Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất

Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhấ.Điều kiện để một di chúc viết tay có người làm chứng có giá trị pháp lý là phải có ít nhất hai người làm chứng và tất cả các bên liên quan phải ký tên vào di chúc đó. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và chính xác của di chúc, tránh việc bị chỉ trích hoặc tranh chấp trong tương lai. Một di chúc viết tay có người làm chứng thường bao gồm các yếu tố cơ bản như tên, ngày tháng năm lập di chúc, các tài sản và người thừa kế được chỉ định, cũng như các điều khoản khác nếu có.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề gì liên quan đến việc lập di chúc, người lập di chúc nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý để được hỗ trợ và giải đáp.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về di chúc viết tay có người làm chứng và những điều cần lưu ý khi thực hiện việc này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng Đài Pháp Luật qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Di chúc viết tay có người làm chứng là gì?

 

mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

Di chúc có người làm chứng là quy trình pháp lý trong đó một hoặc nhiều người được chỉ định để chứng kiến việc lập và ký kết một bản di chúc. Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự viết hoặc ký tên do không biết đọc, viết, hoặc vì lý do khác, họ có thể nhờ người khác viết hộ và chứng kiến di chúc đó.

Quy trình này đòi hỏi sự tham gia của những người làm chứng. Trước hết, người lập di chúc phải đọc toàn bộ nội dung của di chúc trước mặt những người làm chứng để đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ ý định của mình. Sau khi di chúc được viết xong, người làm chứng phải đọc nó một lần nữa cho tất cả mọi người cùng nghe. Việc này nhằm đảm bảo rằng di chúc được lập một cách chính xác và phù hợp với ý nguyện của người để lại di sản.

Sau khi đọc xong, người lập di chúc cần phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Trong trường hợp điểm chỉ được sử dụng, người lập di chúc cần phải ghi rõ lý do tại sao họ không thể ký tên được. Điều này giúp xác định rõ ràng ý định của người lập di chúc.

Sau khi người lập di chúc đã ký hoặc điểm chỉ, những người làm chứng phải xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ đó bằng cách kí tên vào bản di chúc. Họ cũng cần phải ghi danh nghĩa của mình dưới danh xưng “người làm chứng”. Thiếu bất kỳ điều kiện nào trong quy trình này có thể dẫn đến việc di chúc không có hiệu lực pháp lý.

>>>Di chúc viết tay có người làm chứng là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Quy định pháp luật hiện hành về di chúc bằng văn bản có người làm chứng

 

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng được áp dụng trong các tình huống cụ thể. Điều này áp dụng khi người lập di chúc có khả năng tự viết di chúc nhưng muốn có người làm chứng, hoặc khi họ không thể tự viết nhưng có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác đánh máy.

Quy định này yêu cầu rằng di chúc phải có ít nhất hai người làm chứng. Trong trường hợp này, người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 632 của Bộ luật Dân sự năm 2015, tương tự như người làm chứng trong trường hợp lập di chúc miệng.

Tuy nhiên, việc chọn người làm chứng không phải là điều đơn giản và không phải ai cũng có thể thực hiện. Điều kiện mà người làm chứng cần phải đáp ứng được quy định rõ trong Điều 637 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, người làm chứng được coi là đúng quy định của pháp luật nếu không thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật của người lập di chúc.

– Người có mối quan hệ gia đình trực tiếp như cha mẹ, vợ hoặc chồng, con cái của người lập di chúc, và đó cũng là những người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật.

– Người có quan hệ tài sản đặc biệt liên quan đến nội dung của di chúc.

Những điều kiện này được đề xuất nhằm đảm bảo tính công bằng và đối xử công minh trong việc xác định người làm chứng, đồng thời ngăn chặn các trường hợp có thể xảy ra xung đột lợi ích hoặc vi phạm quyền của người lập di chúc.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

Ông: …………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Bà:……………………; Sinh năm: ………………………………………..

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày ………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 >>>Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng, liên hệ ngay 1900.6174

 

Hướng dẫn soạn thảo di chúc viết tay?

 

Khi bạn quyết định lập một di chúc bằng giấy viết tay, việc đảm bảo rằng mọi chi tiết được ghi rõ và đầy đủ là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể để bạn thực hiện điều này một cách chính xác:

  1. Thông tin cá nhân: Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc ghi rõ ngày, tháng, và năm mà bạn lập di chúc. Sau đó, ghi tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bạn.
  2. Thông tin người thừa kế: Tiếp theo, ghi rõ tên, địa chỉ, và bất kỳ thông tin cần thiết khác về người hoặc tổ chức mà bạn muốn nhận di sản của mình.
  3. Mô tả di sản: Trong di chúc, hãy ghi chi tiết về tài sản, tài sản trí tuệ, hoặc bất kỳ loại di sản nào bạn muốn để lại. Đồng thời, cung cấp thông tin về vị trí cụ thể của các tài sản này.
  4. Các nội dung khác: Ngoài những thông tin cơ bản đã đề cập, di chúc còn có thể bao gồm các điều khoản và điều kiện khác mà bạn muốn áp dụng đối với việc phân phối di sản.
  5. Chú ý khi viết: Trong quá trình soạn thảo, hãy tránh việc sử dụng viết tắt hoặc ký hiệu trên di chúc. Nếu di chúc của bạn có nhiều trang, hãy ghi số thứ tự và ký tên hoặc điểm chỉ vào mỗi trang để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch.
  6. Sửa chữa và tẩy xóa: Nếu cần phải sửa chữa hoặc tẩy xóa bất kỳ phần nào trong di chúc, hãy nhớ ký tên bên cạnh những thay đổi này để làm rõ ràng và minh bạch.

Tóm lại, việc lập di chúc bằng giấy viết tay đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác trong mỗi bước. Bằng cách đảm bảo rằng mọi chi tiết được ghi rõ và đầy đủ, bạn có thể đảm bảo rằng ý nguyện của mình sẽ được thực hiện theo đúng ý muốn sau này.

mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

 

>>>Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay chuẩn nhất 2023

 Điều kiện để di chúc có người làm chứng hợp pháp

 

1. Điều kiện về chủ thể lập di chúc:

Đối với di chúc có người làm chứng, việc đảm bảo tính hợp pháp yêu cầu tuân thủ các quy định về chủ thể lập di chúc. Người lập di chúc phải là người sở hữu tài sản cần được định đoạt. Pháp luật về thừa kế chỉ rõ rằng di chúc có thể được lập từ khi đủ 15 tuổi trở lên. Những người trong độ tuổi này phải lập di chúc bằng văn bản và có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Người đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực dân sự có quyền tự do lập di chúc. Trong trường hợp người lập di chúc gặp khó khăn về thể chất hoặc không biết chữ, họ có thể nhờ người làm chứng lập di chúc theo văn bản, cùng với việc công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra, người lập di chúc phải đảm bảo tỉnh táo, không bị lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc trong quá trình lập di chúc.

2. Điều kiện về người làm chứng di chúc:

Đối với di chúc có người làm chứng, quy định về người làm chứng là một phần không thể thiếu. Ít nhất cần có 02 người làm chứng để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc xác nhận việc lập di chúc cũng như trạng thái và năng lực của người lập di chúc.

Theo quy định hiện hành của pháp luật, bất kỳ ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc. Tuy nhiên, một số trường hợp không được phép làm chứng bao gồm:

– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

– Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc.

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người gặp khó khăn trong nhận thức và kiểm soát hành vi.

3. Điều kiện về nội dung để di chúc hợp pháp:

Người lập di chúc có toàn quyền quyết định nội dung của di chúc, bao gồm cách phân chia tài sản, xử lý quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, để di chúc được coi là hợp pháp, nội dung của nó phải tuân theo nguyên tắc chung của pháp luật, không vi phạm các quy định và không trái với đạo đức xã hội.

Di chúc bằng văn bản phải tuân thủ một số quy định cụ thể như không sử dụng viết tắt hoặc ký hiệu, phải đánh số trang và có chữ kí hoặc điểm chỉ của người lập di chúc trên mỗi trang. Trong trường hợp có sửa đổi, xóa bỏ, người lập di chúc và người làm chứng phải ký tên bên cạnh những phần này.

4. Điều kiện về hình thức để di chúc hợp pháp:

Đối với di chúc có người làm chứng, nó có thể được viết tay bởi người lập di chúc hoặc nhờ người khác đánh máy. Tuy nhiên, phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ trước mặt người làm chứng và sau đó, người làm chứng phải xác nhận và ký tên vào bản di chúc đã lập. Điều này phản ánh sự khác biệt cơ bản so với di chúc không có người làm chứng.

quy-mau-di-chuc-viet-tay-co-nguoi-lam-chung

>>> Điều kiện để di chúc có người làm chứng hợp pháp là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Một số câu hỏi thường gặp

 

Di chúc miệng được không?

 

Theo quy định tại Điều 629 của Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp một người đang đối diện với nguy cơ mất mạng và không thể lập di chúc bằng văn bản, họ có quyền lập di chúc miệng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, luật pháp có các điều khoản và quy định cụ thể xung quanh việc này.

Khi lập di chúc miệng, việc ghi nhận và xác nhận ý định của người lập di chúc là vô cùng quan trọng. Điều này thường được thực hiện trước sự chứng kiến của những người thân, hoặc người làm chứng. Sự hiện diện của các nhân chứng là để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình lập di chúc, tránh việc có bất kỳ sự tranh chấp nào sau này.

Một điểm quan trọng khác là thời hạn tồn tại của di chúc miệng. Sau khi lập di chúc miệng và sau khi 03 tháng kể từ thời điểm đó, miễn là người lập di chúc vẫn còn sống và đủ minh mẫn, sáng suốt, di chúc miệng sẽ tự động bị hủy bỏ. Điều này nhằm đảm bảo rằng di chúc chỉ có giá trị trong tình huống cấp thiết và không bị lợi dụng cho những mục đích không minh bạch.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

Thời hạn của di chúc?

 

Thời hạn của di chúc là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tính hợp pháp và hiệu lực của nó. Quy định về thời hạn của di chúc được phân chia rõ ràng cho cả di chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

Đối với di chúc miệng, theo quy định tại Khoản 2 của Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015, sau khi di chúc miệng được lập và chứng thực, nếu sau 3 tháng kể từ thời điểm đó mà người lập di chúc vẫn còn sống và duy trì tình trạng minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng sẽ mặc nhiên hết hiệu lực. Điều này đảm bảo rằng di chúc chỉ có giá trị trong tình huống cấp thiết và không bị lợi dụng cho những mục đích không minh bạch.

Trong khi đó, đối với di chúc bằng văn bản, theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc bằng văn bản sẽ có hiệu lực cho đến khi có một di chúc mới, hợp pháp, thay thế nó. Nếu một bản di chúc mới chỉ có nhiệm vụ sửa đổi hoặc bổ sung di chúc cũ, thì chỉ những phần được sửa đổi hoặc bổ sung mới sẽ mất hiệu lực, không ảnh hưởng đến các phần khác của di chúc.

Việc quy định rõ ràng về thời hạn của di chúc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý tài sản theo ý định của người lập di chúc, đồng thời ngăn chặn việc sử dụng di chúc một cách lạm dụng hoặc không minh bạch.

Ngoài những nội dung tư vấn trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174  để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174