Hủy mã số thuế cá nhân online đơn giản, nhanh chóng

Hủy mã số thuế cá nhân online như thế nào? Cá nhân khi tạo ra thu nhập sẽ cần phải đăng ký mã số thuế (với những cá nhân chưa có mã số thuế cá nhân) để thực hiện việc kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, trong quá trình cá nhân sử dụng mã số thuế, có thể vì những lý do khác nhau mà cá nhân muốn thực hiện việc huỷ mã số thuế. Và hiện nay, huỷ mã số thuế có thể được thực hiện theo hai hình thức là huỷ trực tiếp hoặc online. Bài viết Hủy mã số thuế cá nhân online sẽ giúp bạn có những thông tin cần thiết cho vấn đề này. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>>Hủy mã số thuế cá nhân online như thế nào? liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Một người có 2 mã số thuế cá nhân được không?

 

Khi cá nhân tiến hành đóng thuế tại cơ quan thuế, thì để cơ quan dễ dàng quản lý thì mỗi cá nhân sẽ có một mã số thuế riêng. Do đó, với những cá nhân chưa có mã số thuế thì cần phải thực hiện việc đăng ký mã cấp mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn sẽ tồn tại một số trường hợp một cá nhân lại có 2 mã số thuế. Vậy thì, liệu một người có được phép có 2 mã số thuế cá nhân không?

 Mã số thuế sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng nhận diện được đối tượng kê khai và nộp thuế là ai cũng như để tránh trường hợp cá nhân đó đã đóng thuế cho cơ quan thuế rồi nhưng có thể do một số lý do khách quan mà cơ quan thuế chưa cập nhật được vấn đề này và xác định cá nhân đó chưa đóng thuế. 

Vậy thì, mỗi cá nhân sẽ cần phải có bao nhiêu mã số thuế? Trước tiên có thể hiểu, mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. 

Theo đó, cá nhân sẽ phải tiến hành xin cấp mã số thuế tại cơ quan thuế khi có nghĩa vụ được phát sinh với ngân sách nhà nước. Và khi được cấp mã số thuế, mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Đồng thời, một mã số thuế khi đã được sử dụng để cấp cho một đối tượng thì không thể sử dụng nó để cấp cho một đối tượng khác. Do đó, sẽ không có trường hợp đặc biệt nào để một cá nhân có thể đồng thời có 2 mã số thuế.

Chỉ cấp 01 mã số thuế duy nhất là bởi xét tới mục đích của việc cấp mã số thuế là để cơ quan thuế dễ dàng quản lý người nộp thuế. Có thể thấy, tại một khu vực vốn dân cư sinh sống đã rất nhiều, nếu không cấp mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ khó kiểm soát được tình trạng đóng thuế của người dân. Cũng như dễ dàng xảy ra tình trạng những cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng cố tình lợi dụng sự khó kiểm soát, quản lý của cơ quan thuế mà trốn thuế, điều này sẽ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước. 

Như vậy, khi có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thì cá nhân sẽ phải tiến hành đăng ký cấp mã số thuế và mỗi cá nhân sẽ được cấp 01 mã số duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời.

>>>Một người có 2 mã số thuế cá nhân được không? liên hệ ngay 1900.6174

 

Các trường hợp hủy mã số thuế cá nhân

 

Cá nhân khi tạo ra thu nhập chịu thuế, nếu đã có mã số thuế thì cần thực hiện việc kê khai và nộp thuế. Với cá nhân chưa có mã số thuế thì cần thực hiện việc đăng ký cấp mã số thuế và sử dụng nó để kê khai, nộp thuế cho cơ quan thuế. Có những trường hợp, cá nhân không còn nộp thuế cho cơ quan thuế nữa hoặc vì một số lý do mà muốn thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, việc huỷ mã số thuế phải thuộc vào những trường hợp do pháp luật quy định mà không phải nếu cá nhân có nhu cầu huỷ thì sẽ đều được thực hiện theo yêu cầu. Vậy, trong những trường hợp nào cá nhân sẽ được quyền huỷ mã số thuế cá nhân?

Quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 39 Luật quản lý thuế:

“Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

đ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.”

Ngoài trường hợp trên, với trường hợp một cá nhân nhưng có 02 mã số thuế theo quy định của Công văn số 896/TCT-KK của Tổng cục Thuế về cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, khi cá nhân có 2 mã số thuế thì cần phải thông báo vấn đề này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cũng như nhanh chóng thực hiện việc huỷ mã số thuế thứ 2.

Khi thuộc vào các trường hợp trên, cá nhân mới có thể thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân. Mà không phải trong bất kỳ lý do nào cũng có thể yêu cầu cơ quan thuế thực hiện việc huỷ mã số thuế cho cá nhân đó.

>>>Các trường hợp hủy mã số thuế cá nhân, liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân

 

Để thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân, cá nhân sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế về việc xin huỷ mã số thuế cá nhân. Đặc biệt là cần phải chuẩn bị văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế quy định tại điểm a khoản 4 Điều 39 Luật quản lý thuế.

Do đó, dưới đây sẽ là mẫu đơn xin huỷ mã số thuế cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày …. tháng …. năm …. 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Tên người nộp thuế (ghi theo tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………..……

Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):…………

Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):…………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………………………………………

Hồ sơ đính kèm:………………………………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế quản lý;

– Lưu: VT.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi cá nhân muốn thực hiện, làm hồ sơ huỷ mã số thuế cá nhân, có thể dựa vào mẫu văn bản trên đây để chuẩn bị.

>>>Xem thêm: Đóng mã số thuế cá nhân thủ tục 2023 như thế nào?

 

Hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân online

 

Để cá nhân thực hiện việc huỷ mã số thuế, thì việc cần thiết phải chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ là điều quan trọng để quá trình thực hiện huỷ hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Vậy, cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì để thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online?

Quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật quản lý thuế, theo đó, hồ sơ đề nghị chấm dứt mã số thuế cá nhân sẽ bao gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu được ban hành kèm theo tại Thông tư 105/2020/TT-BTC và các giấy tờ khác có liên quan đến việc huỷ mã số thuế.

Đối với các giấy tờ khác có liên quan, sẽ tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để cần cung cấp: nếu là huỷ mã số thuế cho cá nhân là người đã chết thì sẽ cần có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử,… Hoặc nếu với cá nhân là người mất năng lực hành vi dân sự thì cần phải có quyết định của Toà án.

Như vậy, để thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online, cá nhân sẽ cần phải chuẩn bị văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu. Đồng thời, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để xác định cần phải chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan khác nào để huỷ mã số thuế cá nhân.

>>>Hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân online, liên hệ ngay 1900.6174

huy-ma-so-thue-ca-nhan-online

Trình tự hủy mã số thuế cá nhân online

 

Hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi muốn thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước, ngoài việc có thể đến trực tiếp cơ quan làm việc để giải quyết hồ sơ. Thì cá nhân còn có thể thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến. Và với việc huỷ mã số thuế cá nhân, hiện nay cũng đã có thể thực hiện theo hình thức online mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế thực hiện việc huỷ bỏ. Vậy thì, trình tự, thủ tục thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online được thực hiện như thế nào?

Trước hết, cá nhân phải có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nếu chưa có các bạn có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo các bước được hướng dẫn tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021.

Các bước thực hiện hủy mã số thuế cá nhân online cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập ID là mã số thuế và mật khẩu của người nộp thuế;

Bước 3: Chọn “Đăng ký thuế” => Chọn “Chấm dứt hiệu lực MST”;

Bước 4: Làm Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT và đính kèm các tài liệu tùy từng trường hợp;

Bước 5: Gửi hồ sơ bằng chữ ký số và chờ trả lời của cơ quan thuế.

Như vậy, khi cá nhân muốn thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân online, thì có thể thực hiện theo các bước trên đây. Khi thực hiện theo hình thức online, bạn sẽ không cần phải sắp xếp thời gian để đến trực tiếp cơ quan thuế thực hiện thủ tục, cũng như quá trình thực hiện sẽ nhanh chóng hơn vì không phải chờ đợi quá lâu. 

>>>Trình tự hủy mã số thuế cá nhân online, liên hệ ngay 1900.6174

 

 Nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước hủy mã số thuế online

 

Để thực hiện việc huỷ mã số thuế, cá nhân sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế trước khi đủ điều kiện để cơ quan thuế thực hiện việc huỷ mã số thuế cá nhân. Vậy, cụ thể cá nhân cần phải thực hiện những nghĩa vụ nào?

Quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC theo đó, cá nhân sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 60, 67, 69, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế. Khi cá nhân đã hoàn tất các nghĩa vụ nộp thuế trên, cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ huỷ mã số thuế của cá nhân.

Cá nhân cần phải hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi được huỷ mã số thuế bởi đây là cơ sở để cơ quan thuế yêu cầu cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa với cơ quan quản lý thuế. Đồng thời, nếu thực hiện việc huỷ mã số thuế trước, thì cơ quan thuế sẽ khó có thể yêu cầu cá nhân thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Bởi, khi cá nhân chưa được huỷ mã số thuế, dựa vào tâm lý cá nhân đó muốn nhanh chóng hoàn thành việc này nên sẽ nhanh chóng hoàn tất việc đóng thuế cho cơ quan thuế để có thể hoàn tất thủ tục huỷ mã số thuế. Nhưng khi đã được hủy mã số thuế rồi cá nhân mới cần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế thì khi đó, có thể gặp tình trạng cá nhân sẽ cố ý trì hoãn việc nộp thuế, gây khó khăn cho cơ quan thuế. 

Như vậy, cá nhân trước khi muốn huỷ mã số thuế thì cần phải hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan quản lý thuế, nếu đã thực hiện xong nghĩa vụ thì có thể thực hiện tiếp tục các thủ tục để huỷ mã số thuế.

>>> Nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước hủy mã số thuế online, liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ các thông tin cần thiết mà Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi đã tìm hiểu mà muốn cung cấp thêm thông tin cho các bạn về vấn đề Huỷ mã số thuế cá nhân online. Với những nội dung theo quy định của pháp luật đã được trình bày trong bài viết này, hi vọng rằng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn và có những thông tin cần thiết về vấn đề này. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về những vấn đề pháp lý khác, các bạn vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng nhất.

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174