Ký giáp ranh là gì? Xin sổ đỏ có bắt buộc phải có dấu giáp rảnh không?

Ký giáp ranh là gì? Việc này sẽ giúp xác định rõ ràng các giới hạn và quyền lợi của mỗi bên. Điều này góp phần đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc quản lý, sử dụng và chuyển nhượng đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Hiểu rõ khái niệm ký giáp ranh và vai trò của nó trong quản lý tài sản đất đai là quan trọng để có được sự minh bạch và công bằng trong việc sử dụng và quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất chúng ta cần tìm hiểu bài viết sau đây. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề ký giáp ranh là gì?, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

 

>> Luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề Ký giáp ranh là gì? Gọi ngay 1900.633.705

 

Ký giáp ranh là gì?

 

Ký giáp ranh đất thực tế là một quy trình quan trọng trong việc xác định ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất liền kề. Theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, quy trình này phải được thực hiện theo các bước nhất định.

Đầu tiên, trước khi thực hiện đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố…) để được hỗ trợ và hướng dẫn xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất.

Cán bộ đo đạc cũng phải phối kết hợp với chủ sử dụng và người quản lý đất đai để tiến hành xác định ranh giới mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng các phương tiện đo lường như đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ. Sau đó, lập một bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.

Tiếp theo, người sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất, trong đó bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) hoặc các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh quyền sử dụng đất của mình.

Quy trình ký giáp ranh đất thực tế là một quy trình phức tạp và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ đo đạc, người dẫn đạc, chủ sử dụng đất và người quản lý đất đai. Tuy nhiên, quy trình này là rất cần thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất liền kề.

ky-giap-ranh-la-gi-1

Nguyên tắc đo vẽ xác định ranh giới thửa đất có thể được diễn đạt như sau:

Ranh giới thửa đất và giới hạn sử dụng đất được xác định dựa trên hiện trạng thực tế đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo các quyết định hành chính, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền và kết quả cấp Giấy chứng nhận đất đai.

Nếu có tranh chấp về ranh giới thửa đất, đơn vị đo đạc phải báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết theo đúng trình tự tranh chấp đất đai.

Nếu trong quá trình đo đạc ở địa phương, tranh chấp chưa được giải quyết xong và ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đã được xác định, thì đo đạc phải tuân theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó.

Nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý, đơn vị đo đạc được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp. Trách nhiệm của đơn vị đo đạc là phải lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản: một bản lưu hồ sơ đo đạc và một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Nếu trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thực tế khi đo vẽ, thì trên bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

Trong trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp, trên bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất phải thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

Khi người sử dụng đất hoặc người sử dụng đất liền kề không có mặt trong quá trình đo đạc, việc xử lý sẽ như sau:
Cán bộ đo đạc và các bên liên quan sẽ lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất dựa trên thực địa và hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có).

Đơn vị đo đạc sẽ chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo bản mô tả đã lập.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận và không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến ranh giới thửa đất, thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc ký xác nhận.

Đồng thời, lý do người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận sẽ được ghi rõ trong phần “lý do không đồng ý” trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Bên đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp như trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Ký giáp ranh là gì? Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

 

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Làm sổ đỏ có phải ký giáp ranh không? Gọi ngay 1900.6174

 

Làm sổ đỏ có phải ký giáp ranh không?

 

Để trả lời cho câu hỏi liệu có cần phải ký giáp ranh khi thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ (Sổ đỏ, Sổ hồng) hay không, chúng ta cần xem xét quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận thực hiện như thế nào, theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy trình này bao gồm 4 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trả kết quả.

Trong các bước trên, bước 3 là bước có nhiều công việc cần thực hiện nhất. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:

(1) Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký. Trong trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch.

ky-giap-ranh-la-gi-2

(2) Nếu chưa có bản đồ địa chính, trước khi thực hiện công việc tại mục (1), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp (nếu có).

(3) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, tình trạng tranh chấp, xác nhận hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ xem xét giải quyết ý kiến phản ánh về

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Làm sổ đỏ có phải ký giáp ranh không? Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

 

>> Luật sư tư vấn về vấn đề Quy định về ký giáp ranh khi làm sổ đỏ? Gọi ngay 1900.6174

 

Quy định về ký giáp ranh khi làm sổ đỏ?

 

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về trình tự và thủ tục đăng ký đất đai để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy trình này được mô tả cụ thể như sau:

Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ người đăng ký.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết hồ sơ, bao gồm xem xét, kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

ky-giap-ranh-la-gi

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả cho người đăng ký, bằng cách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc từ chối cấp trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện.

Đồng thời, Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong quy trình tiếp nhận hồ sơ để cấp Sổ đỏ.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình đăng ký đất đai được quy định cụ thể như sau:

 

>> Xem thêm: Ký giáp ranh đất là gì? – Mẫu ký giáp ranh đất mới nhất [2022] 

 

Xác nhận hiện trạng sử dụng đất: Đối với đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Trong trường hợp đất cấp sổ không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Trích đo địa chính thửa đất: Trường hợp chưa có bản đồ địa chính, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Niêm yết công khai kết quả: Ủy ban nhân dân cấp xã phải tiến hành niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng phải tiến hành xem xét và giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, cũng như gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục quá trình xử lý.

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai trong quá trình đăng ký đất đai được mô tả cụ thể như sau:

Gửi hồ sơ và lấy ý kiến xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp xã: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng phải gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả.

Trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất: Văn phòng đăng ký đất đai phải thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi.

Đồng thời, Văn phòng cũng phải kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai phải kiểm tra và xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận từ tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

Kiểm tra hồ sơ đăng ký và xác minh thực địa: Văn phòng đăng ký đất đai phải kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, xác nhận có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đơn đăng ký.

ky-giap-ranh-la-gi

>>> Xem thêm: Sang tên sổ đỏ có cần ký giáp ranh không?

Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý

Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước: Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định, Văn phòng đăng ký đất đai phải gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

Tiến hành cập nhật thông tin thửa đất vào hồ sơ địa chính: Văn phòng đăng ký đất đai phải thực hiện việc cập nhật thông tin về thửa đất vào hồ sơ địa chính. Điều này nhằm đảm bảo rằng các thông tin về sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế: Trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đề nghị cấp Sổ đỏ, Văn phòng đăng ký đất đai phải gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ sử dụng số liệu này để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất. Điều này giúp đảm bảo rằng người sử dụng đất hiểu rõ các nghĩa vụ tài chính liên quan và có thể tiến hành thanh toán phí, thuế đúng hạn.

Những trách nhiệm trên giúp Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện quy trình đăng ký đất đai một cách chính xác, đảm bảo tính minh bạch và xác thực của thông tin đăng ký, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, liên quan đến quy trình cấp Sổ đỏ, được mô tả cụ thể như sau:
Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều này đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu và điều kiện để được cấp Sổ đỏ.

Chuyển hồ sơ đã giải quyết: Sau khi hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cơ quan tài nguyên và môi trường phải chuyển hồ sơ đó cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Việc này đảm bảo rằng thông tin về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã được ghi nhận và lưu trữ đúng quy trình.

Điều quan trọng cần lưu ý là, trong hồ sơ, thủ tục cũng như quy trình để được cấp Sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình, Luật đất đai không quy định thủ tục phải có ký giáp ranh. Do đó, việc ký giáp ranh không bắt buộc khi tiến hành cấp Sổ đỏ.

Tuy nhiên, việc xác định ranh giới đất vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc sử dụng và quản lý đất, và có thể được thực hiện trong các trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Quy định về ký giáp ranh khi làm sổ đỏ? Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không? Gọi ngay 1900.6174

Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

 

Theo Khoản 11 Điều 7 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, quy định về từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký và cấp Giấy chứng nhận, được diễn đạt cụ thể như sau:

Khi cơ quan đăng ký đất đai nhận được văn bản từ cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Khi nhận được văn bản từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất, cơ quan đăng ký đất đai sẽ tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hoặc thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có quy định từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký hoặc cấp Giấy chứng nhận vì lý do hàng xóm không ký giáp ranh.

Điều này có nghĩa là việc ký giáp ranh không được coi là yêu cầu bắt buộc trong quy trình đăng ký và cấp Giấy chứng nhận.

Thay vào đó, các văn bản và quy định khác có liên quan đến việc thi hành án dân sự hoặc giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được áp dụng để quyết định việc cấp Giấy chứng nhận và xử lý các vụ việc liên quan.

>>>> Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không? Gọi ngay 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có làm sổ đỏ được không? Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 của Tổng Đài Pháp Luật được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174