Trưng dụng là gì? Các trường hợp mà áp dụng biện pháp trưng dụng năm 2023

Trưng dụng là gì? Người dân hiện nay vẫn chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về trưng dụng. Vậy trưng dụng là gì? Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc sẽ có thể theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ tư vấn pháp lý của Tổng Đài Pháp Luật của chúng tôi.  Nếu các bạn có thắc mắc, hãy gọi cho Tổng Đài Pháp Luật theo số điện thoại liên lạc 1900.6174, để được tư vấn giải đáp. 

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí Trưng dụng là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Trưng dụng là gì?

 

Khái niệm về trưng dụng: là việc mà tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định nhằm để phục vụ cho công việc cần kíp, trước mắt. Trưng dụng nhằm được sử dụng với tư cách như là một thuật ngữ pháp lý khi mà đây được coi là một biện pháp pháp luật. 

>>>Trưng dụng là gì? liên hệ ngay 1900.6174

trung-dung-la-gi

Trưng dụng tài sản là gì?

 

Theo khoản 2 Điều 2 của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008, trưng dụng tài sản là việc Nhà nước mà sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư mà thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

>>>Trưng dụng tài sản là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Các trường hợp mà áp dụng biện pháp trưng dụng

 

Tại Điều 5 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 quy đinh về điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản. Theo đó, việc trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện được, thuộc một trong các trường hợp mà sau đây:

– Khi mà đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo như quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

– Khi mà an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa theo như quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;

– Khi mà mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo như quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

– Khi cần phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu như không ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

>>>Các trường hợp mà áp dụng biện pháp trưng dụng, liên hệ ngay 1900.6174

 

Huy động người mà vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng được quy định như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 27 của Luật Trưng mua trưng dụng năm 2008 quy định trong trường hợp mà tài sản được trưng dụng cần phải có người mà điều khiển, vận hành nhưng cá nhân, tổ chức sẽ được giao quản lý sử dụng tài sản trưng dụng không có người mà vận hành thì người mà quyết định trưng dụng tài sản sẽ được phép huy động người mà đang vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng đó để vận hành, điều khiển.

Khi mà tiến hành huy động người mà điều khiển, vận hành tài sản trưng dụng kèm theo quyết định huy động, trong đó cần phải thể hiện các nội dung sau:

+ Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người mà quyết định về huy động;

+ Họ tên, địa chỉ của người mà mà được huy động;

+ Mục đích khi mà mà huy động;

+ Thời điểm, thời hạn mà huy động.

Quyết định huy động người mà vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng theo như quy định cần phải được thể hiện bằng văn bản và phải được giao trực tiếp cho người mà được huy động.

Trong trường hợp mà đặc biệt sẽ không thể ra quyết định bằng văn bản thì người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản được quyết định huy động bằng lời nói, tuy nhiên cần phải có giấy xác nhận về việc huy động ngay tại thời điểm huy động đó và có đầy đủ các nội dung như trên. Người mà có tên vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng trong quyết định sẽ có nghĩa vụ chấp hành quyết định huy động.

>>>Huy động người mà vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng được quy định như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

trung-dung-la-gi

Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản

 

theo Điều 24 của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 có quy định về thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản như sau:

– Bộ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng của Bộ Công an, Bộ trưởng của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng của Bộ Y tế, Bộ trưởng của Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình về quyết định trưng dụng tài sản quy định tại Điều 23 của Luật trưng mua trưng dụng tài sản 2008.

– người mà mà có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật trưng mua trưng dụng tài sản 2008 sẽ  không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

>>>Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản, liên hệ ngay 1900.6174

 

Nội dung của quyết định trưng dụng tài sản là gì?

 

Quyết định trưng dụng tài sản bằng văn bản sẽ có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người mà mà quyết định trưng dụng tài sản;

– Tên, địa chỉ của người mà có tài sản trưng dụng hoặc người mà đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản trưng dụng;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng;

– Mục đích, thời hạn về trưng dụng tài sản;

– Tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản trưng dụng;

– Thời gian và địa điểm bàn giao, tiếp nhận mà tài sản trưng dụng.

Quyết định trưng dụng tài sản cần phải được giao cho người mà có tài sản trưng dụng hoặc người mà đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản; trường hợp mà mà người mà có tài sản trưng dụng hoặc người mà đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản trưng dụng vắng mặt thì sẽ quyết định trưng dụng tài sản cần phải được giao cho Ủy ban nhân dân của cấp xã nơi có tài sản trưng dụng.

>>>Nội dung của quyết định trưng dụng tài sản là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Trình tự, thủ tục quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói

 

Người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản được quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói. Khi mà quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói, người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản cần phải viết giấy xác nhận việc trưng dụng tài sản ngay tại thời điểm trưng dụng. Nội dung giấy xác nhận phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản; tên, địa chỉ của người mà có tài sản trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản trưng dụng; mục đích, thời hạn trưng dụng; tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng.

Chậm nhất là 48 giờ, kể từ thời điểm quyết định trưng dụng tài sản sẽ bằng lời nói, cơ quan của người mà đã quyết định trưng dụng tài sản sẽ bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng tài sản và gửi cho ngườimà  có tài sản trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản một bản. Văn bản xác nhận cần phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

>>>Trình tự, thủ tục quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói, liên hệ ngay 1900.6174

trung-dung-la-gi

Thời hạn trưng dụng tài sản

 

theo Điều 28 của Luật Trưng mua trưng dụng năm 2008 có quy định cụ thể về thời hạn trưng dụng tài sản như sau:

+ Thời hạn trưng dụng tài sản theo quy định sẽ được tính bắt đầu từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành đến không quá 30 ngày tính kể từ ngày bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh đối với các trường hợp mà mà quy định tại khoản 01 điều 05 của Luật Trưng mua trưng dụng năm 2008;

+ Đối với các trường hợp mà mà quy định tại các khoản 2, 3, 4 điều 05 của Luật Trưng mua trưng dụng năm 2008 thì sẽ thời hạn quy định là không quá 30 ngày;

Khi hết thời hạn trưng dụng tài sản theo quy định nhưng mục đích của việc trưng dụng tài sản mà chưa hoàn thành thì được phép gia hạn nhưng thời gian gia hạn phải không được quá 15 ngày. Việc gia hạn cần phải được thể hiện trong quyết định bằng văn bản và gửi cho người có tài sản trưng dụng trước khi mà kết thúc thời hạn trưng dụng.

>>>Thời hạn trưng dụng tài sản là bao lâu? liên hệ ngay 1900.6174

 

 Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản

 

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp mà tài sản trưng dụng bị mất

 

Trường hợp mà mà tài sản trưng dụng bị mất thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

Mức bồi thường bằng tiền sẽ được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, mức độ hao mòn với tài sản mà đã trưng dụng trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

trường hợp mà mà tài sản bị mất đã được mua bảo hiểm, đóng lệ phí trước bạ thì sẽ mức bồi thường bao gồm cả chi phí mua bảo hiểm và lệ phí trước bạ.

>>>Bồi thường thiệt hại trong trường hợp mà tài sản trưng dụng bị mất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp mà tài sản trưng dụng bị hư hỏng

 

Trường hợp mà tài sản trưng dụng bị hư hỏng thì việc bồi thường được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

– Tổ chức, cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng sửa chữa, khôi phục lại tài sản và hoàn trả cho người mà có tài sản trưng dụng;

– Người mà có tài sản trưng dụng được bồi thường các khoản chi phí mà có liên quan theo giá thị trường tại thời điểm hoàn trả tài sản thì để tự sửa chữa, khôi phục lại tài sản.

Trường hợp mà tài sản trưng dụng là đất thì việc bồi thường được thực hiện sẽ theo một trong các hình thức sau đây:

– Tổ chức, cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng sẽ khôi phục lại mặt bằng và sẽ hoàn trả cho người có tài sản trưng dụng;

– Người mà có tài sản trưng dụng thì được bồi thường các khoản chi phí bồi bổ, tôn tạo lại mặt bằng theo giá thị trường tại thời điểm hoàn trả tài sản thì để tự khôi phục lại.

Trường hợp mà tài sản trưng dụng bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục sẽ  được thì cần phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

>>>Xem thêm: Trưng dụng đất là gì? Phân biệt thu hồi đất với trưng dụng đất

 

 Bồi thường thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gây ra

 

Trường hợp mà thu nhập của người có tài sản trưng dụng bị thiệt hại do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gây ra thì sẽ mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao tài sản trưng dụng đến ngày hoàn trả tài sản trưng dụng mà được ghi trong quyết định hoàn trả tài sản.

Mức thiệt hại thu nhập thực tế sẽ được xác định như sau:

– Đối với những tài sản trên thị trường mà có cho thuê, mức thiệt hại được xác định phù hợp với mức giá thuê của tài sản cùng loại hoặc tài sản mà có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tại thời điểm trưng dụng tài sản;

– Đối với những tài sản trên thị trường mà không có cho thuê, mức thiệt hại được xác định trên cơ sở thu nhập do tài sản trưng dụng thì mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng.

>>>Bồi thường thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gây ra, liên hệ ngay 1900.6174

 Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Pháp Luật về các nội dung mà liên quan đến trung dụng là gì.Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174  sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho quý bạn đọc nhé.

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174