Đất PNK là gì? Vai trò và tầm quan trọng của loại đất này

 

Trong bài viết “Đất PNK là gì? vai trò và tầm quan trọng của loại đất này “, chúng tôi sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về đất phi nông nghiệp khác, từ khái niệm, ký hiệu, thời hạn đến nguyên tắc, mục đích, thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp khác. Không những vậy, Tổng Đài Pháp Luật sẽ cung cấp các thông tin về vấn đề nộp thuế, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất PNK, nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng từ đất PNK sang đất ở và những lưu ý khi sử dụng loại đất này một cách chính xác nhất để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về thông tin đất PNK là gì. Gọi ngay 1900.6174 

Đất PNK là gì?

 

Căn cứ quy định về pháp luật đất đai, đất phi nông nghiệp khác là loại đất mang đặc trưng của đất phi nông nghiệp, dùng để xây dựng các công trình nhỏ; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, máy móc, công cụ và xây dựng công trình khác của người sử dụng đất; không nhằm mục đích nông nghiệp, kí hiệu là PNK.

dat-pnk-la-gi-nhi

Như vậy, đất phi nông nghiệp khác (PNK) là loại đất không dùng với mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở nhưng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và không thuộc các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

>>> Xem thêm: Đất DRA là gì theo quy định luật đất đai 2013 Việt Nam

Đất PNK có mục đích sử dụng là gì?

 

Đất phi nông nghiệp khác (PNK) là một loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm nhiều loại đất với nhiều mục đích khác nhau; bao gồm nhiều loại đất với nhiều mục đích khác nhau; các loại đất khác trong đất phi nông nghiệp có quy mô nhỏ hơn không đủ điều kiện để được gọi là mục đất riêng biệt, Nhà nước kết hợp những khu đất này thành một tập hợp, chúng sẽ được gọi bằng một tên chung, thể hiện mục tiêu sử dụng đất phong phú và đa dạng cho “đất phi nông nghiệp khác”.

dat-pnk-la-gi-muc-dich-su-dung-lam-gi

Mục đích sử dụng của đất phi nông nghiệp khác (PNK) bao gồm:

– Làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất.

– Xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

– Xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về mục đích sử dụng đất PNK là gì. Gọi ngay 1900.6174 

Đất PNK có nguyên tắc sử dụng là gì?

 

Người dân phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nhất định khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác như sau: 

– Cá nhân tiến hành xây dựng các công trình phải lập hồ sơ báo cáo với lãnh đạo địa phương và cơ quan có thẩm quyền khác.

– Công trình được xây dựng trên đất phi nông nghiệp phải đúng mục đích, theo đúng diện tích cho phép, đảm bảo tuân thủ đúng các đặc điểm, quy trình như đã đăng ký trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng. 

– Người sử dụng đất phải có nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo kết cấu ban đầu trong suốt quá trình thi công và sau thi công.

Như vậy, mọi cá nhân và tổ chức phải đảm bảo sử dụng những nguyên tắc cụ thể nêu trên khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác để việc sử dụng đất và việc quản lý đất của Nhà nước được khách quan, cụ thể và có mục đích, đúng theo quy định của pháp luật. 

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về nguyên tắc sử dụng đất PNK. Gọi ngay 1900.6174 

Nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất PNK sang đất ở

 

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất PNK qua đất ở như sau: 

– Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất: đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/07/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê.

nghia-vu-tai-chinh-cua-viec-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-pnk-la-gi-sang-dat-o

– Trường hợp thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích: đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014.

– Trường hợp thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần với đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích: đất được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Trường hợp thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích: đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển đổi mục đích đất PNK. Gọi ngay 1900.6174 

Đất PNK có cần nộp thuế đất?

 

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 153/2011/TT-BTC,  đất phi nông nghiệp khác không thuộc các trường hợp không phải nộp thuế đất.

Như vậy, khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác phải nộp thuế đất cho cơ quan quản lý, tùy thuộc diện tích đất, thời hạn sử dụng và mức chi phí không cố định.

Sử dụng đất phi nông nghiệp khác PNK trong thời hạn bao lâu?

 

Thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp khác phụ thuộc vào thỏa thuận giữa cơ quan quản lý, có thể tương đương với thời gian xây dựng công trình, khu đất nền, hoặc thời gian kinh doanh, sản xuất dựa trên đất được cấp phép. 

Như vậy, người sử dụng phải báo cáo cơ quan quản lý và nộp chi phí nếu sử dụng quá thời gian so với thỏa thuận ban đầu và phải chịu trách nhiệm theo quy định của luật pháp.

>>> Xem thêm: Ký hiệu đất theo quy định nhà nước Việt Nam đầy đủ nhất

Đất phi nông nghiệp khác PNK có thể chuyển đổi mục đích sử dụng không?

 

Nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác, chủ đầu tư phải làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan (Ủy ban nhân dân cấp xã/ huyện/ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường).

dat-phi-nong-nghiep-pnk-co-chuyen-doi-sang-muc-dich-su-dung-khong

Như vậy, chủ đầu tư sẽ phải chịu hình phạt hành chính, buộc phải dẹp bỏ công trình, trả đất nguyên hiện trạng theo quy định của pháp luật hiện hành nếu sử dụng trái mục đích.

Cần lưu ý gì khi sử dụng đất PNK

 

Khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác PNK, cần lưu ý các vấn đề như sau:

– Chủ đầu tư phải làm hồ sơ, trình báo cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành xây dựng, khi được cấp phép mới bắt đầu triển khai khu đất.

– Xây dựng các công trình đúng mục đích, diện tích cho phép; không xâm lấn trái phép diện tích đất bao quanh.

– Không làm ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo kết cấu đất nguyên bản; bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến không khí, môi trường nước, hệ thống thủy lợi.

– Phải trả lại hiện trạng ban đầu khi hoàn thành khu đất nền.

Như vậy, chủ đầu tư, người sử dụng đất phải chịu trách nhiệm, chịu những hình phạt theo quy định hiện hành nếu vô ý hoặc cố ý sai phạm.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí lưu ý khi sử dụng đất PNK. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác về Đất PNK là gì? từ Tổng Đài Pháp Luật về đất phi nông nghiệp khác, từ khái niệm, ký hiệu, thời hạn đến nguyên tắc, mục đích, thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp khác, đặc biệt mang đến cho bạn hướng dẫn về vấn đề nộp thuế, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất PNK, nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng từ đất PNK sang đất ở và những lưu ý khi sử dụng loại đất này.

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174