Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay chuẩn nhất 2023

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay chuẩn, chi tiết đủ nội dung theo quy định của pháp luật sẽ giúp việc giải quyết, phân chia tài sản diễn ra thuận lợi hơn. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, di chúc thừa kế đất đai viết tay vẫn là một phương pháp phổ biến và được coi là hợp pháp để chia sẻ tài sản, đất đai cho người thừa kế trong gia đình. Việc viết di chúc bằng tay thể hiện sự chân thành và tình cảm của người viết đối với người thừa kế, đồng thời giúp tránh những tranh chấp và rối rắm về quyền sở hữu tài sản sau khi mình ra đi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về di chúc thừa kế đất đai viết tay và những điều cần lưu ý khi thực hiện việc này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng đài pháp luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về nội dung mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay. Gọi ngay: 1900.6174

Di chúc là gì?

 

Di chúc là một văn bản pháp lý hoặc bản ghi viết tay, trong đó người viết (người di chúc) tường thuật và quyết định việc phân chia tài sản, quyền lợi, hoặc các vấn đề khác liên quan đến tài sản của mình sau khi qua đời. Điều này có thể bao gồm các tài sản như tiền bạc, tài sản động sản (như đất đai, nhà cửa), xe cộ, trang sức, và các tài sản có giá trị khác.

Di chúc thường được sử dụng để xác định người thừa kế, số lượng và tỷ lệ phần thừa kế mỗi người nhận được. Nó cũng có thể chứa các quy định về việc chỉ định người quản lý tài sản (người thực hiện di chúc) và các điều kiện, điều khoản liên quan đến việc thừa kế.

Di chúc có tính chất pháp lý và phải tuân thủ các quy định và điều kiện theo pháp luật của quốc gia. Đối với các di chúc viết tay, có thể yêu cầu xác nhận của tòa án hoặc cơ quan pháp luật để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của nó.

Việc lập di chúc cho phép người viết thể hiện ý muốn và mong muốn về việc phân chia tài sản một cách rõ ràng và cụ thể, đồng thời giúp tránh những tranh chấp và xích mích gia đình sau khi mất mát. Tuy nhiên, việc lập di chúc cần được thực hiện cẩn thận và đúng quy định pháp luật để tránh những vấn đề pháp lý trong tương lai.

mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay-3

>>>Luật sư giải đáp miễn phí di chúc là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Có được phép lập di chúc viết tay không?

 

Có, việc lập di chúc viết tay là một cách phổ biến và hợp lệ để thể hiện ý muốn của người viết về việc phân chia tài sản sau khi qua đời. Tuy nhiên, việc di chúc viết tay cần tuân theo các quy định pháp luật và yêu cầu cụ thể tại từng quốc gia. Dưới đây là một số điểm quan trọng về việc lập di chúc viết tay:

 1. Tuân thủ quy định pháp luật: Mỗi quốc gia có các quy định riêng về di chúc viết tay. Việc lập di chúc viết tay phải tuân thủ các quy định và điều kiện theo pháp luật của quốc gia đó. Một số nước yêu cầu di chúc phải được viết bằng tay, cụ thể và không được có sự thay đổi hay bổ sung.
 2. Đủ tuổi và tỉnh táo: Người viết di chúc cần đủ tuổi và tỉnh táo để có thể thực hiện hành động này. Thường thì người lập di chúc phải đủ độ tuổi vị thành niên trở lên và không bị mắc các bệnh tâm thần hay tình trạng không tỉnh táo.
 3. Ký và đặt ngày: Di chúc viết tay phải có chữ ký và ngày tháng của người lập di chúc. Chữ ký và ngày tháng này có chứng thực diện ra bởi một người chứng kiến nếu yêu cầu của pháp luật.
 4. Không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay cưỡng ép: Di chúc phải được viết bởi ý muốn tự nguyện của người lập di chúc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ áp lực hay cưỡng ép từ người khác.
 5. Không bị tranh chấp: Nếu di chúc bị tranh chấp hoặc có mâu thuẫn với các di chúc khác, việc giải quyết tranh chấp sẽ phụ thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia.

Việc lập di chúc viết tay có thể giúp người viết thể hiện ý muốn và mong muốn về việc phân chia tài sản một cách cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của di chúc, người viết nên tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật tại quốc gia mình đang sinh sống. Nếu cần, nên tham vấn luật sư để được tư vấn và hỗ trợ trong việc lập di chúc.

mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc lập di chúc viết tay có được không? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Bà:……………………; Sinh năm: …………………………………………

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 >>>Luật sư giải đáp miễn phí về các lưu ý khi làm di chúc thừa kế đất đai viết tay. Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn lập và soạn thảo di chúc

 

Để soạn thảo di chúc thừa kế đất đai, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

– Bắt đầu bằng việc ghi rõ thông tin cá nhân của người lập di chúc: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CMND hoặc hộ chiếu (nếu có), địa chỉ liên hệ.

– Xác định cơ quan, tổ chức, hoặc người được hưởng di sản: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức hoặc tên đầy đủ của người được hưởng di sản.

– Liệt kê di sản để lại và nơi có di sản: Ghi rõ danh sách các tài sản đất đai mà người lập di chúc muốn chuyển nhượng sau khi qua đời và địa điểm nơi chúng được giữ hoặc nơi có di sản được lưu trữ.

– Xác định người thực hiện nghĩa vụ: Nếu có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ liên quan đến di chúc (ví dụ: quản lý tài sản, chăm sóc người thừa kế, v.v…), ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ mà họ phải thực hiện.

– Lựa chọn một trong các trường hợp: Tùy theo trường hợp cụ thể, người lập di chúc có thể lựa chọn một trong các mẫu câu đã được nêu ra trong điều khoản số 2 để xác nhận việc đồng ý với nội dung di chúc.

– Kết thúc di chúc bằng việc ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm soạn thảo di chúc.

– Người lập di chúc cần ký tên dưới đoạn di chúc để xác nhận tính chính xác và đúng ý muốn của mình.

– Nếu có người làm chứng, họ cần ký tên và ghi rõ thông tin cá nhân của mình như họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ.

– Sau khi hoàn tất soạn thảo, di chúc cần được bảo quản cẩn thận để tránh mất mát hoặc sửa đổi trái phép. Nên thông báo cho gia đình và những người liên quan về di chúc của mình để đảm bảo tính minh bạch và thực hiện đúng ý muốn của mình sau khi qua đời.

mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay-1

>>>Xem thêm: Thuê luật sư làm di chúc. Chi phí thuê luật sư làm di chúc ra sao?

Điều kiện để di chúc có hiệu lực

 

Việc lập di chúc đòi hỏi người lập di chúc phải đảm bảo đúng các điều kiện quy định tại Bộ luật dân sự 2015 để di chúc được coi là hợp pháp và có hiệu lực sau khi qua đời. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đúng ý muốn của người lập di chúc. Cần lưu ý rằng việc lập di chúc không chỉ đơn thuần là viết ra các tài sản để lại mà còn đòi hỏi sự minh mẫn, sáng suốt và tính xác thực trong quá trình soạn thảo.

Để di chúc được coi là hợp pháp, người lập di chúc cần đảm bảo:

 1. Sự minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc và không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.
 2. Nội dung di chúc không vi phạm các điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.
 3. Hình thức di chúc phải tuân thủ quy định của pháp luật, có thể là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng tùy theo trường hợp cụ thể.

Đối với di chúc miệng, cần lưu ý các yêu cầu về số lượng người làm chứng, ghi chép lại ý chí cuối cùng của người di chúc và thời hạn xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của di chúc miệng.

Việc lập mẫu di chúc nên được thực hiện cẩn thận và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật để đảm bảo di chúc có giá trị pháp lý sau khi qua đời. Nếu cần, người lập di chúc có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc tư vấn từ luật sư để đảm bảo sự hợp pháp và chính xác của di chúc.

>>>Xem thêm: Di chúc để lại đất cho con và những quy định mới nhất năm 2022

Trên đây là toàn bộ giải đáp của Tổng Đài Pháp Luật liên quan đến chủ đề mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay. Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174  để được tư vấn miễn phí.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

  19006174