Nghỉ thai sản có được hưởng lương không quy định 2022

Nghỉ thai sản có được hưởng lương không và các tính lương nghỉ thai sản như thế nào. Tổng đài pháp luật chuyên hỗ trợ người dân giải quyết về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản năm 2022. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nghỉ thai sản có được hưởng lương không, xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 1900.6174 để được các luật sư tư vấn luật hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Nghỉ thai sản có được hưởng lương không quy định 2022
Nghỉ thai sản có được hưởng lương không quy định 2022

Trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Để tìm hiểu về vấn đề trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương không? trước hết bạn cần tìm hiểu chế độ thai sản là gì?Chế độ thai sản được hiểu là chế độ mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong quá trình sinh con, nhận con nuôi hoặc đang trong thời gian mang thai hộ sẽ được hưởng trợ cấp.

>>> Tham khảo bài viết: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Zalo, FB – dịch vụ tư vấn luật uy tín

Đây là một trong những quy định thể hiện tính đạo đức, nhân văn của pháp luật. Khi người phụ nữ sinh con, nhận con nuôi hay đang mang thai hộ mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì sẽ có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Nếu trong trường hợp người phụ nữ mang thai nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng đã đóng bảo hiểm đó.

Căn cứ theo điều 139 Bộ luật lao động năm 2019 quy định chế độ nghỉ thai sản như sau:

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.
Trong trường hợp người phụ nữ sinh đôi trở lên thì được tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con thì người mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên, lao động nữ sẽ được nghỉ chế độ thai sản với tổng thời gian là 6 tháng mà trong đó thời gian nghỉ trước sinh sẽ không vượt quá 2 tháng. Nếu trong trường hợp người lao động nữ sinh đôi thì kể từ con thứ 2 trở đi thì mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng thai sản. Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản, người lao động nữ sẽ được hưởng tất cả những chế độ theo pháp luật quy định. Nếu sau khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản, người phụ nữ có nhu cầu thì vẫn có thể được nghỉ thêm nhưng thời gian nghỉ đó sẽ không được tính lương.

Nếu người nghỉ thai sản muốn đi làm trước thời gian quy định là 6 tháng thì phải thông báo trước cho người sử dụng lao động, nếu được đồng ý thì phải có dấu xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc đi làm sớm sẽ không có hại đến sức khỏe của người lao động. Trong thời gian này, người lao động vẫn sẽ được nhận tiền lương của người sử dụng lao động và vẫn được nhận tiền lương trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại điều 38 Luật bảo hiểm xã hội với nội dung quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
Trường hợp chỉ có cha tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha sẽ được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Theo điều 39 của bộ luật này quy định về mức lương thai sản như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, 34, 35, 36 và 37 của Bộ Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính bằng mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nếu trong trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24, khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Căn cứ theo khoản 2 điều 168 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: Trong thời gian người lao động nghỉ việc mà được hưởng các chính sách hỗ trợ của bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động sẽ không phải trả lương nghỉ thai sản cho người lao động ngoài trường hợp hai bên đã có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì lao động nữ trong thời gian nghỉ chế độ thai sản sẽ được hưởng các chế độ đúng theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội mà không có quy định người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động đó trong suốt thời gian hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh khoản tiền mà bảo hiểm xã hội chi trả bạn sẽ không được nhận thêm một khoản nào khác, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được hỗ trợ lương thai sản trong thời gian nghỉ thai sản. Hoặc người lao động sẽ được trả lương khi giữa người lao động và người sử dụng lao động đã có sự thỏa thuận khác trong thời kỳ nghỉ thai sản hoặc trong trường hợp người lao động đó vần đi làm trong khi được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là những thông tin liên quan đến vấn đề nghỉ thai sản có được hưởng lương không. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến cách tính lương nghỉ thai sản, xin vui lòng gọi điện đến số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và trọn vẹn vấn đề.

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản hiện nay thế nào?

Theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a, Lao động nữ mang thai;

b, Lao động nữ sinh con;

c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

đ, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Trong đó, người lao động được quy định tại điểm b, c của quy định nêu trên mà đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Nếu người lao động thuộc trường hợp theo quy định tại điểm b nêu trên mà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở nên mà phải nghỉ việc để dưỡng thai theo đúng chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu người lao động đủ 2 điều kiện như trên mà đã chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động hoặc xin thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định của bộ luật này.

Trên đây là những điều kiện để được hưởng trợ cấp lương thai sản, mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về số điện thoại của Tổng đài pháp luật để được các luật sư hỗ trợ 24/7.

Mức hưởng trợ cấp thai sản là bao nhiêu?

Sau đây, Tổng đài pháp luật sẽ đưa ra mức hưởng trợ cấp thai sản theo đúng quy định mà các bạn có thể tham khảo:

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản đối với lao động nữ.

Đối với từng trường hợp mà người lao động sẽ được nhận lương nghỉ thai sản theo đúng quy định, cụ thể như sau:

Trong trường hợp lao động nữ nghỉ khám thai:

Theo Điều 32 và khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian mang thai thì người lao động sẽ có thời gian tối đa 5 lần để nghỉ khám thai và mỗi lần 1 ngày và được tính bằng 100% mức lương bình quân của 6 tháng đóng BHTN liền kề trước khi nghỉ khám thai chia 24 ngày và nhân với số ngày nghỉ.

Trong trường hợp người lao động nữ nghỉ sinh con:

Nếu người lao động ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc người đang mang thai có những bệnh lý hoặc thai có dấu hiệu không bình thường thì sẽ được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần đi khám thai.

Theo khoản 1 điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định với nội dung: Người lao động nữ khi sinh có mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức lương bình quân của các tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ nghỉ thai sản.

Nếu trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ thời gian là 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản sẽ được tính bằng mức lương bình quân của các tháng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Tùy vào từng trường hợp mà người lao động nữ khi sinh con sẽ nhận được số tiền trợ cấp nghỉ thai sản tương ứng với số tháng nghỉ theo đúng quy định. Theo quy định, thông thường thì thời gian nghỉ của lao động nữ khi sinh con sẽ có thời gian tối đa 6 tháng. Nếu trường hợp con chết sau sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì mức hưởng trợ cấp sẽ được tính theo quy định tại điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Trong trường hợp nhận trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng

Nếu lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì sẽ được nhận trợ cấp 1 lần cho mỗi con và bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ ha sinh con hoặc tháng người lao động đó nhận con nuôi. Đối với trường hợp nhận con nuôi thì quy định này sẽ được áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ.

Trong trường hợp nghỉ sức phục hồi sức khỏe sau sinh:

Theo điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ ngay sau thời gian nghỉ chế độ thai sản mà trong 30 ngày đầu làm việc sức khỏe không tốt thì sẽ được nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Và mức hưởng chế độ dưỡng sức sẽ được tính bằng 30% mức lương cơ sở.

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản đối với lao động nam

Trường hợp lao động nam có vợ đang sinh con

Theo khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 39 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam bằng 100% mức lương bình quân của 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ khám thai chia 24 ngày và nhân với số ngày nghỉ.

Trong đó, số ngày nghỉ được quy định:

  • Nghỉ 5 ngày làm việc
  • Nghỉ 7 ngày nếu vợ sinh con phải phẫu thuật và sinh con non dưới 32 tuần tuổi
  • Nếu vợ sinh đôi thì chồng sẽ được nghỉ 10 ngày, nếu sinh 3 thì cứ thêm 1 con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
  • Nếu vợ sinh đôi và phải phẫu thuật thì lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc
  • Nếu trong trường hợp người mẹ sinh con xong mà bị chết thì người cha sẽ có quyền trực tiếp nuôi con và được nghỉ việc theo đúng thời gian còn lại của người mẹ đang hưởng.

Trường hợp lao động nam nhận hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

Căn cứ theo điều 38 quy định nếu khi sinh con nhưng chỉ có lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội thì lao động nam sẽ được hưởng trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trên đây là thông tin liên quan đến mức hưởng trợ cấp thai sản mà các bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang chuẩn bị nghỉ thai sản mà chưa biết nghỉ thai sản có được hưởng lương không và lương nghỉ thai sản là bao nhiêu. Xin vui lòng hãy gọi đến Tổng đài pháp luật theo hotline 1900.6174 nơi có đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn sẽ hỗ trợ tư vấn giúp bạn.

Các tình huống tư vấn chế độ thai sản khác

Giáo viên khi nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Chị Phương (Hà Nội) có câu hỏi về vấn đề nghỉ thai sản có được lương không như sau:Thưa luật sư, tính đến nay, tôi đã làm giáo viên được 5 năm và đến nay tôi đang mang thai ở tháng thứ 8, theo như giấy dự sinh là 1 tháng 10 ngày nữa thì tôi sẽ hạ sinh. Vì cảm thấy sức khỏe không được ổn nên tôi quyết định xin nhà trường cho phép nghỉ thai sản. Luật sư cho tôi hỏi nếu giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không và lương thai sản đối với giáo viên là bao nhiêu ạ?

>> Tư vấn công thức tính lương thai sản cho từng trường hợp: Gọi 1900.6174

Trả lời

Căn cứ theo Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội quy định về vấn đề giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không, cụ thể như sau:
Trong tháng đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động có thời gian đóng là 14 ngày trở lên thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo điều 168 Luật lao động năm 2019 quy định: Trong thời gian người lao động được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc thì người sử dụng lao động sẽ không phải trả tiền lương cho người lao động.

Vì vậy, giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không thì người lao động sẽ không được trả lương thai sản trừ trường hợp xin việc làm trước theo đúng quy định tại điều 139 Luật lao động năm 2019

Đối với trường hợp này, bên cạnh hưởng chế độ thai sản thù người lao động nữ vẫn được hưởng tiền lương ngày công do người sử dụng lao động trả.

Vậy, đối với chế độ nghỉ thai sản của giáo viên, giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không thì giáo viên nghỉ thai sản vẫn sẽ được hưởng phụ cấp đứng lớp, số tiền lương thai sản sẽ phụ thuộc vào từng trình độ giảng dạy, từng ngành, từng lĩnh vực mà mức phụ cấp sẽ giao động từ 25 đến 50%.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng lương không. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách tính lương thai sản xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại Tổng đài pháp luật 1900.6174 hoặc qua địa chỉ email Tổng đài để được các luật sư tư vấn bảo hiểm hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Phụ nữ nghỉ thai sản có được hưởng 100% tiền lương không?

Chị Trang (Bắc Ninh) có câu hỏi về tiền lương thai sản như sau: Thưa luật sư, tính đến nay là 4 năm tôi đã làm việc tại công ty và bây giờ tôi đang có thai được 5 tháng và dự định đến tháng thứ 7 tôi quyết định nghỉ theo đúng chế độ thai sản của nhà nước. Nhưng luật sư cho tôi hỏi nếu phụ nữ nghỉ thai sản có được hưởng lương không và cụ thể có được hưởng 100% tiền lương nghỉ thai sản không ạ?

>> Tư vấn chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới năm 2022: Gọi 1900.6174

Trả lời

Theo quy định của pháp luật, thời gian nghỉ thai sản của người lao động sẽ được tăng từ 4 lên 6 tháng nghỉ dưỡng và toàn bộ thời gian nghỉ thai sản sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp.

Việc tăng thời gian nghỉ thai sản đã được quy định tại pháp luật, vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại quy định này. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người lao động không biết hoặc đã biết nhưng cố tình không tuân theo. Vì vậy, nếu người lao động không được nghỉ đủ 6 tháng có thể được quyền khiếu nại hoặc đề nghị công đoàn haowjc văn phòng lao động thương binh và xã hội quận haowjc huyện để có biện pháp thỏa đáng nhất đối với người sử dụng lao động đó.

Nếu lao động nữ nghỉ thai sản có được hưởng lương không thì theo quy định tại điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định lao động nữ sẽ được hưởng 100% mức lương bình quân và tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi kết thúc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, người lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con sẽ bằng 2 tháng lương tối thiểu chung.
Theo điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định chi phí khám chữa bệnh avf sinh con của người lao động sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí và họ phải chịu 20% chi phí.

Như vậy với câu hỏi của bạn nếu lao động nữ nghỉ thai sản có được hưởng lương không và cụ thể là 100% tiền lương thì câu trả lời của chúng tôi là có. Mọi thắc mắc liên quan đến cách tính tiền lương nghỉ thai sản, xin vui lòng các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được các luật sư hỗ trợ tư vấn.

Trên đây là những thông tin liên quan đến nội dung nghỉ thai sản có được hưởng lương không. Qua bài viết hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề liên quan đến chế độ thai sản. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng từ luật sư chuyên môn về vấn đề nghỉ thai sản có được hưởng lương không, xin vui lòng hãy liên hệ tới Tổng đài pháp luật theo số điện thoại 1900.6174 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ email để được các luật sư hỗ trợ tư vấn miễn phí.

  19006174