Xóa án tích được quy định thế nào theo pháp luật hiện hành?

Xóa án tích là một trong những biện pháp nhằm để thể hiện tính nhân từ của pháp luật đối với người phạm tội. Đó là một điều kiện để giáo dục người phạm tội khi đã chấp hành xong hình phạt. Thời gian thử thách dài hay ngắn tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của người phạm tội. Dưới đây là những phân tích về các vấn đề liên quan đến xóa án tích. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc về vấn đề liên quan đến pháp lý. hãy nhấc máy lên và liên hệ với tổng đài pháp luật qua hotline 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Xoa-an-tich

Xóa án tích là gì?

Án tích là hậu quả pháp lý của việc phạm tội và là một trong những hình thức thực hiện trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Án tích tồn tại xuyên suốt trong quá trình người phạm tội bị kết án về một tội phạm nào đó cho đến khi được xóa án bằng các hình thức khác nhau.

Sau khi người phạm tội đã chấp hành xong bản án mà tòa án tuyên còn phải trải qua một thời hạn nhất định gọi là thời gian thử thách để chứng tỏ người phạm tội đã phục thiện, khi đó Nhà nước sẽ xóa án tích cho người bị kết án về tội phạm mà người kia đã phạm.

Người được xóa án tích trong bất kỳ trường hợp hay hình thức nào được coi là người chưa bị kết án hay nói cách khác là người “trong sạch” về lý lịch tư pháp. Quy định về việc xóa án tích trong luật hình sự xuất phát từ các chính sách nhân đạo của Nhà nước thể hiện thông qua thái độ không mang định kiến với người phạm tội, tạo điều kiện cho họ được tháo bỏ những mặc cảm về những lỗi lầm trong quá khứ mà họ đã gây ra, cho người phạm tội có cơ hội quyết tâm phục thiện với một lý lịch tư pháp trong sạch nư những người bình thường.

>>>Luật sư tư vấn xóa án tích. Liên hệ ngay 1900.6174

Các trường hợp được xóa án tích

 

Thứ nhất, trường hợp không bị coi là có án tích

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có quy định: Người bị kết án do lỗi vô ý về một số tội phạm thuộc trường hợp: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Như vậy, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 coi các trường hợp sau đây là trường hợp đã bị kết án nhưng không bị coi là có án tích:

– Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng

– Người được miễn hình phạt.

Xét về lý thuyết, người phạm tội đã bị kết án thì phải mang án tích. Do vậy, việc đã bị kết án do lỗi vô ý của người phạm tội về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc được miễn hình phạt đều có thể gây án tích cho người bị kết án.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, họ được xóa án tích này nên không bị coi là có án tích. Có thể gọi trường hợp này là được xóa án tích ngay sau khi tuyên án kết tội của tòa án.

Thứ hai, đương nhiên được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích là trường hợp mà một người được công nhận là chưa bị kết án mà không cần có sự xem xét và quyết định của Tòa án.

Khi hội đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, người được đương nhiên xóa án thì sẽ được coi là người chưa bị kết án. Tòa án sẽ cấp Giấy chứng nhận xóa án cho họ.

Phạm vi đương nhiên được xóa án

Theo quy định tại điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có quy định:

Trường hợp đương nhiên được xóa án tích sẽ được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này.

Các điều kiện đương nhiên được xóa án

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015, về điều kiện đương nhiên được xóa án là điều kiện về thời hạn được xóa án do luật định và không vi phạm tội mới.

Điều kiện về thời hạn đương nhiên được xóa án như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án, nếu từ khi chấp hành xong bản án; quyết định của tòa án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành của bản án bản án, quyết định của toà án đã qua các thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp người phạm tội bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn đến 05 năm:

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 05 năm đến 15 năm.

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án.

Thời điểm bắt đầu của các thời hạn được nêu trên là từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án của tòa án tuyên – đã chấp hành các hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, đã hết thời gian thử thách của án treo, và hoàn thành các quyết định khác của Tòa án như chấp hành các biện pháp tư pháp, đóng án phí.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là một trong những hình phạt như: quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại các Điểm a, b và Khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án sẽ hết vào thời điểm người phạm tội đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Thứ ba, xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:
Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người phạm tội bị tòa án kết án về một trong các tội phạm Quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Điều kiện để được xét xóa án tích theo quyết định của Tòa án:

Người phạm tội mà lần đầu được xét xóa án tích theo quyết định của Tòa án khi hội đủ các điều kiện về tính chất của tội phạm đã thực hiện và nhân thân người bị kết án; thời hạn được xét xóa án tích; không phạm tội mới trong thời hạn luật định

Điều kiện về tính chất của tội phạm đã thực hiện và nhân thân của người bị kết án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 quy định khi xét vấn đề xóa án tích cho người bị kết án, Tòa án phải căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện cũng như thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án.

Điều kiện về thời hạn

Căn cứ vào khoản 2 Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người bị kết án được Tòa án quyết định về việc xóa án tích, nếu từ người phạm tội khi chấp hành xong bản án và đã qua thời hạn sau:

– 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo0

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

– 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân | hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Lưu ý:

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành một trong những hình phạt bổ sung như: quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Thứ tư, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Căn cứ tại điều 72 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Trong trường hợp người bị kết án đã có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt trong khi chấp hành bản án và đã lập công mà được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cứ trú có đề nghị, thì Tòa án quyết định về việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm chấp hành hình phạt nếu là tù có thời hạn hoặc được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 70 và Khoản 2 Điều 71 của BLHS.

Nếu bạn còn có những thắc mắc liên quan đến các trường hợp được xóa án tích, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được tư vấn luật hình sự miễn phí từ các luật sư tranh tụng của Tổng Đài Pháp Luật.

Cac-truong-hop-duoc-xoa-an-tich

Điều kiện được xóa án tích là gì?

Chị Hương (Ninh Bình) có câu hỏi:
Thưa luật sư, Tôi là Hương năm nay 35 tuổi đang làm việc và sinh sống tại Ninh Bình. Chồng tôi hiện tại đang chấp hành hình phạt án treo tại địa phương. Mức án treo mà tòa án tuyên cho chồng tôi là 02 năm.
Hiện tại chồng tôi đã chấp hành hình phạt được 1.5 năm rồi thì có được xóa án không? Trường hợp chính quyền địa phương đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền để xóa án tích thì chồng tôi có được xóa không? Xin cảm ơn luật sư!

>> Điều kiện để được xóa án tích là gì? Gọi ngay 1900.6174

Phần luật sư trả lời câu hỏi:

Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của chị như sau:
Theo quy định tại Điều 69 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về xóa án tích, cụ thể:

“ Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án sẽ được xóa án tích theo quy định tại Điều 70 điều 71, điều 72 điều Điều 73 của Bộ luật này.

Người phạm tội được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người phạm tội bị kết án do lỗi vô ý về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt thì sẽ không bị coi là có án tích.”

Như vậy, theo quy định về việc xóa án tích phải được thực hiện theo quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành, người được xóa án tích sẽ coi như chưa bị kết án. Những người kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt thì sẽ không bị coi là có án tích.

Thứ nhất, về điều kiện đương nhiên xóa án tích:

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về trường hợp đương nhiên xóa án tích, cụ thể như sau:

Các điều kiện đương nhiên được xóa án:

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015, về điều kiện đương nhiên được xóa án là điều kiện về thời hạn được xóa án do luật định và không vi phạm tội mới.

Điều kiện về thời hạn đương nhiên được xóa án như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án, nếu từ khi chấp hành xong bản án; quyết định của tòa án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành của bản án bản án, quyết định của toà án đã qua các thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp người phạm tội bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn đến 05 năm:

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 05 năm đến 15 năm.

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án.

Thời điểm bắt đầu của các thời hạn được nêu trên là từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án của tòa án tuyên – đã chấp hành các hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, đã hết thời gian thử thách của án treo, và hoàn thành các quyết định khác của Tòa án như chấp hành các biện pháp tư pháp, đóng án phí.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là một trong những hình như: quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại các Điểm a, b và Khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án sẽ hết vào thời điểm người phạm tội đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Thứ hai, điều kiện để được xét xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Người phạm tội mà lần đầu được xét xóa án tích theo quyết định của Tòa án khi hội đủ các điều kiện về tính chất của tội phạm đã thực hiện và nhân thân người bị kết án; thời hạn được xét xóa án tích; không phạm tội mới trong thời hạn luật định

Điều kiện về tính chất của tội phạm đã thực hiện và nhân thân của người bị kết án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 BLHS quy định khi xét vấn đề xóa án tích cho người bị kết án, Tòa án phải căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện cũng như thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án.

Điều kiện về thời hạn

Căn cứ vào khoản 2 Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người bị kết án được Tòa án quyết định về việc xóa án tích, nếu từ người phạm tội khi chấp hành xong bản án và đã qua thời hạn sau:

– 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

– 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân | hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Thứ ba, điều kiện để xóa án trong trường hợp đặc biệt:

Có tiến bộ rõ rệt trong khi chấp hành bản án và đã lập công mà được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cứ trú có đề nghị, thì Tòa án quyết định về việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm chấp hành hình phạt nếu là tù có thời hạn hoặc được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 70 và Khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông tin chỉ cung cấp, về trường hợp của chồng chị đang chấp hành hình phạt là án treo được tòa án tuyên là 02 năm. Bây giờ chồng chị mới chấp hành song 1.5 năm án treo còn 6 tháng nữa. Mặc dù có giấy xin xóa án nhưng theo quy định tại điều 72 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 nếu chồng chị muốn được xóa án tích thì chồng chị phải chấp hành xong án treo và phải thực hiện thời gian thử thách khi phạm tội được hưởng án treo ít nhất là 08 tháng thì khi đó tòa án sẽ xem xét cho chồng chị được xóa án tích trước thời hạn mà không cần thực hiện hết 1 năm thử thách sau khi chấp hành xong hình phạt. Vậy, trường hợp bây giờ của chồng chị chưa được xóa án tích.

Như vậy, trường hợp của chồng chị khi đã chấp hành được 1.5 năm tức là chấp hành hơn ⅔ mức phạt mà còn được chính quyền địa phương yêu cầu xóa án tích thì chồng chị có thể xem xét về vấn đề xóa án trong trường hợp đặc biệt.

Thủ tục xóa án tích

Anh Tú (Nghệ An) có câu hỏi sau:
Tôi là Tú năm nay 44 Tuổi là một người làm công việc tự do tại địa phương. Ngày 15/3/2015, tôi có bị tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An ra bản án tuyên phạt 03 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và các hình phạt khác như phạt tiền và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.Ngày 15/3/2019 tôi đã chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương tiếp tục thực hiện thử thách 02 năm không vi phạm pháp luật để được xóa án. Hiện nay tôi đã thực hiện xong thử thách 02 năm và đã có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là trong 02 năm này tôi không phạm tội. Vậy, luật sư cho tôi hỏi thủ tục hồ sơ để tôi thực hiện việc xóa án để tôi có thể tham gia vào các quan hệ xã hội khác nữa? Cảm ơn luật sư!

Thủ tục xóa án tích nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời câu hỏi của luật sư:

Thưa anh Tú! cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của đội ngũ luật sư chúng tôi. Sau khi nghiên cứu vấn đề của anh chúng tôi xin đưa ra những hướng giải quyết sau đây:

Thứ nhất, thủ tục để xem xét xóa án tích trong trường hợp đương nhiên được xóa án:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 369 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người phạm tội đương nhiên được xóa án tích phải có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để chứng nhận việc mình đã được xoá án tích.

Hồ sơ để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản chụp của giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được xét cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu của gia đình hoặc giấy chứng nhận thường trú, tạm trú khi không ở nơi cư trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Nơi tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

+ Nếu là công dân Việt Nam thì phải nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp mà cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải nộp tại Sở Tư pháp nơi mà người đó cư trú; trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

+ Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và thủ tục yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy người đó có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp sẽ tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Thứ hai, thủ tục để được xóa án tích trong trường hợp xóa án theo quyết định của Toà án

Căn cứ theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người bị kết án phải nộp hồ sơ lên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án của mình các giấy tờ sau đây:

1. Đơn đề nghị xóa án tích;

2. Giấy chứng nhận không vi phạm tội mới được cơ quan Công an cấp xã/phường/thị trấn nơi người bị kết án thường trú;

3. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân, tử hình nhưng được đại xá, đặc xá;

4. Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đã thực hiện xong các khoản bồi thường, các khoản án phí, và nộp phạt đúng tiền phạt;

5. Bản sao sổ hộ khẩu;

6. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án thì Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án của người đó sẽ chuyển các tài liệu về việc xin xóa án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp.

* Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận các tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến và ý kiến được lập thành văn bản rồi Viện kiểm sát chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Trong trường hợp nếu như xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu do Viện kiểm sát cùng cấp chuyển đến, Chánh án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm sẽ phải ra quyết định xóa án tích; trong trường hợp chưa đủ điều kiện để xóa án thì Chánh án tòa án ra quyết định bác đơn xin xóa án tích.

* Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích thì Tòa án đã ra quyết định đó phải gửi quyết định này lại cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Như vậy, trường hợp của anh Tú là trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Để có thể được xóa án thì anh tú cần chuẩn bị những giấy tờ hồ sơ sau đây:

Đơn đề nghị xóa án tích anh có thể tham khảo trên internet.

Giấy chứng nhận anh không vi phạm tội mới trong thời gian 02 năm thử thách đó do công an của xã, phường, thị trấn nơi anh cư trú cấp.

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù có thời hạn của anh.

Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc anh hoặc nhân thân của anh đã thực hiện xong các khoản bồi thường, các khoản án phí, và nộp phạt đúng tiền phạt;

Bản sao sổ hộ khẩu có tên của anh.

Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của anh.

Anh tiến hành nộp các giấy tờ trên đến tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Sau thời gian 03 ngày, tòa án nhận đủ tài liệu của anh thì sẽ chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát huyện Quỳnh Lưu.

Trong trường hợp nếu như xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu, Viện kiểm sát huyện Quỳnh Lưu sẽ chuyển đến Chánh án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm và Chánh án sẽ phải ra quyết định xóa án tích; trong trường hợp chưa đủ điều kiện để xóa án thì Chánh án tòa án ra quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích thì Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định đó phải gửi quyết định này lại cho anh, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi anh cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi anh làm việc, học tập.

Thu-tuc-xoa-an-tich

Thời gian xóa án tích

Anh Hoài (Bạc Liêu) có câu hỏi như sau:

Thưa luật sư! Tôi có thắc mắc sau cần luật sư giải đáp. Tôi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bạc Liêu. Ngày 11/1/2016, tôi có bị tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu kết án tội hiếp dâm với mức án là 6 năm tù và bị tuyên phạt tiền, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại cũng như phải chịu khoản án phí xét xử sơ thẩm. Khi tôi thi hành án thì gia đình tôi đã thực hiện các khoản bồi thường dân sự, nộp phạt hành chính và nộp án phí xét xử rồi.

Ngày 11/1/2022, tôi đã chấp hành xong hình phạt tù và được thả tự do. Do tôi chưa được xóa án tích nên tôi đang bị hạn chế 1 số quyền hạn nhất định của công dân.

Vậy thưa luật sư, thời gian xóa án tích của tôi là bao nhiêu lâu xin luật sư giải thích rõ cho tôi được biết. Xin cảm ơn!

>> Thời gian xóa án tích được tính như thế nào? Gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời của luật sư:

Căn cứ theo quy định tại điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Bản án sau cùng sẽ tổng hợp hình phạt của các bản án cũ nên việc chấp hành hình phạt của bán án sau bao gồm cả những phần hình phạt của bản án trước và các quyết định khác không phải là hình phạt theo quy định tại Điều 73 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 73. Cách tính thời gian xóa án tích:

Thời hạn để xóa án tích được quy định cụ thể tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này sẽ được căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

Người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới và đã bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ sẽ được tính lại kể từ ngày người này chấp hành xong hình phạt chính hoặc chấp hành xong thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

Người bị kết án trong trường hợp người đó phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, và có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì Tòa án sẽ quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

Người mà được miễn chấp hành phần hình phạt còn lạ thì cũng sẽ được coi như đã chấp hành xong hình phạt.”

Thời gian xóa án theo điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

Điều kiện về thời hạn đương nhiên được xóa án như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án, nếu từ khi chấp hành xong bản án; quyết định của tòa án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành của bản án bản án, quyết định của toà án đã qua các thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp người phạm tội bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn đến 05 năm:

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 05 năm đến 15 năm.

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án.

Thời điểm bắt đầu của các thời hạn được nêu trên là từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án của tòa án tuyên – đã chấp hành các hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, đã hết thời gian thử thách của án treo, và hoàn thành các quyết định khác của Tòa án như chấp hành các biện pháp tư pháp, đóng án phí.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là một trong những hình như: quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại các Điểm a, b và Khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án sẽ hết vào thời điểm người phạm tội đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Như vậy, trường hợp của anh Hoài là đã chấp hành xong bản án 06 năm tù giam, gia đình anh đã thay anh thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà anh phải chịu bao gồm phần bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, phần tiền nộp phạt hành chính mà tòa án tuyên, phần án phí sơ thẩm mà anh phải chịu. Theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 70 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích của anh sẽ là 03 năm sau khi anh chấp hành xong hình phạt tù.

Nhưng nếu muốn được xóa án tích trong trường hợp đặc biệt thì anh phải chấp hành được ít nhất là 02 năm thời gian thử thách và trong 02 năm đó anh không được vi phạm pháp luật. Sau khi anh hoàn thành xong thời gian thử thách thì anh phải làm hồ sơ thủ tục để gửi lên tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu đề nghị xóa án tích cho anh.

Nếu còn bất cứ thắc mắc hay băn khoăn nào liên quan đến vấn đề xóa án tích, hãy liên hệ ngay đến Tổng đài pháp luật qua đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Một số câu hỏi về xóa án tích

 

Xóa án tích có được kết hôn với bạn gái làm trong ngành Công an

Chị Minh (Quảng Ninh) có câu hỏi sau:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi sau đây cần luật sư giải đáp! Tôi là Minh, năm nay 25 tuổi. Hiện tại, tôi đang là cảnh sát giao thông thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tôi có bạn trai hiện tại đã chấp hành xong 02 năm hình phạt tù có thời hạn vi phạm tội cố ý gây thương tích. Và bạn trai tôi đã chấp hành được 2 năm thử thách và đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, đóng án phí và các hình phạt bổ sung khác rồi. Do tôi làm trong lực lượng công an nhân dân nên vấn đề nhân thân rất quan trọng.

Hiện tại, chúng tôi có dự định là 1 năm nữa sẽ kết hôn với nhau. Tôi không biết bạn trai tôi đã từng đi tù như vậy thì chúng tôi có được kết hôn hay không?

Luật sư cho tôi hỏi khi bạn trai tôi đã chấp hành hình phạt tù xong, sau thời gian thử thách để được xem xét xóa án. Vậy trường hợp của bạn trai tôi có thỏa mãn điều kiện để được xóa án không? Nếu bạn trai tôi được xóa án thì chúng tôi có được phép kết hôn với nhau không? Xin cảm ơn luật sư!

> Xóa án tích có được kết hôn với bạn gái làm trong ngành Công an? Gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời của luật sư!

Thưa chị Minh! Cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chị cũng như qua quá trình nghiên cứu và nắm bắt thông tin liên quan đến vấn đề trên chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của chị như sau:

Một là, trường hợp đương nhiên được xóa án tích:

Theo quy định tại điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có quy định: Trường hợp đương nhiên được xóa án tích sẽ được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này.

Các điều kiện đương nhiên được xóa án

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 về điều kiện đương nhiên được xóa án là điều kiện về thời hạn được xóa án do luật định và không vi phạm tội mới.

Điều kiện về thời hạn đương nhiên được xóa án như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án, nếu từ khi chấp hành xong bản án; quyết định của tòa án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành của bản án bản án, quyết định của toà án đã qua các thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp người phạm tội bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn đến 05 năm:

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 05 năm đến 15 năm.

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án.

Thời điểm bắt đầu của các thời hạn được nêu trên là từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án của tòa án tuyên – đã chấp hành các hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, đã hết thời gian thử thách của án treo, và hoàn thành các quyết định khác của Tòa án như chấp hành các biện pháp tư pháp, đóng án phí.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là một trong những hình phạt như: quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại các Điểm a, b và Khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án sẽ hết vào thời điểm người phạm tội đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Như vậy trường hợp của bạn trai của chị bị kết án 2 năm về tội cố ý gây thương tích và đã chấp hành xong thử thách trong 2 năm không phạm tội mới nào và bạn trai của chị đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như bồi thường dân sự, chịu các khoản phí và các hình phạt bổ sung nếu có thì căn cứ tại điểm b, khoản 2 điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì bạn trai của chị đương nhiên sẽ được xóa án tích.

Thứ hai, hồ sơ thủ tục để được xóa án tích thì bạn trai của chị nên chuẩn bị những giấy tờ sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 369 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người phạm tội đương nhiên được xóa án tích phải có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để chứng nhận việc mình đã được xoá án tích.

– Hồ sơ để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản chụp của giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được xét cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu của gia đình hoặc giấy chứng nhận thường trú, tạm trú khi không ở nơi cư trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

+ Nếu là công dân Việt Nam thì phải nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp mà cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải nộp tại Sở Tư pháp nơi mà người đó cư trú; trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

*Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và thủ tục yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy người đó có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp sẽ tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Theo những gì mà chúng tôi đã phân tích ở trên thì sau khi bạn trai của chị đã chấp hành song 2 năm hình phạt tù và đã trải qua 2 năm thử thách mà không vi phạm thêm tội gì cộng thêm vào đó là anh ấy đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thì bạn trai của chị sẽ được xóa án khi đã nộp đầy đủ hồ sơ mà chúng tôi nêu trên lên tòa án. Khi đó bạn trai của chị sẽ được xóa án và trường hợp đã được xóa án thì có thể coi là người không có tội và chị sẽ được kết hôn với bạn trai chị bình thường.

Như vậy, qua những quy định của pháp luật mà chúng tôi đã nêu trên thì bạn trai của bạn thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án. Nếu một người phạm tội mà được xóa án thì người đó sẽ được coi là không có án tích. Khi mà bạn trai của chị đã được xóa án rồi thì sẽ được coi là không có án mặc dù bạn trai chị đã từng đi tù như vậy. Nếu bạn trai của chị không có án thì chị hoàn toàn có thể kết hôn với bạn trai chị vào năm sau.

Tu-van-xoa-an-tich

Xóa án tích vĩnh viễn đối với tội trộm cắp tài sản

Anh Tình (Đồng Nai) có câu hỏi:

Tôi năm nay 33 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Ngày 21/12/2017, tôi có bị tuyên phạt là 02 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 21/12/2019, tôi đã chấp hành xong hình phạt tù của mình.
Trong quá trình chịu án phạt, gia đình đã thay tôi bồi thường thiệt hại cho người bị mất tài sản. Đồng thời, gia đình tôi cũng đóng đầy đủ tiền phạt hành chính mà tòa án đã tuyên, tiền án phí mà phải nộp cho tòa án.

Đến nay, tôi ra tù đã được hơn 02 năm mà muốn xóa án tích để thực hiện các hoạt động bình thường khác.
Vậy, luật sư cho tôi hỏi khi tôi đã chấp hành xong hình phạt và đã có hơn 2 năm chưa phạm tội gì thì có được xóa án vĩnh viễn đối với tội trộm cắp tài sản không? Thủ tục hồ sơ để tôi có thể xóa án vĩnh viễn là như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

> Điều kiện để được xóa án tích vĩnh viễn đối với tội trộm cắp tài sản, gọi ngay 1900.6174

Phần trả lời câu hỏi của luật sư:

Thưa anh Tình! Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi, bằng những kiến thức chuyên môn và quy định của pháp luật chúng tôi xin giải đáp trường hợp của anh như sau:
Thứ nhất, trường hợp của anh Tình có thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích?

Theo quy định tại điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có quy định: Trường hợp đương nhiên được xóa án tích sẽ được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này.

Các điều kiện đương nhiên được xóa án

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 về điều kiện đương nhiên được xóa án là điều kiện về thời hạn được xóa án do luật định và không vi phạm tội mới.

Điều kiện về thời hạn đương nhiên được xóa án như sau:

Người bị kết án đương nhiên được xóa án, nếu từ khi chấp hành xong bản án; quyết định của tòa án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành của bản án bản án, quyết định của toà án đã qua các thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp người phạm tội bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn đến 05 năm:

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 05 năm đến 15 năm.

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù có thời hạn từ trên 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình mà đã được giảm án.

Thời điểm bắt đầu của các thời hạn được nêu trên là từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án của tòa án tuyên – đã chấp hành các hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, đã hết thời gian thử thách của án treo, và hoàn thành các quyết định khác của Tòa án như chấp hành các biện pháp tư pháp, đóng án phí.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là một trong những hình phạt như: quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hạn thời hạn quy định tại các Điểm a, b và Khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án sẽ hết vào thời điểm người phạm tội đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Xét trường hợp ở trên do anh đã chấp hành xong hình phạt tù là 02 năm và cũng đã chấp hành xong thử thách là 02 năm sau khi chấp hành hình phạt mà không vi phạm bất kỳ lỗi gì hơn nữa người nhà của anh đã thay anh bồi thường khoản thiệt hại mà bị hại đã bị mất, tiền phạt hành chính mà tòa án đã tuyên, tiền án phí mà phải nộp cho tòa án.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì anh đương nhiên được xóa án tích. Khi được xóa án như vậy thì coi như anh không có án đó và án tích về tội trộm cắp tài sản của anh sẽ được xóa vĩnh viễn.

Thứ hai, để được đương nhiên xóa án tích thì anh phải làm các thủ tục hồ sơ như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 369 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người phạm tội đương nhiên được xóa án tích phải có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để chứng nhận việc mình đã được xoá án tích.

– Hồ sơ để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản chụp của giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được xét cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu của gia đình hoặc giấy chứng nhận thường trú, tạm trú khi không ở nơi cư trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

+ Nếu là công dân Việt Nam thì phải nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp mà cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải nộp tại Sở Tư pháp nơi mà người đó cư trú; trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

*Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và thủ tục yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy người đó có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp sẽ tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Như vậy anh Tình đã chấp hành thời gian thử thách trong 02 năm, trong 02 năm đó anh không phạm tội mới nên anh sẽ thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án. Nếu muốn được xóa án thì anh Tình phải chuẩn bị những giấy tờ sau và nộp lên những cơ quan sau để được xem xét xóa án tích:

Như vậy, trường hợp của anh Tú là trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Để có thể được xóa án thì anh tú cần chuẩn bị những giấy tờ hồ sơ sau đây:

Đơn đề nghị xóa án tích anh có thể tham khảo trên internet.

Giấy chứng nhận anh không vi phạm tội mới trong thời gian 02 năm thử thách đó do công an của xã, phường, thị trấn nơi anh cư trú cấp.

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù có thời hạn của anh.

Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc anh hoặc nhân thân của anh đã thực hiện xong các khoản bồi thường, các khoản án phí, và nộp phạt đúng tiền phạt;

Bản sao sổ hộ khẩu có tên của anh.

Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của anh.

Anh gửi hết tất cả các giấy tờ trên đến tòa án nhân dân nơi đã xét xử anh . Sau 03 ngày tòa án nhận đủ tài liệu của anh thì tòa án sẽ chuyển lên Viện kiểm sát cùng cấp.

Trong trường hợp nếu như xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu do Viện kiểm sát sẽ chuyển đến Chánh án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm và Chánh sẽ phải ra quyết định xóa án tích; trong trường hợp chưa đủ điều kiện để xóa án thì Chánh án tòa án ra quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích thì Tòa án nhân dân đã ra quyết định đó phải gửi quyết định này lại cho anh, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi anh làm việc, học tập.

Như vậy, thời gian, điều kiện, trình tự, thủ tục của xóa án tích hình sự đã được Tổng đài tư vấn pháp luật chúng tôi giải đáp trong bài viết. Bằng những quy định pháp luật hiện hành quy định rõ ràng về trường hợp được xóa án. Tổng đài pháp luật của chúng tôi chuyên nghiên cứu về các mảng pháp luật như: dân sự, hình sự, hành chính, giao thông, bảo hiểm xã hội… Nếu như bạn còn có bất cứ thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline 19006174 của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn.

  19006174