Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính mới nhất – Lệ phí xin trích lục là bao nhiêu?

Đơn xin trích lục hồ sơ địa chính là vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính và chi phí xin trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ và quy trình xin trích lục bản đồ địa chính. Vui lòng kết nối trực tiếp đến với Tổng Đài Pháp Luật thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Đơn xin trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Trích lục hồ sơ địa chính là gì?

 

Theo Điều 3 của Luật Đất đai 2013, bản đồ địa chính được định nghĩa là bản đồ thể hiện thông tin về các thửa đất và các yếu tố địa lý liên quan, được lập theo các đơn vị hành chính như xã, phường, thị trấn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Trích lục bản đồ địa chính được hiểu là quá trình lấy ra từng phần hoặc toàn bộ thông tin, hoặc sao chép lại bản gốc của một hoặc nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý liên quan, dựa trên các hồ sơ và giấy tờ gốc đã có sẵn. Điều này cho phép thu thập thông tin cần thiết từ bản đồ địa chính mà không cần phải tái tạo lại hoàn toàn từ đầu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình xác định biên giới, quản lý đất đai và các hoạt động phát triển địa chính khác.

trich-luc-ho-so-dia-chinh-la-nhu-the-nao
Trích lục địa chính thể hiện rõ ràng về cấu trúc địa lý, kích thước, hình dạng và vị trí của thửa đất. Cũng như các yếu tố liên  như hệ thống đường, mạng lưới điện, đèn chiếu sáng, địa danh, hệ thống cống thoát nước,….

>>> Luật sư tư vấn miễn phí các trường hợp cần đơn xin trích lục hồ sơ địa chính?Gọi ngay: 1900.6174

Quy định về trích lục hồ sơ địa chính

 

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, quy định rằng thông tin trong trích lục bản đồ địa chính bao gồm:

1. Thông tin cơ bản về thửa đất:

 – Số thứ tự thửa đất: Đây là số thứ tự định danh mỗi thửa đất trên bản đồ.

 – Tờ bản đồ: Địa chỉ thửa đất dựa trên các đơn vị hành chính như xã, huyện, tỉnh.

2. Thông tin về diện tích và mục đích sử dụng đất:

 – Diện tích thửa đất: Số liệu về kích thước diện tích của mỗi thửa đất.

 – Mục đích sử dụng đất: Thể hiện mục đích cụ thể mà thửa đất được sử dụng cho.

3. Thông tin về người sử dụng đất:

 – Tên người sử dụng đất: Thông tin về tên của người sở hữu hoặc sử dụng thửa đất.

 – Địa chỉ thường trú: Địa chỉ mà người sử dụng đất thường trú.

4. Những thay đổi của thửa đất:

 –  Ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào về thửa đất so với thông tin trong giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất.

5. Bản vẽ thửa đất:

 – Sơ đồ thửa đất: Bản vẽ minh họa vị trí, hình dạng của thửa đất trên bản đồ.

 – Chiều dài cạnh thửa: Thông tin về chiều dài của các cạnh của thửa đất được hiển thị trên bản vẽ.

>>> Xem thêm: Xin trích lục hồ sơ địa chính về đất đai như thế nào? Giải đáp chi tiết nhất

Các trường hợp cần trích lục hồ sơ địa chính

 

Trích lục bản đồ địa chính là quy trình quan trọng trong quản lý đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Nó cung cấp thông tin chi tiết về thửa đất, bao gồm số thứ tự, tờ bản đồ, và địa chỉ thửa đất. Các thông tin khác như diện tích, mục đích sử dụng đất, và thông tin về người sử dụng cũng được bao gồm trong quá trình này. Sự cần thiết trích lục bản đồ địa chính bao gồm những trường hợp sau:

 – Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Nghị định 43) yêu cầu trích lục bản đồ địa chính khi giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu đất mà chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất. 

cac-truong-hop-can-trich-luc-ho-so-dia-chinh-can-biet

 

 – Cấp lại giấy chứng nhận: Khi cần cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu đất khi bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ thực hiện trích lục bản đồ địa chính theo quy định của Nghị định 43.

 – Giải quyết tranh chấp đất đai: Trích lục bản đồ địa chính là một trong căn cứ, tài liệu quan trọng góp phần vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai khi việc hòa giải tranh chấp tại UBND cấp xã không thành công và phải yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

 – Xin giao đất, thuê đất cho dự án: Các hồ sơ xin giao đất hoặc thuê đất cho dự án phải bao gồm trích lục bản đồ địa chính theo quy định của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

 – Xin chuyển mục đích sử dụng đất: Trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, cũng cần có trích lục bản đồ địa chính theo quy định tại Thông tư 30.

 – Thu hồi đất: Trong quá trình thu hồi đất, cũng cần phải có trích lục bản đồ địa chính theo quy định của Thông tư 30.

Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các thủ tục quản lý đất đai và giúp người dân dễ dàng hơn trong việc thực hiện các quyền của mình đối với thửa đất.

>>> Luật sư tư vấn về các trường hợp cần xin đơn xin trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính

 

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                          ………….., ngày……..tháng……năm……..

                                                                    ĐƠN XIN TRÍCH LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường…………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………. Sinh ngày:………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………….

CMND/ CCCD số:………………………. cấp ngày………………….. tại……………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Là chủ sử dụng đất tại:…………………………………………………………………………….

Diện tích:………….m2 Tờ bản đồ số:………………… Thửa số:…………………………..

Giấy tờ gốc liên quan đến quyền sử dụng đất:…………………………………………….

Lý do và mục đích trích lục, sao lục:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích xin sao lục

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu xin trích lục, sao lục bao gồm:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong Quý cơ quan cho phép tôi được trích lục, sao lục hồ sơ đất đai để sử dụng vào mục đích nêu trên.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin đưa ra là sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm nếu có sai sót. 

Xác nhận của người tiếp nhận đơn                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Luật sư hướng dẫn cách viết Đơn xin trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính

 

Trong mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính, các thông tin bắt buộc phải có bao gồm:

– Thông tin cơ quan quản lý hồ sơ thửa đất: Đề cập đến cơ quan có thẩm quyền hiện đang quản lý hồ sơ thửa đất, bao gồm ủy ban nhân dân phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố, kèm địa chỉ trụ sở của cơ quan này.

– Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp: Đối với cá nhân, cần cung cấp thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước công dân, số sổ hộ khẩu, địa chỉ thường trú. Đối với doanh nghiệp, cần cung cấp thông tin tương ứng về doanh nghiệp như mã số thuế

– Xác nhận của người tiếp nhận đơn: Bao gồm họ tên, chức vụ hiện tại của người tiếp nhận mẫu đơn, ngày tiếp nhận, và thông tin về các tài liệu đi kèm.

– Thông tin về thửa đất: Bao gồm số mét vuông, số thửa đất, tờ số, loại bản đồ, địa chỉ chi tiết của thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng đất, và các thông tin về tài sản gắn liền với đất.

– Lý do xin sao lục: Làm rõ lý do xin trích lục hồ sơ địa chính, ví dụ như do mất, thất lạc hoặc do rách không còn giá trị sử dụng

– Mục đích xin sao lục: Thể hiện mục đích sử dụng cụ thể của mảnh đất, bao gồm thời gian và thời hạn sử dụng như để làm gì, làm loại thủ tục gì, hồ sơ gì

– Tài liệu liên quan: Cụ thể là các tài liệu xin sao lục, số lượng xin trích lục

– Cam kết của bản thân: Bản thân cam kết mọi thông tin trong đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin này, mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý thủ tục quản lý đất đai.

nhung-noi-dung-bat-buoc-phai-co-trong-mau-don-xin-trich-luc-ho-so-dia-chinh-ban-nen-biet

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về các nội dung quan trọng cần có trong mẫu đơn. Gọi ngay 1900.6174

Nơi xin trích lục hồ sơ đất đai, bản đồ địa chính

 

Nơi xin trích lục hồ sơ đất đai và bản đồ địa chính thường là tại các cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai và cung cấp dữ liệu về đất đai. Cơ sở dữ liệu về đất đai chứa một loạt thông tin quan trọng như đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận, thông tin thống kê, quy hoạch đất đai, giá đất, thông tin về tranh chấp và các văn bản pháp luật liên quan.

Ở cấp Trung ương, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai. 

Ở địa phương, Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai. 

Trong trường hợp địa phương chưa có cơ sở dữ liệu đất đai, các Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý. Điều này đảm bảo người dân có thể tiếp cận thông tin đất đai một cách thuận tiện và chính xác để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

>>> Xem thêm: Trích lục bản đồ địa chính là gì? Các giấy tờ cần chuẩn bị?

Hồ sơ xin trích lục hồ sơ đất đai, bản đồ đại chính

 

Hồ sơ xin trích lục hồ sơ đất đai và bản đồ địa chính bao gồm các tài liệu sau:

– Phiếu yêu cầu trích lục: Là biểu mẫu hoặc văn bản chính thức đề cập đến nhu cầu cụ thể của tổ chức hoặc cá nhân về việc trích lục hồ sơ đất đai và bản đồ địa chính.

– Đo, vẽ bản đồ địa chính: Là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về đo đạc và lập bản đồ để tạo ra bản đồ địa chính chính xác và đầy đủ thông tin về đất đai.

– Bản sao các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất: Bao gồm các tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng và sở hữu đất.

– Văn bản thỏa thuận chia thừa kế có công chứng (nếu có): Trong trường hợp có sự thỏa thuận chia thừa kế liên quan đến đất đai, văn bản này cần có công chứng để đảm bảo tính pháp lý.

Có nhiều hình thức nộp hồ sơ khác nhau như trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai đã được nêu trên hoặc gửi qua công văn, thư điện tử hoặc qua bưu điện, cổng thông tin đất đai. Người xin trích lục có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất nhất với trường hợp của mình để nộp một cách dễ dàng và nhanh nhất. 

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiếp nhận và xử lý, và thông báo nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho tổ chức hoặc cá nhân. Trong trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu, cơ quan này sẽ phải giải thích rõ lý do và trả lời cho tổ chức hoặc cá nhân tương ứng.

Thời hạn cung cấp dữ liệu được quy định như sau: nếu yêu cầu được nhận trước 15 giờ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp dữ liệu đất đai trong ngày; nếu nhận sau 15 giờ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp dữ liệu cho người xin trích lục vào ngày làm việc kế tiếp. 

Đối với yêu cầu dưới hình thức tổng hợp thông tin, thời hạn sẽ được xác định thông qua thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu và người yêu cầu.

Lưu ý: Khi làm hồ sơ đơn xin trích lục bản đồ địa chính cần chú ý các vấn đề sau để tránh trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu:

– Nội dung rõ ràng: Phiếu yêu cầu trích lục địa chính phải cung cấp nội dung cụ thể rõ ràng, tránh viết nội dung yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước 

– Có chữ ký đóng dấu của người có thẩm quyền: Phiếu yêu cầu trích lục địa chính phải có chữ ký của người có thẩm quyền và cá nhân người xin trích lục địa chính, dấu đóng xác nhận đối với cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân của người xin trích lục địa chính phải thể hiện rõ ràng bao gồm họ tên, địa chỉ cụ thế

– Mục đích sử dụng đất phù hợp: Mục đích sử dụng đất phải đúng với yêu cầu sử dụng đất, phù hợp theo quy định

– Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Vấn đề quan trọng góp phần vào quá trình xin trích lục địa chính là cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu địa chính phải đóng nghĩa vụ tài chính theo quy định

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề hồ sơ xin trích lục hồ sơ địa chính? Gọi ngay 1900.6174

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính

 

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính online

 

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính online tuân theo quy trình sau:

Bước 1: Điền thông tin

Điền thông tin vào phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính theo như hướng dẫn nêu trên. Đây là bước quan trọng nhằm cung cấp thông tin cụ thể và đầy đủ về tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu. Thông tin bao gồm họ và tên, số CMND hoặc CCCD, địa chỉ, số điện thoại, email, fax và mục đích sử dụng dữ liệu.

Bước 2: Nộp phiếu

Cá nhân xin trích lục địa chính nộp phiếu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính qua cổng thông tin điện tử đến Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiếp nhận, xử lý. 

Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu sẽ thông báo nghĩa vụ tài chính cho người yêu cầu nếu thuộc vào trường hợp phải nộp lệ phí. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thiếu giấy tờ thì người có thẩm quyền cung cấp dữ liệu sẽ thông báo bổ sung thêm giấy tờ hoàn thiện hồ sơ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan này sẽ cung cấp lời giải thích chi tiết về lý do.

Bước 4: Nhận kết quả 

Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), sau đó cấp trích lục bản đồ địa chính. Thời gian thực hiện thủ tục là 1 ngày làm việc.

Đối với yêu cầu nhận được trước 15 giờ, dữ liệu cần được cung cấp trong ngày. Trong khi đó, yêu cầu nhận được sau 15 giờ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Điều này đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc cung cấp dữ liệu đất đai và bản đồ địa chính cho người yêu cầu.

>>>Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí vấn đề thủ tục xin trích lục hồ sơ địa chính online?Gọi ngay: 1900.6174

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính trực tiếp tại cơ quan

 

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính trực tiếp tại cơ quan có thể được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Đầu tiên, cá nhân người xin trích lục địa chính chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ đã được nêu trên như: Văn bản, phiếu yêu cầu trích lục địa chính; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Đo, bản vẽ bản đồ địa chính; Văn bản thỏa thuận chia thừa kế đã được công chứng nếu có

Sau đó, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xin trích lục địa chính nộp hồ sơ với hai trường hợp như sau: 

–  Đối với cá nhân: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, và đối với tổ chức, họ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu không thể đến trực tiếp, người yêu cầu có thể nộp qua bưu điện, fax, công văn, cổng thông tin đất đai hoặc thư điện tử.

–  Đối với tổ chức: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu không thể đến trực tiếp, người yêu cầu có thể nộp qua bưu điện, fax, công văn, cổng thông tin đất đai hoặc thư điện tử.

Bên cạnh đó, người xin trích lục thửa đất có thể nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất tại văn phòng/chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã. 

Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiếp nhận, xử lý. 

Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp trích lục bản đồ địa chính có người yêu cầu và thông báo nghĩa vụ tài chính cho nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí. 

Nếu hồ sơ không hợp lệ, thiếu giấy tờ thì người có thẩm quyền cung cấp dữ liệu sẽ thông báo bổ sung thêm giấy tờ hoàn thiện hồ sơ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan này sẽ cung cấp lời giải thích chi tiết về lý do.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính 

Người yêu cầu hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC và nhận kết quả. Thời gian nhận kết quả không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

Thời hạn cung cấp dữ liệu được quy định như sau: nếu yêu cầu được nhận trước 15 giờ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp dữ liệu đất đai trong ngày; nếu nhận sau 15 giờ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp dữ liệu cho người xin trích lục vào ngày làm việc kế tiếp. 

Đối với yêu cầu dưới hình thức tổng hợp thông tin, thời hạn sẽ được thỏa thuận. Riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời hạn không quá 07 ngày.

>>>Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí vấn đề thủ tục xin trích lục hồ sơ địa chính?Gọi ngay: 1900.6174

Chi phí xin trích bản đồ địa chính

 

Theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức hoặc cá nhân khi yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với các khoản phí sau:

–  Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: Chi phí dành cho người có nhu cầu sử dụng tài liệu, dữ liệu về đất đai

–  Chi phí in ấn, sao chụp: Chi phí dành cho các tài liệu được in ấn hay sao chụp các tài liệu

–  Chi phí gửi tài liệu nếu có 

Tuy nhiên, với những trường hợp dưới đây sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính:

– Phạm vi yêu cầu cung cấp thông tin nằm trong cơ sở dữ liệu về đất đai hoặc liên quan đến các thông tin về giá đất, thủ tục hành chính, kế hoạch, quy hoạch hoặc văn bản pháp luật về đất đai.

– Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho quốc phòng, an ninh, đáp ứng trực tiếp yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hoặc trong tình trạng khẩn cấp.

– Yêu cầu cung cấp thông tin để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, hoặc các Ủy ban nhân dân các cấp.

Tóm lại, cá nhân, tổ chức khi yêu cầu xin trích lục địa chính thì phải trả các khoản phí sau: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Chi phí in ấn, sao chụp; Chi phí gửi tài liệu nếu có

>>>Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí vấn đề Lệ phí xin trích lục hồ sơ địa chính?Gọi ngay: 1900.6174

Một số lưu ý khi làm mẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chính

 

Khi làm mẫu đơn xin trích lục địa chính, cần chú ý đến các điểm sau:

–  Tính chất khác nhau của mỗi thửa đất: Mỗi thửa đất có một tính chất riêng biệt và điều này đi kèm với các loại giấy tờ khác nhau. Ví dụ, đối với trường hợp cá nhân thừa kế đất từ thân nhân, cần có giấy ủy quyền có chứng thực của tất cả các thành viên trong gia đình. Điều này là quy định mới của pháp luật về việc thừa kế đất từ gia đình.

–  Yêu cầu giấy tờ cụ thể: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất đai, mỗi trường hợp cần những giấy tờ cụ thể. Ví dụ, đối với việc sử dụng đất để kinh doanh, cần có các giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán được công chứng bởi đơn vị có thẩm quyền, và giấy chứng nhận đầu tư của thửa đất đó.

–  Công chứng giấy tờ: Tất cả các giấy tờ kèm theo đều cần được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền phường hoặc xã nơi người yêu cầu sinh sống để có giá trị pháp lý

>>>Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí vấn đề Lệ phí xin trích lục hồ sơ địa chính?Gọi ngay: 1900.6174

Trích lục hồ sơ địa chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về đất đai và bản đồ địa chính cho cá nhân và tổ chức. Qua quy trình này, người dân có thể tiếp cận và sử dụng thông tin về đất đai một cách dễ dàng và chính xác, từ đó giúp họ thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai một cách hiệu quả và đảm bảo pháp lý.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục trích lục cần tuân thủ các quy định pháp luật và chú ý đến các yêu cầu về giấy tờ cần thiết, công chứng và lệ phí. Bằng cách này, trích lục hồ sơ địa chính không chỉ giúp người dân đơn giản hóa quy trình thủ tục mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý đất đai. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục trích lục hồ sơ địa chính. 

Trên đây là giải đáp của luật sư cho Đơn xin trích lục hồ sơ địa chính. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hãy nhấc máy và gọi ngay đến Tổng Đài Pháp Luật holine: 1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng.

 

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174