Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 17/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được thực hiện khá tích cực, tạo điều kiện cho kinh tế thủy sản của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/10/2013 của Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, kiểm soát kháng sinh cấm sử dụng, tạp chất trong tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại một số địa phương trong tỉnh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ; công tác tuyên truyền về trách nhiệm quản lý con giống, vật tư đầu vào đến người dân chưa được quan tâm đúng mức… dẫn đến việc chưa nhận thức rõ, chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật về quản lý con giống, vật tư đầu vào và lịch thời vụ thả nuôi; bên cạnh đó, việc kinh doanh các loại thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất trái phép (sản phẩm chưa được phép lưu hành, người kinh doanh không đủ điều kiện,…), con giống thả nuôi chưa qua kiểm dịch vẫn còn xảy ra.

Mặt khác, theo cảnh báo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền các nước như: Brazil, Nhật Bản, EU cảnh báo việc phát hiện dư lượng kháng sinh vượt mức giới hạn cho phép và đã có thị trường ngưng nhập khẩu thủy sản Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo mùa vụ nuôi năm 2014 – 2015 thắng lợi, không ảnh hưởng uy tín, thương hiệu tôm nuôi và hoạt động sản xuất thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn người nuôi tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc, ngưng sử dụng thuốc kháng sinh trước khi thu hoạch, đặc biệt là không dùng kháng sinh nguyên liệu, thuốc dùng trong y tế để phòng, trị bệnh trên tôm, cá nuôi nhằm hạn chế tối đa dư lượng tồn dư trong sản phẩm.

– Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh hàng năm nhằm đảm bảo việc theo dõi, chỉ đạo tốt tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đồng thời có những tham mưu, đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng thanh tra và thanh tra chuyên ngành, chủ động thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa là thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

– Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường cán bộ chuyên môn xuống địa bàn tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người dân phương pháp phòng, trị bệnh cũng như xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, phối hợp với các huyện, thành phố và các Ban, ngành có liên quan triển khai tốt Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến, và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, Nghị định số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

– Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc áp dụng quy trình sản xuất nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản cho người nuôi thủy sản trên địa bàn; ban hành lịch thời vụ cụ thể cho từng tiểu vùng trên cơ sở khung lịch thời vụ chung của tỉnh, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ lịch thời vụ nuôi tôm sú và tôm chân trắng mùa vụ 2014 – 2015 nhằm đảm bảo thời gian cải tạo môi trường nuôi thủy sản, hạn chế phát sinh dịch bệnh lây lan.

– Khuyến cáo người nuôi tôm tuân thủ quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại chất kháng sinh trong việc phòng, trị bệnh tôm, cá đặc biệt là Oxytetracycline.

– Tổ chức củng cố, duy trì Ban Chỉ đạo nuôi trồng thủy sản của huyện, thành phố, phối hợp với Ban Chỉ đạo nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đạt hiệu quả.

– Tiếp tục duy trì, phát huy vai trò của Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện, thành phố và xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm.

– Tăng cường công tác quản lý nuôi cá chạch sụn, tôm chân trắng ngoài vùng quy hoạch và một số đối tượng thủy sản không được phép nuôi hoặc nuôi không đúng quy hoạch.

– Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức hội thảo của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi thủy sản, giống thủy sản mà không có cơ sở, địa chỉ rõ ràng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phong

  19006174