Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên theo quy định mới nhất?

Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên luôn là vấn đề được các giáo viên quan tâm khi thuộc diện đối tượng nghỉ hưu sớm. Bởi điều này liên quan tới quyền lợi của giáo viên nghỉ hưu sớm. Để có thể hiểu rõ hơn về những Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên trước tuổi bao gồm những gì, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây.

Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình từ phía chúng tôi về các vấn đề pháp luật, vui lòng gọi số hotline sau đây của Tổng Đài pháp luật 1900.6174

>>> Luật sư tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên? Gọi ngay: 1900.6174

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên được quy định như thế nào?


Tuổi nghỉ hưu hay tuổi hưu trí là độ tuổi người lao động đáp ứng đủ điều kiện để nhận trợ cấp hưu trí theo quy định của pháp luật.
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên khi ở trong điều kiện lao động bình thường được quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2002/NĐ-CP. Theo đó:

– Năm 2024: Giáo viên nam là 61 tuổi và giáo viên nữ là 56 tuổi 04 tháng

– Năm 2025: Giáo viên nam là  61 tuổi 03 tháng và giáo viên nữ là 56 tuổi 08 tháng

– Năm 2026: Giáo viên nam là  61 tuổi 06 tháng và giáo viên nữ là 57 tuổi

– Năm 2027: Giáo viên nam là  61 tuổi 09 tháng và giáo viên nữ là 57 tuổi 04 tháng

– Năm 2028: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 57 tuổi 08 tháng

– Năm 2029: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 58 tuổi

– Năm 2030: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 58 tuổi 04 tháng

– Năm 2031: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 58 tuổi 08 tháng

– Năm 2032: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 59 tuổi

– Năm 2033: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 59 tuổi 04 tháng

– Năm 2034: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 59 tuổi 08 tháng

– Năm 2035 trở đi: Giáo viên nam là 62 tuổi và giáo viên nữ là 60 tuổi

Để hiểu rõ hơn về lộ trình điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu qua từng năm, bạn có thể xem quy định chi tiết tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên ? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện để hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên/

Để hưởng chế độ nghỉ hưu sớm trước tuổi,  giáo viên sẽ cần đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây: 

Trường hợp 1: Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi không thuộc đối tượng tin giản biên chế


Cụ thể, giáo viên nghỉ hưu trước tuổi nhưng không quá 05 tuổi khi:

+ Giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

+ Giáo viên có có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian giáo viên làm việc ở nơi có phụ cấp, khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien

Trường hợp 02: Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi do giáo viên thuộc đối tượng tinh giản biên chế tạ Điều 2 Nghị định 29/2023/ND-CP


Cụ thể, giáo viên nghỉ hưu trước tuổi khi:

+ Giáo viên thuộc trường hợp dôi dư do sự rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự  haowjc do đơn vị sự nghiệp công thực hiện cơ chế tự chủ sắp xếp tổ chức bộ máy

+ Giáo viên thuộc trường hợp dôi dư do có sự thay đổi, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, huyện theo quy định

+ Giáo viên thuộc trường hợp dôi dư do cơ cấu lại giáo viên theo vị trí việc làm nhưng không thể sắp xếp, bố trí được việc khác hoặc đã bố trí được nhưng giáo viên tự nguyện tinh giản và tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý

+ Giáo viên chưa đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí công việc đang đảm nhiệm, nhưng cũng không có vị trí công việc khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ hoặc đã bố trí được việc làm khác nhưng giáo viên tự nguyện tinh giản và tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mức xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên có 01 năm xếp loại ở mức hoàn thành, 01 năm xếp loại ở mức không hoàn thành và không thể bố trí công việc khác phù hợp

+ Trong năm trước liền kề hay trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mức xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ ở mức hoàn thành trở xuống nhưng giáo viên tự nguyện thực hiện tinh giản và được đồng ý

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm giáo viên đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, đồng thời có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau

+ Trong năm trước liền kề hay trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế giáo viên có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, giáo viên tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được đồng ý;

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, giáo viên tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Giáo viên đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng mức độ kỷ luật chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc buộc thôi việc nhưng giáo viên tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

+ Giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

>>> Xem thêm: Năm 2023, giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Những chế độ nghỉ sớm của giáo viên


Chế độ được hưởng khi giáo viên nghỉ hưu trước tuổi luôn là vấn đề được quan tâm nhất, bởi đây chính là vấn đề liên quan tới quyền lợi của người lao động. Khi giáo viên nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng một số chế độ sau đây: 

Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên thuộc diện suy giảm khả năng lao động và làm việc tại vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn


Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên đối với trường hợp này được quy định như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Bình quân tiền lương đóng BHXHD

Trong đó: Tỷ lệ hưởng lương hưu không lớn hơn 75% và được quy định như sau:

– Nếu là giáo viên nam: Đóng BHXH 20 năm thì tính hưởng 45%. Các năm đóng BHXH tiếp theo thì mỗi năm tính thêm 2%

– Nếu là giáo viên nữ: Đóng BHXH 15 năm thì tính hưởng 45%. Các năm đóng BHXH tiếp theo thì mỗi năm tính thêm 2%

– Nếu nghỉ hưu trước tuổi thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động: Sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng, cụ thể:

+ Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

+ Trường hợp giáo viên nghỉ hưu sớm có thời gian lẻ thì được tính như sau: Lẻ từ trên 06 tháng thì giảm 1%. Lẻ dưới 06 tháng thì không giảm mức hưởng lương hưu.

– Nếu nghỉ hưu trước tuổi thuộc trường hợp làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn: Không giảm mức hưởng lương hưu

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien

Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế


Chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên đối với trường hợp này được quy định như sau:

– Giáo viên có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/202), ngoài được hưởng chế độ hưu trí theo quy định thì giáo viên nghỉ hưu sớm còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu 

+ Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu được quy định, giáo viên sẽ được nhận trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân

+ Trong 20 năm đầu công tác, nếu giáo viên đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân. Từ năm công tác thứ 21 trở đi, sẽ được trợ cấp ½ tháng tiền lương nếu mỗi năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Giáo viên có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định thì các chế độ khác giáo viên được hưởng như sau: 

+ Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu được quy định, giáo viên sẽ được nhận trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân

+ Không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu

+ Trong 20 năm đầu công tác, nếu giáo viên đóng đủ BHXH bắt buộc thì sẽ được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân. Từ năm công tác thứ 21 trở đi, sẽ được trợ cấp ½ tháng tiền lương nếu mỗi năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Giáo viên có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021) thì giáo viên nghỉ hưu sớm được hưởng các chế độ sau:

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định 

+ Không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu

– Giáo viên có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì giáo viên  được hưởng các chế độ sau:

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định 

+ Không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu

>>> Chế độ nghỉ hưu của giáo viên được quy định như thế nafp? Gọi ngay: 1900.6174

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên


Để được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp tại cơ quan có thẩm quyền, tuỳ vào trường hợp cụ thể dưới đây mà hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

– Trường hợp giáo viên đang tham gia thực hiện việc đóng BHXH bắt buộc

Nếu muốn được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên, cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH

+ Quyết định nghỉ việc/Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng chế độ hưu trí

+ Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động

– Trường hợp giáo viên đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:

Nếu muốn được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên, cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 14-HSB)

+ Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động

+ Gấy tờ, hóa đơn giám định nếu thực hiện thanh toán giám định

che-do-nghi-huu-som-cua-giao-vien

– Trường hợp giáo viên tham gia BHXH tự nguyện

Nếu muốn được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm của giáo viên, cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 14-HSB)

+ Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động

+ Gấy tờ, hóa đơn giám định nếu thực hiện thanh toán giám định

>>> Quy định pháp luật về chế độ nghỉ hưu trước tuổi? Gọi ngay: 1900.6174

Thủ tục hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi


Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo những nội dung đã trình bày ở trên, bạn có thể tiến hành thủ tục hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ


Địa điểm nộp:

– Nếu bạn đang tham gia đóng BHXH thì hồ sơ sẽ nộp tại cơ quan BHXH cấp huyện – nơi đang đóng BHXH

– Nếu bạn đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tham gia BHXH tự nguyện thì hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi mình đang cư trú. 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 30 ngày, kể từ thời điểm được hưởng lương hưu.

Bước 2: Nhận lương hưu


Thời gian giải quyết hồ sơ nhận lương hưu của giáo viên tối đa là 12 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bạn sẽ được trả lương hưu bằng một trong các cách sau:

– Qua tài khoản cá nhân

– Dịch vụ bưu chính công bích

– Qua người ủy quyền hợp pháp

>>> Xem thêm: Giáo viên sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng đài pháp luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc trong tương lai.

Khuyến cáo:
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi khách hàng giải quyết vấn đề theo nội dung bài viết mà không tham vấn ý kiến từ chuyên gia hay Luật Sư.
Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến tongdaiphapluat.mkt@gmail.com.
Luật Thiên Mã là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ luật sư đa lĩnh vực như Hình sự, dân sự, giải quyết tranh chấp, hôn nhân….. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi thông qua hotline 1900.6174.
  19006174