Quy định về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định mới nhất 2022

Quy định về thuê tư vấn quản lý dự án đáp ứng theo xu hướng thị trường có sự điều chỉnh và thay đổi qua các năm. Vậy qua từng năm Pháp luật quy định điều kiện thuê quản lý dự án như thế nào? Bài viết dưới đây Tổng đài pháp luật sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến các quy định, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án, các trường hợp cho phép chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án từ đó giúp đỡ các bạn giải đáp mọi thắc mắc.

Quy định về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định mới nhất 2022
Quy định về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định mới nhất 2022

Trường hợp nào cần phải thuê tư vấn quản lý dự án?

Câu hỏi của Anh N.V.Bình (Bến Tre): Chào Luật sư, tôi muốn nhờ luật sư giúp tôi vấn đề này. Sắp tới tôi sẽ ký mẫu hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn thiết kế. Tôi đã tham khảo nhiều mẫu trên mạng nhưng tôi thấy vẫn thiếu rất nhiều các điều khoản và quy định. Mong luật sư có tư vấn soạn thảo hợp đồng này giúp tôi.

> Giải đáp nhanh khó khăn khi soạn thảo mẫu hợp đồng thuê khoán, gọi ngay: 1900.6174

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật. Trường hợp của anh chúng tôi tư vấn giúp anh soạn thảo hợp đồng như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP:

“Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.”

Theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quản, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Bản quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.”

Do đó, căn cứ những quy quy định về thuê tư vấn quản lý dự án đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách nước ngoài, ngân sách Nhà nước với mức vốn dưới 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư sẽ được quyền thuê đơn vị tư vấn quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định. Bên cạnh đó, với dự án có mức vốn trên 15 tỷ đồng, chủ đầu tư sẽ phải ký hợp đồng uỷ thác cho Bản quản lý chuyên ngành hoặc Ban quản lý khu vực để thực hiện việc quản lý dự án.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng:

“Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của từng dự án”

Các dự án mà chủ đầu tư đủ năng lực để quản lý hoạt động, xây dựng của dự án thì có thể dùng bộ phận chuyên môn để quản lý. Còn đối với các trường hợp còn lại thì chủ đầu tư có thể thuê các cá nhân hoặc tổ chức có đủ các điều kiện chuyên môn nghiệp vụ để quản lý dự án.
Chủ đầu tư và tổ chức quản lý dự án sẽ bàn bạc và quyết định ký hợp đồng, trong hợp đồng sẽ ghi rõ tổ chức quản lý sẽ đảm nhận một một hay toàn bộ nội dung của dự án. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm giám sát công việc của tổ chức quản lý dự án và xử lý các vấn đề phát sinh.

Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng năm 2014, nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng về các điều kiện tư vấn quản lý dự án theo quy định như sau:

Các điều kiện về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định

Các điều kiện về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định
Các điều kiện về thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định

Câu hỏi của Anh Dương (TP Hồ Chí Minh): Thưa luật sư, tôi có tìm hiểu các quy định quản lý dự án và chuẩn bị tham gia vào một dự án công trình với tư cách là một người nằm trong tổ chức quản lý dự án. Với một người mới tham gia vào lĩnh vực này như tôi, thì tôi không biết hiện nay có những yêu cầu và quy định mới như thế nào? Nhờ luật sư tư vấn giúp.

> Tư vấn yêu cầu và điều kiện mới nhất theo quy định về thuê tổ chức quản lý dự án, gọi ngay: 1900.6174

Chào anh luật sư tư vấn câu hỏi của anh như sau:

Theo quy định về thuê tư vấn quản lý dự án thì tổ chức quản lý dự án phải đạt đủ các điều kiện và quy định về khả năng trong hoạt động lĩnh vực xây dựng phù hợp với dự án theo từng loại dự án và theo từng quy mô. Ở các vị trí quan trọng như giám đốc quản lý dự án hoặc cá nhân trực tiếp tham gia quản lý phải được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, có chứng chỉ hành nghề và nhiều kinh nghiệm công tác phù hợp với quy mô của từng loại dự án.

Điều này đã được quy định rõ ràng và được hướng dẫn tại điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án xây dựng của Bộ Xây dựng.
Về phạm vi hoạt động

-Hạng 1: quản lý các dự án cùng loại

-Hạng 2: quản lý các dự án cùng loại từ hạng B trở xuống

-Hạng 3: quản lý các dự án cùng loại C và các dự án được yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

>>> Tham khảo bài viết: Tư vấn luật doanh nghiệp – Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến, miễn phí

Các hạng năng lực về tư vấn tổ chức quản lý dự án

Câu hỏi từ anh Nam (Hải Dương) : Thưa luật thưa, sắp đến công ty của tôi có tham gia dự án và sẽ tiến hành việc thuê tư vấn quản lý dự án cho công trình. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi một số vấn đề trong quá trình lựa chọn tổ chức quản lý dự án. Những yêu cầu về năng lực và quy định về thuê tư vấn quản lý dự án để lựa chọn được tổ chức tốt nhất. Cảm ơn luật sư.

> Các hạng năng lực yêu cầu để lựa chọn tổ chức quản lý dự án tốt nhất, gọi ngay: 1900.6174

Cảm ơn câu hỏi từ anh Nam, luật sư sẽ gỡ rối từng thắc mắc của anh như sau:

Các hạng năng lực về tư vấn tổ chức quản lý dự án

Bộ Xây dựng đã quy định rõ về các hạng năng lực tư vấn tổ chức tham gia hoạt động tổ chức quản lý dự án theo năng lực ứng với quy mô và loại dự án như sau:

Hạng 1

-Cá nhân nắm các chức vụ quan trọng như giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề liên quan với quản lý dự án hạng 1. Chứng chỉ này phải phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

-Cá nhân đảm nhận phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề liên quan và phù hợp với những công việc đảm nhận.

-Cá nhân tham gia vào thực hiện quản lý dự án phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp công việc đảm nhận và phải có chứng chỉ năng lực tương đương.

-Đã có kinh nghiệm thực hiện được ít nhất 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án thuộc nhóm B cùng loại trở lên.

Hạng 2

-Cá nhân nắm vị trí giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên. Và chứng chỉ này phải phù hợp với loại dự án đã đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

-Cá nhân phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ năng lực từ hạng II trở lên.

-Các nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề phù hợp với dự án đã đăng ký.

-Đã có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 01 dự án hạng B trở lên và 02 dự án từ hạng C trở lên.

Hạng 3

-Cá nhân nắm vị trí giám đốc dự án phải có chứng chỉ năng lực tương đương hoặc từ hạng III trở lên.

-Cá nhân đảm nhận phụ trách lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ năng lực từ hạng III trở lên.

-Cá nhân tham gia thực hiện dự án phải có chuyên môn, nghiệm vụ và chứng chỉ liên quan đến hạng của dự án.

Các quy định về thuê tư vấn quản lý dự án

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của chính Phủ về đầu tư xây dựng:

-Đối với các dự án có vốn từ ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách thì người quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo Luật xây dựng năm 2014.

– Trường hợp chủ đầu tư dự án là người quyết định đầu tư, tổ chức quản lý dự án và sử dụng vốn đầu tư để xây dựng dự án thì chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm
ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo khu vực.

– Lượng công việc của tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể là một phần hoặc toàn bộ công việc được quy định theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

-Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm giám sát và theo dõi việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan xảy ra.

Tư vấn trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án

Câu hỏi của ông Minh (Thành phố Hồ Chí Minh): Chào luật sư, tôi có tìm hiểu một số gói thầu cụ thể là về gói thầu tư vấn quản lý dự án cùng với gói tư vấn thiết kế, thì chủ đầu tư sẽ được phê duyệt kế hoạch lựa chọn tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Vậy thưa luật sư, việc này có đúng theo những quy định mà Nhà nước ban hành hay không? Mong luật sư có thể tư vấn cho tôi về việc này.

>Tư vấn các trường hợp cần thuê tư vấn quản lý dự án nhanh chóng, hiệu quả , gọi ngay: 1900.6174

Chào anh Minh, câu hỏi của anh sẽ được giải đáp như sau.

Theo khoản 8 Điều 13 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ quy định:

“Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Vì vậy, các tổ chức cá nhân được lựa chọn thực hiện đầy đủ quy định về thuê quản lý dự án phải đáp ứng các yêu cầu, phù hợp với kế hoạch nhà thầu và đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu dự án được quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có được thuê quản lý dự án không?

Câu hỏi của anh An (Kiên Giang): Thưa luật sư, theo pháp luật hiện nay nếu chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc thuê quản lý dự án sẽ thực hiện như thế nào? Ở mức vốn bao nhiêu thì phải thuê quản lý dự án? Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi.

>Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có được thuê quản lý dự án không? Tư vấn ngay: 1900.6174

Luật sư giải đáp vấn đề:

Chủ đầu tư không được trực tiếp thuê tư vấn thực hiện công tác quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp chủ đầu tư dự án không đủ điều kiện năng lực trong công tác quản lý của dự án thì sẽ được gia lại cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.

Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực chỉ thực hiện một số công việc quản lý dự án theo nội dung hợp đồng ký với nhà đầu tư.

Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đối với những dự án nào?

Câu hỏi của Anh Hải (Hà Nội): Thưa luật sư, sắp tới tôi làm chủ đầu tư cho một dự án công trình xây dựng, tôi có tham khảo qua luật quy định về thuê tư vấn quản lý dự án. Tôi muốn hỏi luật sư tôi có thể tự quản lý dự án của mình không hay bắt buộc phải thuê? Mong luật sư giải đáp.

>Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đối với những dự án nào? Tư vấn ngay: 1900.6174

Luật sư trả lời câu hỏi của anh Hải như sau:

Chủ đầu tư dự án quyền được thuê tư vấn khi thực hiện các dự án sau:

-Các dự án có ngân sách từ Nhà nước, vốn từ nước ngoài, vốn khác.

-Các dự án có tính đơn lẻ, đặc thù.

Trường hợp nếu chủ đầu tư có đủ khả năng chuyên môn thì có thể dùng bộ phận chuyên môn để quản lý. Nếu chủ đầu tư không có khả năng thì có thuê tư vấn quản lý dự án từ tổ chức, cá nhân tư vấn đáp ứng đủ điều kiện năng lực. Tuy nhiên với dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước thì người quản lý dự án lúc này sẽ là Ban quản lý dự án khu vực.

Khi ký kết hợp thì chủ đầu tư và tổ quản lý dự án sẽ bàn bạc về chi tiết nội dung công việc dự án. Theo đó, tổ quản lý dự án có thể sẽ đảm nhận một phần hoặc toàn bộ công việc của dự án.

Tổ chức tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm gì?

Câu hỏi từ Chị Hồng (Bình Dương): Thưa luật sư, trong hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án, tôi có thấy khoản ghi về trách nhiệm của tổ tư vấn quản lý dự án. Luật sư có thể tư vấn chi tiết giúp tôi điều khoản này sẽ quy định những gì được không ạ? Tôi cảm ơn.

> Tổ chức tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm gì? Tư vấn ngay: 1900.6174

Luật sư trả lời câu hỏi:

Khi tổ tư vấn ký hợp đồng với nhà đầu tư, thì sẽ thực hiện công việc với những trách nhiệm theo quy định về thuê tư vấn quản lý dự án như sau:

-Đảm bảo yêu cầu về năng lực chuyên môn theo quy định phù hợp với công tác tư vấn dự án.

-Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải thành lập văn phòng tại khu vực xây dựng dự án để đảm bảo tiến độ thi công và xử lý các tình huống bất ngờ.

-Tổ chức tư vấn dự án cần phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện và đội ngũ quản lý dự án trực tiếp gửi cho chủ đầu tư theo dõi, nắm bắt tiến trình thi công.

Dự án nào chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý?

Câu hỏi của anh Tùng (Hải Phòng): Thưa luật sư, hiện nay tôi đang tìm hiểu quy định về thuê tư vấn quản lý dự án theo những quy định mới nhất của Nhà nước. Tôi thấy có điều khoản chủ đầu tư được thuê tư vấn dự án. Xin hỏi luật sư, vậy khi chủ đầu tư thuê tư vấn dự án thì cần những điều kiện gì? Mong luật sư trả lời giúp tôi.

> Dự án nào chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý? Tư vấn ngay: 1900.6174

Trong trường hợp của anh luật sư xin được tư vấn về các quy định thuê tư vấn quản lý dự án như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP:

“Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định”.

Vì thế, đối với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư được quyền trực tiếp thuê đơn vị tư vấn quản lý theo quy định của pháp luật về xây dựng. Còn với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư cần phải ký hợp đồng ủy thác cho Ban quản lý chuyên ngành hoặc Ban quản lý khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định ban hành.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đầy đủ những quy định về thuê tư vấn quản lý dự án mới nhất năm 2022. Các chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án cần thực hiện đúng quy trình để tránh những sai phạm khi đưa ra quyết định. Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu muốn được tư vấn tại Tổng đài pháp luật đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi ngay cho tổng đài của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174