Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất năm 2022

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là loại giấy tờ rất quan trọng khi làm thủ tục cho tặng bất động sản. Tuy nhiên rất nhiều người hiện nay không biết phải làm mẫu hợp đồng này như thế nào, liệu có phức tạp không? Vậy hãy cùng Tổng đài pháp luật tìm hiểu thêm về những quy định mới nhất của pháp luật về cho tặng nhà đất qua bài viết dưới đây. Nếu bạn còn có những thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn từ các luật sư đất đai, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ giải đáp.

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Các mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Câu hỏi của anh P.V.Thông (Hà Nội):
Chào luật sư, tôi có vấn đề muốn được hỏi các luật sư như sau.
Tôi có 2 đứa con gái, không có con trai, hai vợ chồng tôi quyết định cho mỗi đứa một căn nhà trên phố làm của hồi môn. Đứa lớn năm nay 26 sắp lấy chồng nên tôi muốn làm thủ tục sang tên, tặng cho con căn nhà trước khi nó lấy chồng. Giờ tôi muốn làm thủ tục tặng đất cho con thì tôi phải viết đơn như thế nào thưa luật sư. Tôi cảm ơn rất nhiều.

>>> Liên hệ luật sư làm mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Chào anh Thông, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh gửi về Tổng đài pháp luật. Về vấn đề của anh nếu anh muốn tặng lại cho con gái căn nhà trên Hoàn Kiếm thì trước hết anh cần phải làm một mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây chúng tôi có một số mẫu hợp đồng cho tặng, anh có thể tham khảo và lựa chọn mẫu phù hợp nhất cho mình anh nhé.

>> Xem thêm: Tư vấn luật dân sự trực tuyến 24/7 – Giải quyết tranh chấp dân sự

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng

Đây là mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất được tiến hành trực tiếp tại văn phòng công chứng, thủ tục này có thêm sự làm chứng của người đại diện tại đây. Anh Thông cùng các bạn đọc có thể tham khảo theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

Ngày … tháng … năm …, Tại ……

Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A)

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Là chủ sở hữu của bất động sản: …

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Là chủ sở hữu của bất động sản: …

Và ông/ bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Là chủ sở hữu của bất động sản: …

Các chứng từ sở hữu và có liên quan đến bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B, bao gồm: …………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B):

Ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Và ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo đúng các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên cho tặng (bên A) đối với thửa đất theo quyết định số……, cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………….

– Diện tích thửa đất: ……………………….m2 (Bằng chữ: …………….)

– Hình thức sử dụng:

       + Sử dụng chung: …………………………………………………………..m2

       + Sử dụng riêng: …………………………………………………………….m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng:……………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………..

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………….

1.2. Tài sản gắn liền với đất (nếu có) bao gồm:……………………

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) bao gồm: ……….

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là … đồng (Bằng chữ: … VNĐ).

ĐIỀU 2: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

2.1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3. VIỆC BÀN GIAO, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

3.1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao thửa đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài các sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………..

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ, NỘP THUẾ

Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này do bên ……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận trong mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này.

5.2. Giao giấy tờ cần thiết có liên quan đến quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho bên B làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại đúng đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

6.2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật về đất đai

ĐIỀU 7. QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích đất, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng thoả thuận

7.2. Được sử dụng đất, sở hữu các tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn quy định tại hợp đồng

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp hai bên không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên tặng cho (Bên A) và bên được tặng cho (Bên B) chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên tặng cho (Bên A) cam đoan:

a) Những thông tin về thân nhân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật

b) Thửa đất tại hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

c) Tại thời điểm giao kết hợp đồng này thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; thông tin không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

d) Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối

e) Cam kết thực hiện đúng và đủ các thoả thuận đã nêu trong bản hợp đồng này

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về thân nhân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật

b) Đã tìm hiểu kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng

c) Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối

d) Cam kết thực hiện đúng và đủ các thoả thuận đã nêu trong bản hợp đồng này

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được nêu trong mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này

– Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………. đến ngày ……….

– Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

BÊN TẶNG CHO (Bên A)                                                                         BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay là ngày …. tháng … năm … , tại: ………

Tôi là ……………………………… – Công chứng viên của phòng Công chứng …… số …… tại tỉnh/thành phố ……..

 

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất được giao kết khi hai các bên đã tự nguyện thoả thuận

– Tại thời điểm làm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật

– Nội dung thoả thuận của các bên tại hợp đồng này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không làm trái đạo đức xã hội

– Hợp đồng này được làm thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……. trang) giao cho:

+ Bên A ….. bản chính

+ Bên B ….. bản chính

+ Tại Phòng Công chứng lưu một bản chính. Số……., quyển số …. TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm và tải mẫu hợp đồng trên tại đây: Mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-tai-van-phong-cong-chung

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất xác nhận tại xã/ phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ngày… tháng… năm… tại

Chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (bên A):

Ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Bên được tặng cho (bên B):

Ông/bà: … Năm sinh:…

CMND số: … Ngày cấp … Nơi cấp: …

Hộ khẩu:…

Địa chỉ tại:…

Số điện thoại:…

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo đúng các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên cho tặng (bên A) đối với thửa đất theo quyết định số……, cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………….

– Diện tích thửa đất: ………………………..m2 (Bằng chữ: …………….)

– Hình thức sử dụng:

      + Sử dụng chung: …………………………………………………………..m2

      + Sử dụng riêng: …………………………………………………………….m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng:……………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………..

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………….

2. Tài sản gắn liền với đất (nếu có) bao gồm:…………………..

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) bao gồm: ……………

3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là … đồng (Bằng chữ: … VNĐ).

ĐIỀU 2. VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo mẫu Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3. VIỆC BÀN GIAO, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao thửa đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này cùng các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài các sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………..

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ, NỘP THUẾ

Trong quá trình thực hiện mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này, nếu có phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp hai bên không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Giao đất đủ diện tích, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận

2. Giao giấy tờ cần thiết có liên quan đến quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho bên B làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại đúng đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật về đất đai

ĐIỀU 7. QUYỀN CỦA BÊN B

1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích đất, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng thoả thuận

2. Được sử dụng đất, sở hữu các tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn quy định tại hợp đồng

3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp hai bên không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên tặng cho (Bên A) và bên được tặng cho (Bên B) chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên tặng cho (Bên A) cam đoan:

a) Những thông tin về thân nhân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này là hoàn toàn đúng sự thật

b) Thửa đất tại hợp đồng này thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

c) Tại thời điểm giao kết hợp đồng này thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; thông tin không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

d) Việc giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối

e) Cam kết thực hiện đúng và đủ các thoả thuận đã nêu trong bản hợp đồng này

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về thân nhân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật

b) Đã tìm hiểu kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng

c) Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối

d) Cam kết thực hiện đúng và đủ các thoả thuận đã nêu trong bản hợp đồng này

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được nêu trong hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất này

– Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………. đến ngày ……….

– Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

            Bên A                                                                                                 Bên B
(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …….

Ngày …. tháng …… năm ….. tại ……

Tôi là …………. – Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn ….. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ….. tỉnh/thành phố …..
LỜI CHỨNG THỰC

– Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất này được giao kết giữa bên A là ……. và bên B là ……. Các bên đã tự nguyện thoả thuận để giao kết hợp đồng

– Tại thời điểm chứng thực, các bên giao kết hợp đồng đều có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật

– Nội dung được thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội

– Hợp đồng này được làm thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm …… tờ, …… trang), giao cho:

         + Bên A giữ …… bản chính

         +B ên B giữ ……. bản chính
 

       + Tại Uỷ ban nhân dân lưu một bản chính. Số……., quyển số …….. TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>>> Download mẫu hợp đồng chi tiết tại đây: Mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-tai-xa-phuong

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thành phố/Tỉnh…

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở

Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công ……..

Trước sự có mặt của Công chứng viên tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…

Chúng tôi bao gồm:

Bên cho nhà (Bên A):

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…………………. tháng………………….. năm………………….., tại…………………………….

CCCD số:…………………… do Công an tỉnh/thành phố ……………. cấp ngày………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Và ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…………………. tháng………………….. năm………………….., tại…………………………….

CCCD số:…………………… do Công an tỉnh/thành phố ……………. cấp ngày………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu căn nhà tọa lạc tại …………………………………………………………………

Căn cứ theo các chứng từ sở hữu nhà đất được cơ quan thẩm quyền cấp, bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu số….. do …… cấp ngày…. tháng….. năm…..

– Giấy phép hợp thức hóa

– Giấy phép mua bán

– Bằng khoán

– Bản vẽ

– Giấy phép xây dựng số ….. ngày…. tháng…. năm…. đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản được nộp thuế trước bạ ngày ….. tháng….. năm…..

Bên nhận (bên B):

Họ tên ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………………. tháng………………….. năm………………….., tại…………………………….

CCCD số:…………………… do Công an tỉnh/thành phố ……………. cấp ngày………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu căn nhà tọa lạc tại …………………………………………………………………

Và ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…………………. tháng………………….. năm………………….., tại…………………………….

CCCD số:…………………… do Công an tỉnh/thành phố ……………. cấp ngày………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất theo đúng các thoả thuận sau đây:

Điều 1: Với văn kiện này, cùng với những cam kết dưới đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số …… đường …… (xóm, ấp)…… phường (xã) …….. quận (huyện)…….. thành phố (tỉnh)…….. được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên.

Đặc điểm căn nhà:

– Loại nhà:……………………………………………………………………

– Cấu trúc nhà:………………………………………………………….

– Vị trí:……………………………………………………………………….

– Diện tích sử dụng:……………………………………………………..

– Diện tích toàn bộ khuôn viên:…………………………………….

– Căn nhà được xây cất trên lô đất ……….. bằng tờ khoán bản đồ số ….

– Nguồn gốc nhà:………………………………………………………….

Điều 2: Cam kết của bên A

– Căn nhà đem cho được nêu tại Điều 1 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A và không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo của nhà nước, căn nhà không bị tranh chấp về quyền sở hữu

– Đảm bảo cam kết cho bên B được toàn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nêu tại hợp đồng

– Thời gian giao nhận ngày:……………………………………..…………..

Điều 3: Cam kết của bên B

– Bên B đồng ý nhận căn nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, lộ giới, chỉnh trang đô thị, quy hoạch xây dựng về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

– Thực hiện đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo đúng quy định của pháp luật

– Thực hiện đầy đủ và đúng theo các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng tặng cho này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố/tỉnh …..

Hợp đồng này được lập thành 4 bản chính, bên A giữ một bản chính, bên B giữ hai bản chính để trước bạ và đăng bộ, lưu tại Phòng Công chứng Nhà nước một bản chính.

Sau khi đọc lại lần cuối hợp đồng cho tặng và cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

   BÊN TẶNG CHO (Bên A)                                                                      BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ/TỈNH …

Tôi là …… Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh) .

– Căn cứ theo Bộ luật Dân sự Việt Nam công bố ngày 9/11/1995 có hiệu lực từ ngày 1/7/1996.

– Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước.

– Căn cứ các quy định về quản lý Nhà nước về nhà đất thuộc sở hữu tư nhân thành phố (tỉnh) …

Sau khi kiểm tra năng lực hành vi dân sự của các đương sự là:
Bên cho tặng (bên A)

Ông/bà ………………………………………………………..

Với hợp đồng này đã cho đứt căn nhà số …..đường..…(xóm, ấp)… phường (xã)… quận (huyện)……. thành phố (tỉnh) ……. thuộc quyền sở hữu của ông/ bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước sự chứng kiến của tôi, cho:

Bên nhận (Bên B)

Ông/bà ………………………………………………………..

Đã đồng ý nhận căn nhà nêu tại hợp đồng với các thoả thuận nói trên.

Hôm nay, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng cho tặng dưới hình thức chứng thư, công chứng theo nguyện vọng và theo đúng quy định của pháp luật.

Từ sau khi ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ, đăng bộ hai bên đều cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Hai bên đã đọc lại bản hợp đồng này, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đã ký tên, lăn tay xác nhận trước mặt tôi trong tình trạng sáng suốt, tỉnh táo và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Ngày…….. tháng……… năm………..

Công chứng viên

(Ký tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu hợp đồng bản đầy đủ tại đây: Mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-2022-TDPL

Quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như thế nào?

Câu hỏi của anh Trung (Hải Phòng):
Hồi xưa khi tôi mới bắt đầu kinh doanh, làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều phải xin bố mẹ ngôi nhà đang ở cắm ngân hàng. Nhiều năm làm ăn được, tôi đã trả hết nợ, lấy lại ngôi nhà cho bố mẹ. Giờ tôi mới mua thêm 2 suất đất gần nhà, tôi muốn tặng cho bố mẹ làm vốn dưỡng già. Vậy quy định và thủ tục của pháp luật về việc cho tặng này như thế nào. Tôi mong được luật sư tư vấn cụ thể. Tôi cảm ơn luật sư trước.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Quy định của pháp luật hiện hành về việc tặng cho quyền sử dụng đất trước hết được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.”

Như vậy có thể thấy, nếu anh Trung muốn cho bố mẹ mình thửa đất của mình trước hết anh cần phải có những chứng từ, chứng minh quyền sở hữu của anh đối với bất động sản. Cụ thể ở đây nếu anh có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có giá trị theo đúng quy định của pháp luật thì anh mới có thể thực hiện quyền cho tặng bất động sản.

Về quyền và nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất và bên nhận, căn cứ tại Điều 724, 725, 726 của bộ Luật dân sự 2015 cũng có quy định như sau:

cho tặng quyền sử dụng đất

– Về nghĩa vụ của bên cho tặng quyền sử dụng đất

Bên cho tặng có nghĩa vụ giao đủ diện tích đất, đúng loại đất, đúng vị trí, số hiệu và đảm bảo tình trạng đất như đã thoả thuận trong mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Bên cho cần có trách nhiệm giao đủ và đúng các giấy tờ cần thiết để bên nhận có thể tiến hành làm các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất một

– Nghĩa vụ của bên nhận/ bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên được cho tặng có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Nếu có bên thứ ba liên quan thì cần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các đối tượng này.

– Quyền của bên nhận/ bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên nhận có quyền yêu cầu bên tặng giao đủ diện tích, đúng loại đất, hạng đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất theo đúng thỏa thuận trong mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng đất theo đúng mục đích và đúng thời hạn theo quy định

Đây là những quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ giữa bên cho và bên nhận. Nếu muốn tiến hành thủ tục cho nhận thì cần có sự có mặt và đồng ý của hai bên, cụ thể ở đây là anh Trung và bố mẹ. Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất sẽ được tiến hành nhanh chóng nếu anh đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và đáp ứng đủ các điều kiện của việc cho tặng.

Để được biết chi tiết hơn về thủ tục cũng như cách làm mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, anh có thể liên hệ nhanh qua hotline hoặc đặt lịch hẹn trước với các luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Thực tế, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thường khá phức tạp và có thể xảy ra nhiều rủi ro, vì vậy, việc sử dụng luật sư riêng đối với mỗi cá nhân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất, hạn chế những rủi ro và ngăn chặn nguy cơ pháp lý có thể xảy ra đối với cá nhân. Hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6174 để được kết nối trực tiếp với Luật sư hỗ trợ pháp lý hiệu quả nhất cho riêng trường hợp của bạn.

Thủ tục tách thửa đất để cho tặng tiến hành như thế nào?

Câu hỏi của chị Miến (Bắc Ninh):
Tôi 51 tuổi, chồng tôi đã mất từ 2005, trước khi mất chồng tôi đã tiến hành làm sổ đỏ cho mảnh đất hiện tại của nhà tôi là 1250 mét vuông. Bên cạnh nhà tôi là mảnh đất canh tác của anh trai chồng, đây đều là đất bố chồng tôi cho hai anh em. Chồng tôi đã làm sổ đỏ cho nhà nhưng bên đất của ông anh trai thì chưa làm.Giờ mảnh đất đó không có căn cứ xác nhận thuộc về ai. Ông anh nhà chồng bắt tôi phải chia cho thêm 100 mét vuông đất thổ cư từ nhà tôi ra vì ông ta nói do chồng tôi làm mất đất. tôi biết lỗi không phải do chồng tôi nhưng tôi cũng không muốn đôi co nhiều nên quyết định cho ông anh chồng 100 mét vuông đất. Vậy tách đất ra để chuyển quyền sử dụng cho người khác tiến hành như thế nào? Tôi mong luật sư tư vấn.

>>> Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Bên cạnh hình thức cho tặng toàn bộ quyền sử dụng thửa đất, nhà ở,… thì việc cho tặng một phần thửa đất cũng cần tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật. Hai hình thức cho tặng này có nhiều điểm tương đồng về thủ tục song cũng có những khác biệt cần chú ý.

Như trường hợp của chị Miến, căn cứ theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể về thủ tục tiến hành tách thửa đất để cho tặng như sau:

– Đầu tiên người có quyền sử dụng đất cần chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa đất theo quy định của Nhà nước, hai bên cho tặng và bên nhận có thể thống nhất với nhau để làm mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định của pháp luật và tiến hành làm công chứng tại cơ quan có thẩm quyền

– Sau khi hồ sơ được gửi lên cơ quan có thẩm quyền, văn phòng đất đai sẽ có trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể theo quy trình:

Văn phòng đất đai tiến hành đo đạc địa chính để chia tách đất theo đúng diện tích, vị trí,… theo đề nghị của bên cho tặng đã được thỏa thuận trong mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất.

Việc đo đạc địa chính hoàn tất, văn phòng đất đai sẽ lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng mới của thửa đất vừa được chia tách.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành chỉnh lý, cập nhật thay đổi vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

– Hoàn tất thủ tục, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) sẽ được cấp cho người sử dụng đất hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông tin, dữ liệu về Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi nếu trường hợp hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất được nộp tại cấp xã.

Trên đây là thủ tục tiến hành việc tách thửa đất để tiến hành tặng cho, nếu hai bên không có tranh chấp gì và có thể tự thoả thuận được thì thủ tục tiến hành làm hồ sơ, làm mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất sẽ diễn ra nhanh chóng. Chị cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng hơn.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng có hủy bỏ được không?

Chị Lụa (Điện Biên) có câu hỏi:
Tôi có 3 đứa con, cháu đầu là con trai 34 tuổi. Tính khí nó nóng nảy, chơi bời cũng gây nhiều hoạ cho gia đình. Mới cuối tháng 11, 2021 này nó đi cá độ thua người ta hơn 900 triệu. Con dại thì cái mang. Hai vợ chồng tôi suy sụp lắm nhưng cũng phải cố chạy vạy cho nó trả nợ.
Khổ cái là nhà tôi trước thì có mấy suất đất thổ cư đã đem sang tên cho hết 3 đứa con. Thằng cả cũng có phần nhưng cũng không đủ trả nợ. Hai đứa em cũng muốn bố mẹ chuyển hết về cho anh trả nợ. Nhưng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất chồng tôi đã làm và công chứng xong từ cuối tháng 9 rồi. Vậy thì hợp đồng này có huỷ bỏ đi được không. Tôi mong luật sư tư vấn sớm cho tôi. Tôi cảm ơn

>>> Tư vấn làm thủ tục huỷ bỏ mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Việc tặng cho bất động sản như đất đai, nhà cửa phải tuân theo quy định của pháp luật, Điều 459 bộ Luật dân sự 2015 có nêu rõ:

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

Có thể nhận thấy, việc tặng cho bất động sản, nhà đất tiến hành cần phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký hoặc từ thời điểm bất động sản được chuyển giao.

cho tặng quyền sử dụng đất

 

Hợp đồng tặng cho bất động sản đã công chứng vẫn được phép sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định cụ thể tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 như sau:

“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Như vậy với trường hợp của gia đình chị Lụa, chị đã làm mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất và hợp đồng này đã được công chứng. Giờ chị muốn huỷ đi hợp đồng cho tặng hai con út để làm thủ tục cho hết con cả. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu hai con út của chị đồng ý thỏa thuận hủy bỏ mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Và việc thỏa thuận này phải được thể hiện bằng văn bản cam kết, chị cần chắc chắn rằng các con tự nguyện và đồng ý với việc huỷ bỏ hợp đồng nêu trên. Đây chính là căn cứ pháp lý xác đáng để cơ quan có thẩm quyền lấy làm căn cứ và tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bị vô hiệu hoá trong trường hợp nào?

Chị Nhung (Kiên Giang) có câu hỏi:
Vợ chồng tôi mới được cha mẹ chồng cho một lô đất trồng cây ăn trái. 23/11/2021 cha chồng tôi có đi làm thủ tục và mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất trên uỷ ban xã. Nhưng gần tết công chuyện nhiều nên bên uỷ ban chưa giải quyết, đến 9/2 cha chồng tôi có lên giải quyết nhưng lại bị uỷ ban nói ko giải quyết được và hợp đồng bị vô hiệu hoá. Tôi có hỏi nguyên do, cha chỉ nhớ qua loa là bị vi phạm cái gì đó. Các anh bên đó giải thích cũng không kỹ nên tôi muốn nhờ tới luật sư. Mong luật sư giải thích cho tôi về vấn đề này.

>>> Tư vấn làm lại thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bị coi là vô hiệu hoá khi không tuân thủ các điều kiện quy định của pháp luật, điều này khiến hợp đồng không còn giá trị pháp lý và không được giải quyết theo yêu cầu của các bên liên quan.

Hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận có hiệu lực là hợp đồng tuân thủ đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bị vô hiệu hoá

Có thể thấy được nếu hợp đồng tặng cho bất động sản vi phạm một trong những điều kiện bên trên thì sẽ bị tính là vi phạm và sẽ không có đủ điều kiện để tiến hành. Cụ thể hợp đồng dân sự cho tặng quyền sử dụng đất sẽ bị vô hiệu hoá khi:

– Chủ thể xác lập không có đủ hành vi dân sự, không nhận thức và làm chủ được hành vi của bản thân. Pháp luật không cho phép người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự trực tiếp giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, nếu muốn giao kết cần phải có người đại diện xác lập, thực hiện hợp đồng.

– Nếu hợp đồng có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm, làm trái với đạo đức xã hội thì nghiễm nhiên sẽ bị vô hiệu hoá mà không phụ thuộc vào ý chí của các bên liên quan. Một số trường hợp vi phạm bị vô hiệu hoá thường thấy là hợp đồng cho tặng được làm giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng vi phạm khác hoặc làm giả hợp đồng nhằm trốn tránh nghĩa vụ với bên thứ ba có liên quan,… Ngoài ra một số trường hợp bị vô hiệu hoá do có sự nhầm lẫn trong hợp đồng, các bên có thể vô tình làm sai nội dung dẫn đến việc vi phạm không đáng có, gây thiệt hại cho chính bản thân hoặc các bên liên quan.

– Nếu người tham gia giao kết hợp đồng không tự nguyện, bị đe dọa hay bị lừa dối để ký kết hợp đồng tức là họ bị ép buộc thì những hợp đồng cho tặng này cũng sẽ bị vô hiệu hoá. Tuy nhiên nếu bên bị ép buộc, đe dọa không yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng là vô hiệu thì hợp đồng cho tặng nhà đất vẫn có thể được công nhận và được giải quyết theo các điều kiện còn lại đúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy để biết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của mình tại sao bị vô hiệu hoá, chị có thể tham khảo thêm các thông tin chúng tôi cung cấp bên trên. Tuy nhiên để biết chính xác tại sao, chúng tôi khuyên chị nên đến cơ quan có thẩm quyền hỏi lại và trao đổi chi tiết hơn. Nếu có vấn đề khó khăn cần được hỗ trợ hoặc chị muốn làm lại thủ tục, hồ sơ đúng theo quy định, tranh các sai sót khiến hợp đồng bị vô hiệu hoá, chị Nhung có thể đặt lịch hẹn liên hệ với chúng tôi để được các luật sư hỗ trợ thêm.

Tư vấn thủ tục mẹ tặng cho con quyền sử dụng đất

Chị Kiều (Thái Nguyên) có câu hỏi:
Tôi có căn nhà đang ở hai mặt tiền ở vị trí tốt, tuy ở nông thôn nhưng bán cũng được giá. Tôi chỉ có một đứa con gái đã lấy chồng rồi, giờ sức khỏe tôi không tốt nên muốn cho con căn nhà và về ở với vợ chồng nó. Vậy tôi cần phải làm thủ tục như thế nào để cho con căn nhà này thưa luật sư

>>> Luật sư tư vấn làm thủ tục cho tặng nhà đất, gọi ngay 19006174

Luật sư tư vấn:

Để tiến hành thủ tục tặng cho quyền sử dụng nhà đất, cụ thể với trường hợp của chị Kiều là chị muốn cho con căn nhà ở hiện tại của mình, đầu tiên chị nên làm một mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục công chứng.

Theo Điều 459 Luật dân sự 2015 có nêu rõ việc cho tặng bất động sản phải được lập thành văn bản và được công chứng theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy thủ tục làm công chứng hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất là rất quan trọng. Để làm được việc này, chị Kiều có thể tìm đến các cơ quan công chứng trên địa bàn nơi mình cư trú làm công chứng. Khi đi chị nhớ chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ với các loại giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản theo mẫu có sẵn

+ Dự thảo hợp đồng tặng cho (nếu có)

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Bản sao giấy tờ tùy thân và một số giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng cho tặng

Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ yêu cầu, công chứng viên sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Nếu hồ sơ công chứng đầy đủ và đúng theo quy định thì vụ việc sẽ được thụ lý và được ghi vào sổ công chứng. Nếu chị Kiều không chuẩn bị dự thảo hợp đồng cho tặng nhà ở từ trước thì đến bước này các công chứng viên sẽ yêu vầu chị làm một bản hợp đồng dựa theo mẫu có sẵn. Chúng tôi khuyên chị nếu có thể hãy làm trước bản hợp đồng này để khi tiến hành công chứng, quy trình được diễn ra nhanh chóng và chủ động hơn.

Hoàn thành làm bản dự thảo hợp đồng, người yêu cầu công chứng và công chứng viên sẽ đọc lại để chắc chắn nội dung hợp đồng đúng và đủ theo nguyện vọng cho tặng. Nếu đồng ý với nội dung của toàn bộ hợp đồng tặng cho nhà đất, người yêu cầu công chứng sẽ ký xác nhận vào từng trang của hợp đồng, công chứng viên cũng sẽ ghi lời chứng và ký tên vào từng trang của hợp đồng.

Cuối cùng sau khi nộp lệ phí và thù lao công chứng, chị Kiều sẽ được nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và có thể tiến hành các thủ tục sang tên, đăng ký quyền sử dụng mới cho căn nhà theo quy định của pháp luật. Nếu chị Kiều muốn biết thêm về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể tiến hành như thế nào, chị có thể xem thêm các bài viết khác của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của Tổng đài pháp luật để được hỗ trợ nhanh chóng.

Như vậy bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc những mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các luật sư Tổng đài pháp luật đã hỗ trợ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến thủ tục tặng cho bất động sản tiêu biểu, chúng tôi mong rằng bài viết đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn nào, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006174 hoặc  đặt câu hỏi  kèm thông tin chi tiết gửi về Tổng đài để được hỗ trợ nhanh chóng.

  19006174