Quy định về chỉnh lý hồ sơ địa chính như thế nào? Tư vấn nhanh nhất

 

Chỉnh lý hồ sơ địa chính là một trong những hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm quản lý những thông tin địa chính liên quan đến địa phương mình một cách có hệ thống, giúp cho việc tra cứu thông tin được chính xác và dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây của Tổng Đài Pháp Luật sẽ đi tìm hiểu những nội dung liên quan đến hoạt động chỉnh lýc hồ sơ địa chính. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình tìm hiểu, hãy nhấc máy và kết nối ngay đến với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí cách điều chỉnh hồ sơ địa chính nhanh chóng nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Khái quát hồ sơ địa chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ địa chính sẽ là tập hợp những tài liệu thể hiện các thông tin liên quan đến hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai cũng như nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

chinh-ly-ho-so-dia-chinh

Tại Điều 4 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cũng quy định cụ thể về những giấy tờ cần thiết liên quan đến hồ sơ địa chính bao gồm:

Đối với những địa phương đã xây dựng cũng như vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, thì bao gồm:

– Tài liệu về điều tra đo đạc địa chính bao gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Bản lưu Giấy chứng nhận

Đối với những địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính thì bao gồm:

– Tài liệu về điều tra đo đạc địa chính bao gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai và Bản lưu Giấy chứng nhận được lập dưới dạng giấy và dạng số (nếu có)

– Sổ địa chính được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số

– Sổ theo dõi biến động đất đai dưới dạng giấy.

>>> Xem thêm: Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua bán theo mẫu mới nhất hiện nay

Trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính

 

Tại Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có quy định cụ thể trách nhiệm trong việc lập, cập nhật cũng như chỉnh lý hồ sơ địa chính. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền trong việc chỉnh lý hồ sơ địa chính sẽ bao gồm:

–  Sở Tài nguyên và Môi trường

–  Văn phòng đăng ký đất đai

–  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Theo đó sở tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm thực hiện việc chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính hoặc sổ mục kê đất đai. Tổ chức lập, cập nhật cũng như chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

>>> Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ? Gọi ngay: 1900.6174

Quy trình cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì việc chỉnh lý hồ sơ địa chính sẽ được thực hiện theo quy trình cụ thể như sau:

–  Đối với trường hợp đăng ký đất đai cũng như tài sản gắn liền với đất thường xuyên (kể cả việc đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động đất đai):

Những địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì sẽ tiến hành cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính số gắn với quá trình thực hiện thủ tục đăng ký theo trình tự sau đây:

+  Cập nhật những thông tin đăng ký và quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Cập nhật kết quả chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất đai nếu phải đo đạc địa chính.

+ Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra theo thẩm quyền.

+ Cập nhật những thông tin liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hoặc những văn bản của cơ quan thẩm quyền về việc ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính nếu có

+ Quét cũng như nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính liên quan đến Giấy chứng nhận đã cấp hoặc đã xác nhận thay đổi.

+ Kiểm tra việc chỉnh lý cũng như trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập hoặc chỉnh lý.

Đối với những địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì sẽ thực hiện việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau:

+ Đối với trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký biến động thì  tiến hành cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cũng như sao Giấy chứng nhận để lưu trước khi trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

+ Đối với trường hợp đăng ký đất đai lần đầu nhưng không được cấp Giấy chứng nhận thì tiến hành cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền

+ Đối với trường hợp đăng ký đất đai lần đầu nhưng không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì cập nhật cũng như chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ theo thẩm quyền.

–  Đối với trường hợp thu hồi đất thì sẽ căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất đã được thực hiện để tiến hành việc chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau:

+ Chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và chỉnh lý sổ mục kê đất trong trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo diện tích đất đã bàn giao.

+ Xác nhận việc thu hồi vào Giấy chứng nhận đã được cấp để lưu. Nếu thu hồi một phần thì tiến hành quét hoặc sao Giấy chứng nhận đã xác nhận thu hồi đất để lưu.

+ Những địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì tiến hành kiểm tra việc cập nhật thông tin đồng thời trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý.

– Đối với những trường hợp được giao đất, cho thuê đất thì tiến hành việc cập nhật cũng như chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi đã bàn giao đất trên thực địa như sau:

+  Kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất đai sap cho thống nhất với hiện trạng bàn giao.

+ Tiến hành cập nhật thông tin đăng ký từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã được thực hiện vào sổ địa chính.

+ Thực hiện quét, sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính liên quan đến Giấy chứng nhận đã ký để lưu trước khi trao cho người sử dụng đất

+ Thực hiện việc kiểm tra cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính cũng như ký duyệt trang sổ địa chính đã lập đối với những địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

–  Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sẽ được gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự như sau:

+ Cập nhật thông tin liên quan đến việc mất Giấy chứng nhận vào sổ địa chính sau khi tiếp nhận đơn

+ Tiến hành quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất cũng như cấp lại Giấy chứng nhận trước khi trao cho người sử dụng đất.

+ Tiến hành việc kiểm tra việc cập nhật thông tin cũng như trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý đối với những địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

chinh-ly-ho-so-dia-chinh

>>> Xem thêm: Hồ sơ địa chính là gì? Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

– Đối với những trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận đã được cấp tại nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì tiến hành cập nhật cũng như chỉnh lý vào hồ sơ địa chính gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự như sau:

+  Tiến hành việc nhập thông tin đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận

+ Quét Giấy chứng nhận đã cấp sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chưa quét.

+ Nhập kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền.

+ Tiến hành việc quét và nhập bổ sung thông tin cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã được đính chính trước khi trao cho người sử dụng đất.

+ Tiến hành việc kiểm tra cập nhật thông tin cũng như trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

–  Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tại nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì tiến hành nhập thông tin đăng ký, kết quả kiểm tra hồ sơ… thực hiện sau khi đã được cơ quan nhà nước ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính vào Giấy chứng nhận trước khi trao cho người sử dụng đất.

Dựa vào những phần tích trên đây có thể thấy đối với mỗi trường hợp khác nhau thì quy trình cũng như thủ tục để tiến hành việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sẽ có sự khác nhau cơ bản. 

>>> Quy trình cập nhật chỉnh lý hồ sơ được diễn ra như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý và căn cứ thực hiện

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì  các tài liệu hồ sơ địa chính sẽ phải tiến hành cập nhật, chỉnh lý biến động sẽ được thực hiện theo quy định như:

 

TT Các trường hợp cập nhật, chỉnh lý Các tài liệu phải cập nhật, chỉnh lý Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý
1 Đăng ký quyền sử dụng đất đất lần đầu – Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được kiểm tra thẩm định ở các cấp;

– Giấy chứng nhận đã cấp;

– Hồ sơ giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

2 Đăng ký đất đai trong trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý – Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Hồ sơ thủ tục đăng ký lần đầu đã được kiểm tra thẩm định

– Hồ sơ giao đất

3 Đăng ký biến động – Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Giấy chứng nhận đã cấp hoặc đã xác nhận thay đổi

– Hồ sơ, thủ tục đăng ký biến động đã kiểm tra đủ điều kiện

4 Đăng ký cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất Sổ địa chính Hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại đã kiểm tra
5 Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sổ địa chính – Hồ sơ về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

– Giấy chứng nhận đã xác nhận việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

6 Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất Sổ địa chính – Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp hoặc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

– Hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp hoặc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã kiểm tra

7 Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận Sổ địa chính Giấy chứng nhận đã được cấp lại

– Hồ sơ đăng ký cấp lại đã kiểm tra

8 Cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại, dồn điền đổi thửa – Sổ địa chính

– Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Giấy chứng nhận cấp đổi

– Hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận bị mất đã kiểm tra

9 Nhà nước thu hồi đất – Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Giấy chứng nhận thu hồi

– Hồ sơ thu hồi

10 Đính chính nội dung của Giấy chứng nhận Sổ địa chính – Giấy chứng nhận đã được đính chính

– Biên bản về việc kiểm tra xác định những nội dung bị sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp

11 Thu hồi Giấy chứng nhận – Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai

– Sổ địa chính

– Giấy chứng nhận đã cấp

– Quyết định thu hồi, hủy Giấy chứng nhận

– Hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đã kiểm tra

12 Thay đổi mục đích sử dụng đất hiện trạng mà chưa đăng ký biến động theo quy định Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai – Hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất hàng năm

– Tài liệu điều tra, kiểm kê đất đai đã được nghiệm thu công nhận

13 Thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính mà không cấp đổi Giấy chứng nhận Sổ địa chính Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai đã được kiểm tra nghiệm thu

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí cách điều chỉnh hồ sơ địa chính nhanh chóng nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Tổng Đài Pháp Luật về vấn đề chỉnh lý hồ sơ địa chính. Nếu còn gặp bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được Luật sư tư vấn nhanh chóng nhất. 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174