Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật hiện hành

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu được pháp luật quy định rất cụ thể trong từng trường hợp. Tuy nhiên do không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện, nhiều người đã tốn rất nhiều thời gian để xin cấp sổ đỏ lần đầu. Nhằm giúp bạn đọc có thể xin cấp sổ đỏ nhanh chóng, Tổng Đài Pháp Luật cung cấp các điều kiện và hướng dẫn làm sổ đỏ lần đầu trong bài viết sau. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được Luật sư giải đáp chi tiết!

 

dieu-kien-cap-so-do-lan-dau-khi-co-giay-to-ve-quyen-su-dung-dat
Điều kiện cấp sổ lần đầu khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

 

Chị Huyền – Nghệ An có gửi câu hỏi đến Tổng Đài Pháp Luật:

Gia đình tôi có sinh sống trên mảnh đất rộng 150m2 do ông bà ngày xưa để lại chưa được cấp sổ đỏ. Hiện nay, gia đình tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất để phân chia mảnh đất cho con cái nhưng không còn tìm được các giấy tờ về đất ngày xưa. Tuy nhiên, bố mẹ tôi hàng năm vẫn đóng tiền thuế đầy đủ. Vì vậy, tôi muốn hỏi gia đình chúng tôi có đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu không? Tôi xin cảm ơn Luật sư!”.

 

Phần trả lời của Luật sư tư vấn luật đất đai

Lời đầu tiên, Tổng Đài Pháp Luật xin cảm ơn chị Huyền đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi! Về vấn đề của chị, Luật sư của chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

>> Tư vấn miễn phí về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, gọi ngay 1900.6174

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất không mang tên người khác

 Theo điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai, người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi đang sử dụng ổn định lâu dài và có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai. Những giấy tờ đó bao gồm:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1983 do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng Hòa, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ hợp pháp về tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, thừa kế; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. Theo Thông tư 02/2015 các loại giấy tờ này bao gồm ví dụ như bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, thừa kế nhà ở gắn liền với đất có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ;…..

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993. Ví dụ: Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người sử dụng đất đang sử dụng hợp pháp…..theo điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp của gia đình chị Huyền không thuộc trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất để đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu.

 

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng ghi tên người khác

 

Đối với trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng lại ghi tên người khác thì điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu là phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Ngoài giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên người khác phải kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;

–  Đến trước Luật đất đai 2013 có hiệu lực (tức đến trước ngày 1/7/2014) chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;

– Đất đó phải không có tranh chấp

Với trường hợp này thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

Trường hợp có quyết định của Tòa án, cơ quan thẩm quyền 

 

Trường hợp người sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác như quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai đã được thi hành thì sẽ đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu.

Trường hợp này nếu người sử dụng đất chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất thì phải tiến hành nộp theo quy định.

 

Trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất 

 

Đối với trường hợp người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 1/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực) mà chưa được chấp giấy chứng nhận thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy. Trường hợp nếu người sử dụng đất chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất thì phải tiến hành nộp theo quy định.

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi có các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư tư vấn chi tiết!

 

dieu-kien-cap-so-do-lan-dau-khi-khong-co-giay-to-ve-quyen-su-dung-dat
Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

>> Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất là gì? Gọi ngay 1900.6174

Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 và thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi:

– Sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 (là ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực); 

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;

– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được UBND nơi có đất xác nhận được người sử dụng đất đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Trong đó, đất được coi là được sử dụng ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính kể từ khi bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến khi được cấp sổ đỏ hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 và thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi:

– Đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004;

– Không vi phạm pháp luật về đất đai;

– Được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp;

– Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước phê duyệt;

 

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu về diện tích tối thiểu

 

>> Tư vấn miễn phí về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu về diện tích tối thiểu, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì không quy định diện tích tối thiểu làm điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu. Tuy nhiên, theo điều 29 Nghị định 43/2014 có quy định: thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày văn bản của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực mà diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định thì vẫn được cấp sổ đỏ.

Như vậy, để được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì cần đáp ứng 2 điều kiện:

– Thửa đất có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– Thửa đất đó phải được hình thành trước khi văn bản của UBND cấp tỉnh quy định định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

Quay trở lại với trường hợp của gia đình Chị Huyền, việc sử dụng đất của gia đình chị rơi vào trường hợp không có giấy tờ về đất. Vì vậy nếu gia đình chị sử dụng ổn định thửa đất này trước 01/7/2014, trong quá trình sử dụng đất không có tranh chấp và không có vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời phù hợp với quy định sử dụng đất thì vẫn đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu. Nếu chị còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ nhanh chóng!

 

cap-so-do-lan-dau-nhu-the-nao
Cấp sổ đỏ lần đầu như thế nào?

 

Cấp sổ đỏ lần đầu như thế nào?

 

Anh Hoàng – Vĩnh Phúc có câu hỏi: 

Gia đình tôi được ông bà để lại 200m2 đất ở đã được sử dụng từ năm 1995. Tuy nhiên thời gian đã lâu nên gia đình chúng tôi không còn lưu giữ bất kỳ giấy tờ nào. Từ trước đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi muốn hỏi thủ tục điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu đối với thửa đất này như thế nào? Tôi xin cảm ơn Luật sư!

 

Phần trả lời của Luật sư:

Xin chào anh Hoàng, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến Luật sư của chúng tôi! Đối với câu hỏi của anh, Luật sư của chúng tôi xin được tư vấn như sau: 

 

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp sổ đỏ lần đầu

 

>> Luật sư hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để xin cấp sổ đỏ lần đầu, gọi ngay 1900.6174

Như đã phân tích ở trên, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có hai trường hợp là có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Từ đó, dẫn đến việc hồ sơ chuẩn bị để xin cấp sổ đỏ lần đâu cũng được chia làm 2 trường hợp

– Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ (Mẫu 04a/ĐK trong thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

+ Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và giấy tờ quy định tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

– Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ (Mẫu 04a/ĐK trong thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

+ Giấy xác nhận của UBND xã về việc sử dụng đất ổn định, lâu dài;

+ Giấy xác nhận của UBND xã về việc không có tranh chấp;

+ Giấy xác nhận của UBND xã về việc phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt;

+ Các giấy tờ chứng minh đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Do anh Hoàng thuộc trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, anh cần chuẩn bị hồ sơ theo trường này mà Luật sư của chúng tôi đã cung cấp bên trên. Trong quá trình làm đơn và xin xác nhận, nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ từ Luật sư!

 

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

 

>> Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu thực hiện như thế nào? Gọi ngay 1900.6174

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014 quy định về trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (như đã nói ở trên)

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện hoặc UBND cấp xã

Bước 3: Bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ thì cán bộ một cửa sẽ trả Phiếu tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả. Nếu cần bổ sung, thì cần ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các hoạt động của mình

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện:

+ Gửi hồ sơ đến UBND để lấy ý kiến xác nhận về tình trạng thửa đất, nguồn gốc đất…và công khai kết quả;

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp;

+ Kiểm tra xác minh hồ sơ hoặc kiểm tra thực địa;

+ Kiêm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất;

+ Soạn thảo Giấy chứng nhận và chuẩn bị hồ sơ để trình chủ tịch UBND cấp huyện giấy chứng nhận;

+ Cập nhật thông tin và hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu;

– Cơ quan tài nguyên môi trường sẽ thực hiện: 

+ Kiểm tra và trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận;

+ Chuyển hồ sơ giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất;

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi thực hiện xong các bước trên, anh đến lấy kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ lần đầu, nếu anh gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư hướng dẫn chi tiết!

 

Chi phí thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

 

>> Chi phí thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là bao nhiêu? Gọi ngay 1900.6174

Để được cấp sổ đỏ lần đầu, người sử dụng đất phải trả các phí sau:

Thứ nhất, lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ = (Giá tính lệ phí trước bạ x diện tích) x mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó: 

– Giá tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành; 

– Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%.

Thứ hai, lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận sẽ có sự khác nhau do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với điều kiện – kinh tế xã hội của từng địa phương,

Thứ ba, ngoài các giấy tờ kể trên, thì người xin cấp sổ đỏ cần nộp các khoản phí như phí đo đạc, phía thẩm định thửa đất….

Như vậy, anh cần thực hiện nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏ lần đầu, gồm có: lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận,… Nếu anh còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các chi phí để xin cấp sổ đỏ lần đầu, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được Luật sư tư vấn chi tiết!

Bài viết trên là phần giải đáp chi tiết về các thắc mắc liên quan đến điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu. Hy vọng bài viết trên của Tổng Đài Pháp Luật đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ ngay đến số điện thoại 1900.6174 để nhận được sự giải đáp chi tiết từ Luật sư!

  19006174