Trung tâm tư vấn đấu thầu – Chi phí thuê tư vấn đấu thầu từ A-Z

Dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu 1900.6174 là dịch vụ được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Việc thuê công ty tư vấn đấu thầu đem lại rất nhiều lợi ích về xác suất thành công, tiến độ cũng như lợi ích cho người sử dụng dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu. Vậy tư vấn đấu thầu là gì? Chí phí tư vấn đấu thầu mua sắm hàng hoá là bao nhiêu? Tất cả sẽ được giải đáp dưới bài viết này.

Trung tâm tư vấn đấu thầu - Chi phí thuê tư vấn đấu thầu từ A-Z
Trung tâm tư vấn đấu thầu – Chi phí thuê tư vấn đấu thầu từ A-Z

Nên thuê tư vấn đấu thầu hay tự thực hiện

Nên thuê tư vấn đấu thầu hay tự thực hiện là câu hỏi của rất nhiều công ty. Vậy hình thức nào sẽ đem lại được hiệu quả cũng như tiết kiệm được nhiều chi phí hơn?

Điều 214 Khoản 1 Luật thương mại 2005 quy định về đấu thầu hàng hóa, dịch vụ như sau:

“Điều 214. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

1. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu).”

Theo quy định được nêu ra ở bên trên thì việc đấu thầu sẽ được diễn ra khi mà nhà thầu tổ chức đấu thầu và mời các bên đấu thầu khác tham gia. Tại cuộc đấu thầu này sẽ không có bất kì sự tham gia nào của các tổ chức trung gian hay các tổ chức được công ty khác thuê tới và mọi quyết định xuyên suốt buổi thầu sẽ do nhà thầu mời quyết định. Vì vậy, nếu muốn tổ chức một buổi đấu thầu thì công ty bạn sẽ là nơi mà phải trực tiếp đứng ra để tổ chức đấu thầu.

Tuy nhiên, có một vài trường hợp là công ty tổ chức đấu thầu phân vân, không có nhiều hiểu biết để chọn thầu thì lúc này dịch vụ tư vấn đấu thầu được ra đời. Công ty tư vấn đấu thầu là công ty sẽ thực hiện các công việc như thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyền và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thay cho công ty tổ chức buổi thầu. Có thể nói công ty tư vấn đấu thầu là quân sư của công ty tổ chức thầu. Đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tổ chức thầu đi đúng hướng và chọn ra nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công ty tổ chức thầu.

>>> Tham khảo bài viết: Dịch vụ tư vấn đầu tư  

Chi phí thuê tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư

Việc thuê công ty tư vấn đấu thầu được rất nhiều công ty tổ chức đấu thầu lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên, dù có thuê dịch vụ tư vấn đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định chính thức thì bên mời thầu mới là bên quyết định. Tuỳ vào mức độ tư vấn đấu thầu và sự phức tạp trong quá trình tư vấn mà chi phí có thể giao động ở các mức khác nhau. Nếu tất cả các quá trình đấu thầu cũng như lựa chọn thầu do công ty tổ chức thầu tự quyết định thì phải tuân theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ phải tự mình kiểm tra cũng như xem xét các hồ sơ dự thầu được gửi về nơi tổ chức đấu thầu và đưa ra quyết định lựa chọn gói thầu nào đáp ứng được yêu cầu của công ty và phù hợp nhất với dự án của công ty.

Trái với việc phải tự làm thì viẹc thê đấu thầu sẽ tiện lợi hơn nhưng mất thêm một khoản chi phí cho việc này. Tại đây thì một bên thứ ba sẽ xem xét các hồ sơ thầu đưa ra ý kiến tham khảo đến cho công ty tổ chức thầu, điều này sẽ đảm bảo tính khách quan hơn là tự xem xét. Chưa kể với những công ty mới thành lập chưa có quá nhiều chuyên môn trong việc tổ chức đấu thầu thì thuê công ty tư vấn đấu thầu sẽ là một lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, khi mà thuê tư vấn đấu thầu thì có thể khó mà kiểm soát được sự minh bạch cũng như công bằng ở đây. Dù có những khuyết điểm nhưng ưu điểm của việc thuê tư vấn đấu thầu vẫn rất vượt trội. Bạn có thể tham khảo các chi phí thuê tư vấn đấu thầu theo quy đinh của nhà nước như sau:

“Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.

2. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển:

a) Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

3. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

4. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:

a) Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

b) Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

5. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

6. Đối với các gói thầu có nội dung tương tự nhau thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm, các gói thầu phải tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu thì các chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính tối đa là 50% mức chi phí quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Trường hợp tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu thì phải tính toán, bổ sung chi phí lựa chọn nhà thầu vào dự án, dự toán mua sắm phù hợp với thực tế của gói thầu.

7. Chi phí quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.

8. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

9. Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và việc sử dụng các khoản thu trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.”

Trên đây là quy định của nhà Nước về chi phí thuê tư vấn đấu thầu. Các chi phí này sẽ không được phép cách biệt hoặc trái với quy định của nhà nước quá nhiều. Vì thế, khi sử dụng dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu thì bạn sẽ không lo lắng về việc độn giá hay phải thuê với giá quá cao. Chi phí thuê tư vấn đấu thầu trên là quá rẻ so với những lợi ích của việc thuê công ty tư vấn đấu thầu mang lại cho công ty tổ chức đấu thầu. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc về các chi phí thuê tư vấn đấu thầu trên và đưa ra quyết định phù hợp. Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu tốt nhất hiện nay.

Tư vấn đấu thầu – chưa đủ năng lực có phải hủy đấu thầu

Ông Toàn (Quảng Nam) có câu hỏi: Thưa luật sư, công ty tôi là một công ty làm về mảng bất động sản và đang có kế hoạch xây dựng một công trình lớn nên tôi có tổ chức đấu thầu để tìm ra đơn vị nhà thầu giúp công ty tôi thực hiện xây dựng công trình. Và tôi có thuê một đơn vị tư vấn đấu thầu để giúp tìm được nhà thầu phù hợp nhất với yêu cầu của công ty. Nhà thầu đó có tư vấn cho tôi lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để cho công ty tôi là chủ đầu tư phê duyệt. Nhưng khi công ty tôi tiến hành phê duyệt kết quả chọn thầu thì đã phát hiện ra đơn vị tư vấn đấu thầu mà công ty chúng tôi thuê mới chỉ có ít kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu và cũng không đảm bảo về mặt năng lực. Khi tôi thuê tư vấn đấu thầu thì có 3 người tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu nhưng lại chỉ có một người có chứng chỉ hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu theo quy đinh của nhà nước. Tuy nhiên thì hồ sơ mời thầu vẫn đáp ứng đầy đủ và tuân theo quy định Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT).

Do vậy, luật sư cho tôi hỏi rằng:

Khi mà lập hồ sơ mời thầu như vấn đề mà công ty tôi đang gặp phải trên thì có vi phạm pháp luật hay không?

Có cần phải huỷ thầu để chọn lại đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu có đầy đủ yêu cầu cũng như năng lực theo quy định của nhà nước hay không?

Nếu chũng tôi không cần thiết phải huỷ thầu thì có được quyền đổi đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu và tiếp tục tiến hành các bước theo như quy định của pháp luật hay không?

Trả lời:

Tổng Đài Pháp luật xin tiếp nhận thông tin mà anh cung cấp và có tham khảo một số điều luật và đưa ra kết luận cho anh như sau:
Tại điều 17 theo Luật Đấu thầu được nhà nước quy định với các trường hợp huỷ thầu như sau:

– Tất cả các hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu mà không đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu sẽ đều bị huỷ
Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu thay đổi các phạm vị, mục tiêu đầu tư

– Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu thành lập không được tuân theo các quy định của pháp luật về đấu thầu cũng như các quy định khác mà Nhà nước đề ra liên quan đến nhà thầu. Khi nhà thầu được chọn nhưng xem xét lại thì không thấy đáp ứng được các yêu cầu mà dự án cũng như gói thầu đề ra

– Vi phạm vào mục cho nhận hối lộ, môi giới hối lộ, thông thầu, lợi dụng chức vụ, gian lận, can thiệp quyền hạn quá mức và trái pháp luật vào các hoạt động đấu thầu làm cho kết quả chọn nhà thầu của nhà đầu tư đưa ra bị sai.

– Nếu muốn huỷ thầu thì nhà đầu tư cần phải xem xét và dựa vào các quy định nếu trên của pháp luật. Trong trường hợp của công ty anh thì việc mà cá nhân lập ra hồ sơ mời thầu thuộc đơn vị tư vấn đầu thầu chưa có chứng chỉ hành nghề không thuộc trường hợp phải huỷ thầu theo quy định của nhà nước. Từ đó, hồ sơ của anh hoàn toàn không hề vi phạm pháp luật và được công nhận là hợp pháp nếu có đầy đủ các mục cũng như yêu cầu của một hồ sơ mời thầu hoản chỉnh.

Để tránh gặp phải các trường hợp nêu trên thì việc sử dụng đơn vị tư vấn đấu thầu cần phải uy tín cũng như có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Việc chọn sai đơn vị tư vấn đấu thầu không chỉ mất thời gian, công sức tiền bạc mà còn có thể ảnh hưởng tới kết quả của công trình được đấu thầu. Đơn vị tư vấn đấu thầu Tổng Đài Pháp luật chúng tôi tự hào là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng trong lĩnh vực đấu thầu. Gọi đến số 1900.6174 để được chúng tôi tư vấn tận tình và chi tiết.

Các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay trên thị trường

Theo như quy định của Luật đấu thầu năm 2013 thì các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay sẽ gồm có 7 hình thức chính:

Đấu thầu hạn chế:

Hình thức đấu thầu hạn chế này sẽ đặt ra các yêu cầu kỹ thuật cao, chuyên môn cao, những đặc thù riêng mà chỉ có một số đơn vị, một số nhà thầu mới có thể thực hiện. Bạn có thể hiểu rằng đây thường là những công trình đặc biệt, công trình lớn đòi hỏi sự phức tạp vậy nên chỉ có những nhà đầu có đủ điều kiện thì mới được dự thầu và các công ty dự thầu phải có chuyên môn giỏi, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Đấu thầu rộng rãi:

Hình thức đấu thầu này sẽ có phạm vi rộng hơn hình thức đầu thầu hạn chế. Các chủ đầu tư có thể tha hồ lựa chọn nhà thầu cho các dự án của mình mà không bị giới hạn. Các nhà đầu tư khi tham gia vào hình thức này cũng sẽ không hạn về về kỹ thuật, yêu cầu hay số lượng hoặc đặc tính riêng biệt. Hình thức này cũng là một cơ hội cho các nhà thầu mới bước chân vào đấu thầu xây dựng hiện nay,

Đây là hình thức được sử dụng nhiều và áp dụng rộng rãi với hầu hết các gói thầu, dự án thầu mà Luật đấu thầu 2013 đã điều chỉnh. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì sẽ sử dụng hình thức đấu thầu khác.

Chỉ định thầu công trình:

Có lẽ đây là hình thức mà không cần phải chờ đợi hay xếp hàng hoặc nộp hồ sơ thầu quá lâu. Tuy nhiên thì cũng có đòi hỏi một số yêu cầu. Các trường hợp được sử dụng hình thức này bao gồm:

Các gói thầu có công trình thuộc về nhà nước và cần phải bảo đảm bí mật quốc gia; gói thầu sẽ được các cơ quan Nhà nước yêu cầu triển khai một cách nhanh chóng nếu như có các căn cứ rằng không thực hiện ngay thì có thể sẽ phải hưởng đến tính mạng cũng như sức khoẻ và tài sản của những người đang sinh sống ở trên mảnh đất thực hiện công trình đó hoặc có các dấu hiệu làm ảnh hưởng đến cấu trúc xây dựng của các công trình kế bên; các gói thầu cần phải được bắt tay và triển khai ngay lập thức để có thể xử lý hoặc khắc phục kịp thời các hậu quả bị gây ra do các sự cố không mong muốn. Thường các gói thầu này sẽ không có thời gian để chờ đợi các nhà thầu nộp hồ sơ nên thực hiện chỉ định thầu luôn. Ngoài ra, các gói thầu liên quan đến các công trình để chống dịch bệnh, cần mua thuốc, vật liệu hoặc thiết bị ý tế trong trường hợp khẩn cấp.

Gói thầu mà cung cấp chủ đầu tư các dịch vụ về tư vấn đấu thầu, chi phí tư vấn đấu thầu mua sắm hàng hoá theo các yêu cầu mua từ nhà thầu đã được làm tước đó. Bởi vì việc tương thích giữa công nghệ và bản quyền mà không thể mua được từ các nhà thầu khác hoặc liên quan đến bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc các gói thầu đang được thử nghiệm hoặc có tính chất nghiên cứu sâu rộng mà không bên nào bắt chước được.
Gói thầu mang tính khẩn cấp và cấp thiết liên quan đến chính trị, chủ quyền biến đảo, biên giới quốc gia

Gói thầu thực hiện các công việc nguy hiểm như phá bom, mìn, các vật nổ hoặc thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được một đơn vị riêng lẻ, cụ thể phục vụ và quản lý trực tiếp trong công tác giải phóng mặt bằng

Các gói thầu cần đến sự điêu luyện, kỹ thuật lành nghề của các công nhân, kỹ sư như việc xây dựng phù điêu, tượng đài, các bức tranh mang tính hoành tráng cũng như các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tác giả, quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Chất xám của tác giả trong việc thực hiện tất cả các công đoạn từ việc sáng tác đến việc thi công, thiết kế các công trình lớn. Ngoài ra, còn có các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn về việc lập báo cáo nghiên cứu trong việc thiết kế hoặc xây dựng. Các công việc này đã chỉ định sẵn các nhà thiết kế được trúng tuyển từ vòng tuyển chọn chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc. Việc này sẽ đảm bảo được năng lực cũng như điều kiện để hoàn thành công trình một cách xuất sắc.

Các gói thầu cung cấp các dịch vụ công, cung cấp sản phẩm, có giá trị hạn mức mà theo như quy định của chính phủ sẽ phải chỉ định thầu để đảm bảo phù hợp với các điều kiện kinh tế cũng như xã hội.

Tự thực hiện:

Hình thức thầu này thường được áp dụng tại các gói thầu cùng thuộc một dự án về chi phí tư vấn đấu thầu mua sắm hàng hoá tương tự nhau.
Các điều kiện để nhà thầu tiến hành đấu thầu theo việc mua sắm trực tiếp:

– Gói thầu sử dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải có nội dung hoặc các tính nhất và quy mô tương tự và được xác định nhỏ hơn 130% so với các gói thầu được nhà thầu đăng ký trước kia

– Thời gian khi ký phê duyệt mua sắm trực tiếp phải ít hơn 12 tháng bắt đầu được tính từ khi ký kết hợp đồng với các gói thầu trước kia.

– Các nhà thầu trúng thầu thông qua việc đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và hoàn thành ký kết hợp đồng một cách hợp pháp theo đúng quy định với gói thầu đó.

– Các gói thầu phải có đơn giá tại các phần việc không được lớn hơn đơn giá các phần việc tương ứng của gói thầu tương tự đã được ký kết hợp đồng trước đó.

– Trường hợp đặc biệt cho các nhà thầu, nhà đầu tư: Hình thức này được áp dụng khi mà gói thầu có một số các điều kiện đặc biệt mà đòi hỏi các nhà thầu có chuyên môn cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhận thầu mà các nhà thầu khác không thể đáp ứng đc hết khả năng của mình. Lúc này sẽ cần các quyết định từ Thủ tướng chính phủ để có thể chọn ra phương án tối ưu cũng như phù hợp nhất tại thời điểm đó.

Cộng đồng dân cư ngay tại đó tham gia thực hiện:

– Đây là một hình thức thầu không được thực hiện bởi các công ty thầu mà chuyển toàn bộ các công việc cũng như nội dung gói thầu đến cho các tổ chức, cộng đồng dân cư hoặc các tổ nhóm thợ tại địa phương để tiến hành gói thầu

– Thường thì các gói thầu này thuộc các chương trình về mục tiêu quốc gia, do nhà Nước ban hành nhằm giúp xoá đói giảm nghèo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cũng như hải đảo hoặc các vùng kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, hình thức cộng đồng dân cư này cũng được áp dụng khi mà các gói thầu với quy mô nhỏ xét các tổ chức, cộng đồng dân cư tại địa phương có thể thực hiện được.

Trên đây là 7 hình thức đầu tư chính được nhà nước quy định và ban hành. Tuỳ vào tính chất công trình cũng như quy mô xây dựng mà công ty tổ chức thầu có thể lựa chọn hình thức phù hợp với công ty mình. Việc lựa chọn đúng hình thức đầu thầu sẽ tiết kiện được thời gian, công sức cũng như tiền bạc cho công ty tổ chức thầu. Từ đó chọn lọc ra công ty nhận thầu tốt nhất cho dự án. Nếu vẫn đang phân vân không biết lựa chọn hình thức đấu thầu nào thì bạn có thể gọi điện đến số điện thoại 1900.6174 của Tổng Đài Pháp luật để được tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp và đem lại hiệu quả cao hiện nay.

Dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Tổng Đài Pháp Luật bao gồm

Tại Tổng Đài Pháp Luật thì chúng tôi nhận tư vấn một số nội dung tiêu biểu được các doanh ngiệp cũng như các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tư vấn đấu thầu được liệt kê dưới đây:

– Tư vấn lựa chọn hình thức gói thầu phù hợp với doanh nghiệp tổ chức đấu thầu

– Tư vấn xử lý các tình huống bất ngờ, không đáng có trong đấu thầu

– Tư vấn quy định của pháp luật, Nhà nước về đấu thầu

– Tư vấn thiết kế các hình thức để đăng tải thông tin đấu thầu

– Tư vấn áp dụng, thành lập hồ sơ đấu thầu

– Tư vấn thực hiện thủ tục hành chính trong việc mở thầu, mời thầu, đóng thầu,..

– Tư vấn các bước, quy tình đấu thầu qua mạng và đăng tải thông tin đấu thầu lên các hệ thống đấu thầu của Nhà nước

– Tư vấn các quy định, luật pháp về đầu thấu cho các nhà đầu tư tại Việt Nam

– Tư vấn xử lý, giải quyết các thủ tục, giấy tờ với các hồ sơ khó thầu

– Tư vấn các hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực ý tế như mua thuốc

– Tư vấn các gói thầu lắp đặt, xây dựng

– Tư vấn đấu thầu hình thức mu sắm hàng hoá

– Tư vấn đấu thầu phạm vi trong nước

– Tư vấn đấu thầu phạm vi quốc tế

– Tư vấn các gói thầu trong việc mua tài sản, xây dựng

Đây là các vấn đề tiêu biểu và các dịch vụ tư vấn đấu thầu được khách hàng sử dụng nhiều nhất tại Tổng Đài Pháp Luật. Chúng tôi với phương châm không ngừng học hỏi, không ngừng tìm tòi ngày càng nâng cao chuyên môn cũng như nghiệp vụ pháp luật. Tư vấn áp dụng cho khách hàng về luật đầu tư được nhà nước ban hành mới nhất hiện nay. Các luật sư cùng chuyên viên am hiểu kỹ lưỡng cũng như có kiến thức xử lý các vụ việc về đấu thầu. Tổng Đài pháp Luật chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Cách thức liên hệ trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư Tổng Đài Pháp Luật

Tại Tổng Đài Pháp Luật của chúng tôi, chúng tôi nhận tư vấn đấu thầu bằng rất nhiều các hình thức đa dạng và được nhiều khách hàng tin tưởng cũng như sử dụng dịch vụ. Dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 bao gồm:

Tư vấn đấu thầu trực tuyến qua điện thoại

Hiện nay, tại Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 nhận tư vấn trực tuyến qua điện thoại hoàn toàn miễn phí với đội ngũ Chuyên gia đấu thầu- Luật sư luôn trực điện thoại 24/7. Bạn có thể tham khảo các bước dưới đâu để có thể nối máy đến hotline của Tổng Đài Pháp Luật:

Bước 1: Chuẩn bị nội dung cần tư vấn, pin điện thoại và kiểm tra số dư trong điện thoại tránh làm gián đoạn cuộc tư vấn

Bước 2: Gọi đến số điện thoại tel:

Bước 3: Làm theo các hướng dẫn của tư vấn viên để nối máy trực tiếp đến Chuyên gia- Luật sư hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu

Bước 4: Trình bày vấn đề gặp phải và lắng nghe lời tư vấn từ Luật sư của chúng tôi

Tại sao nên sử dụng hình thức tư vấn đấu thầu bằng điện thoại:

Không có quá nhiều thời gian đi lại đến gặp trực tiếp luật sư tại văn phòng luật sư mà chỉ gặp phải các vấn đề nhỏ trong việc đấu thầu dù đã có nhiều năm kinh nghiệm. Tư vấn qua điện thoại sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian đi lại cũng như là giải pháp tốt nhất cho bạn mà không cần tốn quá nhiều chi phí

Chưa có kiến thức quá nhiều về đấu thầu, là công ty mới tham gia vào việc đấu thầu lần đầu và lần đầu tiên sử dụng hồ sơ đấu thầu và bạn cần một chuyên gia để tư vấn các hồ sơ, thủ tục hoặc các bước để tiến hành làm hồ sơ đấu thầu nhưng không phải đi lại quá nhiều. Việc tư vấn đấu thầu qua điện thoại sẽ giải quyết hết được các vấn đề bạn đang gặp phải.

Tiết kiệm được thời gian tư vấn, đi lại trực tiếp đến văn phòng cũng như tiết kiệm được chi phí tư vấn đắt đỏ. Tuy sử dụng hình thức tư vấn đấu thầu qua điện thoại nhưng bạn vẫn sẽ được trò chuyện trực tiếp với các luật sư và chuyên gia của chúng tôi.

Tư vấn đấu thầu qua điện thoại là hoàn toàn miễn phí và không mất bất kỳ một chi phí nào khác. Bạn sẽ chỉ mất cước phí viễn thông khi gọi điện thoại đến chúng tôi mà thôi. Ngoài ra, bạn sẽ không mất bất kỳ chi phí nào khác. Đây là một phương thức mà Tổng Đài Pháp Luật của chúng tôi làm ra nhằm tiếp cận và giao tiếp với khách hàng không nhằm mục đích lợi nhuận để hiểu được mong muốn, nhu cầu của khách hàng đối với Tổng Đài Pháp Luật.

Chúng tôi phục vụ trong khoảng thời gian từ 7:30 sáng đến 22:30 tối các ngày trong tuần. Bất kỳ lúc nào bạn cần thì đều có thể gọi đến chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

Nếu như vấn đề cần tư vấn đấu thầu quá phức tạp hoặc cần xử lý với một số giấy tờ thì chúng tôi cũng có hỗ trợ qua email hoặc bưu điện. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số hình thức hỗ trợ khác của chúng tôi.

Tư vấn đấu thầu bằng văn bản

Trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Tổng Đài Pháp Luật thì rất nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng văn bản có chữ ký và xấu xác nhận của Tổng Đài Pháp Luật để làm văn bản, tài liệu dùng cho tham vấn để báo cáo hướng giải quyết lên cho cấp trên. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều thì Tổng Đài Pháp Luật đã cho triển khai dịch vụ tư vấn đấu thầu bằng văn bản, tư vấn thủ tục đấu thầu văn bản, tư vấn luật đấu thầu có chữ ký của luật sư cũng như dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tư vấn đầu tư. Dịch vụ này cũng được rất nhiều khách hàng sử dụng tại Tổng Đài Pháp Luật của chúng tôi cho đến hiện nay ước tính là hơn 10.000 khách hàng từ khắp nơi trên cả nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang ngày càng trau dồi, nâng cao chuyên môn hoá cùng thái độ phục vụ để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Tư vấn đấu thầu trực tiếp tại văn phòng

Hiện nay, đa số thì khách hàng có nhu cầu cần tư vấn đấu thầu thường là các công ty lớn nên việc tìm đến trực tiếp tại văn phòng nhờ tư vấn cũng là một việc rất thường xuyên. Với sự tiến hoá của thời đại công nghệ 4.0 nên việc tự động số hoá hết các thủ tục, hồ sơ đấu thầu khiến cho nhiều người bỡ ngỡ, khó thao tác trong việc nộp hồ sơ cũng tư tạo lập tài khoản. Để hướng dẫn được khách hàng tạo lập được một hồ sơ hoàn chỉnh để nộp thì việc tư vấn qua Email hay điện thoại sẽ không đem lại nhiều lợi ích. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến xét xét hồ sơ, giúp nhà đầu tư chọn lọc ra được nhà thầu tốt nhất thì cần căn cứ vào các giấy tờ nên tư vấn trực tiếp vẫn là một lựa chọn ổn nhất.

Hiện nay thì văn phòng của Tổng Đài Pháp Luật ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. HCM. Khách hàng ở 2 thành phố lớn có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để phận tư vấn trực tiếp. Lưu ý rằng, chi phí tư vấn trực tiếp thường sẽ cao hơn là chi phí tư vấn qua email hoặc điện thoại. Bạn có thể gọi đến số 1900.6174 để tư vấn sơ bộ hoặc đặt lịch hẹn tại văn phòng với luật sư của chúng tôi.

Chi phí tư vấn trực tiếp sẽ tuỳ thuộc vào nhu cầu tư vấn đầu tư của bạn. Nếu vấn đề cần tư vấn càng phức tạp thì chi phí tư vấn sẽ càng tăng. Để chắc chắn về chi phí tư vấn thì bạn có thể gọi đến số 1900.6174 để tham khảo trước sau đó mới đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi.

Thông tin liên hệ đến dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Tổng Đài Pháp Luật

– Gọi đến số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn đấu thầu trực tuyến và trò chuyện trục tiếp với luật sư

– Tư vấn đấu thầu bằng văn bản báo giá dịch vụ qua số điện thoại 1900.6174

– Đặt lịch hẹn gặp luật sư tư vấn trực tiếp gọi 1900.6174

– Địa chỉ văn phòng:

Tổng đài pháp luật – Trụ sở chính Hà Nội

Văn Phòng: Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Điện Thoại: 0936.380.888

Email: Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com

Website: https://tongdaiphapluat.vn/

Tổng đài pháp luật chi nhánh Hồ Chí Minh

Văn Phòng: Lầu 3, Nhà C17 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0977 523 155

Email: Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com

Website: https://tongdaiphapluat.vn/

Trên đây là địa chỉ cũng như cách thức liên hệ tới Tổng Đài Pháp luật để nhờ tư vấn đầu tư. Tuỳ vào nhu cầu cũng như lựa chọn của bạn để sử dụng hình thức tư vấn phù hợp. Hình thức tư vấn bằng điện thoại cũng được ưa chuộng nhất tại Tổng Đài Pháp luật của chúng tôi hiện nay vì nó giải quyết triệt để được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và không tốn bất kì chi phí cũng như công sức đi lại. Chúng tôi tự tin rằng sẽ làm hài lòng khách hàng và đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

Qua bài viết này chúng tôi cũng đã giải thích được cho bạn ý nghĩa cũng như tư vấn đầu tư là gì? Ngoài ra, một số câu hỏi tình huống được gửi về cho luật sư của chúng tôi để giải đáp. Tất cả các thắc mắc cũng như nhu cầu tư vấn đầu tư sẽ được giải quyết nếu như bạn gọi điện đến thẳng Tổng Đài Pháp Luật 1900.6174 của chúng tôi. Hi vọng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn!

  19006174