Địa chỉ, số điện thoại Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

Thông tin về địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh ở đâu? Số điện thoại, thời gian làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh? Danh sách địa chỉ một số Tòa án thuộc thành phố Trà Vinh? Dịch vụ Luật sư tư vấn và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án nhân dân Trà Vinh?

Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh là cơ quan xét xử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh có nhiệm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý và con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 

toa-an-nhan-dan-thanh-pho-tra-vinh
Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh địa chỉ: Số 197 Phạm Hồng Thái, P2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Bản đồ vị trí, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Hiện nay, Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh địa chỉ: Số 197 Phạm Hồng Thái, P2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại hỗ trợ: 1900.6174

Bản đồ vị trí:

Bấm vào google maps bên dưới xem bản đồ, chỉ đường để xem đường đi:

Giờ làm việc Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Giờ làm việc của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh:

– Buổi sáng từ 07h30 đến 11h30

– Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

>> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Bạn có thể liên hệ đến Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh qua số điện thoại: 02943.862.719

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp

– Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân

– Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh – thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc theo quy định của pháp luật

–  Xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng

– Căn cứ vào kết quả tranh tụng đưa ra bản án, quyết định về việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

– Bản án và quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Trà Vinh cũng như cả nước tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

– Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:

+ Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

+ Xem xét và đưa ra kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng cung cấp

+ Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

+ Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

– Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng

– Xử lý các vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật

– Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự

– Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính

– Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án

– Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

– Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

– Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật

– Giải quyết việc khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

>> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng

nhiem-vu-toa-an-nhan-dan-thanh-pho-nam-dinh

Thẩm quyền giải quyết các vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự theo khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268. Thẩm quyền xét xử của Tòa án

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

– Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự:

+ Tội giết người (Điều 123)

+ Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125)

+ Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 126)

+ Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (Điều 227)

+ Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay (Điều 277)

+ Tội cản trở giao thông đường không (Điều 278)

+ Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn (Điều 279)

+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không (Điều 280)

+ Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (Điều 282)

+ Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 283)

+ Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 284)

+ Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 286)

+ Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287)

+ Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288)

+ Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước (Điều 337)

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 368)

+ Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (Điều 369)

+ Tội ra bản án trái pháp luật (Điều 370)

+ Tội ra quyết định trái pháp luật (Điều 371)

+ Tội đầu hàng địch (Điều 399)

+ Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh (Điều 400)

– Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

>> Xem thêm: Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre ở đâu? Số điện thoại liên hệthong-tin-toa-an-nhan-dan-thanh-pho-nam-dinh

Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp thành phố Trà Vinh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài:

– Tranh chấp về dân sự, hôn nhân, gia đình (quy định tại Điều 26Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015) trừ những trường hợp tranh chấp liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại do áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hai được giải quyết trong vụ án hành chính

– Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

– Tranh chấp về lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp quận còn có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau:

– Về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con

– Về việc nhận cha mẹ, con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam

Những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh:

– Yêu cầu dân sự được quy định tại các khoản 1,2,3,4,6,7,8,9, và 10 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu hôn nhân gia đình quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,10 và 11 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

– Yêu cầu lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Lưu ý: Những Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.

Theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện đã có các Tòa chuyên trách thì:

– Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

– Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân, gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

>> Xem thêm: Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau – Nơi làm việc xét xử

Thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh bao gồm:

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó

– Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án

>> Xem thêm: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam – Số điện thoại, địa chỉ, thông tin

Dịch vụ Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

 

Vị trí trụ sở làm việc xét xử mới của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh được đặt tại khu vực phát triển nhất giữa thành phố. Đây cũng là nơi tập trung của các đầu mối giao thông, thuận tiện trong việc đi lại với các vị trí tỉnh thành như: Phòng cảnh sát thành phố Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh…

Hiện tại, văn phòng Tổng Đài Pháp Luật chưa có trụ sở đặt gần các hệ thống cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật, các Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ công dân khi có nhu cầu tiến hành khởi kiện, kháng cáo, kêu oan sai. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ, hồ sơ, khởi kiện sơ thẩm liên quan đến các vấn đề tranh chấp Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Lao động, Hành chính, Kinh doanh thương mại…

Đường dây nóng 1900.6174 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc cho quý khách hàng.

hotline-ho-tro-toa-an-nhan-dan-thanh-pho-nam-dinh

Dịch vụ luật sư tư vấn, bảo vệ quyền lợi liên quan tới tranh chấp đất đai, nhà ở

 

– Tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan tới thừa kế, tặng cho, phân chia đất đai, nhà ở

– Tư vấn các quy định liên quan đến mốc giới, ranh giới, diện tích đất đai, nhà ở

– Tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thu hồi, hỗ trợ, bồi thường tài định cư…

– Tư vấn hồ sơ, thủ tục khiếu nại, khởi kiện tranh chấp các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà ở

– Soạn thảo, hoàn thiện, hồ sơ khiếu nại, khởi kiện tranh chấp đất đai, nhà ở

– Dịch vụ luật sư đại diện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi có các tranh chấp đất đai tại các cơ quan Nhà nước

– Dịch vụ luật sư tranh tụng để bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại Tòa án

Dịch vụ luật sư tư vấn, bảo vệ liên quan tới tranh chấp hôn nhân gia đình

 

– Tư vấn các quy định của pháp luật về tài sản chung của vợ chồng và tài sản riêng của vợ chồng

– Tư vấn các quy định của pháp luật về vấn đề ly hôn thuận tìnhly hôn đơn phương

– Tư vấn và hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án ly hôn đơn phương, hồ sơ yêu cầu việc ly hôn thuận tình

– Tư vấn quy định của pháp luật về chia tài sản chung khi ly hôn

– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền nuôi con, việc giành quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con cái sau ly hôn

– Dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền trẻ em, quyền nuôi con và quyền tài sản tại Tòa án

– Tư vấn các quy định của pháp luật về việc thi hành án

Dịch vụ luật sư tư vấn, bảo vệ quyền lợi liên quan tới tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hành chính

 

– Tư vấn quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục giải quyết các tranh chấp liên quan đến vấn đến dân sự, lao động, hành chính

– Dịch vụ luật sư đại diện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, trung gian hòa giải trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, hành chính cho khách hàng

– Tư vấn và hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện tại Tòa án các tranh chấp về dân sự, lao động, hành chính

– Tư vấn và hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đề nghị, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh các vụ việc liên quan đến dân sự, lao động, hành chính

– Dịch vụ luật sư đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ việc tranh chấp liên quan đến dân sự, lao động, hành chính

– Dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ việc tranh chấp liên quan đến Dân sự, Lao động, Hành chính cho khách hàng

Dịch vụ luật sư tranh tụng án hình sự bào chữa có bị can, bị cáo, bảo vệ cho người bị tạm giữ, tạm giam

 

– Dịch vụ luật sư bào chữa cho các bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can, quá trình điều tra vụ án của cơ quan Cảnh sát điều tra

– Dịch vụ luật sư bào chữa cho bị can từ khi có kết luận điều tra, hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố

– Dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, bào chữa, bảo vệ quyền lơi hợp pháp cho bị báo tại phiên tòa xét xử cấp Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm

Dịch vụ luật sư tư vấn về kháng cáo phúc thẩm, đề nghị giám đốc thẩm, kêu oan sai

 

– Tư vấn, soạn thảo đơn, hồ sơ kháng cáo bản án của Tòa án nhân dân cấp tỉnh để xét xử cấp phúc thẩm tại Tòa án nhân dân Cấp cao

– Tư vấn, soạn thảo đơn, hồ sơ kháng cáo bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã để xét xử cấp phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh

– Tư vấn, soạn thảo đơn, hồ sơ đề nghị Giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh để kháng nghị và xét xử cấp Giám đốc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao

– Tư vấn, soạn thảo đơn, hồ sơ đề nghị Giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để kháng nghị và xét xử cấp Giám đốc thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao trung ương

Như vậy, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cử Luật sư, chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với vấn đề pháp lý của bạn thực hiện các công việc từ khởi kiện, tham gia tố tụng cho đến yêu cầu thi hành bản án mà khách hàng không phải tham gia tố tụng tại Tòa án. Chính vì thế, bạn sẽ không mất thời gian tới Tòa án đặc biệt là đối với những khách hàng còn hạn chế về khoảng cách địa lý, bạn không cần lo bị gây khó khăn trong quá trình thực hiện khởi kiện, bên cạnh đó, chất lượng công việc luôn được đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong trường hợp bạn cần đội ngũ Luật sư của chúng tôi hỗ trợ khởi kiện, tranh tụng tại Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tổng Đài Pháp Luật đường dây nóng hỗ trợ: 1900.6174 hoặc qua địa chỉ Email: Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com

  19006174