nguồn ngân sách cho Nhà nước, để thực hiện các dự án, công trình, cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống kinh tế – xã hội của mỗi chúng ta. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên, sẽ giúp các bạn hiểu hơn về các quy định về thuế. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho Tổng đài pháp luật theo số điện thoại liên lạc 1900.6174, để được tư vấn giải đáp. 

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174