Điều 21 bộ luật dân sự 2015 quy định gì về người chưa thành niên?

Điều 21 bộ luật dân sự 2015 bao gồm các quy định, nội dung chi tiết về người chưa thành niên. Đây là những người thường không được xem là có đủ năng lực hành vi dân sự và hình sự, và do đó không chịu trách nhiệm pháp lý như những người đã trưởng thành. Theo đó, pháp luật đặt ra nhiều quy định và chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người chưa thành niên, bao gồm quy định về tuổi tối thiểu để được lao động, kinh doanh, ký kết hợp đồng hay tham gia các hoạt động xã hội khác.

Việc bảo vệ và giúp đỡ người chưa thành niên là nhiệm vụ của cả xã hội, và đặc biệt là của các cơ quan chức năng như các cơ quan chăm sóc trẻ em, cơ quan tư vấn pháp luật, và cơ quan quản lý giáo dục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người chưa thành niên theo điều 21 BLDS 2015 . Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng đài pháp luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về quy định tại điều 21 BLDS 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Thế nào là người chưa thành niên?

 

– Người chưa thành niên trong pháp luật quốc tế

Trên thế giới, các quốc gia có những quy định và định nghĩa khác nhau về người chưa thành niên tùy thuộc vào nền pháp luật và văn hóa xã hội của từng quốc gia. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đều có chung quan điểm về việc bảo vệ và quan tâm đặc biệt đến những người chưa thành niên, bởi vì họ đang trong quá trình phát triển và hình thành nhân cách, tính cách của mình và cần được đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện.

Các quốc gia khác nhau cũng có các quy định khác nhau về độ tuổi để được coi là người chưa thành niên. Ví dụ, ở Mỹ, người dưới 18 tuổi được coi là người chưa thành niên, trong khi ở Anh, người dưới 18 tuổi được xem là trẻ em. Trong một số quốc gia, độ tuổi của người chưa thành niên có thể cao hơn, như ở Nhật Bản, độ tuổi để được coi là người chưa thành niên là 20 tuổi.

Tuy nhiên, dù có khác biệt về định nghĩa và quy định, các quốc gia đều có những chính sách và quy định để bảo vệ và quan tâm đến người chưa thành niên. Các quy định này có thể liên quan đến giáo dục, bảo vệ trẻ em, lao động, hình sự, hôn nhân và gia đình, và được đảm bảo bởi các cơ quan chức năng như các cơ quan chăm sóc trẻ em, cơ quan tư vấn pháp luật, và cơ quan quản lý giáo dục.

– Người chưa thành niên trong pháp luật Việt Nam

Tại Việt Nam, người chưa thành niên được định nghĩa là người dưới 18 tuổi theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Người chưa thành niên là đối tượng được bảo vệ đặc biệt và có các quyền lợi được đảm bảo bởi pháp luật.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người chưa thành niên không có đủ năng lực hành vi dân sự. Các hành động pháp lý mà họ thực hiện không có giá trị pháp lý và họ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những hành động đó. Tuy nhiên, người chưa thành niên vẫn có thể tham gia vào các quan hệ dân sự nhưng phải thông qua đại diện hoặc giám hộ.

Việc bảo vệ và quan tâm đặc biệt đến người chưa thành niên cũng được thể hiện thông qua các chính sách và quy định về bảo vệ trẻ em và gia đình, quy định về quyền lợi và lợi ích của người chưa thành niên, cũng như các quy định về giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, Việt Nam cũng có các cơ quan chức năng như Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý cho Người chưa thành niên để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên.

dieu-21-bo-luat-dan-su-2015-5

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về thế nào là người chưa thành niên. Gọi ngay: 1900.6174

Người chưa thành niên theo điều 21 Bộ luật dân sự 2015

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Dân sự năm 2015 đã dựa trên độ tuổi để định nghĩa người chưa thành niên. Độ tuổi là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển tâm sinh lý của con người, và mỗi độ tuổi sẽ có những khả năng, kỹ năng và kiến thức khác nhau. Do đó, việc định nghĩa người chưa thành niên dựa trên độ tuổi là hợp lý và cần thiết để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho những người đang trong quá trình phát triển.

Có thể có những trường hợp người chưa thành niên có khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình nhưng vẫn được coi là người chưa thành niên do chưa đủ độ tuổi theo quy định. Tuy nhiên, pháp luật cũng có cơ chế và quy định để xử lý các trường hợp đặc biệt này, bao gồm việc xem xét độ tuổi tâm lý của người đó, năng lực hành vi dân sự và các tình huống cụ thể liên quan đến quyền lợi và bảo vệ của người chưa thành niên.

Theo quy định của khoản 2 Điều 21 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Mọi quan hệ dân sự của người đó đều phải được xác lập và thực hiện qua người đại diện theo pháp luật của người đó.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nhưng bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, thì có thể bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này, người đó sẽ không còn được coi là có năng lực hành vi dân sự và mọi quan hệ dân sự của người đó đều phải được xác lập và thực hiện qua người đại diện theo pháp luật. Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của người đó được Tòa án ra trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định pháp y tâm thần.

Như vậy, những người không có khả năng hành vi đúng đắn do thể chất chưa phát triển đầy đủ hoặc do bệnh lý, không có đủ khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, đều được coi là không có năng lực hành vi dân sự. Do đó, mọi giao dịch dân sự của những người này đều phải do người đại diện theo pháp luật xác lập và thực hiện.

Tuy nhiên, nếu một người bị mất năng lực hành vi dân sự mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, thì đó không phải là trường hợp người có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự. Trong trường hợp này, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người đó khi họ tham gia quan hệ dân sự, pháp luật dân sự cũng quy định chế độ giám hộ. Chế độ giám hộ sẽ giúp đỡ và bảo vệ cho người bị mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời đại diện cho họ trong các giao dịch dân sự và các hoạt động pháp lý khác. Người được bổ nhiệm làm người giám hộ phải có đủ năng lực, trách nhiệm và được cơ quan tư pháp ủy quyền.

Theo quy định của khoản 3 Điều 21 trong Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép những người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ, thực hiện một số giao dịch dân sự nhất định mà không cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, thanh thiếu niên trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và học tập.

Cụ thể, những người này được phép xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, ví dụ như mua sắm sách vở, quà bánh, đồ chơi, đồ dùng trong học tập… Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, họ có thể tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, khi phải chịu trách nhiệm về tài sản mà tài sản riêng của người đó không đủ thanh toán, chi trả thì cha mẹ phải bổ sung cho đủ. Đối với người giám hộ không phải là cha mẹ thì họ có những nghĩa vụ theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo khoản 4 Điều 21 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, những người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và các giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Tuy nhiên, đối với người giám hộ không phải là cha mẹ thì họ có những nghĩa vụ quản lý tài sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ là người đại diện cho người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự như đã nêu ở trên.

Khi chấm dứt việc giám hộ, hậu quả chấm dứt việc giám hộ sẽ được quy định cụ thể tại Điều 63 Bộ luật Dân sự năm 2015, tùy từng trường hợp cụ thể.

dieu-21-bo-luat-dan-su-2015-4

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về người chưa thành niên theo điều 21 BLDS 2015. Gọi ngay: 1900.6174

Ý nghĩa của chế định người chưa thành niên

 

Chế định về người chưa thành niên trong pháp luật là để bảo vệ quyền lợi, lợi ích và sự phát triển của những người này. Người chưa thành niên thường còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống và không có khả năng quản lý tài sản và tự chăm sóc bản thân một cách đầy đủ. Do đó, pháp luật đã có các chế định đặc biệt để giúp bảo vệ người chưa thành niên khỏi những nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra.

Chế định về người chưa thành niên cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người này trong việc tham gia vào các hoạt động xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, chế định này cũng đặt ra các giới hạn và nghiêm cấm những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Bên cạnh đó, chế định về người chưa thành niên cũng thể hiện tính nhân đạo và sự quan tâm đến những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, bảo đảm quyền lợi và sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên trong đúng chuẩn mực pháp luật và đạo đức.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về ý nghĩa chế định của người chưa thành niên. Gọi ngay: 1900.6174

Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên

 

Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 của Bộ luật Dân sự 2015, người chưa thành niên được chia thành các trường hợp cụ thể với các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

– Đối với người chưa đủ sáu tuổi, mọi giao dịch dân sự đều phải do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Đối với người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, khi xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý trừ những giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

– Đối với người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, có thể tự mình xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, trừ những giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và các giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Các quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người chưa thành niên, đồng thời cũng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

dieu-21-bo-luat-dan-su-2015-2

>>>Xem thêm: Điều 133 bộ luật dân sự 2015 – Quy định về người thứ ba ngay tình

Phân biệt giữa người thành niên và người chưa thành niên

 

Người thành niên và người chưa thành niên là hai khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp lý và xã hội. Việc phân biệt giữa hai khái niệm này rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của từng đối tượng, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Người thành niên là người đã đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ khả năng hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khi trở thành người thành niên, các cá nhân sẽ có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, người thành niên có quyền ký kết hợp đồng, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, quyền tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, quyền kết hôn, v.v. Ngoài ra, người thành niên còn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi của mình, có nghĩa là họ phải tuân thủ các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm pháp lý nếu có vi phạm.

Trái ngược lại, người chưa thành niên là những người chưa đủ tuổi để có khả năng hành vi dân sự hoặc chỉ có khả năng hành vi dân sự ở một mức độ nhất định theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, người chưa thành niên được chia thành các nhóm tuổi như sau:

– Người chưa đủ 6 tuổi: Mọi hành vi dân sự đều do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi: Giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ những giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Có thể tự mình xác lập và thực hiện một số giao dịch dân sự nhưng vẫn còn giới hạn.

Với mỗi nhóm tuổi, người chưa thành niên sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Tuy nhiên, chung quy lại, các quy định về người chưa thành niên đều nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của những cá nhân này, đồng thời bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai

Ngoài ra, việc phân biệt giữa người thành niên và người chưa thành niên còn phụ thuộc vào từng quy định của pháp luật, các quy định này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực pháp lý cụ thể. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi đối tượng, cần phải tham khảo các quy định pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể.

Tóm lại, phân biệt giữa người thành niên và người chưa thành niên là rất quan trọng trong lĩnh vực pháp lý và xã hội. Đối với người thành niên, họ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật, còn đối với người chưa thành niên, các quyền và nghĩa vụ này sẽ được giới hạn hoặc phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Việc phân biệt chính xác giữa hai đối tượng này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của từng cá nhân, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

>>>Xem thêm: Điều 621 bộ luật dân sự 2015 quy định như thế nào?

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp chi tiết về điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 của Tổng Đài Pháp Luật. Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

 

  19006174