Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2022

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là một vấn đề thắc mắc được rất nhiều người lao động khi họ muốn ủy quyền nhờ người thân đi lấy hộ. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội có nội dung như thế nào? Thủ tục nhận sổ bảo hiểm thay được thực hiện như thế nào? Tất cả những vấn đề trên đều được giải đáp trong bài viết dưới. Nếu quý khách hàng có bất kì câu hỏi thắc mắc về vấn đề pháp lý, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được các Luật sư của Tổng đài pháp luật chúng tôi tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

>> Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội có mẫu như thế nào? Luật sư tư vấn 1900.6174

mau-giay-uy-quyen-lay-so-bao-hiem-xa-hoi

 

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

 

Chị Kim (Long Biên) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi đã làm việc ở một công ty trên địa bàn quận Long Biên. Thời gian làm việc ở đây tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm. Hiện tại tôi sắp làm thủ tục sang Mỹ định cư.

Tôi muốn ủy quyền cho mẹ tôi để lấy số tiền bảo hiểm xã hội đó. Vậy tôi hỏi các mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2022 như thế nào? Tôi cảm ơn Luật sư.

>> Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội có mẫu cụ thể như thế nào? Luật sư giải đáp 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn chị Kim đã đặt câu hỏi về Tổng đài pháp luật. Chúng tôi đã xem xét và xin giải đáp thắc mắc của chị như sau:

Mẫu giấy ủy quyền là mẫu văn bản hành chính. Trong nhiều trường hợp người lao động không thể đến trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội lấy sổ bảo hiểm được thì có thể ủy quyền cho người lấy thay.

Theo như thông tin mà chị Nhung cung cấp do chị sắp làm thủ tục sang Mỹ định cư thì chị muốn ủy quyền cho mẹ chị đi lấy sổ bảo hiểm xã hội. Tổng đài pháp luật chúng tôi xin đưa ra 02 mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội cần phải có các nội dung như sau:

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 1

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 1

Download (DOCX, 16KB)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

(Dành cho cá nhân)

Địa danh, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ………………. Nơi cấp:…………

Quốc tịch:……………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: …………

Quốc tịch: …………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây thay cho bên ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hại cho bên ủy quyền:

1. Liên hệ với Công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. Số CMND ….. sinh ngày…..

2. Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

BÊN ỦY QUYÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 1. Nếu chị có câu hỏi thắc mắc về vấn đề liên quan đến giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hôi, hãy liên hệ ngay với Tổng đài pháp luật qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn cụ thể.

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 2

 

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 2

Download (DOCX, 17KB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chúng tôi gồm các bên sau đây:

I. Bên ủy quyền:

Họ và tên:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…

Ngày cấp:…Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:…

Số điện thoại liên hệ:…

II. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…

Ngày cấp:…Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Số điện thoại liên hệ:…

III. Nội dung ủy quyền:

1. Bên ủy quyền là ông/bà…ủy quyền cho ông/bà…lấy sổ bảo hiểm xã hội với những thông tin sau:

– Nơi lấy sổ:…

– Sổ bảo hiểm xã hội mang tên của ông/bà:…

– Số sổ bảo hiểm xã hội:…

– Nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội:…

– Ngày tháng năm được cấp sổ bảo hiểm xã hội:…

2. Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận chế độ:…

IV. Thời hạn ủy quyền:…

V. Cam kết thực hiện

Kể từ ngày giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội này được chứng thực, bên được ủy quyền có đầy đủ quyền để lấy sổ bảo hiểm xã hội. Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng nghĩa vụ đi lấy sổ bảo hiểm xã hội cho bên ủy quyền đúng thời gian và địa điểm như đã thỏa thuận và không lấy bất kì khoản phí nào từ bên ủy quyền.

Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ như đã cam kết trong giấy ủy quyền

Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ tự giải quyết trên cơ sở thỏa thuận và thiện chí.

…ngày…tháng…năm…

 

Chứng thực của UBND cấp xã Bên ủy quyền Bên được ủy quyền
 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội số 2. Ngoài ra, nếu chị có vướng mắc nào trong quá trình điền thông tin trên giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội hay giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay với Tổng đài pháp luật qua số hotline 1900.6174 để được luật sư tư vấn chi tiết nhất

Hướng dẫn điền mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

 

Chị Phương (Ninh Bình) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc mong Luật sư tư vấn như sau: Tôi đã làm việc tại một công ty may từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2018 thì tôi nghỉ hẳn ở nhà trông con cái. Hiện tại đã qua một năm từ khi tôi nghỉ đóng bảo hiểm xã hội, nên tôi muốn rút số tiền đó để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Nhưng vì một vài lý do nên tôi không thể đến được cơ quan bảo hiểm xã hội để lấy sổ bảo hiểm xã hội được. Tôi muốn ủy quyền cho chồng tôi đi lấy cuốn sổ đó. Vậy tôi muốn hỏi, cách điền mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

>> Hướng dẫn điền thông tin mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội. Gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn chị Phương đã đặt câu hỏi về Tổng đài pháp luật. Với trường hợp của chị, chúng tôi đã xem xét và đưa ra phản hồi như sau:

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội có thể được viết theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đầy đủ chi tiết các nội dung chính sau đây:

(1) Thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền

Chị phải ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền. Các thông tin bao gồm: họ tên, thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân; địa chỉ nhà chi tiết (số nhà, số ngõ (ngách, hẻm), đường phố, (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố); trường hợp người ủy quyền đang phải chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố đó;

(2) Nội dung ủy quyền

Nội dung ủy quyền chị cần phải ghi rõ các vấn đề sau:

Ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

Thời gian nhận ủy quyền theo hai bên thỏa thuận

Trong thời hạn 07 ngày làm việc đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm và nghĩa vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Chú ý:

Trường hợp làm thêm các nội dung khác thì phải ghi rõ các mục này. Ví dụ có thêm các nội dung ủy quyền khác như:

Nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có;

Nhận lương hưu hoặc các loại trợ cấp, chế độ gì;

Đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ, điều chỉnh mức hưởng;

Điều chỉnh thẻ BHYT, sổ BHXH…

Nếu nội dung văn bản ủy quyền bao gồm cả việc làm đơn thì cũng phải ghi rõ là ủy quyền làm đơn. Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.

(3) Cam kết

Chị cần cam kết nội dung chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền viết trong Giấy ủy quyền đó.

(4) Ký và xác nhận

Mẫu giấy ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội buộc phải có mục ký tên của người ủy quyền, người được ủy quyền và mục xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, như vậy mẫu đơn mới được chấp nhận. Chị cần ký tên vào phần người ủy quyền.

Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể là chứng thực của chính quyền địa phương; của Phòng Công chứng; của Thủ trưởng trại tạm giam, trại giam (trong trường hợp người ủy quyền chấp hành hình phạt tù hoặc bị tạm giam); của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam hoặc của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đó đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Trong vòng 07 ngày làm việc, đơn vị nơi làm việc của người lao động này phải trả toàn bộ những giấy tờ và chốt sổ BHXH trả sổ cho người lao động. Khi đến nhận sổ bảo hiểm xã hội người được ủy quyền này cần phải xuất trình chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và nộp lại Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội đó cho đơn vị, cơ quan nơi trả sổ.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách điền thông tin trong mẫu văn bản ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội của Tổng đài pháp luật. Ngoài ra chị Phương cần lưu ý đến các nội dung chính của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội trên để có thể viết văn bản ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội chính xác thông tin. Bên cạnh đó, nếu chị còn thắc mắc nào liên quan đến lãnh bảo hiểm ở đây, hãy gọi ngay đến Tổng pháp luật 1900.6174 để nhận được sự tư vấn chi tiết của các luật sư.

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thay

Chị Thương (Hà Nam) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc mong Luật sư tư vấn như sau: Tôi và chồng tôi kết hôn vào năm 2018. Sau khi kết hôn tôi có đi làm tại một doanh nghiệp gần nhà. Thời gian làm việc ở đây tôi đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Tuy nhiên tháng 9/2021, tôi mang thai và quyết định nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai. Đến nay đã hơn 02 năm kể từ ngày tôi thôi đóng bảo hiểm xã hội. Tháng tới, tôi định lên công ty để xin nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Nhưng vì một vài lý do nên tôi muốn nhờ chồng tôi đi nhận bảo hiểm xã hội thay. Vì vậy tôi muốn hỏi thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thay thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

>> Thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội thay thực hiện như thế nào? Luật sư tư vấn 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn chị Thương đã đặt câu hỏi về Tổng đài pháp luật. Chúng tôi đã nghiên cứu câu hỏi thắc mắc của chị và đưa ra lời giải đáp như sau:

Để thực hiện thủ nhận bảo hiểm xã hội thay, chị và chồng chị cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ như sau:

– Các giấy tờ tùy thân của người ủy quyền: giấy công cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc cuốn hộ chiếu còn hiệu lực, sổ hộ khẩu.

– Các giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền: căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc cuốn hộ chiếu còn hiệu lực, hộ khẩu

– Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Khi đến công ty để lấy sổ bảo hiểm xã hội đó, chồng chị sẽ phải tiến hành trình ra các giấy tờ tùy thân của bản thân và giấy ủy quyền được chị ủy quyền đi lấy sổ. Khi ký vào mục người nhận, chồng chị cần phải ghi rõ người đại diện và ký đầy đủ họ và tên.

Trên đây là những giấy tờ và các bước chị cần thực hiện để hoàn thành thủ tục nhận bảo hiểm xã hội thay. Ngoài ra, nếu bạn còn thắc mắc về mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự tư vấn kịp thời từ luật sư.

 

mau-giay-uy-quyen-lay-so-bao-hiem-xa-hoi-moi-nhat

Một số câu hỏi liên quan đến mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Làm thế nào để công chứng giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội?

 

Chị Ngọc (Lai Châu) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau mong luật sư tư vấn giải đáp: Tôi đã làm việc tại một công ty may trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2014 đến năm 2016. Tuy nhiên, vì một số lý do nên tôi đã nghỉ việc ở công ty đó (Nghỉ ngang). Đến tháng 8/2018, tôi có đi làm ở một công ty mới. Đến tháng 10/2020 thì tôi nghỉ hẳn ở công ty này để dưỡng thai.

Sau khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp thai sản lên cơ quan bảo hiểm xã hội thì họ có nói rằng: tôi chưa lấy sổ ở cái công ty ban đầu nên chưa được hưởng tiền trợ cấp. Do tôi đang phải trông con nhỏ, nên tôi muốn ủy quyền cho chồng tôi lấy sổ bảo hiểm xã hội đó.

Vậy tôi muốn hỏi, làm thế nào để công chứng mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

>> Công chứng mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội ở đâu? Gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn chị Ngọc đã tin tưởng và đặt câu hỏi về Tổng đài pháp luật. Chúng tôi đã xem xét và giải đáp thắc mắc của chị như sau:

Xét căn cứ theo điều 40, 41, 55 thuộc Luật công chứng năm 2014 thì người uỷ quyền chỉ cần mang giấy uỷ quyền này cùng các giấy tờ tùy thân của mình như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu,… đến văn phòng công chứng là sẽ được hướng dẫn.

Ngoài ra, nếu người ủy quyền không biết tự làm giấy uỷ quyền tại nhà được thì cũng có thể ra đây để các cán bộ hướng dẫn chị thực hiện một cách chính xác nhất.

Do chị Ngọc đã làm ở công ty từ năm 2014 đến năm 2016 mà chưa lấy chốt sổ bảo hiểm xã hội. Và chị muốn ủy quyền cho chồng chị lấy sổ bảo hiểm xã hội, nên theo đó chị cần đến phòng công chứng để ủy quyền mẫu văn bản đó. Ngoài ra, nếu chị còn thắc mắc về cơ quan công chứng mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội, hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174 để luật sư tư vấn chi tiết. 

Thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động?

 

Chị Lý (Yên Bái) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc như sau: Tôi là công nhân của một công ty giày da trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm nay tôi bước sang tuổi 50 và đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm, nhưng vì điều kiện sức khỏe tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nộp cho công ty.

Tháng 4 năm 2021, công ty đã cho tôi đi giám định sức khỏe, kết quả của tôi là mất 62% sức khỏe. Đến tháng 5 năm 2021 công ty này đã chấm dứt hợp lao động với tôi. Đến nay tháng 7 năm 2022 công ty vẫn chưa chốt hết sổ bảo hiểm nên tôi chưa có sổ hưu, từ lúc chấm dứt hợp đồng lao động tôi chưa được hưởng chế độ gì.

Vì vậy, tôi muốn hỏi thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là bao lâu? Tôi cần thực hiện những bước như thế nào để được hưởng chế độ hưu trí? Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội trong bao lâu? Luật sư tư vấn 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn chị Lý đã đặt câu hỏi về Tổng đài pháp luật. Chúng tôi đã nghiên cứu, nhận định và đưa ra phản hồi như sau:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động này chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Còn căn cứ theo điều 43 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động đó, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”

Do đó, nếu người lao động này nghỉ việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải tiến hành làm các thủ tục xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chốt sổ bảo hiểm xã hội) và trả lại sổ bảo hiểm cho người lao động để hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp người sử dụng lao động không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trái với quy định nêu ở trên thì sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm d khoản 4 Điều 40 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP như sau:

“4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng sẽ tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động đó có một trong các hành vi sau đây:

d) Không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.”

Với tình huống của chị Lý, căn cứ vào Điều 43 Bộ Luật lao động năm 2019 thì nếu sau 07 ngày làm việc nhưng không được quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày chị chấm dứt hợp đồng lao động mà bên kia chưa chốt sổ bảo hiểm cho chị.

Nếu chị có đầy đủ các bằng chứng chứng minh được rằng phía doanh nghiệp kia thiếu trách nhiệm hoặc cố tình chậm trễ việc trả sổ bảo hiểm xã hội, chốt sổ bảo hiểm xã hội của chị quá thời gian. Thì chị Lý có thể làm đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền hoặc tố cáo tới Phòng lao động thương binh – xã hội nơi công ty đó có trụ sở để được giải quyết Ngoài ra, nếu chị còn thắc mắc liên quan đến cơ quan nhận sổ bảo hiểm, hãy gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự tư vấn nhanh chóng.

Người được ủy quyền phải đến địa điểm nào để nhận sổ BHXH?

 

Anh Nhất (U Minh Thượng) có câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề thắc mắc như sau mong Luật sư tư vấn, giải đáp: Tôi đã làm việc tại một ngân hàng từ tháng 10/2020 đến nay. Sau khi làm việc ở đây được một thời gian dài thì tôi đã nghỉ việc ở đây để ra ngoài mở một công ty riêng.

Trong thời gian làm việc ở đây, tôi đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Do bận một vài công việc riêng tư nên tôi đã làm văn bản ủy quyền cho vợ tôi nhận sổ bảo hiểm xã hội thay tôi. Vậy tôi muốn hỏi, vợ tôi phải đến địa điểm nào để nhận sổ bảo hiểm xã hội? Rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Cơ quan nào có thẩm quyền nhận sổ BHXH. Gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Cảm ơn anh Nhất đã đặt câu hỏi đến Tổng đài pháp luật. Sau đây là câu trả lời của chúng tôi để giải đáp về vấn đề mà anh đang gặp phải:

Thông thường thì người được uỷ quyền sẽ nhận sổ bảo hiểm xã hội tại nơi mà người uỷ quyền đó được các đơn vị đang giữ sổ hẹn trước, cụ thể như sau:

+ Trường hợp cấp sổ bảo hiểm cho người lần đầu tham gia hoặc cấp lại sổ bảo hiểm: Trong trường hợp này, người được uỷ quyền sẽ lên nhận sổ bảo hiểm tại các cơ quan bảo hiểm ở địa phương nơi người ủy quyền cư trú.

+ Trường hợp người lao động này nghỉ việc: Người được uỷ quyền sẽ lên nhận sổ bảo hiểm tại trụ sở của đơn vị sử dụng lao động mà người lao động ở đây chính là người uỷ quyền.

Theo như thông tin anh cung cấp thì anh đã làm việc tại một ngân hàng và đóng bảo hiểm đầy đủ. Hiện nay, anh đã nghỉ việc tại công ty. Anh muốn ủy quyền cho vợ nhận lại sổ bảo hiểm xã hội. Căn cứ theo những quy định của pháp luật, vợ anh cần đến ngân hàng trước kia anh làm để nhận sổ bảo hiểm. Ngoài ra nếu anh còn thắc mắc về thủ tục nhận sổ hay mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để nhận được sự tư vấn chi tiết từ luật sư.

Bài viết trên đây cung cấp thông tịn và những vấn đề thực tế liên quan đến Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để áp dụng trọng những trường hợp cụ thể của bản thân. Ngoài ra, nếu bạn còn vướng mắc về vấn đề pháp lý, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174 của  Tổng Đài Pháp Luật  để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174