Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh như thế nào?

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh như thế nào? Song song cùng với việc phát triển nền kinh tế đất nước thì nền quốc phòng, an ninh của nước ta cũng rất được quan tâm và chú trọng. Chính vì vậy, việc khai thác, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, mục đích sử dụng đất cũng như phải đảm bảo đúng nguyên tắc. 

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về “Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh”, bài viết sau đây của Tổng Đài Pháp Luật sẽ cung cấp cho bạn đọc có cái nhìn cụ thể về những quy định của pháp luật trong việc quy hoạch sử dụng đất an ninh quốc phòng theo đúng quy định hiện nay. Mọi thắc mắc xin liên hệ về số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp.

>>>Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh là gì?

 

Đất quốc phòng an ninh là đất phục vụ cho hoạt động quân sự, quốc phòng của nước nhà, được Nhà nước giao cho các đơn vị vũ trang nhân dân nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

quy-hoach-su-dung-dat-quoc-phong-an-ninh-la-gi

Quy hoạch là việc khoanh vùng diện tích thửa đất đó để sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, theo nhu cầu sử dụng đất trong một thời gian xác định.

Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh là việc Nhà nước sẽ lập kế hoạch phân bổ, sử dụng thửa đất đó để sử dụng vào quá trình hoạt động quân sự, quốc phòng.

>>>Thế nào là quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh? liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì quy hoạch đất được hiểu là việc phân bổ và tính toán khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Hậu quả khi đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất là phải chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất đó.

Quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất.

– Thứ nhất, quy hoạch sử dụng đất giúp Nhà nước quản lý đất đai, đối với những tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất sẽ nâng cao được hiệu quả sử dụng đất. Đối với việc quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước thì người sử dụng đất phải tuân thủ, không được trái với quy định. Khi muốn giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải dựa theo việc quy hoạch sử dụng đất.

– Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất giúp đảm bảo được đất đai được sử dụng hợp lý, tiết kiệm thông qua việc Nhà nước có thể tính toán được nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển của đất nước, với các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội thực tiễn.

– Thứ ba, quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa trong việc ngăn chặn các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

>>>Quy hoạch sử dụng đất là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Đất quốc phòng , an ninh là gì?

 

Đất quốc phòng, an ninh (Land for National Defense and Security Purpose) là đất được Nhà nước quy hoạch nhằm mục đích phục vụ các hoạt động quốc phòng, an ninh. Đất quốc phòng, an ninh được dùng trong các trường hợp như:

– Là trụ sở làm việc của đơn vị ban chỉ huy quân sự, nơi đóng quân lực lượng vũ trang.

– Xây dựng căn cứ quân sự; công trình phòng thủ quốc gia, trận địa, công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ

– Xây dựng ga, cảng quân sự;

– Xây dựng công trình văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;

– Đất quốc phòng, an ninh được làm trường bắn, thao trường tập luyện, bãi thử, bãi hủy vũ khí;

– Xây dựng cơ sở đào tạo, bệnh viện, nhà công vụ, lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm huấn luyện

– Xây dựng các cơ sở giáo dục, cơ sở giam giữ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp quản lý.

Cơ sở pháp lý: Điều 61 Luật Đất đai 2013

>>>Đất quốc phòng , an ninh là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy định về việc quy hoạch đất sử dụng quốc phòng an ninh

 

Việc quy hoạch đất sử dụng quốc phòng an ninh căn cứ vào các điều kiện kinh tế xã hội, tiềm năng, hiện trạng, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh thời kỳ trước.

Đất sử dụng cho quốc phòng an ninh, bao gồm đất sử dụng vào các mục đích quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013 như Xây dựng căn cứ quân sự, Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân,…

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lên kế hoạch, lập quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Trường hợp đất nằm trong quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh nhưng chưa có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không được làm biến dạng địa hình tự nhiên.

quy-hoach-su-dung-dat-quoc-phong-an-ninh-quy-dinh

>>>Xem thêm: Đất quốc phòng cho quân nhân có quy định về pháp luật như thế nào?

Bên cạnh đó, theo Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là người sử dụng đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân trừ trường hợp đất xây dựng trụ sở đối với các đơn vị ban chỉ huy quân sự tỉnh, quận, huyện,..

Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng đất đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; đất xây dựng trường bắn, thao trường, làm kho tang, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định. Trường hợp diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho đơn vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Nếu không sử dụng đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thu hồi đất sau 12 tháng kể từ ngày thông báo.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì đơn vị sử dụng đất phải xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí quy định về việc quy hoạch đất sử dụng quốc phòng an ninh, liên hệ ngay 1900.6174

 

Chủ thể sử dụng đất quốc phòng an ninh

 

Theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về chủ thể sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Theo quy định, các chủ thể này bao gồm:

– Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: sử dụng đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân; làm công trình phòng thủ quốc gia, nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân,…

– Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất: sử dụng đất làm cảng quân sự, các công trình khoa học, công nghiệp phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh, làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí, nhà ở công vụ, trường học, bệnh viện cho lực lượng vũ trang nhân dân, trại giam, trường giáo dưỡng,…

– Xây dựng trụ sở đối với các đơn vị ban chỉ huy quân sự tỉnh, quận, huyện,..

>>>Chủ thể sử dụng đất quốc phòng an ninh là ai?liên hệ ngay 1900.6174

 

Mục đích sử dụng đất quốc phòng, an ninh

 

Để phát triển bền vững đất nước thì bên cạnh phát triển kinh tế, sản xuất, chăm lo đời sống của nhân dân thì một mục tiêu quan trọng không kém đó chính là chú trọng đến nền quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định khắt khe hơn so với các loại đất khác, với những mục đích phục vụ quân sự, lực lượng vũ trang… của nước nhà

Khi Nhà nước giao đất cho các chủ thể thì đất phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định. Mục đích rõ nét nhất của việc sử dụng đất quốc phòng an ninh là việc phục vụ cho quân sự của đất nước, xây dựng khu quân sự, trụ sở làm việc, công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng; kho bãi của quân đội, xây dựng thao trường, bãi tập bắn, bãi huỷ vũ khí,…, xây dựng bệnh viện, trường học, nhà công vụ,.. cho lực lượng vũ trang nhân dân.

quy-hoach-su-dung-dat-quoc-phong-an-ninh-o=dau

>>> Mục đích sử dụng đất quốc phòng, an ninh là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây nội dung tư vấn của Luật sư Tổng Đài Pháp Luật về  “Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh”. Hy vọng bài viết trên sẽ phần nào cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có thể biết được những quy định về việc quy hoạch sử dụng đất an ninh quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6174 để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174