Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và quy trình xử lý đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự?

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Nhiều người dân không hiểu quy trình, thủ tục nộp về vấn đề này. Tổng đài pháp luật hướng dẫn bạn chi tiết nhất và đường dây nóng 1900.6174 luôn đồng hành cùng bạn trên những kiến thức pháp luật.

>>Luật sư tư vấn miễn phí về khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là gì?

 

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là một loại văn bản chính thức được cá nhân hoặc đại diện của cá nhân (trong trường hợp bị hại) nộp đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm đề nghị khởi tố một vụ án hình sự đối với một hành vi được cho là vi phạm pháp luật. Điều này là một phần quan trọng của hệ thống tố tụng hình sự, đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình truy tố và xét xử các tội phạm.

Quy Định Pháp Lý về Đơn Yêu Cầu Khởi Tố

Theo Điều 155 của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, với sự bổ sung và sửa đổi năm 2017, chỉ có một số tội phạm cụ thể được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu từ bị hại hoặc người đại diện của bị hại. Các tội phạm này bao gồm:

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134, 135, 136)

– Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 138, 139)

– Tội hiếp dâm (Điều 141)

– Tội cưỡng dâm (Điều 143)

– Tội làm nhục người khác (Điều 155)

– Tội vu khống (Điều 156)

Điều Kiện Đặc Biệt Đối với Người Yêu Cầu Khởi Tố

Một số trường hợp đặc biệt cần được xem xét cẩn trọng khi xem xét đơn yêu cầu khởi tố. Điều này bao gồm:

– Bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi.

– Bị hại hoặc người đại diện của bị hại có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

– Trường hợp bị hại đã qua đời, người đại diện pháp lý có thể tiếp tục yêu cầu khởi tố.

Tầm Quan Trọng của Đơn Yêu Cầu Khởi Tố

Đơn yêu cầu khởi tố không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là công cụ quan trọng trong việc đảm bảo rằng quyền lợi và an ninh của cá nhân được bảo vệ đúng mức. Nó đóng vai trò quyết định trong việc xác định liệu một vụ án có nên được tiến hành hay không, và nó cũng giúp đảm bảo rằng các vụ án hình sự được xử lý một cách minh bạch và công bằng theo quy định của pháp luật.

Đơn khởi tố bao gồm những nội dung nào?

 

1. Nơi Nhận Đơn Yêu Cầu Khởi Tố Vụ Án

Trước hết, khi lập đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, bạn cần xác định rõ địa điểm và tên cơ quan nhận đơn. Thông thường, đây sẽ là cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự hoặc tòa án có thẩm quyền trên địa bàn nơi xảy ra sự việc.

2. Thông Tin Về Người Yêu Cầu Khởi Tố

– Họ Tên: Bạn cần cung cấp đầy đủ họ và tên chính xác của mình hoặc của người đại diện nếu bạn không phải là bị hại trực tiếp.

– Địa Chỉ Thường Trú và Nơi Ở Hiện Tại: Đây là những thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng liên hệ và xác minh thông tin của người yêu cầu khởi tố. Địa chỉ thường trú thường được coi là địa chỉ cố định, trong khi địa chỉ nơi ở hiện tại có thể là địa chỉ tạm trú hoặc nơi bạn có thể được liên hệ nhanh chóng.

3. Diễn Biến, Thời Gian và Địa Điểm Diễn Ra Sự Việc

– Diễn Biến: Bạn cần mô tả chi tiết về những gì đã xảy ra, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc sự việc, bao gồm cả các hành động, lời nói, và bất kỳ sự kiện đặc biệt nào liên quan.

– Thời Gian: Xác định ngày, giờ chính xác hoặc khoảng thời gian mà sự việc diễn ra.

– Địa Điểm: Nêu rõ nơi sự việc xảy ra, bao gồm địa chỉ cụ thể, tên đường phố, thành phố, quận huyện, và bất kỳ thông tin địa lý nào khác cần thiết.

4. Yêu Cầu Khởi Tố Vụ Án Đối Với Hành Vi Vừa Diễn Ra

Trong phần này, bạn cần rõ ràng và mạch lạc mô tả hành vi vi phạm pháp luật cụ thể mà bạn muốn khởi tố vụ án, bao gồm các tội danh, hành động, và bằng chứng có thể chứng minh tội phạm đó.

5. Danh Sách Hồ Sơ và Tài Liệu Kèm Theo

Cuối cùng, đừng quên đính kèm bất kỳ hồ sơ, bằng chứng, tài liệu, hay bất cứ thông tin nào khác có thể hỗ trợ yêu cầu khởi tố vụ án của bạn. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, video, chứng cứ vật chứng, và bất kỳ bằng chứng nào khác mà bạn cho là cần thiết cho quá trình điều tra và xét xử.

Bằng cách đảm bảo rằng tất cả các yếu tố và thông tin này được bao gồm đầy đủ và chính xác trong đơn yêu cầu khởi tố, bạn sẽ tăng cơ hội cho việc khởi tố vụ án và đảm bảo rằng công lý được thực thi.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Người có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

 

Theo Điều 155 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, việc khởi tố vụ án hình sự chỉ có thể được thực hiện khi có yêu cầu từ bên bị hại hoặc người đại diện của bị hại. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ khi người yêu cầu có những đặc điểm hoặc tình trạng cụ thể sau:

1. Người Dưới 18 Tuổi

Trẻ em dưới 18 tuổi có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với các tội phạm được quy định tại các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều này đảm bảo rằng các em được bảo vệ và được nghe lời trong các vụ án liên quan đến việc xâm hại quyền lợi và an ninh của bản thân.

2. Người Có Nhược Điểm Về Tâm Thần

Những người có nhược điểm về tâm thần cũng được xem xét là người có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Điều này nhằm đảm bảo rằng người dễ bị tổn thương tinh thần cũng có cơ hội được bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật.

3. Người Có Nhược Điểm Về Thể Chất

Ngoài nhược điểm về tâm thần, những người có nhược điểm về thể chất cũng được coi là có quyền yêu cầu khởi tố vụ án. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo rằng những người yếu thế về thể chất không bị bỏ rơi trong quá trình pháp luật.

4. Trường Hợp Bị Hại Đã Chết

Nếu bị hại đã qua đời, người đại diện pháp lý của họ có thể tiếp tục yêu cầu khởi tố vụ án. Điều này có thể là một người thừa kế, người được ủy quyền, hoặc một người có mối quan hệ chặt chẽ khác với bị hại.

5. Trường Hợp Rút Yêu Cầu Khởi Tố

Nếu người đã yêu cầu khởi tố quyết định rút lại yêu cầu, vụ án sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng xác định rằng việc rút yêu cầu khởi tố là do bị ép buộc hoặc cưỡng bức, thì các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, và Tòa án vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng.

6. Hạn Chế Quyền Yêu Cầu Lại

Nếu bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút lại yêu cầu khởi tố, họ không có quyền yêu cầu lại, trừ khi việc rút yêu cầu được xác định là do bị ép buộc hoặc cưỡng bức.

Tóm lại, việc khởi tố vụ án hình sự theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đòi hỏi sự xem xét cẩn trọng đến các đối tượng yêu cầu khởi tố để đảm bảo rằng quyền lợi và an ninh của họ được bảo vệ và đối xử bình đẳng trước pháp luật.

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

 

Dưới đây là một mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mà bạn có thể sử dụng như một hướng dẫn khi bạn muốn yêu cầu khởi tố một vụ án hình sự: 

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                        ……., ngày…..tháng…..năm…..

                                                                          ĐƠN KHỞI KIỆN

                                                                          (Về việc hành vi)

Kính gửi: – Toà án nhân dân.

Tên tôi là:                  Sinh ngày:  

Căn cước công dân số/Hộ chiếu số/CHứng minh nhân dân:   do cấp ngày.

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:  

Số điện thoại:.

Tôi làm đơn này xin trình báo và đề nghị Quý cơ quan sự việc như sau:

Từ những hành vi nêu trên, tôi khẳng định rằng ông/bà phạm tội .

Nay tôi viết đơn xin trình báo này mong quý cơ quan xem xét giải quyết vấn đề này cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung tôi đưa ra là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm: Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tóm lại, mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự cần có những nội dung phù hợp giúp người dân hiểu rõ những thông tin cần thiết điền vào để bảo vệ quyền lợi của mình.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách điền đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Hướng dẫn làm đơn yêu cầu xử lý vụ án hình sự

 

Để làm đơn yêu cầu xử lý vụ án hình sự, bạn cần tuân theo một số hướng dẫn cơ bản để đảm bảo đơn của bạn được xem xét và giải quyết một cách hiệu quả:

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Đảm bảo rằng bạn viết đơn bằng ngôn ngữ sáng tỏ, dễ hiểu và không gây hiểu lầm. Tránh sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc mơ hồ.

Trình bày thông tin chi tiết: Cung cấp đầy đủ thông tin về vụ án và các bằng chứng hỗ trợ để cơ quan điều tra có đủ cơ sở để tiến hành điều tra.

don-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su

Sử dụng văn phong lịch sự: Bạn nên sử dụng ngôn từ lịch sự và tránh sử dụng những từ ngữ thiếu tôn trọng hoặc mang tính xúc phạm.

Đính kèm các tài liệu hỗ trợ: Nếu có, hãy đính kèm các tài liệu hỗ trợ như hình ảnh, video hoặc bằng chứng bổ sung khác để làm rõ sự việc.

Gửi đơn đúng địa chỉ: Xác định đúng địa chỉ của cơ quan điều tra và gửi đơn đến đúng địa chỉ để đảm bảo việc xem xét và giải quyết đúng quy trình.

Nhìn chung, các phong cách cần hướng dẫn làm đơn yêu cầu khởi tố hình sư đảm bảo ngôn ngữ, văn phong giúp người dân có thể dễ dàng có một mẫu đơn đẹp và chính xác.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Quy trình xử lý đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

 

Quy Trình Xử Lý Đơn Yêu Cầu Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Theo Thông Tư Liên Tịch Số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Bước 1: Tiếp Nhận và Xác Nhận Đơn Yêu Cầu

Khi Cơ quan điều tra tiếp nhận Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, họ cần xác định rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của đơn này. Thời gian cho việc này không được vượt quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Bước 2: Tổ Chức và Phân Công Điều Tra

Ngay sau khi xác nhận đơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phụ trách sẽ tổ chức cuộc họp để phân công các Điều tra viên và Cán bộ điều tra thực hiện việc giải quyết. Họ cũng cần thông báo chính thức cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền về việc này trong vòng 03 ngày làm việc.

Bước 3: Tiến Hành Điều Tra và Phân Công

Cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ chịu trách nhiệm tiến hành một số hoạt động điều tra cần thiết. Họ cũng sẽ phân công Cán bộ điều tra thực hiện công việc này hoặc ra Quyết định phân công cho cấp phó thực hiện. Mọi thông tin và tiến trình sẽ được báo cáo bằng văn bản đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Bước 4: Ra Quyết Định Và Thông Báo Kết Quả

Sau khi hoàn thành quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ phải đưa ra một trong các quyết định sau:

– Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Nếu có đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý.

– Quyết định không khởi tố vụ án hình sự: Nếu không có đủ bằng chứng hoặc không đủ cơ sở pháp lý để khởi tố.

– Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Nếu cần thêm thời gian hoặc thông tin để xác minh và điều tra các yếu tố liên quan đến vụ án.

Tầm Quan Trọng của Quy Trình

Quy trình xử lý Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý các vụ án, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đồng thời tăng cường niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp.

don-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về quy trình xử lý đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Người có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

 

Dựa trên điều 155 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, người có thẩm quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự bao gồm:

Khởi tố vụ án hình sự về tội phạm tại Khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ Luật hình sự có yêu cầu khi bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, có khi đã chết.

Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút đơn yêu cầu thì vụ án được đình chỉ, ngoại trừ trường hợp đã có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút đơn khởi tố trái với mong muốn của họ bị ép buộc, cưỡng ép nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

don-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su

Ngoài ra, người bị hại hoặc người đã bị hại rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ những trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng ép.

Tóm lại, người có quyền nộp đơn yêu cầu hình sự là người bị hại hoặc người đại diện dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần, thể chất hoặc đã chết.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về người có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, gọi ngay 1900.6174

Trên đây là những thông tin chi tiết về mẫu đơn yêu cầu khởi tố hình sự. Hy vọng bạn sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.  Đội ngũ chuyên viên tư vấn luật của Tổng đài pháp luật tự hào cung cấp những thông tin, kiến thức pháp luật một cách chính xác, nhanh chóng nhất. Hotline 1900.6174 của Tổng đài pháp luật luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, nhanh tay gọi điện cho chúng tôi để được  hỗ trợ quý bạn đọc nhé.

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174