Tố cáo đảng viên vi phạm như thế nào theo Luật tố cáo 2018

 

Tố cáo Đảng viên vi phạm không chỉ giúp đảm bảo sự trong sạch và minh bạch mà còn thể hiện lòng trung thành và đồng lòng của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của Đảng và đất nước. Trong hành trình xây dựng và phát triển Đảng, việc giữ gìn phẩm chất chính trị, tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể tránh khỏi những hành vi vi phạm từ những đối tượng là thành viên của Đảng.Qua bài viết sau, Tổng Đài Pháp Luật hotline 1900.6174 xin cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến quy trình giải quyết tố cáo Đảng viên, thời hạn, thẩm quyền giải quyết và các hình thức kỷ luật Đảng. 

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí tố cáo Đảng viên trong vi phạm. Gọi ngay 1900.6174

Tố cáo là gì?

 

Tố cáo là một hành động của cá nhân, được thực hiện theo thủ tục quy định trong Luật này, nhằm báo cáo đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào, có tiềm tàng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.

Quá trình tố cáo này cần tuân theo các quy định đã được quy định trước đó, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trung thực. Người tố cáo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng và tài liệu có liên quan để minh chứng cho việc vi phạm pháp luật mà họ đang tố cáo.

to-cao-la-gi

Tuy tố cáo là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích chung và sự trung thực trong xã hội, tuy nhiên, việc tố cáo cũng phải được thực hiện một cách đúng đắn và không lạm dụng. Nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng, pháp luật bảo vệ người tố cáo khỏi bị trả thù hoặc bị hành hung, lừa đảo hay bị xâm phạm đời tư.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc tố cáo không nên được lạm dụng để gây tổn hại hoặc đe dọa danh dự và quyền lợi của người khác một cách không công bằng. Việc tố cáo không hợp lý, không chân thật có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ với người bị tố cáo mà còn có thể ảnh hưởng đến người tố cáo và cả xã hội.

Vì vậy, việc tố cáo là một hành động đáng trọng và cần được xem xét và thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo tính chân thực và trung thực, từ đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và phát triển bền vững.

>>> Xem thêm: Gửi đơn tố cáo ở đâu? Và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo?

Quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo đảng viên vi phạm

 

Khi giải quyết tố cáo Đảng viên, quy trình và quy định cần tuân thủ pháp luật hiện hành về tố cáo, đồng thời áp dụng theo Điều 3 của Luật Tố cáo 2018 như sau:

– Tố cáo và giải quyết tố cáo phải tuân thủ đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật khác liên quan. Trong trường hợp có luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với Luật Tố cáo 2018, thì sẽ áp dụng quy định của luật đó.

quy-dinh-ve-to-cao-dang-vien-vi-pham

– Việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo, cũng như tin báo về tội phạm, sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều này đảm bảo quá trình giải quyết tố cáo diễn ra đúng trình tự và đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Đảng viên và tội phạm trong cộng đồng. 

Từ đó, việc tố cáo ô nhiễm môi trường sẽ được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và quyền lợi của công dân.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí quy định về giải quyết tố cáo. Gọi ngay 1900.6174

Thủ tục giải quyết tố cáo đảng viên vi phạm

 

Quy trình giải quyết tố cáo liên quan đến ô nhiễm môi trường bao gồm các bước chính như sau:

Bước 1: Thụ lý đơn tố cáo

Người giải quyết tố cáo sẽ xem xét và quyết định thụ lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 của Luật Tố cáo năm 2018.

Tiến hành phân loại và xác định đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp vụ việc nằm trong phạm vi thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận sẽ phối hợp với các tổ chức Đảng có thẩm quyền để giải quyết đơn tố cáo theo quy định. 

Nếu vụ việc không nằm trong phạm vi xử lý của mình, cơ quan tiếp nhận sẽ chuyển đơn tố cáo đến cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Trong trường hợp người tố cáo muốn rút đơn tố cáo, cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 của Luật Tố cáo năm 2018

Tuy nhiên, nếu vẫn xác định được hành vi bị tố cáo vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo

Người giải quyết tố cáo sẽ tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc xác minh nội dung tố cáo.

Các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để thu thập thông tin, tài liệu và làm rõ nội dung tố cáo. Người xác minh nội dung tố cáo cần tạo điều kiện để người bị tố cáo có thể giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung cần xác minh.

thu-tuc-to-cao-dang-vien-vi-pham

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo

Dựa vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo và kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo sẽ ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo.

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo sẽ gửi kết luận đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cùng với người tố cáo.

Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo sẽ thực hiện việc xử lý như sau:

– Trường hợp kết luận xác định người bị tố cáo không vi phạm pháp luật theo như đơn tố cáo thì sẽ khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra. Đồng thời, người cố ý tố cáo sai sự thật sẽ được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

– Trường hợp kết luận xác định người bị tố cáo vi phạm pháp luật, người giải quyết tố cáo sẽ thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm, người giải quyết tố cáo sẽ chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thủ tục tố cáo đảng viên vi phạm. Gọi ngay 1900.6174

Thẩm quyền giải quyết tố cáo đảng viên

 

Các chủ thể có thẩm quyền giải quyết tố cáo liên quan đến vi phạm trong Đảng bao gồm:

– Trách nhiệm thực hiện giải quyết tố cáo đối với các trường hợp vi phạm nằm trong phạm vi quản lý của họ. Nếu đơn tố cáo liên quan đến hành vi vi phạm của các cơ quan Đảng này, họ sẽ tiến hành xem xét và giải quyết đơn tố cáo.

– Chi bộ: Chi bộ cũng đảm nhận vai trò giải quyết tố cáo đối với những trường hợp vi phạm trong phạm vi quản lý của mình. Nếu có đơn tố cáo liên quan đến các hành vi vi phạm của các cán bộ trong chi bộ, họ sẽ tiến hành xem xét và giải quyết đơn tố cáo này.

tham-quyen-giai-quyet-to-cao-dang-vien-vi-pham

– Cấp ủy viên các cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp đã nghỉ hưu: Điểm đặc biệt ở đây là nếu Đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp đã nghỉ hưu, và bị tố cáo vi phạm trong thời gian đang công tác, thì quyền giải quyết tố cáo sẽ được thực hiện như đang đương chức. Điều này đảm bảo rằng việc giải quyết tố cáo đối với họ sẽ được thực hiện công bằng và trách nhiệm.

Những chủ thể này chịu trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết tố cáo một cách nghiêm túc và công bằng, đồng thời tuân thủ pháp luật và quy định liên quan để đảm bảo quyền lợi của người tố cáo và người bị tố cáo được đảm bảo đúng mực.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo tham nhũng theo quy định Luật Tố cáo 2018

Thời hạn giải quyết tố cáo

 

Theo quy định tại Điều 20, Khoản 2 của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, việc giải quyết tố cáo Đảng viên cụ thể được quy định như sau:

– Thời hạn giải quyết tố cáo: Trong vòng không quá 90 ngày đối với các cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương; và không quá 180 ngày đối với cấp Trung ương, tính từ ngày nhận được tố cáo (gửi, tố cáo trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến).

– Trong trường hợp vụ việc phức tạp, có thể gia hạn thời hạn giải quyết tố cáo nhưng không vượt quá 30 ngày, đồng thời cần thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo và tổ chức có liên quan biết. Khi hoàn tất việc giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí thời hạn giải quyết đơn tố cáo. Gọi ngay 1900.6174

Chúng tôi hiểu rằng quá trình tố cáo Đảng viên vi phạm có thể gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, hãy tin rằng bằng sự kiên nhẫn và quyết tâm, góp phần xây dựng một Đảng chất lượng cao, luôn lắng nghe và phục vụ nhân dân, thực sự là người đi đầu trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Đài Pháp Luật sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng chính trực và đoàn kết, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

  19006174