Mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng mới nhất hiện nay

Mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng là tài liệu pháp lý đầu tiên mà bạn nộp đến tòa án để yêu cầu hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên; đây là một bước quan trọng trong quá trình pháp lý và yêu cầu sự chính xác và chi tiết; Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp tư vấn cụ thể từ khái niệm, hệ quả pháp lý đến mục đích của đơn khởi kiện hủy hợp đồng, bạn đọc có thể nghiên cứu và tham khảo các thông tin chính xác nhất trong bài viết. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6174 để được giải đáp.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng là gì

 

Mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng là một mẫu đơn được cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức gửi đến Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền để giải quyết việc hủy bỏ hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng thương mại đã được ký kết trước đó. Đơn khởi kiện này phải tuân thủ hình thức và nội dung đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn khởi kiện huỷ bỏ hợp đồng là văn bản của cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức ghi chép lại các thông tin bao gồm thông tin cá nhân của các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng, trình bày sự việc, vấn đề huỷ hợp đồng, lời cam kết thông tin. Nhằm trình bày các thông tin, nội dung có căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định giải quyết sự việc dựa theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hai bên.

mau-don-khoi-kien-huy-hop-dong-2

 

Như vậy, mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng là mẫu đơn gửi cho Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giải quyết; nó phải tuân thủ hình thức và nội dung theo quy định pháp luật.

>>> Luật sư tư vấn về mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỦY HỢP ĐỒNG

(Về việc ….………. hủy Hợp đồng………)

Kính gửi: TÒA ÁN NH N D N QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:……………………………. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:……………. Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………………… Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự/thương mại, hành vi hủy hợp đồng mà bạn gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:
Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà………………………… Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Có ký kết Hợp đồng dân sự số…………… theo nội dung Hợp đồng này, tôi có nghĩa vụ…………….. và Ông/Bà……….. có nghĩa vụ……………..

Tuy nhiên, đến ngày…/…./….., Ông/bà…….. không thực hiện đúng nghĩa vụ ……… theo nội dung Hợp đồng/… và tôi cũng không nhận được thông tin về việc gia hạn/……………

Ngày…/…./….. tôi có liên lạc với Ông/Bà………… và yêu cầu Ông/Bà…. thực hiện nghĩa vụ ………. theo đúng thỏa thuận/quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì lý do………….. Ông/Bà….. có đề nghị tôi gia hạn/…. để Ông/bà……….. có thể bố trí thực hiện Hợp đồng. Tôi có đồng ý kéo dài thời hạn thực hiện………… đến hết ngày…/…./…..

Tuy nhiên, vào ngày…/…./……, tôi có nhận được thông báo về việc hủy Hợp đồng……….. của Ông/Bà……… vì lý do…………..

Tôi không đồng ý với lý do mà Ông/Bà……. đã đưa ra vì lý do này là không hợp lý/… nên tôi có yêu cầu Ông/Bà tiếp tục hủy bỏ việc hủy Hợp đồng…….. và tiếp tục thực hiện Hợp đồng……..

Nhưng tới ngày…/…./……, Ông/Bà………… vẫn không đưa ra câu trả lời yêu cầu trên của tôi và tiếp tục thực hiện việc thanh lý Hợp đồng……..

Trong thời gian từ ngày…./…./….. đến ngày…/…./…..,. tôi có liên lạc lại với Ông/bà……… nhiều lần để yêu cầu chấm dứt việc hủy bỏ Hợp đồng….. nhưng Ông/bà………. không đáp ứng và đưa ra các lý do không hợp lý, thậm chí còn có thái độ không hợp tác, không nghe điện thoại,…

Hành vi vi phạm của Ông/bà…….. đã vi phạm pháp luật/thỏa thuận tại……….. và gây ra thiệt hại về………………. đối với tôi. Tổng giá trị thiệt hại đã lên tới……….. VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng).)

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về …………. trong quá trình thực hiện Hợp đồng vay tiền giữa tôi và Ông/Bà…………. mà tôi đã nêu trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về việc Ông/bà…………. hủy Hợp đồng…….. đã ký kết giữa tôi và Ông/Bà……….. vào ngày…/…./….. theo đúng quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng dân sự số…………; 01 bản sao Thông báo hủy Hợp đồng……… ;…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Trả lại đơn khởi kiện đúng cách theo quy định pháp luật Việt Nam

Hướng dẫn soạn mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng

 

Phần kính gửi của mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng yêu cầu người làm đơn cung cấp cụ thể tên của Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giải quyết hủy bỏ hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự.

mau-don-khoi-kien-huy-hop-dong-3

Phần nội dung của đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng gồm:

1. Yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết về cá nhân hoặc tổ chức đã tham gia ký kết hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự trước đó.

2. Trình bày sự kiện liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế (thương mại), những hành vi vi phạm nghĩa vụ gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như các biện pháp giải quyết mà các bên đã thực hiện trước đó.

3. Trích dẫn các điều khoản mà một trong hai bên vi phạm, liên quan tới tranh chấp xảy ra, và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế trước đó.

4. Người làm đơn cam đoan rằng các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có sai sót.

Phần cuối đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế, người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm bằng chứng.

Như vậy, phần kính gửi của đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng yêu cầu ghi rõ tên cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giải quyết; nội dung đơn bao gồm yêu cầu thông tin, trình bày sự kiện, trích nội dung vi phạm, và cam đoan đúng sự thật; cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

>>> Luật sư tư vấn hướng dẫn soạn mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng? Gọi ngay 1900.6174

Mục đích của mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng

 

Mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng là văn bản ghi chép thông tin về các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng thương mại trước đó.

Đơn khởi kiện cũng được sử dụng để trình bày sự việc liên quan đến hủy hợp đồng và yêu cầu giải quyết từ chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) theo quy định pháp luật; sử dụng khi có căn cứ cho rằng việc hủy hợp đồng vi phạm quy định pháp luật, thỏa thuận của các bên và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Như vậy, mẫu đơn khởi kiện hủy bỏ hợp đồng là văn bản ghi chép thông tin về các chủ thể ký kết hợp đồng trước đó và trình bày vấn đề hủy hợp đồng với chủ thể có thẩm quyền; nó yêu cầu giải quyết việc hủy hợp đồng khi vi phạm quy định pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể liên quan.

>>Xem thêm: Quyền khởi kiện lại vụ án dân sự được quy định như thế nào?

Quy định về huỷ bỏ hợp đồng

 

Căn cứ vào Điều 423 của Bột luật hình sự năm 2015 quy định về huỷ bỏ hợp đồng như sau:

1. Một bên được phép huỷ bỏ hợp đồng mà không cần phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

– Bên còn lại vi phạm hợp đồng

– Bên còn lại vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng

– Các trường hợp khác được luật pháp quy định

2. Huỷ hợp đồng do không thực hiện đúng hoặc chậm nghĩa vụ đã được ký kết trong hợp đồng trước đó. Ảnh hưởng đến mục đích làm việc của bên kia của việc giao kết hợp đồng

3. Nếu bên kia đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thông báo ngay cho bên còn lại biết làm ảnh hưởng, gây thiệt thì phải bồi thường.

Hệ quả pháp lý của việc hủy hợp đồng

 

Hệ quả pháp lý của việc hủy hợp đồng có các yếu tố sau:

1. Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết khi bị hủy bỏ, các bên không cần thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ khi có thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp.

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, sau khi trừ đi chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Việc hoàn trả có thể được thực hiện bằng hiện vật.

Nếu không thể hoàn trả bằng hiện vật, giá trị của hiện vật được chuyển thành tiền để hoàn trả.

Nếu cả hai bên có nghĩa vụ hoàn trả, việc hoàn trả phải được thực hiện đồng thời, trừ khi có thỏa thuận hoặc quy định khác của pháp luật.

3. Bên bị thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ của bên kia được đền bù.

4. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền của cá nhân do quy định của pháp luật.

5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định, bên hủy bỏ hợp đồng được xem là vi phạm nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm dân sự vì không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.

Như vậy, trên đây là hậu quả pháp lý của việc hủy hợp đồng, bạn đọc có thể tham khảo.

Chúng tôi là Tổng Đài Pháp Luật, mang đến cho bạn thông tin chính xác và đáng tin cậy về mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng, cụ thể từ khái niệm, hệ quả pháp lý đến mục đích của đơn khởi kiện hủy hợp đồng, chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về mẫu đơn và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện hủy hợp đồng.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn khởi kiện hủy hợp đồng (vi phạm hợp đồng), chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý và các quy định mới nhất liên quan, Tổng Đài Pháp Luật cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về cách tính bảo hiểm xã hội một lần. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174 để được tư vấn bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn nhanh chóng và tận tình.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174