Hủy mã số thuế cá nhân online đơn giản, nhanh chóng

Hủy mã số thuế cá nhân online như thế nào? Cá nhân khi tạo ra thu nhập sẽ cần phải đăng ký mã số thuế (với những cá nhân chưa có mã số thuế cá nhân) để thực hiện việc kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, trong quá trình cá nhân sử dụng mã số thuế, có thể vì những lý do khác nhau mà cá nhân muốn thực hiện việc huỷ mã số thuế. Và hiện nay, huỷ mã số thuế có thể được thực hiện theo hai hình thức là huỷ trực tiếp hoặc online. Bài viết Hủy mã số thuế cá nhân online sẽ giúp bạn có những thông tin cần thiết cho vấn đề này. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>>Hủy mã số thuế cá nhân online như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Một người lao động có mấy mã số thuế

 

Theo Điều 30, Khoản 3 của Luật Quản lý Thuế 2019, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất, và mã số này sẽ được sử dụng suốt cuộc đời của họ. Ngoài ra, người phụ thuộc của cá nhân cũng sẽ được cấp mã số thuế riêng để giảm trừ thuế theo gia cảnh gia đình.

Mã số thuế của người phụ thuộc cũng đồng thời là mã số thuế của họ khi họ có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Điều này giúp quản lý thuế một cách hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch trong việc nộp thuế của gia đình.

Tóm lại, theo quy định này, mỗi người lao động sẽ có một mã số thuế riêng, làm định danh duy nhất cho các nghĩa vụ thuế của họ suốt đời.

Một người có 2 mã số thuế cá nhân được không?

 

Khi cá nhân tiến hành đóng thuế tại cơ quan thuế, thì để cơ quan dễ dàng quản lý thì mỗi cá nhân sẽ có một mã số thuế riêng. Do đó, với những cá nhân chưa có mã số thuế thì cần phải thực hiện việc đăng ký mã cấp mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn sẽ tồn tại một số trường hợp một cá nhân lại có 2 mã số thuế. Vậy thì, liệu một người có được phép có 2 mã số thuế cá nhân không?

 Mã số thuế sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng nhận diện được đối tượng kê khai và nộp thuế là ai cũng như để tránh trường hợp cá nhân đó đã đóng thuế cho cơ quan thuế rồi nhưng có thể do một số lý do khách quan mà cơ quan thuế chưa cập nhật được vấn đề này và xác định cá nhân đó chưa đóng thuế. 

Vậy thì, mỗi cá nhân sẽ cần phải có bao nhiêu mã số thuế? Trước tiên có thể hiểu, mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. 

Theo đó, cá nhân sẽ phải tiến hành xin cấp mã số thuế tại cơ quan thuế khi có nghĩa vụ được phát sinh với ngân sách nhà nước. Và khi được cấp mã số thuế, mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Đồng thời, một mã số thuế khi đã được sử dụng để cấp cho một đối tượng thì không thể sử dụng nó để cấp cho một đối tượng khác. Do đó, sẽ không có trường hợp đặc biệt nào để một cá nhân có thể đồng thời có 2 mã số thuế.

Chỉ cấp 01 mã số thuế duy nhất là bởi xét tới mục đích của việc cấp mã số thuế là để cơ quan thuế dễ dàng quản lý người nộp thuế. Có thể thấy, tại một khu vực vốn dân cư sinh sống đã rất nhiều, nếu không cấp mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ khó kiểm soát được tình trạng đóng thuế của người dân. Cũng như dễ dàng xảy ra tình trạng những cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng cố tình lợi dụng sự khó kiểm soát, quản lý của cơ quan thuế mà trốn thuế, điều này sẽ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước. 

Như vậy, khi có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thì cá nhân sẽ phải tiến hành đăng ký cấp mã số thuế và mỗi cá nhân sẽ được cấp 01 mã số duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời.

>>>Một người có 2 mã số thuế cá nhân được không? liên hệ ngay 1900.6174

 

Các trường hợp hủy mã số thuế cá nhân

 

Các trường hợp hủy (đóng) mã số thuế là quá trình chấm dứt tính hiệu lực của mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế. Theo quy định của Điều 39 trong Luật Quản lý Thuế 2019, có một loạt các tình huống được xác định là dẫn đến việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế, bao gồm:

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh: Mã số thuế sẽ được hủy nếu đơn vị này thực hiện một trong những hành động sau đây:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản.

– Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế: Mã số thuế sẽ được hủy nếu cá nhân hoặc tổ chức này rơi vào một trong những trường hợp sau đây:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh.

– Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương.

– Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

– Bị cơ quan thuế thông báo về việc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Cá nhân chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

– Khi hợp đồng kết thúc, như trường hợp của nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng.

– Trong trường hợp hợp đồng dầu khí kết thúc hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu hoặc nhà đầu tư cũng phải hủy mã số thuế.

Qua đó, các trường hợp này minh họa rõ ràng quy trình và lý do cụ thể khiến mã số thuế của một cá nhân hoặc tổ chức bị hủy

>>>Các trường hợp hủy mã số thuế cá nhân, liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân online

 

Để thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân, cá nhân sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế về việc xin huỷ mã số thuế cá nhân. Đặc biệt là cần phải chuẩn bị văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế quy định tại điểm a khoản 4 Điều 39 Luật quản lý thuế.

Do đó, dưới đây sẽ là mẫu đơn xin huỷ mã số thuế cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày …. tháng …. năm …. 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Tên người nộp thuế (ghi theo tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………..……

Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):…………

Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):…………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………………………………………

Hồ sơ đính kèm:………………………………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế quản lý;

– Lưu: VT.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi cá nhân muốn thực hiện, làm hồ sơ huỷ mã số thuế cá nhân, có thể dựa vào mẫu văn bản trên đây để chuẩn bị.

>>>Xem thêm: Đóng mã số thuế cá nhân thủ tục 2023 như thế nào?

 

Hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân online

 

Theo quy định tại Khoản 4 của Điều 39 trong Luật Quản lý Thuế, để yêu cầu chấm dứt mã số thuế, cần có các tài liệu sau:

a) Văn bản chính thức đề nghị chấm dứt mã số thuế.

b) Các tài liệu hỗ trợ liên quan.

Văn bản chính thức đề nghị chấm dứt mã số thuế thường được nộp bằng Mẫu 24/DK-TCT, theo quy định của Thông tư 105/2020/TT-BTC. Ngoài ra, nhiều tài liệu hỗ trợ khác cũng được quy định cụ thể trong Điều 14 của Thông tư này. Các ví dụ bao gồm:

– Giấy chứng tử hoặc các tài liệu tương đương, theo quy định của pháp luật về hộ tịch, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

– Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Bản sao quyết định về phân chia, hợp nhất hoặc sáp nhập.

– Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, cũng như bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các quy định chi tiết này đảm bảo quá trình chấm dứt mã số thuế được thực hiện một cách cẩn thận và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng bao gồm nhiều tình huống mà việc chấm dứt có thể cần thiết, tạo điều kiện cho việc quản lý thuế trở nên minh bạch và rõ ràng.

>>>Hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân online, liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Trình tự hủy mã số thuế cá nhân online

 

Hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi muốn thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước, ngoài việc có thể đến trực tiếp cơ quan làm việc để giải quyết hồ sơ. Thì cá nhân còn có thể thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến. Và với việc huỷ mã số thuế cá nhân, hiện nay cũng đã có thể thực hiện theo hình thức online mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế thực hiện việc huỷ bỏ. Vậy thì, trình tự, thủ tục thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online được thực hiện như thế nào?

Trước hết, cá nhân phải có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nếu chưa có các bạn có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo các bước được hướng dẫn tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021.

Để thực hiện thủ tục ủy mã số thuế cá nhân online qua trang web của Tổng Cục Thuế, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây. Điều này đòi hỏi bạn phải sở hữu một tài khoản giao dịch thuế điện tử và thực hiện các hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập vào hệ thống bằng ID là mã số thuế và mật khẩu tương ứng của người nộp thuế.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục “Đăng ký thuế”, tiếp theo, chọn “Kê khai và nộp hồ sơ Đăng ký thuế”. Tại đây, bạn sẽ thấy mục “Chọn hồ sơ”, trong đó lựa chọn “24/ĐK-TCT – văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (TT105/2020)” và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 3: Điền thông tin vào mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 24/ĐK-TCT, và đính kèm các tài liệu cần thiết phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Bước 4: Gửi hồ sơ đã điền và đính kèm tài liệu thông qua chữ ký số và sau đó chờ đợi phản hồi từ cơ quan thuế.

Bằng cách này, việc thực hiện thủ tục ủy mã số thuế cá nhân trực tuyến trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người nộp thuế.

Như vậy, khi cá nhân muốn thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online, thì có thể thực hiện theo các bước trên đây. Khi thực hiện theo hình thức online, bạn sẽ không cần phải sắp xếp thời gian để đến trực tiếp cơ quan thuế thực hiện thủ tục, cũng như quá trình thực hiện sẽ nhanh chóng hơn vì không phải chờ đợi quá lâu. 

>>>Trình tự hủy mã số thuế cá nhân online, liên hệ ngay 1900.6174

 

 Nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước hủy mã số thuế online

 

Những nghĩa vụ mà người nộp thuế phải thực hiện trước khi hủy mã số thuế trực tuyến được quy định tại Khoản 1, Điều 15 của Thông tư 105/2020/TT-BTC. Các nghĩa vụ này bao gồm các yêu cầu chính sau:

  1. Nộp Báo cáo Sử dụng Hóa đơn: Người nộp thuế phải nộp Báo cáo Sử dụng Hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Báo cáo này cung cấp một tổng quan về việc sử dụng hóa đơn, đảm bảo tuân thủ các quy định về hóa đơn và các nghĩa vụ thuế liên quan đến thực hành hóa đơn.
  2. Hoàn Thành Khai Thuế, Nộp Thuế, và Xử Lý Thuế Thừa: Người nộp thuế phải hoàn thành các nghĩa vụ về khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa hoặc thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ. Điều này bao gồm tuân thủ các quy định tại các Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70 và 71 của Luật Quản lý Thuế liên quan đến quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế.
  3. Đối Với Các Đơn Vị Có Đơn Vị Phụ Thuộc: Trong trường hợp một đơn vị có các đơn vị phụ thuộc, tất cả các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trước khi đơn vị chính hủy mã số thuế của mình. Điều này đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đến thuế được giải quyết đúng cách cả ở cấp cơ sở và cấp trung ương trước khi quá trình hủy bắt đầu.

Tuân thủ những nghĩa vụ này, người nộp thuế có thể đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các luật và quy định thuế trước khi tiến hành hủy mã số thuế trực tuyến. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và đảm bảo việc đóng các vấn đề liên quan đến thuế một cách chính xác theo yêu cầu pháp lý.

>>> Nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước hủy mã số thuế online, liên hệ ngay 1900.6174

Có bị phạt nếu quên chấm dứt hiệu lực mã số thuế không?

 

Khi quên chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi thay đổi công việc và sở hữu hai mã số thuế cá nhân, có khả năng bị phạt theo quy định của Luật Quản lý Thuế 2019. Theo quy định này, người nộp thuế có trách nhiệm đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, mức phạt sẽ được áp dụng như sau:

– Nếu việc đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế bị trễ từ 1 ngày đến 30 ngày, người nộp thuế có thể phải đối diện với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

– Trong trường hợp việc đăng ký chậm trễ từ 31 ngày đến 90 ngày, mức phạt có thể lên đến từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

– Đối với việc chậm trễ đăng ký từ 91 ngày trở lên hoặc không đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế, mức phạt có thể từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Do đó, để tránh bị xử phạt, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục hủy mã số thuế cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Điều này không chỉ giúp duy trì sự tuân thủ pháp luật mà còn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế cá nhân.

Trên đây là toàn bộ các thông tin cần thiết mà Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi đã tìm hiểu mà muốn cung cấp thêm thông tin cho các bạn về vấn đề Huỷ mã số thuế cá nhân online. Với những nội dung theo quy định của pháp luật đã được trình bày trong bài viết này, hi vọng rằng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn và có những thông tin cần thiết về vấn đề này. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về những vấn đề pháp lý khác, các bạn vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng nhất.

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174