Xử lý nợ thuế quá hạn

Nợ thuế quá hạn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, bởi lẽ họ vẫn chưa biết được khi nợ thuế quá hạn thì pháp luật quy định về các biện pháp xử lý nợ quá hạn như thế nào. Như vậy, xử lý nợ thuế quá hạn là gì và được pháp luật quy định như thế nào. Trong bài viết này, Tổng đài pháp luật sẽ cung cấp thông tin chính xác và giải đáp mọi vướng mắc của quý bạn đọc. Nếu quý bạn đọc cần tư vấn khẩn cấp, hãy liên hệ ngay số hotline 19006174 để nhận được lời tư vấn chính xác nhất!

 

>>> Xem thêm: Tra cứu mã số thuế không tồn tại và có những cách khắc phục nào?

Thuế là gì?

 

Một khái niệm phổ biến về thuế đó là “Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung của xã hội”.

xu-ly-no-thue-qua-han

Ngoài ra còn có khái niệm khác như “Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hay một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế phải trả cho một tổ chức chính phủ nhằm tài trợ vào các khoản chi tiêu công khác nhau”.

 

>>> Liên hệ 19006174 để được tư vấn các xử lý nợ thuế quá hạn.

Tiền nợ thuế quá hạn là gì?

 

Theo quy định, tiền nợ thuế quá hạn là: các khoản tiền thuế; phí, lệ phí; các khoản thu từ đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (gọi chung là tiền thuế) nhưng đã hết thời hạn quy định mà người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước.

 

>>> Giải đáp các thắc mắc về tiền thuế bởi các luật sư dày dặn kinh nhiệm. Gọi ngay 19006174 

Phân loại tiền nợ thuế như thế nào?

 

Việc phân loại tiền nợ thuế được quy định từ Mục IV Quyết định 1401/QĐ-TCT Quy trình quản lý nợ thuế, cụ thể như sau:

1. Tiền thuế nợ từ 01 đến 30 ngày: là số tiền thuế đã quá thời hạn nộp từ 01 đến 30 ngày nhưng người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước và không thuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quy trình này.

2. Tiền thuế nợ từ 31 đến 60 ngày: là số tiền thuế đã quá thời hạn nộp từ 31 đến 60 ngày nhưng người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước và không thuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quy trình này.

3. Tiền thuế nợ từ 61 đến 90 ngày: là số tiền thuế đã quá thời hạn nộp từ 61 đến 90 ngày nhưng người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước và không thuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quy trình này.

4. Tiền thuế nợ từ 91 ngày đến 120 ngày: là số tiền thuế đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày đến 120 ngày nhưng người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước và không thuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quy trình này.

5. Tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên: là số tiền thuế đã quá thời hạn nộp từ 121 trở lên nhưng người nộp thuế chưa nộp vào Ngân sách nhà nước và không thuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quy trình này.

6. Tiền thuế đang khiếu nại: là số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định nhưng người nộp thuế đã có văn bản gửi cơ quan thuế khiếu nại về số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế đang trong giai đoạn giải quyết khiếu nại.

7. Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế: là số tiền thuế đã được gia hạn nộp thuế nhưng khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

8. Tiền thuế nợ đang xử lý: là số tiền thuế nợ của NNT có văn bản đề nghị xử lý nợ, hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế để ban hành quyết định hoặc văn bản xử lý nợ, bao gồm các trường hợp sau: Xử lý miễn, giảm; Xử lý gia hạn nộp thuế; Xử lý xoá nợ; Xử lý bù trừ các khoản nợ NSNN với số tiền thuế được hoàn trả; Xử lý nộp dần tiền thuế nợ

9. Tiền thuế nợ khó thu, bao gồm các trường hợp sau: Tiền thuế nợ đang xác định đối tượng để thu; Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

 

>>> Cách xử lý người nợ thuế quá hạn. Gọi ngay 19006174 

Xử lý nợ cho người nộp thuế chỉ áp dụng với các khoản nợ phát sinh từ thời điểm nào?

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14 về đối tượng được xử lý nợ cụ thể như sau:

Đối tượng được xử lý nợ bao gồm người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và các đối tượng thuộc một trong các trường hợp dưới đây khi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước:

1. Người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự là Người nộp thuế;

2. Người nộp thuế đã có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh (ĐKKD) để làm thủ tục giải thể, cơ quan ĐKKD đã thông báo đến người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

3. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay đã bị người có quyền và nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

4. Người nộp thuế không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan ĐKKD và cơ quan quản lý thuế cùng phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở, địa chỉ liên lạc để kiểm tra và xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

xu-ly-no-thue-qua-han

5. Người nộp thuế bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hay bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

6. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

7. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

Như vậy thì sẽ xử lý nợ cho các khoản nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 mà người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước thuộc các trường hợp được nêu trong quy định trên.

 

>>> Hướng dẫn trình tự xử lý nợ thuế quá hạn. Gọi ngay 19006174

Trình tự xử lý nợ thuế quá hạn có khả năng thu hồi năm 2022

 

Trình tự xử lý nợ thuế quá hạn có khả năng thu hồi được Cơ Quan Thuế áp dụng cụ thể như sau:

– Các biện pháp đôn đốc: Đây là một trong những biện pháp đầu tiên được đưa ra áp dụng với người nợ thuế dưới 30 ngày. Việc cơ quan thuế sẽ gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật để yêu cầu nộp tiền thuế nợ.

Trường hợp nợ thuế từ 31 ngày trở lên thì cơ quan thuế sẽ ban hành 100% thông báo gửi trực tiếp đến địa chỉ người nợ tiền thuế: tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quy định pháp luật.

Trường hợp có phản ánh việc thông báo nợ thuế (TB 07/QLN) của cơ quan thuế không đúng với sổ sách kế toán của người nộp thuế thì khi đó trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế phản ánh, Trưởng các Phòng chức năng tại Văn phòng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế sẽ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đối chiếu, xác định chính xác nợ thuế và cập nhật đầy đủ kết quả nợ thuế vào hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS).

Với số nợ từ 60 ngày trở lên cơ quan thuế thực hiện ban hành văn bản đôn đốc,  văn bản sẽ nêu cụ thể các biện pháp cưỡng chế được áp dụng nếu người nợ thuế không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế gửi đến từng chủ doanh nghiệp, từng cá nhân kinh doanh yêu cầu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

– Áp dụng biện pháp cưỡng chế: Cơ quan thuế sẽ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với toàn bộ doanh nghiệp có tiền nợ đối với các doanh nghiệp nợ thuế từ 91 ngày trở lên.

Trường hợp doanh nghiệp nợ thuế quá 121 ngày thì cơ quan thuế cũng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Sau khi hết thời hạn của quyết định cưỡng chế hóa đơn (1 năm), nếu doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế.

– Công khai thông tin người nợ thuế: Thực hiện công khai thông tin người nợ thuế với các trường hợp đã thực hiện cưỡng chế, định kỳ hàng tháng, bộ phận quản lý nợ lập danh sách đối với các trường hợp phải công khai thông tin và sau đó chuyển bộ phận tuyên truyền – hỗ trợ tiến hành công khai thông tin của người nợ thuế trên báo trung ương hoặc địa phương và website ngành thuế.

Trên đây là trình tự xử lý nợ thuế quá hạn có khả năng thu hồi năm 2022

 

>>> Nợ thuế quá hạn được tính từ khi nào? Gọi ngay 19006174

Công ty đang nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không?

 

Theo quy định này, trong trường hợp công ty tạm ngừng kinh doanh, công ty vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ. Tuy nhiên, không có nghĩa là công ty đang nợ thuế thì không được phép tạm ngừng kinh doanh.

xu-ly-no-thue-qua-han

Theo đó, công ty chỉ cần thông báo trước chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh, đồng thời trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thực hiện việc thanh toán nợ thuế là được.

 

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp và thủ tục xin đóng mã số thuế doanh nghiệp là gì?

Thời hạn nộp dần tiền thuế nợ là bao lâu?

Thời hạn nộp dần tiền thuế nợ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Quá thời hạn nộp dần tiền thuế nợ đã cam kết nộp theo từng tháng mà người nộp thuế không nộp hoặc nộp không đủ hoặc bên bảo lãnh chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thay thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết, cơ quan thuế lập văn bản theo mẫu số 02/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này gửi bên bảo lãnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật đồng thời gửi người nộp thuế.

 

>>> Cơ quan thẩm quyền nào có quyền xóa hồ sơ nợ thuế? Gọi ngay 1900.6174

Cơ quan nào có thẩm quyền lập hồ sơ xóa nợ thuế?

 

Cơ quan quản lý thuế sẽ quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt, lập và gửi hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt đến cơ quan, người có thẩm quyền.

Như vậy, Cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền lập hồ sơ xóa nợ thuế

Cám ơn bạn đã tìm hiểu về xử lý nợ thuế quá hạn. Mọi thắc mắc tôi hãy liên hệ với số hotline 19006171 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chi tiết nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn!

Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xử lý nợ thuế quá hạn? Bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chuyên viên bảo hiểm xã hội có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực BHXH? Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi qua tổng đài 1900.6174, Đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm tại Tổng Đài Pháp Luật luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thắc mắc mọi lúc – mọi nơi – mọi trường hợp.

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174