Tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần – Đối tượng áp dụng

Tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần là một cách tính thuế không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những người thuộc nhóm đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ và hiểu đúng, Tổng Đài Pháp Luật sẽ cung cấp những thông tin, quy định về cách tính thuế trên ngay trong bài viết này. Trong quá trình tìm hiểu thông tin, nếu các bạn có thắc mắc về những quy định trên, hay bất kỳ những quy định pháp luật khác, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 1900.6714, để được tư vấn giải đáp. 

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần? Gọi ngay 1900.6174

Thuế lũy tiến là gì?

 

Thuế luỹ tiến từng phần, là một phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với những người lao động, khi đã đáp ứng đủ các điều kiện về đối tượng cần phải nộp thuế. Những cá nhân có mức thu nhập thấp, sẽ đóng thuế thấp và tăng dần theo tổng thu nhập mỗi tháng. 

Thuật ngữ “lũy tiến”, là mức thuế suất tăng dần từ thấp đến cao, được xác định trong việc xác định thuế thu nhập cá nhân, tăng dần từ 5% đến 35%, phụ thuộc vào mức thu nhập 

Những cá nhân, có thu nhập cao sẽ phải đóng mức thuế cao theo tỷ lệ phần trăm. Dù được sử dụng phổ biến trong trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân . nhưng không có các văn bản quy phạm pháp luật giải thích về thế nào là biểu thuế lũy tiến hãy thuế lũy tiến.

Mặc dù vậy, có thể căn cứ vào cách tính và bản chất biểu thuế lũy tiến có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến như trên.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản, thuế lũy tiến là một phương pháp dùng để tính thuế thu nhập cá nhân của những đối tượng cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Những người có thu nhập cao, sẽ phải đóng mức thuế cao và ngược lại.  

tinh-thue-theo-bieu-luy-tien-tung-phan-8

>>> Luật sư giải đáp miễn phí về thuế lũy tiến là gì? Gọi ngay 1900.6174

Tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần áp dụng cho đối tượng nào?

 

Theo quy định tại Điều 27 Luật thuế thu nhập cá nhân, quy định biểu thuế luỹ tiến từng phần được áp dụng đối với những người đủ điều kiện đóng thuế thu nhập cá nhân. 

Ví dụ, biểu thuế lũy tiến từng phần sẽ được  áp dụng đối với cá nhân người lao động, cư trú có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công,  ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, gồm cả trường hợp ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều công ty

Đối với những khoản thu nhập khác, bao gồm: thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng hoặc thừa kế, quà tặng, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp khấu trừ 10% trước khi chi trả, thu nhập của cá nhân người nước ngoài không cư trú sẽ áp dụng biểu thuế toàn phần.

Như vậy, có thể thấy, bất kỳ cá nhân, người lao động nào có mức thu nhập đủ điều kiện chịu thuế quy định, đều phải áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính thuế lũy tiến.

tinh-thue-theo-bieu-luy-tien-tung-phan-2

>>> Luật sư giải đáp miễn phí về trường hợp áp dụng cách tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần? Gọi ngay 1900.6174

Biểu thuế lũy tiến từng phần

 

Theo quy định, biểu thuế luỹ tiến từng phần bao gồm có 7 bậc thuế tính theo phần thu nhập thuế/tháng, cụ thể: 

tinh-thue-theo-bieu-luy-tien-tung-phan-90

>>> Luật sư giải đáp miễn phí về biểu lũy tiến từng phần? Gọi ngay 1900.6174

Tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần như thế nào

 

Theo quy định tại Điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công thức tính như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để xác định được số thuế phải nộp, bạn cần tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế.

Vì vậy, có thể thấy, để tính được thu nhập tính thuế theo công thức trên, cần phải thực hiện tính từng thành phần có trong công thức.

Các bước tính thuế TNCN lũy tiến từng phần

Bước 1: Thực hiện tính tổng thu nhập.

Bước 2: Tính các khoản thu nhập được miễn thuế

Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền công, tiền lương bao gồm các khoản sau: 

–  Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

–  Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hàng tàu Việt Nam vận tải quốc.

Bước 3: Sau đó, tính thu nhập chịu thuế.

Bước 4: Thực hiện tính các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 

–  Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

–  Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, người nộp thuế có thể được giảm trừ một số khoản khác như khoản tiền đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, tiền đóng cho hoạt động khuyến học, nhân đạo.

Bước 5: Tiến hành tính thu nhập tính thuế

Khi đã hoàn tất bước tính thu nhập tính thuế, người nộp thuế có thể áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần, để có thể xác định được số thuế phải nộp theo mỗi bậc thuế. Ví dụ, biểu thuế lũy tiến gồm 07 bậc thuế tương ứng với từng mức thu nhập tính thuế và thuế suất.

Vì vậy, để tính được tổng số thuế phải nộp, bạn lấy thu nhập tính thuế x thuế suất của bật thuế đó, cuối cùng cộng số thuế của từng bậc sẽ được tổng số thuế phải nộp.

tinh-thue-theo-bieu-luy-tien-tung-phan-1

>>>Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Quy định về Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần

 

Quy định về biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần, được căn cứ vào Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm: 

Bậc thuế – Phần thu nhập tính thuế/năm – Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) – Thuế suất (%) tương ứng như sau:

– Bậc 1 – Đến 60 (triệu đồng) – Đến 5 (triệu đồng) – 5%

– Bậc 2 – Trên 60 – Trên 5 đến 10 – 10%

– Bậc 3 – Trên 60 đến 120 – Trên 10 đến 18 – 15%

– Bậc 4 – Trên 216 đến 384 – Trên 18 đến 32 – 20%

– Bậc 5 – Trên 384 đến 624 – Trên 32 đến 52 – 25%

– Bậc 6 – Trên 624 đến 960 – Trên 52 đến 80 – 30%

– Bậc 7 – Trên 960 – Trên 80 – 35%

Như vậy, có thể thấy mỗi bậc thuế, sẽ có mức phần trăm quy định khác nhau, được áp dụng đối với những cá nhân, người lao động, đã đạt đủ các điều kiện về mức lương quy định nộp thuế. 

>>>Xem thêm: Truy thu thuế thu nhập cá nhân là gì? Thời hạn truy thu thuế TNCN?

Trên đây, là toàn bộ những quy định, thông tin về thông tin về tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần, mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Bất kỳ ai, khi đáp ứng đủ điều kiện về mức lương quy định đóng thuế, cũng phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, theo hình thức biểu luỹ tiến từng phần. Thuế luỹ tiến từng phần, là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với những người lao động, khi đã đáp ứng đủ các điều kiện về đối tượng cần phải nộp thuế.

Theo đó, những cá nhân có mức thu nhập thấp, sẽ đóng thuế thấp và tăng dần theo tổng thu nhập mỗi tháng, và những người lao động có mức lương cao, sẽ phải đóng thuế cao hơn. Yếu tố này, nhằm đảm bảo tính công bằng xã hội, bất kỳ ai cũng phải đóng thuế. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên, sẽ giúp các bạn hiểu hơn về những quy định này. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho Tổng Đài Pháp Luật theo số điện thoại 1900.6714, để được giải đáp. 

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174