Vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo Luật thương mại 2005 như thế nào?

 

Vi phạm hợp đồng trước thời hạn, khi bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo như thỏa thuận trong hợp đồng thì được gọi là vi phạm hợp đồng. Vậy trước hạn hợp đồng liệu có xảy ra vi phạm hay không? Nếu có thì mức bồi thường vi phạm được quy định như thế nào? Qua bài viết dưới đây, Tổng Đài Pháp Luật sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc liên qua việc phân tích các quy định pháp luật liên quan.

Chị Linh ở Ninh Thuận đặt câu hỏi như sau:

Xin chào Luật sư, tôi có vấn đề như sau mong được Luật sư tư vấn: Ba tháng trước tôi đã ký một hợp đồng thuê nhà để kinh doanh quán ăn. Theo đó, thời hạn hợp đồng thuê nhà là 01 năm.

Đồng thời, các bên cũng đã thỏa thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng. Đến hiện ngay, người chủ nhà lại muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bắt tôi dọn ra ngoài trong vòng 03 ngày.

Do chưa tìm được mặt bằng mới nên tôi đã báo lại với chủ nhà rằng hiện giờ tôi chưa thể chuyển ra ngay được thì chủ nhà cắt điện, cắt nước của nhà để tôi không thể kinh doanh. Vậy thưa luật sư, hành vi của chủ nhà có phải là vi phạm hợp đồng hay không?

Tôi có thể yêu cầu chủ nhà kia bồi thường thiệt hại khi tôi không kinh doanh được do cắt điện, nước hay không? 

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn đến cho chúng tôi. Đối với yêu cầu của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 >>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về vi phạm nguyên tắc hợp đồng. Gọi ngay 1900.6174

Thế nào là vi phạm hợp đồng?

 

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về khái niệm vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Luật Thương mại 2005 có quy định về vi phạm hợp đồng thương mại tại Khoản 12 Điều 3 như sau: Vi phạm hợp đồng là việc một bên trong hợp đồng không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận giữa các bên được ghi nhận tại hợp đồng thương mại hoặc theo quy định của Luật Thương mại 2005

vi-pham-hop-dong-truoc-thoi-han-la-gi

Đồng thời, tại Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về vấn đề vi phạm nghĩa vụ như sau: Vi phạm nghĩa vụ được hiểu là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

Từ các quy định trên có thể rút ra khái niệm vi phạm hợp đồng như sau:  Vi phạm hợp đồng là hành vi không tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trong một hợp đồng giữa hai bên.

>>> Xem thêm:  Vi phạm hợp đồng thương mại? Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng thương mại?

Bản chất vi phạm trước thời hạn

 

Về bản chất, hành vi vi phạm hợp đồng chính là hành vi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn chấm dứt hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, cam kết tại các điều khoản trong hợp đồng.

Ví dụ: Công ty A và người lao động M ký kết hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng. Tuy nhiên, các bên chỉ mới thực hiện hợp đồng được 03 tháng thì người lao động B tự ý bỏ việc và muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì được coi là vi phạm hợp đồng. 

Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 đã liệt kê những trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bao gồm: 

– Trong trường hợp hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân thực hiện nhưng cá nhân tham gia giao kết hợp đồng đã chết hoặc pháp nhân tham gia giao kết hợp đồng đã chấm dứt tồn tại theo quy định pháp luật. Đây được hiểu là trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của cá nhân đã chết, pháp nhân đã chấm dứt hoạt động.

Về cơ bản, những nghĩa vụ về nhân thân này không thể chuyển giao cho chủ thể khác để thực hiện nên bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng dù chưa đến hạn chấm dứt hợp đồng.

ban-chat-vi-pham-hop-dong-truoc-thoi-han

– Hợp đồng bị một trong các bên tham gia đơn phương chấm dứt thực hiện.

– Đối tượng của hợp đồng không còn nên các bên tham gia không thể thực hiện được hợp đồng.

– Hợp đồng chấm dứt khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên tham gia không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời  hợp gian lý. Đồng thời,  một trong các bên trong hợp đồng có yêu cầu TAND tuyên bố chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí bản chất vi phạm trước thời hạn. Gọi ngay 1900.6174

Mức bồi thường vi phạm hợp đồng trước thời hạn

 

Hiện nay, pháp luật không quy định thống nhất về mức bồi thường vi phạm hợp đồng trước thời hạn đồng cụ thể mà được quy định theo từng loại hợp đồng khác nhau. Dưới đầy là một số loại hợp đồng phổ biến: 

(1) Hợp đồng dân sự: Trên tinh thần tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự cho phép các bên thỏa thuận về mức bồi thường vi phạm hợp đồng. Theo đó, bên có hành vi vi phạm hợp đồng thước thời hạn phải thực hiện bồi thường hợp đồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật tương ứng với mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. 

(2) Hợp đồng thương mại: Theo quy định tại Điều 302 Luật Thương mại, bên vi phạm hợp đồng trước thời hạn có trách nhiệm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

Giá trị bồi thường thiệt hại được tính dựa trên giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp do hành vi vi phạm hợp đồng trước thời hạn gây ta và khoản lợi trực tiếp mà bên vị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng trước hạn. 

muc-boi-thuong-vi-pham-hop-dong-truoc-thoi-han

(3) Hợp đồng lao động: Khác với 02 loại hợp đồng trên, vấn đề bồi thường khi vi phạm/ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chỉ được áp dụng trong trường hợp các bên cùng thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Còn trong trường hợp đơn phương chấm dứt, việc bồi thường sẽ được pháp luật cụ thể.

Thông thường mức bồi thường sẽ được tính dựa trên tiền lương của người lao động theo hợp đồng lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngoài việc bồi thường, pháp luật còn quy định về trách nhiệm (có hay không có trách nhiệm) chi trả một số khoản trợ cấp cho người lao động của người sử dụng lao động như: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, …

>>> Xem thêm:Vi phạm hợp đồng là gì ? Mức phạt khi vi phạm hợp đồng?

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn có phải báo trước không?

 

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, về cơ bản, các bên sẽ không được chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên khi tiếp tục thực hiện hợp đồng thì pháp luật cho phép các bên chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. 

cham-dut-hop-dong-thue-nha-truoc-thoi-han

Tuy nhiên, dù vì lý do gì thì khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, các bên phải đáp ứng thời gian báo trước quy định tại khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014. Theo quy định này, khi muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, bên đơn phương chấm dứt phải báo trước cho bên còn lại ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu không báo trước theo thời hạn quy định hoặc thỏa thuận mà gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại tương ứng với mức thiệt hại do hành vi này gây ra. 

Như vậy, về bản chất, vi phạm hợp đồng trước thời hạn được hiểu là việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã thỏa mà không thuộc trường hợp được phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà pháp luật quy định đã gây thiệt hại cho bên còn lại của hợp đồng. Do đó, hành vi vi phạm này cũng có thể phải chịu phạt vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận và bồi thường thiệt hại tương ứng với mức thiệt hại gây ra. 

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Tổng Đài Pháp Luật về vấn đề “Vi phạm hợp đồng trước thời hạn” và những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình tìm hiểu bài viết và các vấn đề pháp lý có liên quan, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấc máy và gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174