Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? Các hồ sơ, thủ tục khi đấu thầu bằng phương thức này? Bài viết sau đây của Tổng Đài Pháp Luật sẽ cung cấp những thông tin cụ thể, chi tiết về vấn đề trên. Nếu cần trao đổi trực tiếp với Luật sư, bạn hãy gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để được Luật sư tư vấn kịp thời và chính xác nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ? Gọi ngay: 1900.6174

Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

 

Đấu thầu phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại Điều 31 Luật đấu thầu 2013: 

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng khi đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp … có tính đặc thù

Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp 02 hồ sơ – hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu.

luat-dau-thau-2-giai-doan-hai-tui-ho-so

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được mở ngay khi đóng thầu. Nhằm đánh giá đề xuất về kỹ thuật, từ đó xác định nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu. Và hồ sơ đề xuất tài chính được mở ở giai đoạn 2

Các nhà thầu đã đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 1 sẽ được mời nộp hồ sơ dự thầu ở giai đoạn hai. Hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Ở giai đoạn này, hồ sơ đề xuất tài chính nộp tại giai đoạn 1 và hồ sơ dự thầu giai đoạn 2 sẽ được mở đồng thời để đánh giá. 

>>>Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Quy trình đấu thầu chi tiết trong đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện theo những bước nào?  

 

Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1 (Điều 49 Nghị định 63/2014 NĐ-CP)

Dựa trên quy mô, tính chất gói thầu để áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, mục đích lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo điều kiện của gói thầu để mời tham gia đấu thầu

 Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn được quyết định bởi người có thẩm quyền và cần được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

– Lập hồ sơ mời thầu 

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu: Việc phê duyệt phải thể hiện bằng văn bản và phải dựa trên tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1 (Điều 50 Nghị định 63/2014 NĐ-CP)

– Mời thầu

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ

– Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

– Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, dựa vào  yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu và đề xuất của nhà thầu trong hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bên mời thầu trực tiếp trao đổi với từng nhà thầu để xác định nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu.

– Danh sách nhà thầu đủ yêu cầu về kỹ thuật trong giai đoạn một được phê duyệt phải bằng văn bản và căn cứ trên tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật 

– Danh sách các nhà thầu đủ yêu cầu về kỹ thuật phải được thông báo đến tất cả nhà thầu tham dự thầu giai đoạn này. Đồng thời mời các nhà thầu đủ yêu cầu về kỹ thuật tham dự thầu giai đoạn hai.

>>>Xem thêm: Đấu thầu xây dựng là gì? Nguyên tắc trong đấu thầu?

Bước 3: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2 (Điều 51 Nghị định 63/2014 NĐ-CP)

– Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn 2

Ngoài việc căn cứ theo quy định cơ bản, hồ sơ mời thầu giai đoạn hai còn phải căn cứ vào biên bản trao đổi ở giai đoạn một giữa bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu;

Nội dung hồ sơ mời thầu giai đoạn hai sẽ được lập dựa trên hồ sơ mời thầu giai đoạn một và phù hợp với nội dung hiệu chỉnh kỹ thuật đã được trao đổi.

– Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:

Trước khi phê duyệt, hồ sơ mời thầu cần được thẩm định theo quy định Điều 105 Nghị định này và việc thẩm định chỉ tiến hành với các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu giai đoạn 1 

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt phải thể hiện bằng văn bản và căn cứ trên tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. 

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu:

Bên mời thầu mời những nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn một tiếp tục đến nhận hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu: Hồ sơ dự thầu gồm: đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chỉnh tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. 

– Mở thầu: Việc mở thầu cần tiến hành công khai ngay trong vòng 01 giờ từ thời điểm đóng thầu. Thực hiện mở thầu theo thứ tự chữ cái tên nhà thầu. 

xay-dau-thau-2-giai-doan-hai-tui-ho-so

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2 (Điều 52 Nghị định 63/2014 NĐ-CP)

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu gồm những công đoạn sau:

– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: về số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; xem các thành phần hồ sơ (Đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, tư cách tham gia; đề xuất về kỹ thuật, tài chính..); về sự thống nhất nội dung giữa bản gốc với bản chụp.

– Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp lệ khi:

+ Có bản gốc hồ sơ dự thầu

+ Đơn dự thầu được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên; Giá dự thầu ghi cụ thể, không kèm theo các điều kiện bất lợi cho chủ đầu tư. 

+ Chỉ có tên một nhà thầu là nhà thầu chính

+ Hiệu lực hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định

+ Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực theo yêu cầu 

+ Nhà thầu hoạt động hợp pháp, không trong giai đoạn bị cấm hoạt động theo quy định pháp luật 

– Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu; nhà thầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật khi có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

– Đánh giá về kỹ thuật và giá: thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp quy định trong hồ sơ mời thầu; Nhà thầu được xem xét xác định giá thấp nhất khi đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

– Lập báo cáo để bên mời thầu xem xét.

Thương thảo hợp đồng:

– Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không đến hoặc từ chối sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

– Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn 2 sẽ được xem xét đánh giá về tài chính. Việc đánh giá về tài chính thực hiện trên cơ sở đề xuất về tài chính của nhà thầu trong giai đoạn một và giai đoạn 2; căn cứ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu trong giai đoạn 1 và những đề xuất về kỹ thuật hiệu chỉnh của nhà thầu trong giai đoạn 2.

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng  (Điều 53 Nghị định 63/2014 NĐ-CP)

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về việc đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Nếu bạn còn những thắc mắc nào về những vấn đề pháp lý trên hãy nhấc máy gọi chúng tôi với số 1900 6174 để được sự tư vấn tận tình từ Luật sư.

>>>Chuyên viên tư vấn quy trình đấu thầu chi tiết trong đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, liên hệ ngay 1900.6174

 

Trường hợp nào áp dụng quy trình đấu thầu theo phương thức hai đoạn hai túi hồ sơ?

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 31 Luật Đấu thầu 2013

Áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ trong trường hợp 

đấu thầu rộng rãi – nghĩa là không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia;

đấu thầu hạn chế – nghĩa là có sự giới hạn, chỉ có một số nhà thầu đủ điều kiện mới được tham gia đấu thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới và phức tạp, có tính đặc thù).

>>>Những trường hợp áp dụng quy trình đấu thầu theo phương thức hai đoạn hai túi hồ sơ, liên hệ ngay 1900.6174

 

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo phương thức hai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

 

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu quy định tại Điều 37 Nghị định 63/2014 NĐ-CP, và căn cứ Điều 15 Nghị định này: 

– Việc đánh giá phải dựa vào tiêu chuẩn và yêu cầu đánh giá trong hồ sơ dự thầu, căn cứ hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích của nhà thầu để đảm bảo việc lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

– Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

+ Nếu có sự khác nhau giữa bản gốc và bản chụp nhưng không dẫn đến sự thay đổi thứ tự xếp hạng thì dựa vào bản gốc để đánh giá;

+ Nếu sự sai khác đó làm cho kết quả đánh giá của bản gốc khác kết quả bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu đó bị loại.

>>>Chuyên viên tư vấn nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo phương thức hai đoạn hai túi hồ sơ là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Hồ sơ dự thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

 

Hồ sơ dự thầu theo định nghĩa tại khoản 31 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Giấy tờ cần thiết của hồ sơ dự thầu sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thông thường, hồ sơ dự thầu sẽ gồm những giấy tờ sau:

– Đơn dự thầu; 

– Bảo đảm dự thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, người ký đơn dự thầu; 

– Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật và các tài liệu chứng minh sự đáp ứng về kỹ thuật;

– Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin;

– Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong hồ sơ dự thầu;

– Các nội dung khác theo quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

Đây là những thông tin chúng tôi gửi đến bạn về hồ sơ cần chuẩn bị khi đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nếu có những thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được giải đáp nhanh nhất.

dau-dau-thau-2-giai-doan-hai-tui-ho-so

>>>Hồ sơ dự thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ gồm những gì? liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ bài viết của Tổng Đài Pháp Luật về Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ. Nếu bạn còn những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề trên, hãy nhấc máy và kết nối ngay đến với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174  để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174