Mẫu đơn khởi kiện bổ sung hiện hành gồm những nội dung gì theo quy định của pháp luật?

Mẫu đơn khởi kiện bổ sung hiện hành gồm những nội dung gì?  Để giúp quý vị giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và chính xác, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một giải pháp đơn giản và tiện lợi – mẫu đơn khởi kiện bổ sung. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến Tổng đài pháp luật qua đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về các loại đơn khởi kiện, gọi ngay 1900.6174

Điều kiện để đương sự nộp đơn khởi kiện bổ sung

 

Dựa vào Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, có quy định về quyền của đương sự thay đổi yêu cầu khởi kiện, và điều kiện để đơn khởi kiện bổ sung được chấp nhận chia làm hai trường hợp sau đây:

  • Trường hợp thứ nhất, nếu đương sự bổ sung yêu cầu khởi kiện trước khi Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, thì yêu cầu bổ sung này sẽ được chấp nhận.
  • Trường hợp thứ hai, nếu đương sự bổ sung yêu cầu khởi kiện từ thời điểm Tòa án đã mở phiên họp trở đi, thì việc bổ sung yêu cầu khởi kiện chỉ được chấp nhận nếu việc thay đổi này không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu.

mau-don-khoi-kien-bo-sung

  • Với ý nghĩa của “vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu” được định nghĩa trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, có thể hiểu là yêu cầu khởi kiện ban đầu gồm một hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau. Điều này có nghĩa là việc bổ sung yêu cầu khởi kiện không thể mở rộng ra ngoài phạm vi của những yêu cầu khởi kiện ban đầu được đưa ra ban đầu.

Như vậy, trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, đương sự cần chú ý đến các điều kiện này để đảm bảo việc bổ sung yêu cầu khởi kiện được chấp nhận theo quy định pháp luật.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về điều kiện để đương sự nộp đơn khởi kiện bổ sung, gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn khởi kiện bổ sung

 

Mẫu đơn khởi kiện bổ sung hiện hành thể hiện các nội dung sau:

                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                           ————-

                                                                                                                                  ………., ngày…. tháng…. năm…….  

                                                               ĐƠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

                                     (V/v: Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn……..)

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/TỈNH……………

– Ông:……………… – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện/tỉnh………….

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

-Căn cứ Thông báo Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện………….. ngày…/…./…… của Tòa án nhân dân……………….

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, nguyên đơn trong vụ án ………. giữa…………….. và:

Anh/Chị:………………………………………………..            Sinh năm:…………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Đã được Quý Tòa nhận đơn vào ngày…/……/………)

Tuy nhiên, vào ngày…/…./…….  Tôi đã nhận được thông báo số……………… yêu cầu tôi tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà tôi đã nộp của Quý tòa. Theo đó, Quý tòa yêu cầu tôi tiến hành:

1./……………

2./…………… (bạn liệt kê ra các yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà Tòa đưa ra, ví dụ cung cấp thêm 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân của bị đơn, thêm thông tin về nơi cư trú của bị đơn,…)

Do đó, tôi làm đơn này để sửa đổi, bổ sung những thông tin trên theo yêu cầu của Quý Tòa, cụ thể:

……………………………………

(bạn đưa ra các thông tin sau khi sửa đổi, bổ sung, ghi rõ là sửa đổi thông tin nào, bổ sung theo yêu cầu nào)

Ngoài ra, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./……

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng tài liệu, văn bản, chứng cứ, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý Tòa những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong Quý Tòa xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách điền đơn khởi kiện bổ sung, gọi ngay 1900.6174

Quá trình giải quyết đơn khởi kiện bổ sung

 

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Thẩm phán sẽ thông báo bằng văn bản, chi tiết nêu rõ các vấn đề cần được chỉnh sửa, bổ sung trong đơn khởi kiện, và người khởi kiện sẽ được cung cấp thời hạn cụ thể để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn này được Thẩm phán ấn định và không vượt quá 01 tháng, trừ khi có trường hợp đặc biệt và có thể được gia hạn thêm, nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo sẽ được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến người khởi kiện, và trong quá trình này, việc giao hoặc gửi văn bản phải có số theo dõi để theo dõi tiến độ.

Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện sẽ không được tính vào thời hạn khởi kiện. Sau khi người khởi kiện đã hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án, thì Tòa án sẽ tiếp tục thụ lý theo thủ tục. Tuy nhiên, nếu hết thời hạn mà người khởi kiện không thực hiện sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu, Tòa án sẽ có quyền trả lại đơn khởi kiện cùng với tài liệu và chứng cứ đi kèm cho người khởi kiện.

mau-don-khoi-kien-bo-sung

Ngoài ra, nếu trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi sai tên, địa chỉ của người bị kiện hoặc người có liên quan, và không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán, Thẩm phán cũng có quyền trả lại đơn khởi kiện.

Trường hợp nguyên đơn yêu cầu rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, nhưng bị đơn không đồng ý hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố, Tòa án sẽ đưa ra quyết định đình chỉ đối với những yêu cầu của nguyên đơn. Trong quyết định này, Tòa án sẽ phải rõ ràng thể hiện việc thay đổi địa vị tố tụng, tức là bị đơn trở thành nguyên đơn và nguyên đơn trở thành bị đơn.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về quá trình giải quyết đơn khởi kiện bổ sung, gọi ngay 1900.6174

Lưu ý khi viết đơn khởi kiện bổ sung

 

Trong trường hợp người khởi kiện là người đại diện hoặc được ủy quyền, cần ghi rõ thông tin về bên được đại diện hoặc ủy quyền. Nếu người khởi kiện là tổ chức, cần cung cấp đầy đủ thông tin như tên tổ chức, số giấy phép hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.

Nội dung yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các yêu cầu khởi kiện cũng như lý do của việc sửa đổi, bổ sung này. Cần rõ ràng nêu rõ các điểm cần điều chỉnh, bổ sung trong đơn khởi kiện và giải thích lý do đằng sau việc thay đổi này.

mau-don-khoi-kien-bo-sung

Điều này đảm bảo việc xác định người đại diện, người được ủy quyền và thông tin về tổ chức một cách rõ ràng và chính xác, đồng thời giúp Tòa án hiểu rõ hơn về cơ quan, tổ chức hay cá nhân đang tham gia vào thủ tục tố tụng và xử lý vụ án một cách chính xác và hiệu quả.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về những lưu ý cần biết khi viết đơn khởi kiện bổ sung, gọi ngay 1900.6174

Người khởi kiện có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện trong thời hạn bao nhiêu ngày?

 

Theo Điều 193 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, quy định về yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện như sau:

Trường hợp đơn khởi kiện thiếu các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này, Thẩm phán sẽ thông báo bằng văn bản những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện trong khoảng thời gian mà Thẩm phán xác định, không quá 01 tháng. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết, Thẩm phán có thể gia hạn thêm thời gian nhưng không vượt quá 15 ngày.

Văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, và việc ghi chú vào sổ nhận đơn giúp tiện theo dõi. Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện không được tính vào thời hiệu khởi kiện.

mau-don-khoi-kien-bo-sung

Nếu người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này, Thẩm phán sẽ tiếp tục thụ lý vụ án. Tuy nhiên, nếu họ không tuân thủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Thẩm phán sẽ trả lại đơn khởi kiện cùng với tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

Như vậy, khi đơn khởi kiện không đáp ứng đủ các yêu cầu về nội dung theo quy định, Thẩm phán sẽ thông báo chi tiết để người khởi kiện có thể hoàn thiện đơn trong khoảng thời gian xác định. Việc này đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong thủ tục tố tụng, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia vào quá trình xử lý vụ án.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thời hạn sửa đổi và bổ sung nội dung trong đơn khởi kiện bổ sùng, gọi ngay 1900.6174

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc chuẩn bị đầy đủ tư liệu và thông tin cần thiết là điều vô cùng quan trọng khi đối diện với các vấn đề pháp lý. Mẫu đơn khởi kiện bổ sung đã là một giải pháp tuyệt vời giúp quý vị tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình làm thủ tục tố tụng.  Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ Tổng đài pháp luật qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư giải đáp nhanh chóng nhất!

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174