Mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn mới nhất

Hợp đồng thuê phòng khách sạn phải đảm bảo được tính pháp lý, rõ ràng và minh bạch. Cũng như đảm bảo các quyền và nghĩa vụ khác trong quá trình thỏa thuận về việc thuê khách sạn giữa bên thuê và bên cho thuê. 

Vậy chính xác thì hợp đồng thuê phòng khách sạn là gì? Hợp đồng thuê phòng khách sạn bao gồm những nội dung nào? Pháp luật quy định gì về mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn? v.v… Tất cả câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây.

Để được Tổng Đài Pháp Luật hỗ trợ một cách chuyên sâu và tận tình, vui lòng gọi đến số hotline 1900.6174

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về các mẫu hợp đồng cho thuê. Gọi ngay 1900.6174

Hợp đồng thuê phòng khách sạn là gì?


Hợp đồng thuê phòng khách sạn là một loại văn bản nhằm ghi lại chi tiết về các thông tin và điều khoản sử dụng khi mà một trong hai bên là bên thuê hoặc bên cho thuê có nhu cầu thuê hoặc cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần nào đó của khách sạn để thực hiện mục đích kinh doanh khách sạn mới.

hop-dong-cho-thue-khach-san-la-gi

Việc ký kết hợp đồng này yêu cầu bắt buộc cả bên thuê và cho thuê cần phải đi đến thỏa thuận và ký kết công khai về những điều khoản có tính ràng buộc và rõ ràng về mặt pháp lý.

Hợp đồng thuê phòng khách sạn sẽ được coi là hoàn tất và hợp lệ khi được tiến hành dưới sự thống nhất thoả thuận và đồng ý của hai bên về mọi thông tin. Hợp đồng sẽ có hiệu lực về các điều khoản khi có chữ ký xác thực tương ứng.

>>> Liên hệ Tổng Đài Pháp Luật tư vấn miễn phí về các mẫu hợp đồng đúng theo quy định. Gọi ngay 1900.6174

Nội dung mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn


Một mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn được coi là hoàn chỉnh sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

– Thông tin cá nhân của cả hai bên bao gồm bên thuê và bên cho thuê gồm có: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, tên doanh nghiệp đại diện và các thông tin liên quan khác (nếu có), …

– Đối tượng của hợp đồng này sẽ là: địa điểm và diện tích của khách sạn thuê hoặc cho thuê, mục đích thuê hoặc cho thuê là gì.

– Đơn giá và các phương thức thanh toán

– Thời hạn thuê và thời điểm giao nhận phòng khách sạn đó

– Nghĩa vụ và các quyền lợi của bên cho thuê

– Nghĩa vụ và các quyền lợi của bên thuê

– Trách nhiệm nếu như vi phạm hợp đồng

– Các thỏa thuận khác nếu có

– Chữ ký xác nhận của cả hai bên

>>> Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà tiếng anh theo quy định Luật Nhà ở 2014

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng thuê phòng khách sạn?


Chủ thể của loại hợp đồng này là các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức các chủ thể khác được pháp luật dân sự quy định có đủ năng lực hành vi dân sự thỏa thuận với nhau dưới hình thức hợp đồng dân sự về việc xác lập, thay đổi hoặc là chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Chủ thể của hợp đồng thuê phòng khách sạn chính là bên cho thuê và bên thuê.

– Chủ thể là cá nhân:

Chủ thể là cá nhân thì cần phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và cả năng lực hành vi dân sự. Năng lực pháp luật dân sự bao gồm:

+ Quyền nhân thân không gắn với các tài sản và quyền nhân thân gắn với các tài sản;

chu-the-va-doi-tuong-cua-hop-dong-cho-thue-phong-khach-san

+ Quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản;

+ Quyền tham gia vào quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân: là khả năng cá nhân đó bằng hành vi của mình mà xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Thông thường, người từ đủ 18 tuổi sẽ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ một số trường hợp như là: Người mất năng lực hành vi dân sự; Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi của mình.

– Chủ thể là pháp nhân thì phải đáp ứng năng lực pháp luật dân sự:

Một tổ chức sẽ được coi là pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Được thành lập theo đúng quy định của Bộ luật dân sự 2015, các luật khác có liên quan;

+ Có cơ cấu tổ chức theo đúng quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

+ Có tài sản độc lập với các cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng các tài sản của mình

+ Nhân danh mình để tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí chủ thể và đối tượng cho thuê. Gọi ngay 1900.6174

Mục đích của hợp đồng thuê phòng khách sạn?


Hợp đồng thuê phòng đáp ứng được các nhu cầu và thỏa thuận của hai bên về việc tham gia hợp đồng, một bên có nhu cầu thuê, một bên còn lại có nhu cầu cho thuê, hai bên đáp ứng các điều kiện cho nhau, hình thành nên mối quan hệ hợp đồng thuê tài sản với nhau.

Hợp đồng thuê phòng sẽ ghi nhận rõ ràng tài sản cho thuê, phương thức, thời hạn giao nhận, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng thuê phòng là một cơ sở pháp lý ràng buộc bên cho thuê và bên thuê, đảm bảo hai bên thực hiện đúng quyền và các nghĩa vụ, đồng thời đây sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp cho hai bên nếu như có tranh chấp xảy ra.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về mục đích chính của hợp đồng thuê. Gọi ngay 1900.6174

Mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn


Sau đây là mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn mà bạn có thể tham khảo:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

Số…../HĐT-…

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ…;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay , ngày…tháng…năm…, chúng tôi, gồm các bên dưới đây:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) (1)

CÔNG TY……

– Mã số Doanh nghiệp số …. do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư …..cấp lần đầu ngày…tháng…năm…

– Địa chỉ trụ sở chính: số….phố…phường….quận….thành phố….

– Địa chỉ liên hệ/nhận thông báo:………

– Điện thoại Công ty:……..Fax:……

– Số tài khoản thanh toán: ………Tại Ngân hàng……

– Đại diện bởi Ông(Bà)………Chức vụ:……

BÊN THUÊ (BÊN B) (2)

Họ và tên:……             Sinh năm:………

CMND/CCCD số:….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:……

Nơi cư trú hiện tại:……

Số điện thoại liên hệ:……

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê phòng khách sạn với những điều khoản dưới đây:

Điều 1. Đặc điểm của phòng khách sạn (3)

Bên A đồng ý cho bên B thuê phòng khách sạn thuộc sở hữu hợp pháp của bên A tại địa chỉ:..với diện tích phòng cho bên B thuê là:……..m2(mét vuông)

Mục đích thuê: Để ở

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán (4)

– Giá cho thuê kể từ ngày ký hợp đồng là:….đồng/tháng(Bằng chữ:……)

– Giá trên chưa bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, internet, và các dịch vụ khách của khách sạn. Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí này.

– Giá trên đã bao gồm….; Chưa bao gồm:…

– Tiền thuê phòng được thanh toán….tháng một lần, thanh toán vào ngày….hàng tháng bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đã nêu trên hoặc vào tài khoản khác mà bên A thông báo

– Trường hợp bên B thanh toán trễ thì sẽ tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nhân với số ngày chậm thanh toán.

Điều 3. Thời hạn thuê và thời điểm giao nhận phòng (5)

– Thời hạn thuê phòng khách sạn là….kể từ ngày…tháng…năm…

– Thời điểm giao phòng là ngày…tháng…năm….

– Khi hết thời hạn thuê, nếu hai bên có nhu cầu muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng mới.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp chứng từ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phòng khách sạn

– Giao phòng và trang thiết bị gắn liền với phòng khách sạn

– Bảo trì phòng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận

– Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền theo quy định của hợp đồng

– Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra

– Yêu cầu bên B trả lại phòng khách sạn cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B:

+ Không trả hoặc trả không đúng hạn tiền thuê phòng liên tiếp trong… tháng

+ Sử dụng phòng cho thuê không đúng mục đích

+ Tự ý sửa chữa, phá dỡ, lắp đặt trang thiết bị mà không có sự đồng ý của bên A

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Sử dụng phòng đúng mục đích đã quy định trong hợp đồng

-Trả đủ, đúng hạn các khoản tiền đã quy định trong hợp đồng

-Trả phòng cho bên A theo đúng thỏa thuận

– Chấp hành mọi quy định về trật tự, an toàn vệ sinh khu vực

– Trả lại phòng cho bên A như các trường hợp đã quy định trong hợp đồng

– Nhận phòng và trang thiết bị đúng như thỏa thuận, cam kết của bên B

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A thực hiện các hành vi vi phạm hợp đồng

Điều 6. Trách nhiệm của các BÊN và xử lý vi phạm Hợp đồng

– Một trong các bên nếu không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt 8% giá trị của hợp đồng.

– Các bên phải bồi thường thiệt hại do chính mình gây ra

 Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

– Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

– Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

– Các trường hợp khác đã nêu trong hợp đồng

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì các bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh những vấn đề cần thỏa thuận, các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng.

….ngày…tháng…năm…

BÊN A

Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng chuẩn nhất năm 2023

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn


Sau đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn:

(1): Bên cho thuê cần phải ghi rõ tên công ty, mã số doanh nghiệp, trụ sở, địa chỉ để liên hệ, số điện thoại, số tài khoản, đại diện và chức vụ;

(2): Bên thuê cũng có nghĩa vụ ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, địa chỉ thường trú, nơi cư trú hiện tại, số điện thoại liên hệ;

(3): Ghi đúng và chính xác về đặc điểm của phòng khách sạn, địa chỉ, diện tích, mục đích thuê;

(4): Giá cho thuê mà hai bên đã thỏa thuận ban đầu;

(5): Thời hạn cho thuê và thời hạn giao phòng;

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí hướng dẫn soạn thảo hợp đồng. Gọi ngay 1900.6174

Những lưu ý khi trao đổi và ký kết Hợp đồng thuê phòng khách sạn

 

Trước khi tiến hành việc ký kết bản hợp đồng thuê phòng khách sạn thì cả bên thuê và cho thuê đều cần thiết phải lưu ý đến 4 điều cơ bản sau đây:

– Hiểu rõ luật trước khi tiến hành thuê hợp đồng:

Hợp đồng cho thuê khách sạn thông thường sẽ do bên chủ thuê soạn thảo, và bao gồm rất nhiều các điều khoản.

nhung-luu0khi-truoc-khi-lam-hop-dong-cho-thue-khach-san

Bên muốn thuê cần tìm hiểu,đọc kỹ các điều khoản, quy định và yêu cầu của chủ thuê trước khi tiến hành ký kết. Hai bên cần đưa ra những điều khoản thống nhất để tránh tranh chấp khi xảy ra rủi ro (tự hủy hợp đồng, nộp thuế chậm,…).

– Thỏa thuận rõ ràng trong điều khoản giá thuê khách sạn:

Mức giá thuê nhà cần được soạn thảo cụ thể bởi nó trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của cả bên thuê và cho thuê. Thực tế đã có rất nhiều các vụ tranh chấp diễn ra chỉ vì bên thuê và cho thuê xảy ra các bất đồng về mức giá thuê sau khi ký hợp đồng thuê khách sạn.

– Chú ý đến các loại thuế khi cho thuê nhà:

Người cho thuê nhà có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không phụ thuộc vào mức doanh thu từ việc cho thuê khách sạn của người đó.

– Xác minh hiện trạng tài sản, trang bị trước khi ký hợp đồng:

Việc xác minh kỹ các hiện trạng này sẽ giúp bản hợp đồng có thể được ký kết và thực hiện một cách thuận lợi.

Trước khi ký kết hợp đồng, cần xác minh kỹ càng tình trạng tài sản trong khách sạn.

Tốt nhất nên tiến hành lập một phụ lục hợp đồng đính kèm về việc bàn giao mặt bằng, tài sản, trang thiết bị để cả hai bên đều nắm rõ về tình trạng khách sạn trước khi ký kết.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí những lưu ý trong hợp đồng. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin về vấn đề “Hợp đồng thuê phòng khách sạn” được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể về những lưu ý khi trao đổi và ký kết hợp đồng thuê khách sạn hay mục đích của việc thuê phòng khách sạn, v.v…

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline 1900.6174 của Tổng Đài Pháp Luật để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc. 

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174