Hướng dẫn chi tiết về về thủ tục tách thửa từ A-Z

Thủ tục tách thửa là chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Để làm tăng giá trị thửa đất của người dân và giúp nhà nước có thể thu được thuế, phí và lệ phí khi tách thửa. Nhu cầu tách thửa quyền sử dụng đất ngày càng tăng cao. Vậy để tách thửa thì cần có những quy trình, thủ tục như nào? Tất cả vấn đề này sẽ được Tổng đài pháp luật giải đáp trong bài viết sau đây. Nếu bạn còn có thắc mắc muốn nhận được sự tư vấn từ các luật sư đất đai giàu kinh nghiệm, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ giải đáp.

Điều kiện tách thửa

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi hỏi cần được giải đáp: Tôi có mua một mảnh đất để sau này có dự định xây nhà cho thuê. Hiện tại tôi không còn dự định đó nữa, mà muốn chuyển nhượng một phần đất cho chú tôi để chú tôi xây một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vậy điều kiện để tôi có thể tách thửa là gì?
Người gửi: Q.V
Xin cảm ơn!

thu tuc tach thua

>> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Trả lời:

Tổng đài Pháp Luật xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Với thắc mắc của bạn, Luật sư tư vấn luật luật đất đai của chúng tôi đã trả lời như sau:

Khi bạn muốn chuyển chuyển nhượng, tặng một phần của thửa đất, thì người sử dụng phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tách thửa.

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tách thửa cần những điều kiện sau:

– Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

– Có Giấy chứng nhận.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.

– Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

– Theo quy định của UBND các tỉnh, thành thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa (không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

Như vậy, nếu bạn đủ kiện như trên thì bạn sẽ có quyền được tách thửa.

Hồ sơ, thủ tục tách thửa

Hồ sơ tách thửa

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi hỏi cần được giải đáp: Tôi có mảnh đất đã có bìa đỏ 200m2. Bây giờ tôi muốn tặng con gái tôi ½ mảnh đất ( tách bìa thành hai phần như nhau). Vậy thủ tục hồ sơ để tách thửa gồm những giấy tờ gì ?
Người gửi: V.H

> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Trả lời:

Tổng đài Pháp Luật xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Sau khi phân tích vấn đề bạn gửi về, Luật sư tư vấn luật của chúng tôi đã có những phản hồi sau:

1. Về thủ tục tách thửa:

“Căn cứ vào Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ tách thửa:

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Điều 11. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 9 và 10 của Thông tư này.

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính giấy tờ.

3. Trường hợp nộp bản sao giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thì khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan trao Giấy chứng nhận để chuyển lưu trữ theo quy định của Thông tư này; trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng; quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

4. Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính).”

Trình tự, thủ tục tách thửa

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi hỏi cần được giải đáp: Tôi và chị tôi có mua chung một mảnh đất. Bây giờ tôi muốn tách thửa cho hai người thì trình tự sẽ như nào ạ?
Người gửi: B.H

thu tuc tach thua

> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Tổng đài Pháp Luật. Với thắc mắc của bạn, Luật sư tư vấn dân sự của chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về trường hợp của bạn thì bạn đang muốn tách thành 2 thửa.. Như vậy, trình tự thực hiện tách thửa theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường.

+ Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

+ Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Thực tế, thủ tục tách thửa đất thường khá phức tạp và có thể xảy ra nhiều rủi ro, vì vậy, việc sử dụng luật sư riêng đối với mỗi cá nhân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất, hạn chế những rủi ro và ngăn chặn nguy cơ pháp lý có thể xảy ra đối với cá nhân. Hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6174 để được kết nối trực tiếp với Luật sư hỗ trợ pháp lý hiệu quả nhất cho riêng trường hợp của bạn.

Hạn mức tách thửa

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi hỏi cần được giải đáp: Gia đình tôi hiện tại đang sống ở huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi đang có mảnh đất muốn tách thửa. Vậy cho tôi hỏi hạn mức để tách thửa là bao nhiêu và thủ tục như nào ạ?
Người gửi: T.T

> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Câu trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Tổng đài Pháp Luật. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

– Theo quy định tại Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa quy định như sau:

“Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực Đất ở
Đất ở chưa có nhà (m2) Đất có nhà hiện hữu (m2)
Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét. 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20=””>
Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa. 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét. 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện. 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét. 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đất đai:

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thuế, lệ phí có thể: Thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị tài sản, lệ phí trước bạ 0,5% giá trị tài sản, lệ phí thẩm định khoảng 0,15% giá trị tài sản..

Lệ phí tách thửa đất

Câu hỏi:

Gia đình tôi đang sinh sống tại Huế. Năm ngoái ông nội tôi mất có để lại di chúc là sẽ chia đôi một mảnh đất cho ba tôi với chú tôi, mỗi người một nửa. Vậy cho tôi hỏi lệ phí tách thửa đất là bao nhiêu?
Người gửi: H.Q

thu tuc tach thua

> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Câu trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Tổng đài Pháp Luật. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như Sở Tài nguyên và Môi trường thì:

* Đối với tổ chức:

– Lệ phí đăng ký biến động: 30.000 đồng/hồ sơ;

– Cấp đổi Giấy:

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy:

Cấp quyền sử dụng đất: 920.000 đồng/hồ sơ.

Cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 910.000 đồng/hồ sơ.

Cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1.200.000 đồng/hồ sơ.

+ Lệ phí cấp Giấy: 50.000 đồng/hồ sơ

Đối tượng miễn nộp phí:

– Đối với người đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về việc cấp quyền sử dụng đất, nhà ở và đất khác có giá trị, tài liệu đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (ngày 10 tháng 12 năm 2009) cần được cập nhật.

– Nếu nhà nước thu hồi một phần đất thì được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

– Trường hợp nhân dân tự nguyện hiến đất phù hợp với hoạt động của Nhà nước thì được miễn lệ phí trước bạ về đất đai.

– Trường hợp diện tích, hình dạng thửa đất thay đổi do ảnh hưởng của sạt lở tự nhiên thì được miễn lệ phí trước bạ biến động đất đai.

* Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

– Đối với các phường thuộc thành phố Huế, phường thuộc thị xã: Lệ phí đăng ký: 28.000 đồng/hồ sơ.

– Đối với các thị trấn, xã còn lại: Lệ phí đăng ký: 14.000 đồng/hồ sơ.

– Cấp đổi Giấy:
+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy:

Cấp quyền sử dụng đất: 370.000 đồng/hồ sơ.

Cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 370.000 đồng/hồ sơ.

Cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 460.000 đồng/hồ sơ.

Đối tượng miễn nộp phí:

– Người cao tuổi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thuộc dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, 

– Trường hợp bồi thường bằng đất, giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Lệ phí cấp Giấy:

Đối với các phường thuộc thành phố Huế, phường thuộc thị xã: 20.000 đồng/hồ sơ;

Đối với các thị trấn, xã còn lại: 10.000 đồng/hồ sơ.

Đối tượng miễn nộp lệ phí

– Đối với những người nghèo, người trên 60 tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, người dân dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa thì sẽ được miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

– Đối với người đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về việc cấp quyền sử dụng đất, nhà ở và đất khác có giá trị, tài liệu đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (ngày 10 tháng 12 năm 2009) cần được cập nhật.

– Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại thành phố, quận, thị xã cấp Giấy chứng nhận tại nông thôn không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

– Nếu được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất và giao đất để thu hồi đất, tái định cư thì miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Nếu nhà nước thu hồi một phần đất thì được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

– Trường hợp tự nguyện tặng cho đất theo hoạt động của nhà nước thì được miễn lệ phí trước bạ về đất đai.

– Trường hợp diện tích, hình dạng thửa đất thay đổi do ảnh hưởng của sạt lở tự nhiên thì được miễn lệ phí trước bạ biến động đất đai.

Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa

Câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi đang chuẩn bị thủ tục để tách thửa và muốn được giải quyết nhanh. Vậy cho tôi hỏi thời gian giải quyết thủ tục tách thửa sẽ mất bao lâu?
Người gửi: T.V

> Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa trực tiếp gọi: 19006174

Câu trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Tổng đài Pháp Luật. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như Sở Tài nguyên và Môi trường thì thời gian giải quyết thủ tục là:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Thời gian này không tính các ngày nghỉ lễ, tết ​​theo quy định của pháp luật; thời gian xã tiếp nhận hồ sơ, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; không tính thời gian xem xét xử lý hành vi sử dụng đất trái pháp luật thì đề nghị chuyên gia tư vấn kịp thời Đối với vùng khó khăn, vùng xã hội có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thời gian thực hiện có thể kéo dài thêm 10 ngày – trả kết quả thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phụ trợ. Đất có chủ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.)

Trên đây, là một số thông tin cũng như là giải đáp thắc mắc mà chúng tôi có thể cung cấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi không thể đến trực tiếp, các bạn có thể lựa chọn dịch vụ tư vấn thủ tục tách thửa qua điện thoại của Tổng Đài Pháp Luật. Khi trực tiếp liên hệ các luật sư của chúng tôi về thủ tục tách thửa qua điện thoại 19006174, khách hàng sẽ được tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm  chi phí và công sức.

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng của Tổng đài pháp luật:
Hà Nội: Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Tp. HCM: Lầu 3, Nhà C17 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 19006174. Trân trọng.

  19006174