Xác định ranh giới đất liền kề đúng theo quy định pháp luật

Sau khi đã xác định ranh giới đất liền kề theo quy trình và thủ tục đã được nêu trên, một vấn đề quan trọng nảy sinh là việc thực hiện các biện pháp và quyết định cụ thể để đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng ranh giới đã xác định.

Theo Tổng Đài Pháp Luật trong bối cảnh này, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý và sử dụng đất liền kề trở nên cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự công bằng và ổn định trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai. 

    >>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí Xác định ranh giới đất liền kề. Gọi ngay 1900.6174

Ranh giới đất liền kề là gì ?

 

Theo quy định tại Tiết d điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ranh giới thửa đất được định nghĩa như sau: “Ranh giới thửa đất là đường gấp khúc tạo bởi các cạnh thửa nối liền, bao khép kín phần diện tích thuộc thửa đất đó.”

Ranh giới thửa đất là khái niệm để xác định đường ranh giới của mỗi thửa đất. Ngoài ra, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT cũng nêu ra một số trường hợp đặc biệt về ranh giới thửa đất như sau:

– Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, ranh giới thửa đất được xác định là đường bao quanh toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó.

– Đối với ruộng bậc thang, ranh giới thửa đất được xác định là đường bao ngoài cùng, bao gồm các bậc thang liền kề có cùng mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng của một người sử dụng đất hoặc một nhóm người cùng sử dụng đất (không phân biệt theo các đường bờ chia cắt bậc thang bên trong khu đất thực tế).

– Trường hợp ranh giới thửa đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng là bờ thửa, đường rãnh nước dùng chung có độ rộng dưới 0,5m, ranh giới thửa đất được xác định theo đường tâm của đường bờ thửa, đường rãnh nước. Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước bằng hoặc lớn hơn 0,5m, ranh giới thửa đất được xác định theo mép của đường bờ thửa, đường rãnh nước.

xac-dinh-ranh-gioi-dat-lien-ke-la-gi-nhu-sao

– Ranh giới thửa đất là khái niệm quan trọng trong việc xác định và định rõ quyền sử dụng đất của các chủ thể. Nó có thể được hiểu là đường vẽ trên bản đồ địa chính hoặc là mốc giới thực địa, nhằm mục đích chính là xác định rõ quyền sử dụng và chiếm hữu đất của các thủ thể đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Xác định ranh giới và mốc giới thửa đất liền kề là một quy trình quan trọng nhằm giảm thiểu các tranh chấp về đất đai và đồng thời tạo nền tảng để hoàn thiện bản đồ hành chính về đất đai của khu vực tương ứng. Qua việc xác định chính xác ranh giới, các chủ thể có thể biết rõ phạm vi và giới hạn của quyền sử dụng đất của mình, đồng thời tránh xảy ra các tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu đất đai. Điều này cũng góp phần quan trọng trong việc quản lý và phân bổ tài nguyên đất đai một cách hiệu quả và công bằng.

– Việc xác định ranh giới và mốc giới thửa đất liền kề không chỉ hạn chế xảy ra tranh chấp đất đai, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Nó là căn cứ cho việc lập và cập nhật bản đồ hành chính về đất đai, giúp cung cấp thông tin chính xác và tin cậy về quy hoạch, sử dụng đất và các hoạt động liên quan đến đất đai. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát và phát triển bền vững các khu vực đất đai.

Qua đó, việc xác định ranh giới thửa đất và thiết lập mốc giới thực địa không chỉ đảm bảo quyền lợi và quyền sử dụng đất của các chủ thể một cách rõ ràng, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình quản lý và phân bổ tài nguyên đất đai của địa phương.

>>> Xem thêm: Xây nhà lấn sang đất liền kề xử lý như thế nào ?

Thẩm quyền xác định ranh giới đất liền kề

 

Theo quy định chi tiết tại Điều 05 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về luật đất đai liền kề, việc xác định ranh giới cho một mảnh đất nằm trong thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đất đai có một số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm đo đạc, lập bản đồ địa chính, tạo hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất.

tham-quyen-de-xac-dinh-ranh-gioi-dat-lien-ke

Cần lưu ý rằng:

– Trong các khu vực chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có thẩm quyền tương đương sẽ là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Họ sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các hộ gia đình và cá nhân.

– Trong trường hợp muốn nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có tài sản bất động sản. Ủy ban Nhân dân cấp xã có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Trong các địa phương đã thành lập văn phòng một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ được thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về thẩm quyền trong đất liền kề. Gọi ngay 1900.6174

xác định ranh giới đất liền kề

 

Theo quy định chi tiết, ranh giới đất đai được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo các thông tin sau:

Trường hợp không có tranh chấp

 

Theo quy định chi tiết, ranh giới đất đai được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo các thông tin sau:

  1. Kết quả cấp Giấy chứng nhận: Ranh giới có thể được xác định dựa trên thông tin được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các thông tin về diện tích, hình dạng và vị trí của thửa đất.
  2. Bản án của Tòa án: Trường hợp có tranh chấp liên quan đến ranh giới đất đai được xử lý thông qua Tòa án, các bản án của Tòa án có thể được sử dụng để xác định ranh giới của mảnh đất tương ứng.
  3. Kết quả giải quyết tranh chấp: Nếu có tranh chấp về ranh giới đất đai và đã được giải quyết tại cấp có thẩm quyền, kết quả giải quyết tranh chấp này cũng sẽ được áp dụng để xác định ranh giới của mảnh đất.
  4. Quyết định hành chính: Các quyết định hành chính có liên quan đến ranh giới đất đai từ cấp có thẩm quyền cũng có thể được sử dụng để xác định ranh giới của mảnh đất.

truong-hop-dat-khong-co-tranh-chap

Như vậy, các thông tin từ kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của Tòa án, kết quả giải quyết tranh chấp và quyết định hành chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ranh giới đất đai. Các thông tin này sẽ được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định quyền sử dụng và sở hữu đất của các bên liên quan.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới

 

Theo quy định, đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để tiến hành giải quyết vấn đề. Trường hợp tranh chấp chưa được giải quyết hoàn toàn trong quá trình đo đạc tại địa phương, nhưng ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đã xác định được, đơn vị đo đạc sẽ tiến hành đo đạc theo ranh giới thực tế đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý, đơn vị đo đạc được phép vẽ và khoanh bao các thửa đất tranh chấp.

Ngoài ra, đơn vị đo đạc còn có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng của phần đất tranh chấp thành hai bản, trong đó có một bản lưu hồ sơ đo đạc và một bản gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để tiếp tục thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền. Thông qua việc lập bản mô tả thực trạng, các bên liên quan có thể có được thông tin chi tiết về tình trạng tranh chấp đất đai và sử dụng thông tin này trong quá trình giải quyết tranh chấp.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí Cách xác định ranh giới đất chuẩn? Gọi ngay 1900.6174

Cách xác định ranh giới đất liền kề chuẩn

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, quy trình xác định ranh giới thửa đất được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định hiện trạng và mốc giới thửa đất trên thực địa. Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc cần phối hợp với người dẫn đạc (có thể là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố…) để được hỗ trợ và hướng dẫn xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất. Cùng với người sử dụng và quản lý đất liên quan, tiến hành xác định ranh giới và mốc giới thửa đất trên thực địa.

cach-do-xac-dinh-ranh-gioi-dat-lien-ke

Bước 2: Lập Bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất. Các đỉnh thửa đất được đánh dấu bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và sau đó lập Bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất. Bản mô tả này sẽ được sử dụng như căn cứ để thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.

Bước 3: Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất. Người sử dụng đất sẽ được yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất, và có thể cung cấp bản sao các giấy tờ này mà không cần công chứng hay chứng thực.

Qua quy trình trên, việc xác định ranh giới thửa đất sẽ được thực hiện một cách chi tiết và đảm bảo tính chính xác, từ đó đáp ứng được yêu cầu xác định quyền sử dụng và quản lý đất theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề như thế nào?

Hồ sơ đề nghị thực hiện xác định ranh giới đất liền kề

 

Hồ sơ nộp tới Văn phòng đăng ký đất đai phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Để đề nghị xác định ranh giới đất liền kề, hồ sơ cần bao gồm:

  1. Đơn tiến hành xác nhận việc đo đạc lại đất để cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình hoặc đơn xin đề nghị xác định diện tích đất ở theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai.
  2. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chứng thực tại Văn phòng công chứng.

Lưu ý: Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để xác định ranh giới , cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu người chủ sử dụng đất bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ, nhưng phải giải thích lý do bằng văn bản.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí Hồ sơ đề nghị thực hiện xác định ranh giới đất. Gọi ngay 1900.6174

Trình tự để xác định ranh giới đất liền kề

 

Để thực hiện việc xác định ranh giới thửa đất, quy trình sau cần được tuân thủ:

Bước 01: Thực hiện thủ tục đo đạc diện tích và kê khai thửa đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, có trách nhiệm đăng ký và quản lý quyền sử dụng đất, sẽ lập văn bản đo vẽ và hồ sơ địa chính dựa trên thông tin và xác nhận từ Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan tương đương (gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp xã). Sau đó, văn phòng thông báo cho người chủ mảnh đất về thời gian kiểm tra và đo đạc.

Sau khi văn bản đo vẽ và hồ sơ địa chính được ký, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ gửi người xuống để kiểm tra và đo đạc mảnh đất theo lịch được thông báo trước đó, sau đó lập một hồ sơ địa chính theo quy định.

Bước 02: Nhận kết quả đo đạc và xác định ranh giới thửa đất

Người chủ mảnh đất sau khi nhận thông báo về việc nhận kết quả đo đạc, sẽ đến văn phòng đăng ký đất đai để thanh lý văn bản đo vẽ và ký kết với người được cử xuống từ văn phòng đăng ký đất đai. Người chủ mảnh đất sẽ nhận hồ sơ xác định ranh giới thửa đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí mọi vấn đề phát sinh trong đất liền kề. Gọi ngay 1900.6174

Xác định ranh giới đất liền kề theo Tổng Đài Pháp Luật , việc thực hiện các biện pháp và quyết định cụ thể để đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng ranh giới là rất quan trọng. Điều này đảm bảo sự công bằng và ổn định trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174