Gói thầu xây lắp là gì? Các hình thức đầu thầu với gói xây lắp

Gói thầu xây lắp là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng. Đây là quá trình mà chủ đầu tư tiến hành đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt và hoàn thiện công trình.. Để giúp quý bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này đội ngũ Luật sư của Tổng Đài Pháp Luật sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích về vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn đấu thầu xây lắp như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Đấu thầu xây lắp là gì?

 

Để hiểu rõ hơn về gói thầu xây lắp, hãy cùng làm rõ khái niệm “đấu thầu xây lắp”. Đấu thầu xây lắp là một phương pháp được sử dụng để chọn lựa nhà thầu thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình, cải tạo và sửa chữa lớn. Các nhà thầu xây lắp tham gia đấu thầu phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào từng dự án.

Tuy rằng khái niệm về gói thầu xây lắp không được pháp luật hiện hành giải thích cụ thể, tuy nhiên dựa trên quá trình nghiên cứu và phân tích “gói thầu xây dựng” có thể được hiểu theo các quy định sau.

goi-thau-xay-lap

Theo quy định tại Khoản 22, Điều 4 của Luật Đấu thầu: “Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.”
Xây lắp đề cập đến quá trình thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình, cải tạo và sửa chữa lớn.

Kết hợp hai khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu gói thầu xây lắp (Construction Work Package) là một phần hoặc toàn bộ dự án liên quan đến việc thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình, cải tạo và sửa chữa lớn.

>>> Xem thêm: Phí công chứng mua bán nhà đất bên nào chịu? Căn cứ tính phí công chứng

Gói thầu xây lắp gồm nội dung gì?

 

Đấu thầu xây lắp bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Chủ đầu tư (người có nhu cầu xây dựng) đưa ra các yêu cầu cụ thể và thông báo cho các nhà thầu biết. Chủ đầu tư phải làm rõ các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, phạm vi công việc, thời gian thực hiện và các điều kiện khác liên quan đến dự án xây lắp.

Các nhà thầu, dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư, trình bày năng lực của mình và đưa ra các giải pháp thi công xây lắp cho chủ đầu tư xem xét và đánh giá. Các nhà thầu cần minh bạch và cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm, quy mô, tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.
Chủ đầu tư tiến hành đánh giá năng lực và các giải pháp của các nhà thầu để chọn ra những nhà thầu thích hợp nhất.

Quá trình đánh giá bao gồm xem xét tài chính, kinh nghiệm, hiệu suất làm việc trước đây của nhà thầu và khả năng thực hiện dự án theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể sử dụng các tiêu chí đánh giá như giá cả, chất lượng, thời gian hoàn thành và khả năng quản lý dự án để lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Qua quá trình trên, đấu thầu xây lắp giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có năng lực và giải pháp phù hợp nhất để thực hiện các công việc xây lắp, đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án. Đồng thời, quy trình này cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh trong việc đưa ra các giải pháp tốt nhất từ các nhà thầu và đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình chọn nhà thầu.

>>> Gói thầu xây lắp gồm nội dung gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

Các hình thức đấu thầu với gói thầu xây lắp phổ biến

Gói thầu xây lắp có thể áp dụng cho hầu hết các hình thức đấu thầu, bao gồm:

Chỉ định thầu: Chủ đầu tư chọn trực tiếp nhà thầu dựa trên các tiêu chí nhất định mà không thông qua quá trình cạnh tranh công khai. Đây là hình thức đấu thầu đơn giản và nhanh chóng, thường được áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc khi có sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

Chào hàng cạnh tranh: Chủ đầu tư công bố thông tin về gói thầu và mời tất cả các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu sau đó nộp bản đề xuất giá và hồ sơ kỹ thuật. Quá trình này tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh và đưa ra các giá trị đề xuất khác nhau cho dự án.

Đấu thầu hạn chế: Chủ đầu tư xác định một số nhà thầu tiềm năng, thường dựa trên tiêu chí như kinh nghiệm, năng lực tài chính, hoặc danh sách đăng ký trước đó, và mời họ nộp hồ sơ dự thầu. Quá trình này giới hạn số lượng nhà thầu tham gia và tạo ra một môi trường cạnh tranh hạn chế.

goi-thau-xay-lap

Đấu thầu rộng rãi: Chủ đầu tư công bố thông tin về gói thầu và mời tất cả các nhà thầu có khả năng tham gia. Quá trình này mở cửa cho nhiều nhà thầu tham gia và tạo ra một môi trường cạnh tranh rộng rãi, nâng cao khả năng lựa chọn nhà thầu tốt nhất.

Tự thực hiện: Chủ đầu tư quyết định tự thực hiện công việc xây lắp mà không thông qua việc chọn nhà thầu bên ngoài. Đây là hình thức đấu thầu khi chủ đầu tư có đủ năng lực và tài chính để tự thực hiện các công việc xây lắp.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Trong một số trường hợp đặc biệt, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu mà không thông qua các quy trình đấu thầu thông thường. Các trường hợp này có thể liên quan đến sự khẩn cấp, các dự án đặc biệt quan trọng hoặc yêu cầu đặc biệt từ chủ đầu tư.

Việc lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp sẽ phụ thuộc vào đặc thù của dự án và yêu cầu của chủ đầu tư, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc chọn nhà thầu thực hiện công việc xây lắp.

>>> Các hình thức đấu thầu với gói thầu xây lắp phổ biến hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp

 

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (trong trường hợp sử dụng phương pháp giá thấp nhất); và tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (trong trường hợp sử dụng phương pháp giá đánh giá).

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, chúng ta sử dụng tiêu chí “đạt” và “không đạt”. Cần quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là “đạt” đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Các nội dung cụ thể bao gồm:

Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự về quy mô, tính chất kỹ thuật, điều kiện địa lý, địa chất, hiện trường (nếu có); kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

Năng lực kỹ thuật: Số lượng và trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu, số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu;

Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu;

Để xác định mức độ yêu cầu cụ thể cho từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này, chúng ta cần căn cứ vào yêu cầu của từng gói thầu. Nhà thầu được đánh giá là đạt tất cả nội dung nêu tại điểm này nếu đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, chúng ta sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”, hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000. Cần quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết khi sử dụng phương pháp chấm điểm.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên khả năng đáp ứng yêu cầu về hồ sơ thiết kế, tiên lượng mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu.

Tùy theo từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu, chúng ta cần cụ thể hóa các tiêu chí để đánh giá về kỹ thuật, bao gồm:

– Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

– Trừ những trường hợp do tính chất của gói thầu mà hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, trong hồ sơ mời thầu cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu.

– Tiến độ thi công;

– Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

– Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

– Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

– Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

– Các yếu tố cần thiết khác.

Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất)

Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá)

Công thức xác định giá đánh giá:

GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) – giá trị giảm giá (nếu có);

∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình, bao gồm:

Chi phí vận hành, bảo dưỡng;

Chi phí lãi vay (nếu có);

Tiến độ;

Chất lượng;

Các yếu tố khác (nếu có).

∆ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi.

Gói thầu xây lắp được đánh giá là thành công khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn nêu trên.

>>> Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Quy định về gói thầu xây lắp quy mô nhỏ như thế nào?

 

Theo Điều 63 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu quy mô nhỏ được định nghĩa như sau: gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không vượt quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không vượt quá 20 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được quy định như sau:

Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ:

Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không vượt quá 10 tỷ đồng.
Gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không vượt quá 20 tỷ đồng.

Quy định về gói đấu thầu quy mô nhỏ:

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu được xác định trong thông báo mời thầu, nhưng phải đảm bảo không ngắn hơn 03 ngày làm việc, tính từ ngày đầu tiên thông tin được đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày, tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu, tối thiểu là 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, tính từ ngày mở thầu cho đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ bên mời thầu và báo cáo thẩm định từ đơn vị thẩm định.

Giá trị bảo đảm:

Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá trị gói thầu.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định từ 2% đến 3% giá trị hợp đồng.

Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ không có quá nhiều quy định như các gói thầu khác tuy nhiên vẫn cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định nêu trên để giúp các nhà thầu mang lại hiệu quả cao nhất.

>>> Quy định về gói thầu xây lắp quy mô nhỏ như thế nào? Liên hệ ngay: 1900.6174

Dự toán gói thầu được xác định cụ thể như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP, xác định dự toán gói thầu có các nội dung cụ thể như sau:

Dự toán gói thầu được xác định dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu, phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm và điều kiện cụ thể của gói thầu.

Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trong thiết kế FEED.

Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng và từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án, dự toán gói thầu được xác định dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng. Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định tương tự như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 12 của Nghị định này, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể tự xác định dự toán gói thầu dựa trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, nếu cần thiết.

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu được ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

goi-thau-xay-lap

>>> Xem thêm: Ủy quyền mua bán nhà đất cần thủ tục công chứng không?

Về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu, theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP:

Thẩm tra và thẩm định dự toán gói thầu được thực hiện tương tự như thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chủ đầu tư có thẩm quyền tự thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2 của Điều 16 của Nghị định này. Trong trường hợp thuê tư vấn nước ngoài, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại khoản 4 của Điều 32 của Nghị định này.

Tùy theo đặc điểm và tính chất của gói thầu, việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được thực hiện tương tự như quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Điều 15 của Nghị định này.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn đấu thầu xây lắp như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là những quy định pháp luật mới nhất về gói thầu xây lắp, xác định và thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Nếu bạn vẫn gặp phải nhiều thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư Tổng Đài Pháp Luật giải đáp nhanh chóng nhất!

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174