Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An – Nơi làm việc xét xử

Thông tin về địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ở đâu? Số điện thoại, thời gian làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An? Danh sách địa chỉ một số Tòa án thuộc tỉnh Nghệ An? Dịch vụ Luật sư chuyên tư vấn và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án nhân dân Nghệ An?  

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan xét xử cấp cao nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có nhiệm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý và con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

toa-an-nhan-dan-tinh-nghe-an
Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An: Đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bản đồ vị trí, địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có địa chỉ làm việc tại trụ sở: Đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Bản đồ vị trí:

Bấm vào google maps bên dưới để xem bản đồ chỉ đường tới Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

 

Giờ làm việc, số điện thoại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Giờ làm việc

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc theo khung giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

– Giờ làm việc buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

– Giờ làm việc buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Số điện thoại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Bạn có thể liên hệ đến Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo số điện thoại: (0238) 3.844.173

>> Xem thêm: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

nhiem-vu-toa-an-nhan-dan-tinh-nghe-an

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Nhân danh Nhà nước thực hiện xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các vụ việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách qian, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng đưa ra bản án, quyết định về việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

– Bản án và quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như cả nước tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

– Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

– Xem xét và đưa ra kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng cung cấp;

– Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

– Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

– Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

– Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng

– Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực của pháp luật của Tòa án nhân dân cấp Quận, huyện và thị xã bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng

– Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Giải quyết những vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Nơi làm việc xét xử

Thẩm quyền giải quyết các vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 được quy định như sau:

– Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

– Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định hôn nhân và gia đình chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

– Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
– Tòa lao động Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định lao động chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

>> Xem thêm: Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi – Nơi làm việc xét xử

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

Theo nội dung tại Khoản 2, Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh có nội dung như sau:

Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sơ thẩm những vụ án:

– Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

– Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài.

– Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

– Vụ án mà bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người.

Ngoài ra, theo Khoản 2, Điều 269, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 còn quy định như sau:

Các bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có nội dung như sau: Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 344 và Điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì Tòa án nhân dân tỉnh sẽ kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị. Quy định nêu trên là hoàn toàn hợp lý bởi vì Tòa án nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp dưới trực tiếp, vì vậy, mọi sai phạm trong tố tụng cần được Tòa án nhân dân tỉnh phát hiện và kháng nghị lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. 

>> Xem thêm: Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị – Nơi làm việc xét xử

Danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tòa án Thông tin 
Tòa án nhân dân thành phố Vinh Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3842303

Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò Địa chỉ: Đường số 3, khối 2, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3211547

Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn Địa chỉ: Khối Tây Hồ 1, P. Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3811395

Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3504801

Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3882132

Tòa án nhân dân huyện Yên Thành Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3863146

Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3884117

Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Số điện thoại: 038. 9875152

Tòa án nhân dân huyện Tương Dương Địa chỉ: Khối Hoà Tây, thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3874929

Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp Địa chỉ: Khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3883165

Tòa án nhân dân huyện Quế Phong Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3855310

Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3861182

Tòa án nhân dân huyện Đô Lương Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3871255

Tòa án nhân dân huyện Con Cuông Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3873113

Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn Địa chỉ: Khối 6B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3872256

Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3822306

Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3821361

Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3862495

Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương Địa chỉ: Khối 8, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3823162

Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa Địa chỉ: Khối Tân Tiến, P. Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Số điện thoại: 038.3881356

Dịch vụ Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

thong-tin-toa-an-nhan-dan-tinh-nghe-an

Vị trí trụ sở làm việc xét xử mới của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An được đặt tại khu vực phát triển nhất giữa Nghệ An (thành phố Vinh). Đây cũng là nơi tập trung của các đầu mối giao thông, thuận tiện trong việc đi lại với các vị trí tỉnh thành như: Công an tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân thành phố Vinh…

Hiện tại, văn phòng Tổng Đài Pháp Luật chưa có trụ sở đặt gần các hệ thống cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật, các Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ công dân khi có nhu cầu tiến hành khởi kiện, kháng cáo, kêu oan sai. Chúng tôi thực hiện tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ, hồ sơ, trình tự, thủ tục khởi kiện Sơ thẩm các vụ việc tranh chấp về đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại, quyền kháng cáo đề nghị xét xử Phúc thẩm các Bản án, quyết định chưa có hiệu lực của pháp luật từ Tòa án cấp Quận/huyện, đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, kêu oan, sai tới Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố lớn. Tổng Đài Pháp Luật luôn tiếp nhận và hỗ trợ pháp lý cho người dân trên phạm vi toàn quốc qua đường dây nóng: 1900.6174.

hotline-ho-tro-toa-an-nhan-dan-tinh-nghe-an

Dịch vụ Luật sư tranh tụng vụ án hình sự, bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Dịch vụ Luật sư tranh tụng, Luật sư hình sự tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự bao gồm:

– Cử Luật sư giỏi tham gia bào chữa cho bị can kể từ khi có Quyết định khởi tố bị can, quá trình điều tra vụ án của cơ quan Cảnh sát điều tra;

– Cử Luật sư giỏi trực tiếp bào chữa tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An khi có kết luận điều tra, hồ sơ của vụ án được chuyển sang cơ quan Viện kiểm sát thực hành quyền công tố;

– Cử Luật sư giỏi tham gia tranh tụng tại Tòa án, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo tại phiên Tòa xét xử cấp Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm;

– Luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho bị can, bị cáo, người thân của bị can, bị cáo.

Dịch vụ Luật sư tư vấn khiếu kiện, khiếu nại, bảo vệ quyền lợi liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở tại cơ quan hành chính nhà nước, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

– Các vụ việc tranh chấp đất đai, nhà ở bao gồm:

+ Tranh chấp liên quan đến thừa kế, tặng, cho, phân chia;

+ Tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới, diện tích đất;

+ Tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc đất đai, nhà ở;

+ Tranh chấp liên quan đến đất bị thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất;

– Luật sư tư vấn thủ tục, hồ sơ khiếu nại, khởi kiện tranh chấp đất đai, nhà ở;

– Luật sư hỗ trợ soạn thảo, hoàn hồ sơ khiếu nại, khởi kiện tranh chấp đất đai, nhà ở;

– Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi trong vụ việc tranh chấp đất đai tại các cơ quan Nhà nước;

– Luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho đương sự tranh chấp đất đai tại Tòa án các cấp

– Luật sư tư vấn các quy định về thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Dịch vụ Luật sư tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, quyền nuôi con, tài sản chung

– Tư vấn quy định của pháp luật về chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;

Tư vấn luật ly hôn bao gồm: ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình và ly hôn có yếu tố nước ngoài;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án ly hôn đơn phương, hồ sơ yêu cầu vụ việc thuận tình ly hôn

– Tư vấn quy định pháp luật về phân chia tài sản chung khi ly hôn;

– Tư vấn quy định pháp luật về quyền nuôi con, giành quyền nuôi con, mức cấp dưỡng cho con;

– Cử Luật sư giỏi tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quyền nuôi con, quyền tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;

– Tư vấn quy định pháp luật về thi hành án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Dịch vụ Luật sư tư vấn, bảo vệ quyền lợi liên quan đến tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động

– Tư ván quy định pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp liên quan đến pháp luật dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại;

– Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, trung gian hòa giải các tranh chấp liên quan đến luật dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về các tranh chấp dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đề nghị, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại;

– Cử Luật sư giỏi đại diện làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân có liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các tranh chấp về dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại;

– Cử Luật sư giỏi tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các tranh chấp về dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại.

Dịch vụ Luật sư tư vấn về kháng cáo phúc thẩm, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, kêu oan sai

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn từ, hồ sơ kháng cáo Bản án của Tòa án nhân dân cấp tỉnh để xét xử cấp Phúc thẩm tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại các thành phố lớn;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn từ, hồ sơ kháng cáo Bản án của Tòa án nhân dân cấp quận/huyện/thị xã để xét xử cấp Phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn từ, hỗ trợ đề nghị Giám đốc thẩm Bản án Phúc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao để kháng nghị và xét xử cấp Giám đốc Thẩm tại Tòa án nhân dân Tối cao Trung ương;

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn từ, hồ sơ đề nghị Tái thẩm Bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp tại Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi phát hiện ra tình tiết mới.

Như vậy, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cử Luật sư, chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với vấn đề pháp lý của bạn thực hiện các công việc từ khởi kiện, tham gia tố tụng cho đến yêu cầu thi hành bản án mà khách hàng không phải tham gia tố tụng tại Tòa án. Chính vì thế, bạn sẽ không mất thời gian tới Tòa án đặc biệt là đối với những khách hàng còn hạn chế về khoảng cách địa lý, bạn không cần lo bị gây khó khăn trong quá trình thực hiện khởi kiện, bên cạnh đó, chất lượng công việc luôn được đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong trường hợp bạn cần đội ngũ Luật sư của chúng tôi hỗ trợ khởi kiện, tranh tụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tổng Đài Pháp Luật đường dây nóng hỗ trợ: 1900.6174 hoặc qua địa chỉ Email: Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com

  19006174