Tội vận chuyển trái phép chất ma túy phạt tù bao nhiêu năm?

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này bị pháp luật và nhà nước cấm tuyệt đối nhân dân không được làm. Nó vừa gây ảnh hưởng xấu tới chính bản thân người vận chuyển cũng như tới người khác. Để có thể hiểu biết pháp luật hơn về các tội phạm ma túy hãy liên hệ ngay với tổng đài tư vấn pháp lý qua hotline 1900.6174.

>> Mức hình phạt đối với tội vân chuyển trái phép chất ma túy, gọi ngay 1900.6174

toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy

 

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy là gì?

>> Tội vận chuyển trái phép chất ma túy là gì? Gọi ngay 1900.6174

Trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 mới chỉ ghi nhận về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy tại điều 250 cũng như mức xử phạt với hành vi này nhưng mà không có các quy định cụ thể giải thích rõ thế nào là “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17/2007 định nghĩ rằng vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép các chất ma túy khác.

Theo đó, việc vận chuyển trái phép ma túy được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào như bằng Ô tô, tàu bay, tàu thủy, xe máy…, cũng có thể vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến đường khác nhau như: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện…; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách …

Như vậy, có thể định nghĩa hoàn chỉnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi dịch chuyển bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác bằng những phương tiện vận chuyển khác nhau, trên các tuyến đường khác nhau có thể cho vào các vật dụng trên cơ thể mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép các chất ma túy khác.

Tội danh này được quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Với tội này thì tùy theo tính chất và khối lượng ma túy để xác định khung hình phạt, hay có thể nói số lượng là tình tiết định khung còn số lượng không phải là tình tiết định tội. Khung hình phạt cao nhất cho tội này là Tử hình và nhẹ nhất là 02 năm.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì tội này là tội đặc biệt nghiêm trọng. Độ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là từ 14 tuổi trở lên.

Như vậy, nếu quý anh chị có gì thắc mắc về thế nào là tội vận chuyển trái phép ma túy thì anh chị cứ tìm hiểu tại đây hoặc liên hệ trực tiếp đến chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174.

Quy định về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

>> Quy định mới nhất về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, gọi ngay 1900.6174

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy là việc tội phạm xâm phạm nghiêm trọng đến quản lý các chất cấm của cơ quan nhà nước. Tội phạm này được pháp luật đưa ra các chế định xử lý nghiêm khắc. Theo điều 250 quy định về tội này thì những khung hình phạt cho tội vận chuyển trái phép ma túy như sau:

Người nào có hành vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích để sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm – 07 năm:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 1 điều 250 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc bị kết án một trong các tội quy định tại các điều 248, điều 249, điều 251 và điều 252 của Bộ luật này mà chưa được xóa án tích còn vi phạm;

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1 gam – dưới 500 gam;

+ Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam – dưới 05 gam;

+ Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định và có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 10 kilôgam;

+ Quả thuốc phiện khô mà có khối lượng từ 05 kilôgam – dưới 50 kilôgam;

+ Quả thuốc phiện tươi mà có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 10 kilôgam;

+ Một số chất ma túy khác ở thể rắn mà có khối lượng từ 01 gam – dưới 20 gam;

+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng và có thể tích từ 10 mililít – dưới 100 mililít;

+ Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc tổng thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc tương đương với thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi .

Phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Phạm tội có tổ chức;

+ Phạm tội từ 02 lần trở lên;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội;

+ Sử dụng người dưới 16 tuổi tham gia vào việc phạm tội;

+ Vận chuyển qua biên giới;

+ Vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

+ Vận chuyển các chất như: Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam – dưới 30 gam;

+ Thực hiện hành vi vận chuyển lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

+ Vận chuyển quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam – dưới 200 kilôgam;

+ Vận chuyển quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam – dưới 50 kilôgam;

+ Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

+ Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít – dưới 250 mililit;

+ Vận chuyển mà có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

+ Vận chuyển nhựa thuốc phiện hoặc nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 05 kilôgam;

+ Vận chuyển Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam – dưới 100 gam;

+ Vận chuyển trái phép lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam – dưới 75 kilôgam;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam – dưới 600 kilôgam;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam – dưới 150 kilôgam;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam – dưới 300 gam;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililit – dưới 750 mililit;

+ Vận chuyển từ có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Vận chuyển Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên

+ Vận chuyển Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

+ Vận chuyển Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

+ Vận chuyển từ 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm – 05 năm; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, pháp luật có những quy định, những hình phạt rất cụ thể liên quan đến các hành vi Ma túy. Tội vận chuyển trái phép ma túy là tội bị pháp luật nghiêm cấm vì nó gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội. Theo điểm d khoản 1 điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội này là tội đặc biệt nghiêm trọng vì có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nếu còn thắc mắc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy hay có những gì chưa hiểu, bạn hãy liên hệ đến Tổng đài pháp luật qua hotline 1900.6174 để được tư vấn luật hình sự miễn phí.

 

quy-dinh-ve-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy

Cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy

 

Thứ nhất, về chủ thể tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người từ 14 tuổi trở lên sẽ trách nhiệm chịu trách nhiệm khi có hành vi vi phạm pháp luật về tội này. Người thực hiện hành vi phải có năng lực trách nhiệm hình sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ hai, về khách thể tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Người phạm tội đã có hành vi vận chuyển trái phép ma túy đây là hành vi xâm phạm đến các quy định của pháp luật, của Nhà nước về quản lý độc quyền các chất ma túy và phòng chống ma túy. Ma túy là 1 chất độc quyền được nhà nước quản lý rất chặt chẽ và nhà nước chỉ trao quyền sử dụng, sản xuất cho 1 số tổ chức nhất định. Người dân không được tự ý sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy nếu không được nhà nước cấp phép.

Theo đó hành vi của tội phạm này đã xâm phạm tới các chính sách, những quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý các vấn đề liên quan tới việc sử dụng, tàng trữ, sản xuất, mua bán hay vận chuyển chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma tuý.

Thứ 3 về mặt chủ quan tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý trực tiếp. Nghĩa là người vận chuyển này đã nhận thức rõ mình đang thực hiện hành vi bị pháp luật cấm, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Nếu như trường hợp vận chuyển mà không biết đó là ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Như vậy, đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý thì người vận chuyển chỉ có thể được thực hiện tội phạm do lỗi cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào là thực hiện hành vi vận chuyển ma túy do lỗi cố ý gián tiếp.

Thứ tư, mặt khách quan tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Hành vi

Vận chuyển là sự chuyển dịch bất hợp pháp các chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ người này sang người khác,…có thể bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ. Nếu vận chuyển để sản xuất thì sẽ là tội sản xuất trái phép chất ma túy, vận chuyển để mua bán thì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển để sử dụng thì là tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vận chuyển trái phép chất ma tuý có thể khá giống với vận chuyển hàng hoá. Người thực hiện hành vi vận chuyển sẽ vận chuyển từ nơi này đến nơi khác và với một khoảng cách nhất định bằng việc sử dụng các phương tiện giao thông như: ôtô, xe đạp, xe máy, tàu thuỷ, máy bay… nhưng cũng có thể chỉ là hành vi chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác trong một không gian nhỏ như đưa từ túi người này sang túi người khác hoặc trong một phòng, hoặc thậm chí từ túi này sang túi khác của cùng một người.

Tuy nhiên, nếu một người thực hiện hành vi vận chuyển chất ma tuý hộ cho một hay nhiều người khác nhưng mà biết rõ người mà thuê hoặc nhờ vận chuyển giúp có hoạt động giao dịch với mục đích đó là mua bán trái phép ma tuý thì người có hành vi vận chuyển ma tuý sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý với vai trò đồng phạm. Trong trường này sẽ không truy cứu về hành vi vận chuyển của người đó nữa mà sẽ chuyển sang tội khác.

Hậu quả

Hậu quả của tội vận chuyển trái phép chất ma tuý không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Theo đó, người phạm tội cứ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tương ứng với khối lượng được quy định đối với từng loại chất ma túy được quy định rõ ràng tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì đã phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội này.

Hay nói cách khác là tội vận chuyển trái phép chất ma túy là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức (không cần hậu quả thiệt hại xảy ra thì đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này rồi)

Hơn nữa khi xem xét để định tội danh, bạn cần phải xem xét thật kỹ các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội này. Nếu không có đủ 4 các yếu tố mà chúng tôi đã phân tích ở trên sẽ không phải chịu các hình phạt được quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì thế khi 1 người nào đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này thì cần thỏa mãn đồng thời cả 4 yếu tố trên.

Như vậy, chúng tôi đã phân tích rất đầy đủ và rất kỹ về cấu thành tội phạm của tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy. Có 4 yếu tố: Mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể và chủ thể. Khi một người được coi là phạm tội thì phải thỏa mãn đồng thời cả 4 yếu tố đó, tội này cũng không ngoại lệ.

Bạn cần phải đưa ra những căn cứ nhằm chứng minh được 4 yếu tố đó. Tội này rất hay dễ nhầm lẫn với các tội phạm khác liên quan đến ma túy. Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề gì cần biết thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, hãy liên hệ tới Tổng đài pháp luật của công ty chúng tôi qua hotline 1900.6174.

>>Xem thêm: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mức phạt mới nhất 2022

Mức hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy

 

Chị Phương (Móng Cái – Quảng Ninh) có câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi là Phương năm nay 40 tuổi và đã lập gia đình. Chồng tôi là Cảnh năm nay 43 tuổi. Do gia đình cũng khá khó khăn nên vợ chồng tôi có vay mượn để mua 1 chiếc ô tô cũ cho chồng tôi xuống Hà Nội chạy xe dịch vụ.Chồng tôi là một người khá siêng năng nên khi trên app không có khách thì anh Cảnh thường bắt khách ở ngoài và có nhận vận chuyển các đơn hàng.

Ngày 30/5/2022 anh Cảnh có gọi về cho tôi bảo là vận chuyển xong chuyến này anh sẽ có tiền và về nhà bán xe để mở cửa hàng buôn bán nhỏ.Sáng ngày 2/6/2022 tôi có gọi cho chồng tôi nhưng không nghe máy. Sau đó có 1 số lạ gọi đến cho tôi và bảo rằng là công an thành phố Hà Nội.

Công an có thông báo cho tôi rằng chồng của tôi đang bị tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép 102kg quả thuốc phiện khô. Hiện tại vụ việc này đang được cơ quan điều tra để xác minh thêm.Vậy, Luật sư cho tôi hỏi là hành vi của chồng tôi có phải là tội vận chuyển trái phép ma túy? Với số lượng của chồng tôi vận chuyển như thế thì phải chịu mức hình phạt tù là bao nhiêu năm? Tôi xin cảm ơn luật sư!

>> Tội vận chuyển trái phép chất ma túy phạt bao nhiêu năm tù? Gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời của luật sư:

Chào chị Phương! Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chị thì chúng tôi đã đi vào phân tích đánh giá ngay vấn đề mà chị thắc mắc thì luật sư chúng tôi xin giải quyết vấn đề của Chị như sau:

Vấn đề 1: Thế nào là tội vận chuyển trái phép chất ma túy: có 4 yếu tố cấu thành như sau:

Về chủ thể tội vận chuyển trái phép chất ma túy:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 12 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người từ 14 tuổi trở lên sẽ trách nhiệm chịu trách nhiệm khi có hành vi vi phạm pháp luật về tội này. Người thực hiện hành vi phải có năng lực trách nhiệm hình sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Về khách thể tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Người phạm tội đã có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Đây là hành vi xâm phạm đến các quy định của pháp luật, của Nhà nước về quản lý độc quyền các chất ma túy và phòng chống ma túy.

Ma túy là 1 chất độc quyền được nhà nước quản lý rất chặt chẽ và nhà nước chỉ trao quyền sử dụng, sản xuất cho 1 số tổ chức nhất định. Người dân không được tự ý sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy nếu không được nhà nước cấp phép.

Theo đó hành vi của tội phạm này đã xâm phạm tới các chính sách, những quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý các vấn đề liên quan tới việc sử dụng, tàng trữ, sản xuất, mua bán hay vận chuyển chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma tuý.

Về mặt chủ quan tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý trực tiếp. Nghĩa là người vận chuyển này đã nhận thức rõ mình đang thực hiện hành vi bị pháp luật cấm, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Nếu như trường hợp vận chuyển mà không biết đó là ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Như vậy, nếu không biết hàng hóa mà mình vận chuyển là ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Pháp luật yêu cầu tội này phải là lỗi cố ý trực tiếp là phải biết trước hành vi và nhận thức rõ hành vi và hàng hóa của mình vận chuyển.

Như vậy, đối với hành vi vận chuyển trái phép ma tuý thì người vận chuyển chỉ có thể được thực hiện tội phạm do lỗi cố ý trực tiếp không có trường hợp nào là thực hiện hành vi vận chuyển ma túy do lỗi cố ý gián tiếp.

Mặt khách quan tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Hành vi

Vận chuyển là sự chuyển dịch bất hợp pháp các chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ người này sang người khác,…có thể bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ. Nếu vận chuyển để sản xuất thì sẽ là tội sản xuất trái phép chất ma túy, vận chuyển để mua bán thì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển để sử dụng thì là tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vận chuyển trái phép chất ma tuý có thể khá giống với vận chuyển hàng hoá. Người thực hiện hành vi vận chuyển sẽ vận chuyển từ nơi này đến nơi khác và với một khoảng cách nhất định bằng việc sử dụng các phương tiện giao thông như: ôtô, xe đạp, xe máy, tàu thuỷ, máy bay… nhưng cũng có thể chỉ là hành vi chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác trong một không gian nhỏ như đưa từ túi người này sang túi người khác hoặc trong một phòng, hoặc thậm chí từ túi này sang túi khác của cùng một người.

Tuy nhiên, nếu một người thực hiện hành vi vận chuyển chất ma tuý hộ cho một hay nhiều người khác nhưng mà biết rõ người mà mình đang nhận vận chuyển giúp có hoạt động đang thực hiện giao dịch với mục đích đó là mua bán ma tuý thì người có hành vi vận chuyển ma tuý sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý với vai trò đồng phạm.

Trong trường hợp này sẽ không truy cứu về hành vi vận chuyển của người đó nữa mà sẽ chuyển sang tội khác đó là tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò là đồng phạm.

Hậu quả

Hậu quả của tội vận chuyển trái phép chất ma tuý không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Theo đó, người phạm tội cứ có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tương ứng với khối lượng được quy định đối với từng loại chất ma túy được quy định rõ ràng tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì đã phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội này.

Hay nói cách khác là tội vận chuyển trái phép ma túy là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức (không cần hậu quả thiệt hại xảy ra thì đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này rồi)

Thứ hai, anh Cảnh phải chịu bao nhiêu năm tù về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 102kg quả thuốc phiện khô?

Hậu quả của tội vận chuyển trái phép chất ma tuý không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Theo đó, người phạm tội cứ có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tương ứng với khối lượng được quy định đối với từng loại chất ma túy được quy định rõ ràng tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì đã phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội này.

Hay nói cách khác là tội vận chuyển chất ma túy trái phép là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức (không cần hậu quả thiệt hại xảy ra thì đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này rồi)

Về hành vi của anh Cảnh là đã vận chuyển 102kg quả thuốc phiện khô: Căn cứ tại điểm k khoản 2 điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì người nào có hành vi vận chuyển quả thuốc phiện khô từ 50kg – 200kg thì sẽ bị phạt tù từ 07 – 15 năm.

Ngoài ra 102kg quả thuốc phiện khô đấy sẽ bị tịch thu và mang đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra anh Cảnh còn có thể bị phạt tiền từ 5 -500 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Như vậy, việc phải chịu cụ thể mức phạt như thế nào phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Trong quá trình xét xử tòa án sẽ cân nhắc vào các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ để đưa ra 1 bản án hay 1 quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục. Ngoài ra 102kg quả thuốc phiện khô đấy sẽ bị tịch thu và mang đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chị còn có những thắc mắc về mức hình phạt khi chồng chị bị khởi tố về tôi vận chuyển trái phép chất ma túy, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được tư vấn miễn phí từ luật sư tranh tụng của Tổng Đài Pháp Luật.

muc-hinh-phat-voi-toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy

Câu hỏi tình huống về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

 

Vô tình vận chuyển ma túy mà không biết, có bị xử phạt hình sự không?

 

Chị Linh (Thái Bình) có đặt câu hỏi như sau:

Thưa luật sư, hiện tại tôi đang là sinh viên của 1 trường đại học ở Hà Nội và ngành của tôi theo học là ngành luật. Do có đam mê về mảng Hình sự nhưng dù chưa được học tôi đã tự tìm hiểu trước. Qua tìm hiểu đến tội vận chuyển chất ma túy trái phép thì tôi lại có 1 thắc mắc như sau:

Hành vi vận chuyển chất ma túy đó pháp luật yêu cầu người ta phải biết chất đó là ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển vậy khi mà vận chuyển nhưng không biết chất đó là ma túy thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển chất ma túy quy định tại điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 không?

Nếu vận chuyển ma túy mà biết mục đích của người thuê vận chuyển là để bán thì có bị coi là đồng phạm của tội mua bán trái phép chất ma túy không? Tôi xin cảm ơn luật sư!

>> Khi vận chuyển mà không biết đó là ma túy có bị đi tù không? Gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời của luật sư:

Thưa chị Linh! Cảm ơn chị đã quan tâm và sử dụng dịch vụ tư vấn của tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi. Với thắc mắc của chị thì chúng tôi xin giải quyết nó như sau:

Thứ nhất, nếu vận chuyển chất ma túy mà không biết hàng mình vận chuyển đó là chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vận chuyển trái phép chất ma túy như sau:

“1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;……”

Căn cứ vào những quy định pháp luật nêu trên thì trong trường hợp vận chuyển mà biết hay không biết đó là ma túy thì cơ quan công an sẽ xác minh, lấy lời khai và điều tra xem người vận chuyển có liên quan, đồng phạm tới vụ vận chuyển ma túy này hay không.

Nếu như qua quá trình điều tra và thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định được người vận chuyển hoàn toàn không hay biết gì về việc có ma túy trong gói hàng mà người vận chuyển nhận vận chuyển sang cho người khác. Người có hành vi vận chuyển này chỉ đơn thuần là người vận chuyển hàng hóa để lấy tiền trên sản phẩm như mọi hàng hóa thông thường thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển chất ma túy trái phép.

Còn nếu qua quá trình điều tra cũng như xác thực thông tin mà cơ quan điều tra xác định được người vận chuyển biết rõ trong gói hàng mà người nhờ vận chuyển có chứa ma túy nhưng vẫn tham gia nhận vận chuyển đơn hàng đó thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Về hình phạt của tội này thì còn phải phụ thuộc vào khối lượng ma túy của người vận chuyển nhận vận chuyển để xác định khung hình phạt theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Thấp nhất của khung hình phạt đối với tội này là 02 năm và cao nhất là tử hình.

Thứ hai, nếu vận chuyển ma túy mà biết mục đích của người thuê vận chuyển là để bán thì có bị coi là đồng phạm của tội mua bán trái phép chất ma túy không?

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT – BCA – VKSNDTC – TANDTC – BTP

“…Người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.”

Như vậy, về mặt chủ quan của tội phạm thì người phạm tội thực hiện hành vi vận chuyển chất ma túy trái phép với lỗi cố ý trực tiếp.

Có nghĩa là người phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội của mình đã nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và trái với pháp luật, người thực hiện hành vi đã thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc không mong muốn nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra và quyết tâm thực hiện đến cùng hành vi đó.

Áp dụng đối với trường hợp vô tình vận chuyển ma túy (Không biết), nếu như người vận chuyển ma túy hoàn toàn không biết là hàng hóa mà mình đang chở là ma túy, đồng thời cũng không biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người thuê mình vận chuyển thì có thể sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp người vận chuyển được nhờ hoặc thuê vận chuyển hàng hóa thì người vận chuyển cần kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận vận chuyển để tránh rủi ro bởi trên thực tế, việc chứng minh vận chuyển ma túy với lỗi vô ý không phải dễ dàng.

Như vậy, Vận chuyển ma túy trái phép và vận chuyển nhằm mục đích mua bán trái phép chất ma túy nếu như trường hợp người vận chuyển không biết hàng hóa của mình là ma túy cũng như không biết mục đích của người thuê vận chuyển là gì mà chỉ đơn thuần cho rằng chỉ là vận chuyển 1 hàng hóa gì đó thôi thì có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh ấy.

Nhưng mà trường hợp để chứng minh sẽ là rất khó khăn cho cơ quan điều tra cũng như người phạm tội. Vì vậy, khi vận chuyển 1 đơn hàng nào thì người vận chuyển cũng nên xem xét đơn hàng đó và phải biết được mục đích của việc vận chuyển đó.

Vận chuyển trái phép chất ma túy 54000 viên ma túy tổng hợp thì vi phạm điều nào, khoản nào của Luật hình sự?

 

Anh An (Hà Tĩnh) có câu hỏi:

Thưa luật sư tôi có câu hỏi sau cần được giải đáp! Tôi là An năm nay tôi 35 tuổi hiện tại tôi đang là tài xế chạy xe công nghệ Grab. Ngày 3/6/2022 tôi có nhận được 1 cuộc điện thoại lạ và bảo tôi là có 1 đơn hàng có nhận vận chuyển không và sẽ trả thù lao với giá rất cao.

Tôi có thắc mắc nên tôi có hẹn anh đó ra quán cafe sau khi trao đổi thì anh đó bảo tôi là vận chuyển 54000 viên ma túy tổng hợp lên cao bằng để tiêu thụ qua Trung Quốc. Do lo sợ và tôi đã không nhận đơn hàng ấy và tôi có đến báo cho cơ quan công an và hiện tại đã bắt giữ được đối tượng. Vậy luật sư cho tôi hỏi nếu vậy chuyển số ma túy đó thì tôi bị phạt bao nhiêu năm tù? Tôi xin cảm ơn luật sư!

>> Vận chuyển 54000 viên ma túy tổng hợp phạt bao nhiêu năm tù xin liên hệ 1900.6174

Phần trả lời câu hỏi của luật sư:

Điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 có quy định về các khung hình phạt cho tội vận chuyển chất ma túy trái phép như sau:

Người nào có hành vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích để sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm – 07 năm:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 1 điều 250 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc bị kết án một trong các tội quy định tại các điều 248, điều 249, điều 251 và điều 252 của Bộ luật này mà chưa được xóa án tích còn vi phạm;

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1 gam – dưới 500 gam;

+ Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam – dưới 05 gam;

+ Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định và có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 10 kilôgam;

+ Quả thuốc phiện khô mà có khối lượng từ 05 kilôgam – dưới 50 kilôgam;

+ Quả thuốc phiện tươi mà có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 10 kilôgam;

+ Một số chất ma túy khác ở thể rắn mà có khối lượng từ 01 gam – dưới 20 gam;

+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng và có thể tích từ 10 mililít – dưới 100 mililít;

+ Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc tổng thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc tương đương với thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi .

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Phạm tội có tổ chức;

+ Phạm tội từ 02 lần trở lên;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội;

+ Sử dụng người dưới 16 tuổi tham gia vào việc phạm tội;

+ Vận chuyển qua biên giới;

+ Vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

+ Vận chuyển các chất như: Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam – dưới 30 gam;

+ Thực hiện hành vi vận chuyển lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

+ Vận chuyển quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam – dưới 200 kilôgam;

+ Vận chuyển quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam – dưới 50 kilôgam;

+ Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

+ Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít – dưới 250 mililit;

+ Vận chuyển mà có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

+ Vận chuyển nhựa thuốc phiện hoặc nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam – dưới 05 kilôgam;

+ Vận chuyển Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam – dưới 100 gam;

+ Vận chuyển trái phép lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam – dưới 75 kilôgam;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam – dưới 600 kilôgam;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam – dưới 150 kilôgam;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam – dưới 300 gam;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít – dưới 750 mililít;

+ Vận chuyển từ có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Vận chuyển Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên

+ Vận chuyển Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

+ Vận chuyển Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

+ Vận chuyển Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;

+ Vận chuyển từ 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm – 05 năm; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trường hợp của bạn thì 54000 không được quy định cụ thể trong những Trường hợp tại điều 250 mà chúng tôi đã nêu trên nên cần phải chờ cơ quan giám định số lượng ma túy đó là loại gì, số lượng là bao nhiêu Kg thì khi đó mới có thể xác định khung hình phạt được.

>>Xem thêm: Chồng nghiện ma túy có nên ly hôn 

Trên đây là những phân tích cũng như những kiến thức cơ bản về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Những trường hợp các bạn còn thắc mắc gì hay những gì mà bạn chưa biết về tội phạm ma túy thì cứ đặt câu hỏi ở đây cho chúng tôi hoặc trực tiếp hãy tìm đến Tổng đài pháp luật của công ty chúng tôi liên hệ ngay 1900.6174.

  19006174