Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất 2023

Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất 2023.Điều kiện để một di chúc viết tay có người làm chứng có giá trị pháp lý là phải có ít nhất hai người làm chứng và tất cả các bên liên quan phải ký tên vào di chúc đó. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và chính xác của di chúc, tránh việc bị chỉ trích hoặc tranh chấp trong tương lai. Một di chúc viết tay có người làm chứng thường bao gồm các yếu tố cơ bản như tên, ngày tháng năm lập di chúc, các tài sản và người thừa kế được chỉ định, cũng như các điều khoản khác nếu có.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề gì liên quan đến việc lập di chúc, người lập di chúc nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý để được hỗ trợ và giải đáp.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về di chúc viết tay có người làm chứng và những điều cần lưu ý khi thực hiện việc này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng Đài Pháp Luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất 2023, liên hệ ngay 1900.6174

 

Di chúc viết tay có người làm chứng là gì?

 

Di chúc có người làm chứng là loại di chúc mà người lập di chúc có sự tham gia của ít nhất hai người làm chứng khi viết và ký di chúc. Người làm chứng có vai trò chứng kiến quá trình lập di chúc và xác nhận tính tự nguyện, rõ ràng, và chính xác của di chúc.

Các điểm quan trọng về di chúc có người làm chứng:

– Ít nhất hai người làm chứng: Di chúc có người làm chứng yêu cầu sự tham gia của ít nhất hai người làm chứng. Họ có trách nhiệm chứng kiến việc người lập di chúc viết di chúc và xác nhận tính tự nguyện và rõ ràng của nội dung di chúc.

– Việc ký tên hoặc điểm chỉ: Người lập di chúc sẽ ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt người làm chứng. Người làm chứng cũng sẽ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận sự tham gia của họ và tính chính xác của di chúc.

mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

– Xác nhận công chứng hoặc chứng thực: Sau khi di chúc được viết và ký tên bởi người lập di chúc và người làm chứng, bản di chúc có thể được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của di chúc.

– Di chúc có người làm chứng là một trong những hình thức phổ biến của di chúc, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc chia sẻ tài sản sau khi người lập di chúc qua đời.

>>>Di chúc viết tay có người làm chứng là gì? liên hệ ngay 1900.6174

 

Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

Ông: …………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Bà:……………………; Sinh năm: ………………………………………..

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày ………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 >>>Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng, liên hệ ngay 1900.6174

 

Hướng dẫn soạn thảo di chúc viết tay?

 

Các yếu tố quan trọng cần có khi lập di chúc bằng giấy viết tay. Dưới đây là tổng hợp các yếu tố cần đảm bảo trong di chúc viết tay:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc: Xác định thời điểm di chúc được viết và có hiệu lực.

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc: Xác định danh tính đầy đủ của người viết di chúc.

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản: Liệt kê rõ ràng thông tin về những người hoặc tổ chức nhận di sản trong di chúc.

– Di sản để lại và nơi có di sản: Đưa ra danh sách chi tiết về tài sản và tài sản cụ thể mà người viết di chúc muốn để lại cho người thừa kế.

mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

Ngoài các yếu tố cơ bản trên, di chúc có thể chứa các nội dung khác mà người lập di chúc muốn thể hiện, như những lời chia tay, lời động viên, hay các quyết định liên quan đến việc quản lí tài sản sau khi người lập di chúc qua đời.

Ngoài ra, khi soạn thảo di chúc viết tay, người lập di chúc phải tuân thủ một số quy định về hình thức, như không viết tắt hoặc sử dụng ký hiệu trên di chúc. Nếu di chúc gồm nhiều trang, mỗi trang cần được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ. Trong trường hợp di chúc có sự tẩy xóa hoặc sửa chữa, người lập di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa để đảm bảo tính xác thực và hiệu lực của di chúc.

>>>Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay chuẩn nhất 2023

 Điều kiện để di chúc có người làm chứng hợp pháp

 

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp bao gồm:

– Nội dung di chúc phải tuân theo nguyên tắc chung của pháp luật: Người lập di chúc có quyền quyết định toàn bộ nội dung của di chúc, nhưng phải đảm bảo không vi phạm các quy định cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của di chúc.

– Hình thức di chúc bằng văn bản: Di chúc bằng văn bản phải được viết rõ ràng, không viết tắt, không sử dụng ký hiệu. Nếu di chúc có từ hai trang trở lên, mỗi trang phải được đánh số thứ tự và phải có chữ kí hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

– Sửa chữa, tẩy xóa trong di chúc: Nếu di chúc có sửa chữa, tẩy xóa, người lập di chúc và người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ bị sửa chữa, tẩy xóa đó. Điều này đảm bảo tính minh bạch và chính xác của nội dung di chúc.

– Di chúc có người làm chứng: Để bản di chúc được coi là hợp pháp, người lập di chúc có thể nhờ người khác viết tay hoặc tự mình, nhờ người khác đánh máy và có ít nhất hai người làm chứng. Người làm chứng chứng kiến quá trình lập di chúc và xác nhận tính tự nguyện và rõ ràng của di chúc.

– Tuân thủ các điều kiện trên sẽ đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của di chúc, giúp người lập di chúc có quyền tự do quyết định về tài sản sau khi qua đời.

quy-mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

>>> Điều kiện để di chúc có người làm chứng hợp pháp là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174  để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174