Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2013 đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Năm 2013, công tác bảo vệ an ninh, trật tự được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ngành, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong một bộ phận nhân dân còn phức tạp, nhiều vụ, việc kéo dài giải quyết chưa dứt điểm; tình hình công nhân đình công, lãn công có lúc, có nơi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương; tình hình tội phạm tuy được kiểm soát, kiềm chế, nhưng vẫn còn xảy ra phức tạp trên một số địa bàn; tệ nạn ma túy, cờ bạc (nhất là đá gà, số đề…) gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2014; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thực hiện một số nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014, như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn xã hội, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi sinh sống tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn tốt an ninh, trật tự, góp phần đảm bảo các điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân Giáp Ngọ năm 2014 an toàn tuyệt đối theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2. Triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ; nắm tình hình trong công nhân lao động, học sinh, sinh viên, giải quyết đình công, lãn công, không để xảy ra biểu tình gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

3. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động, tích cực phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phần tử xấu lợi dụng kích động, xúi giục, tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp, hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Đề xuất cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết đúng quy định của pháp luật đối với các vụ, việc có liên quan đến an ninh, trật tự. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó tập trung công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ môi trường…

4. Công an tỉnh có trách nhiệm

– Thực hiện tốt vai trò thường trực các Ban chỉ đạo: phòng, chống khủng bố; nhân quyền; bảo vệ bí mật nhà nước; phòng, chống tội phạm… tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

– Triển khai các biện pháp nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội… kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Chủ động tổ chức các cao điểm tấn công tội phạm, tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm giết người do lưu manh côn đồ, giết người cướp tài sản, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các loại tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

– Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, các hành vi lừa đảo, cố ý làm trái, mua bán trái phép ngoại tệ, buôn lậu. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, chợ, khu dân cư…

– Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người được đặc xá, tha tù, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện công tác quản lý và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục làm giảm tai nạn, phòng, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ bảo vệ kho tàng, mục tiêu kinh tế quan trọng, công trình trọng điểm; duy trì kiểm tra các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và nguy cơ cao về cháy nổ. Đảm bảo lực lượng, phương tiện cơ động nhanh chữa cháy kịp thời, củng cố nâng cao chất lượng lực lượng dân phòng và lực lượng chữa cháy cơ sở.

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, lên án, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với đặc điểm địa bàn, đối tượng. Hướng dẫn thực hiện tốt Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự”. Nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ dân phố…

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp tổ chức tốt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hoạt động thương mại, phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các tệ nạn, tệ nạn xã hội liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; quản lý kiểm tra chặt chẽ các hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa.

8. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thông tin; phối hợp kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng Internet để xâm phạm an ninh quốc gia, sử dụng các trang mạng xã hội, thông tin, báo chí, xuất bản… để kích động các hoạt động chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự trong các trường học; giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với các gia đình, đoàn thể quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, nhất là học sinh cá biệt…

10. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng sau cai nghiện, những người được đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù… Hướng dẫn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

11. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng giao thông, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các đơn vị thi công kéo dài, không đảm bảo tiến độ, chất lượng gây cản trở giao thông, không đảm bảo an toàn; tiến hành khảo sát và đề xuất điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, điều chỉnh việc lắp đặt dãi phân cách để tách dòng, phân làn xe, chú trọng việc lắp đặt các biển báo liên quan đến tốc độ xe chạy trên đường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối ngân sách, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các hoạt động của ngành, đoàn thể tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nghiên cứu đề xuất đầu tư kinh phí trang bị cho Công an tỉnh các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ chiến đấu.

13. Sở Tư pháp phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản có liên quan đến an ninh, trật tự; biên soạn tài liệu cho công tác tuyên truyền, phổ biến “Dễ biết, dễ hiểu, dễ thực hiện”.

14. Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang và đề nghị Báo Ấp Bắc thường xuyên đưa tin, phổ biến tình hình, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an và gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; phản ánh kịp thời những hiện tượng tiêu cực, giúp cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; vận động phong trào toàn dân lên án, tố giác tội phạm.

15. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử án. Các vụ án gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân cần xử án điểm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết với lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm ban hành chỉ thị tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý cư trú, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phát động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đề cao ý thức chấp hành các quy định giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; đặc biệt là thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Quyết tâm làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

18. Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phấn đấu năm 2014 đạt các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm, tai nạn giao thông như sau:

– Về tình hình tội phạm phấn đấu kéo giảm 3 – 5% so với năm 2013 và tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%;

– Về tội phạm trộm cắp tài sản phấn đấu kéo giảm 5 – 10% so với năm 2013 và tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 65% trong tổng số vụ trộm cắp tài sản;

– Về tai nạn giao thông phấn đấu kiềm chế, làm giảm từ 5 – 10% so với năm 2013.

19. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý; không chủ động có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý; để xảy ra vi phạm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự hoặc có những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công kịp thời thông báo Công an tỉnh phối hợp xử lý.

Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Văn Khang

  19006174